EGEN i Wordfeud - ordspill.com

EGEN i Wordfeud

EGEN er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGN.

Wordfeud poeng
7
Wordfeud poeng per bokstav
E1G4E1N1

Ved å legge til én bokstav til EGEN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
WENGE 17
VEGNE 12
VEGEN 12
GÅENE 11
PENGE 11
PEGEN 11
GJENE 11
HEGEN 10
HEGNE 10
GEOEN 10
HENGE 10
KNEGE 10
GEINE 9
NEGLE 9
GEMEN 9
GELEN 9
EIGEN 9
EIGNE 9
FEGNE 9
FEGEN 9
LEGEN 9
ENIGE 9
LENGE 9
MENGE 9
ENGEL 9
ELGEN 9
FENGE 9
TEGEN 8
EGNES 8
REGNE 8
SEGEN 8
SEGNE 8
TEGNE 8
TENGE 8
EGNER 8
EGENT 8
EGNET 8
EGNTE 8
NEGRE 8
NEGER 8
GRENE 8
GREEN 8
EGDEN 8
GENRE 8
GENET 8
GENER 8
ERGEN 8
ENGET 8
ENGER 8
DENGE 8

Ord som starter på EGEN

OrdPoeng
EGENKJÆRLIGHETA 37
EGENKJÆRLIGHET 36
EGENUTVIKLINGEN 33
EGENUTVIKLINGER 33
EGENERKLÆRINGER 32
EGENERKLÆRINGEN 32
EGENPRODUKSJON 32
EGENUTVIKLINGA 32
EGENKJÆRLIGE 32
EGENUTVIKLING 31
EGENERKLÆRINGA 31
EGENKJÆRLIG 31
EGENKAPITALKRAV 31
EGENERKLÆRING 30
EGENVURDERINGEN 29
EGENVURDERINGER 29
EGENBEHANDLINGA 28
EGENVURDERINGA 28
EGENKOMPONERTE 27
EGENVURDERING 27
EGENUTVIKLETE 27
EGENBEHANDLING 27
EGENRÅDIGHETENE 27
EGENUTVIKLEDE 27
EGENRÅDIGHETEN 26
EGENKOMPONERT 26
EGENBETALINGENE 26
EGENAKTIVITETEN 26
EGENRÅDIGHETER 26
EGENAKTIVITETER 26
EGENUTVIKLET 26
EGENPRODUSERTE 25
EGENBETALINGEN 25
EGENNYTTIGE 25
EGENUTVIKLA 25
EGENSINDIGHETER 25
EGENBETALINGER 25
EGENFREKVENSENE 25
EGENSINDIGHETEN 25
EGENRÅDIGHETA 25
EGENOMSORGENE 24
EGENPRODUSERT 24
EGENRÅDIGHET 24
EGENSINDIGHETA 24
EGENKJÆRT 24
EGENKAPITALENE 24
EGENKJÆRE 24
EGENAKTIVITET 24
EGENNYTTIG 24
EGENFREKVENSER 24
EGENFREKVENSEN 24
EGENBETALINGA 24
EGENRETTFERDIGE 23
EGENKJÆR 23
EGENVILJENE 23
EGENIMPORTENE 23
EGENOMSORGER 23
EGENKAPITALEN 23
EGENBETALING 23
EGENOMSORGEN 23
EGENMELDINGENE 23
EGENKAPITALER 23
EGENDEKNINGENE 23
EGENSINDIGHET 23
EGENOMSORGA 22
EGENIMPORTER 22
EGENDEKNINGER 22
EGENMELDINGEN 22
EGENDEKNINGEN 22
EGENIMPORTEN 22
EGENFREKVENS 22
EGENVILJER 22
EGENMELDINGER 22
EGENRETTFERDIG 22
EGENVILJEN 22
EGENMEKTIGE 21
EGENOMSORG 21
EGENNYTTENE 21
EGENDEKNINGA 21
EGENKAPITAL 21
EGENMELDINGA 21
EGENVILJE 21
EGENTRENINGENE 21
EGENMEKTIG 20
EGENVERDIENE 20
EGENMELDING 20
EGENNYTTEN 20
EGENINNTEKTENE 20
EGENIMPORT 20
EGENNYTTER 20
EGENVEKTENE 20
EGENRÅDIGE 20
EGENTRENINGEN 20
EGENREKLAMENE 20
EGENANSVARENE 20
EGENHENDIGE 20
EGENDEKNING 20
EGENTRENINGER 20
EGENRÅDIG 19
EGENREKLAMEN 19
EGENINTERESSENE 19
EGENNYTTA 19
EGENNYTTE 19
EGENSIKKERT 19
EGENVEKTER 19
EGENANSVARET 19
EGENTRENINGA 19
EGENHENDIG 19
EGENREKLAMER 19
EGENVEKTEN 19
EGENINNTEKTEN 19
EGENVERDIER 19
EGENINNTEKTER 19
EGENSKAPENE 19
EGENSINDIGE 19
EGENVERDIEN 19
EGENINNSATSENE 18
EGENINTERESSER 18
EGENINTERESSEN 18
EGENINNTEKTA 18
EGENSKAPER 18
EGENREKLAME 18
EGENVEKTA 18
EGENTRENING 18
EGENROMMENE 18
EGENSKAPEN 18
EGENANSVARA 18
EGENVERDENE 18
EGENSINDIG 18
EGENNAVNENE 18
EGENVARMEN 18
EGENSIKKER 18
EGENANSVAR 17
EGENINNSATSEN 17
EGENNAVNET 17
EGENTLIGE 17
EGENVARME 17
EGENVEKT 17
EGENVERDET 17
EGENROMMET 17
EGENVERDI 17
EGENINNTEKT 17
EGENINTERESSE 17
EGENINNSATSER 17
EGENNAVNA 16
EGENVERDA 16
EGENANDELENE 16
EGENTLIG 16
EGENATTESTENE 16
EGENROMMA 16
EGENSKAP 16
EGENNAVN 15
EGENATTESTEN 15
EGENTONENE 15
EGENVERD 15
EGENHETENE 15
EGENSIKRE 15
EGENINNSATS 15
EGENANDELER 15
EGENANDELEN 15
EGENATTESTER 15
EGENHETER 14
EGENTONEN 14
EGENHETEN 14
EGENTONER 14
EGENHETA 13
EGENTONE 13
EGENROM 13
EGENARTETE 13
EGENTIDEN 13
EGENANDEL 13
EGENATTEST 13
EGENARTENE 13
EGENARTEDE 13
EGENARTEN 12
EGENARTER 12
EGENARTET 12
EGENHET 12
EGENARTA 11
EGENTID 11
EGENART 10
EGENT 8

Ord som slutter med EGEN

OrdPoeng
KLØVJEVEGEN 31
KJØKKENVEGEN 31
SYKKELVEGEN 30
SYKEHUSLEGEN 30
BYGDEVEGEN 30
NÆRINGSVEGEN 30
FYLKESVEGEN 29
SKAUBILVEGEN 29
SLYNGVEGEN 28
MJØLKEVEGEN 28
KULTURVEGEN 27
HØYVEGEN 27
PRIMÆRLEGEN 27
MILITÆRLEGEN 27
BYDELSLEGEN 26
ANLEGGSVEGEN 26
FLYTTVEGEN 26
FYLKESLEGEN 26
HEILÅRSVEGEN 26
KLØVVEGEN 26
TILBAKEVEGEN 26
EUROPAVEGEN 26
PUKKVEGEN 26
TILSYNSLEGEN 25
HOVEDVEGEN 25
TIGGERVEGEN 25
KJØREVEGEN 25
FUGLEVEGEN 25
KOMMUNELEGEN 25
KYSTVEGEN 25
FLUKTVEGEN 24
KONGEVEGEN 24
KAVLEVEGEN 24
HELÅRSVEGEN 24
SKOGSVEGEN 24
SYNDEVEGEN 24
HÆRVEGEN 24
PLANKEVEGEN 24
MELLOMVEGEN 24
ADKOMSTVEGEN 24
BYVEGEN 24
KONTORVEGEN 24
FØRSELSVEGEN 24
ATKOMSTVEGEN 24
KJERREVEGEN 23
TOFELTSVEGEN 23
PENGEVEGEN 23
VINTERVEGEN 23
FØRSLEVEGEN 23
FJELLVEGEN 23
LYNGTEGEN 23
STØVVEGEN 23
HØGVEGEN 23
NØDUTVEGEN 23
TØMMERVEGEN 23
HALVVEGEN 23
JULEVEGEN 23
KAVLVEGEN 23
PRIVATLEGEN 23
SKOGVEGEN 23
OPPVEGEN 23
LOKALVEGEN 23
POLITILEGEN 23
SKILLEVEGEN 23
GÅRDSVEGEN 23
SOGNEVEGEN 22
HOVEDLEGEN 22
LIVSVEGEN 22
SOMMERVEGEN 22
ØRKENVEGEN 22
BLINDVEGEN 22
GJENVEGEN 22
GAMLEVEGEN 22
VELLVEGEN 22
PÆRETEGEN 22
GANGVEGEN 22
KROKVEGEN 22
GÅRDVEGEN 22
GRUSVEGEN 22
SKOLEVEGEN 22
HANDELSVEGEN 22
MOTORVEGEN 22
SÆRVEGEN 22
LOVVEGEN 22
SKIFERVEGEN 22
HJEMVEGEN 22
GALLEVEGEN 22
ØYELEGEN 22
KIRKEVEGEN 22
STIKKVEGEN 22
TURISTVEGEN 22
KVINNELEGEN 22
EMBETSVEGEN 22
SNEGLEVEGEN 22
POSTVEGEN 21
SPASERVEGEN 21
SPESIALLEGEN 21
ALLFARVEGEN 21
SESJONSLEGEN 21
MIDDELVEGEN 21
SKINNEVEGEN 21
GRENDEVEGEN 21
LEVEVEGEN 21
BORTVEGEN 21
KORPSLEGEN 21
SKAUVEGEN 21
SOLDATVEGEN 21
SLEPEVEGEN 21
PRESTEVEGEN 21
STØLSVEGEN 21
FØDSELSLEGEN 21
TVERRVEGEN 21
BARFOTLEGEN 21
TREKKVEGEN 21
HELLEVEGEN 21
SJØSTRATEGEN 21
FRELSESVEGEN 21
MELKEVEGEN 21
SOKNEVEGEN 21
JORDVEGEN 21
LUFTVEGEN 21
HAVVEGEN 21
BOMVEGEN 21
HØSTVEGEN 21
BÆRTEGEN 21
BYLEGEN 21
HULVEGEN 21
TJODVEGEN 21
NYVEGEN 21
GUDVEGEN 21
SPORVEGEN 21
SJØVEGEN 21
HAVNELEGEN 20
SKIPSLEGEN 20
MAURVEGEN 20
MÅLVEGEN 20
BEINVEGEN 20
SKÅVEGEN 20
MARKEVEGEN 20
VANNVEGEN 20
BILVEGEN 20
BAKVEGEN 20
KORSVEGEN 20
TOGVEGEN 20
GRAUTLEGEN 20
RAKLEVEGEN 20
VELVEGEN 20
SEGLVEGEN 20
BUVEGEN 20
NARKOSELEGEN 20
HEIMVEGEN 20
GARDSVEGEN 20
VERKSLEGEN 20
URINVEGEN 20
LØNNVEGEN 20
RESERVELEGEN 20
IDRETTSVEGEN 20
RINGVEGEN 20
BOOTLEGEN 20
HOLVEGEN 20
VASSVEGEN 20
DRIFTEVEGEN 20
VEPSETEGEN 20
ASFALTVEGEN 20
KOSTVEGEN 20
FLODVEGEN 20
RAKSTVEGEN 19
SAMLEVEGEN 19
BARNVEGEN 19
REKSTVEGEN 19
DYRLEGEN 19
SKOLELEGEN 19
LØVTEGEN 19
OVERSTEGEN 19
SNILEVEGEN 19
ALLMENNLEGEN 19
SYRETEGEN 19
SAUEVEGEN 19
HOFFLEGEN 19
GRØTLEGEN 19
GARDVEGEN 19
SNIKVEGEN 19
SMÅVEGEN 19
OVERLEGEN 19
JERNVEGEN 19
RIKSVEGEN 19
STRANDVEGEN 18
TURVEGEN 18
REISEVEGEN 18
SLOVEGEN 18
AVVEGEN 18
NERVELEGEN 18
FLATVEGEN 18
FORVEGEN 18
BENVEGEN 18
HELVEGEN 18
SOLVEGEN 18
HITVEGEN 18
SJELELEGEN 18
PRAKTTEGEN 18
TEATERVEGEN 18
MIDTVEGEN 18
LIVLEGEN 18
ROGNETEGEN 18
STORVEGEN 18
SVALETEGEN 18
RODEVEGEN 18
SEILVEGEN 18
FRAMVEGEN 18
LANDEVEGEN 18
NEBBTEGEN 18
OTERVEGEN 18
NORDVEGEN 18
SIDEVEGEN 17
OMVEGEN 17
SÆREGEN 17
BARKTEGEN 17
HAVTEGEN 17
STABSLEGEN 17
RIDEVEGEN 17
HAGETEGEN 17
IDRETTSLEGEN 17
RETTSVEGEN 17
SPISSTEGEN 17
PARKTEGEN 17
SETERVEGEN 17
ÅRVEGEN 17
ROVTEGEN 17
UTVEGEN 17
KÅLTEGEN 17
UNDERLEGEN 17
SJEFLEGEN 17
BARNELEGEN 17
HUSLEGEN 17
LANDVEGEN 17
DOGLEGEN 17
HUDLEGEN 17
NATURLEGEN 17
STAMVEGEN 17
LIVEGEN 16
SNARVEGEN 16
FARVEGEN 16
SENGETEGEN 16
BADELEGEN 16
MOTELEGEN 16
BLADTEGEN 16
MATVEGEN 16
STINKTEGEN 16
EPLETEGEN 16
VASSTEGEN 16
MASKETEGEN 16
BREITEGEN 16
STAVTEGEN 16
UVEGEN 16
INNVEGEN 16
ANGELEGEN 16
GRESSTEGEN 16
VANNTEGEN 16
FEVEGEN 15
GRASTEGEN 15
ØRELEGEN 15
ISVEGEN 15
SÅRLEGEN 15
GRANTEGEN 15
FELTLEGEN 15
SOLFEGEN 15
FOTLEGEN 15
STRÅTEGEN 15
FORLEGEN 15
ALDERSTEGEN 15
NEDVEGEN 15
LEIRLEGEN 15
EINERTEGEN 14
STADSLEGEN 14
KANTTEGEN 14
BESTEGEN 14
ENGTEGEN 14
TUAREGEN 14
RETTSLEGEN 14
FASTLEGEN 14
LANDLEGEN 14
TANNLEGEN 13
LANDTEGEN 13
ILDTEGEN 13
BLEGEN 13
GENEGEN 13
DAMTEGEN 12
STRATEGEN 12
ATTLEGEN 12
VEGEN 12
PEGEN 11
STEDEGEN 11
KNEGEN 11
HEGEN 10
FEGEN 9
TREGEN 9
STEGEN 9
LEGEN 9
SEGEN 8
TEGEN 8

Lignende ord av EGEN

Anagram av EGEN

For mer informasjon om ordet EGEN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet EGEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok