EIGE i Wordfeud - ordspill.com

EIGE i Wordfeud

EIGE er et 4 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGI.

Wordfeud poeng
8
Wordfeud poeng per bokstav
E1I2G4E1

Ved å legge til én bokstav til EIGE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
EVIGE 13
BEIGE 12
GEIPE 12
ELEGI 10
FEIGE 10
GEILE 10
GEIME 10
EIGEN 9
ENIGE 9
GEINE 9
GEIRE 9
GEITE 9
GREIE 9
SEIGE 9

Ord som starter på EIGE

OrdPoeng
EIGENPRODUKSJON 34
EIGENKJÆRLIGE 34
EIGENKJÆRLIG 33
EIGENPRODUSERTE 27
EIGENOMSORGENE 26
EIGENPRODUSERT 26
EIGENAKTIVITET 26
EIGENFREKVENSEN 26
EIGENFREKVENSER 26
EIGENKAPITALENE 26
EIGENOMSORGEN 25
EIGENVILJENE 25
EIGENMELDINGENE 25
EIGENOMSORGER 25
EIGENKAPITALER 25
EIGENKAPITALEN 25
EIGENMELDINGER 24
EIGENFREKVENS 24
EIGENRETTFERDIG 24
EIGENOMSORGA 24
EIGENVILJER 24
EIGENVILJEN 24
EIGENMELDINGEN 24
EIGENVILJE 23
EIGENKAPITAL 23
EIGENNYTTENE 23
EIGENOMSORG 23
EIGENMEKTIGE 23
EIGENMELDINGA 23
EIGENNYTTEN 22
EIGENRÅDIGE 22
EIGENMEKTIG 22
EIGENVERDIENE 22
EIGENHENDIGE 22
EIGENNYTTER 22
EIGENMELDING 22
EIGENVEKTENE 22
EIGENSIKKERT 21
EIGENSINDIGE 21
EIGENVERDIEN 21
EIGENVERDIER 21
EIGENNYTTA 21
EIGENVEKTER 21
EIGENVEKTEN 21
EIGENHENDIG 21
EIGENNYTTE 21
EIGENRÅDIG 21
EIGENSINDIG 20
EIGENVEKTA 20
EIGENINTERESSEN 20
EIGENSIKKER 20
EIGENNAVNENE 20
EIGENINTERESSER 20
EIGENINNSATSENE 20
EIGENVERDENE 20
EIGENINTERESSE 19
EIGENINNSATSER 19
EIGENVEKT 19
EIGENINNSATSEN 19
EIGENVERDI 19
EIGENVERDET 19
EIGENNAVNET 19
EIGENNAVNA 18
EIGENANDELENE 18
EIGENVERDA 18
EIGENVERD 17
EIGENNAVN 17
EIGENINNSATS 17
EIGENANDELEN 17
EIGENANDELER 17
EIGENSIKRE 17
EIGENARTENE 15
EIGENARTEDE 15
EIGENARTETE 15
EIGENANDEL 15
EIGENARTEN 14
EIGENARTER 14
EIGENARTET 14
EIGENARTA 13
EIGENART 12
EIGEN 9

Ord som slutter med EIGE

OrdPoeng
SJØFEIGE 19
BLEIGE 14
BEIGE 12
FEIGE 10
TREIGE 10
SEIGE 9

Lignende ord av EIGE

Anagram av EIGE

For mer informasjon om ordet EIGE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet EIGE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok