EIGE i Wordfeud - ordspill.com

EIGE i Wordfeud

EIGE er et ord på 4 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGI.

Wordfeud poeng
8
Wordfeud poeng per bokstav
E1I2G4E1

Ved å legge til én bokstav til EIGE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
EVIGE 13
BEIGE 12
GEIPE 12
GEIME 10
FEIGE 10
GEILE 10
ELEGI 10
ENIGE 9
DEIGE 9
EIGNE 9
GEINE 9
EIGEN 9
GEIRE 9
GEISE 9
GEITE 9
GREIE 9
SEIGE 9

Ord som starter på EIGE

OrdPoeng
EIGENKJÆRLIGE 34
EIGENPRODUKSJON 34
EIGENKJÆRLIG 33
EIGENPRODUSERTE 27
EIGENKAPITALENE 26
EIGENFREKVENSEN 26
EIGENAKTIVITET 26
EIGENFREKVENSER 26
EIGENOMSORGENE 26
EIGENPRODUSERT 26
EIGENKAPITALEN 25
EIGENVILJENE 25
EIGENOMSORGEN 25
EIGENOMSORGER 25
EIGENMELDINGENE 25
EIGENKAPITALER 25
EIGENVILJEN 24
EIGENFREKVENS 24
EIGENOMSORGA 24
EIGENVILJER 24
EIGENMELDINGER 24
EIGENRETTFERDIG 24
EIGENMELDINGEN 24
EIGENNYTTENE 23
EIGENKAPITAL 23
EIGENMEKTIGE 23
EIGENOMSORG 23
EIGENMELDINGA 23
EIGENVILJE 23
EIGENVERDIENE 22
EIGENNYTTEN 22
EIGENHENDIGE 22
EIGENVEKTENE 22
EIGENMELDING 22
EIGENMEKTIG 22
EIGENNYTTER 22
EIGENRÅDIGE 22
EIGENHENDIG 21
EIGENSIKKERT 21
EIGENNYTTA 21
EIGENRÅDIG 21
EIGENVEKTER 21
EIGENSINDIGE 21
EIGENVEKTEN 21
EIGENVERDIEN 21
EIGENNYTTE 21
EIGENVERDIER 21
EIGENINNSATSENE 20
EIGENNAVNENE 20
EIGENINTERESSER 20
EIGENVERDENE 20
EIGENVEKTA 20
EIGENINTERESSEN 20
EIGENSINDIG 20
EIGENSIKKER 20
EIGENNAVNET 19
EIGENINNSATSEN 19
EIGENVERDI 19
EIGENINNSATSER 19
EIGENVEKT 19
EIGENINTERESSE 19
EIGENVERDET 19
EIGENVERDA 18
EIGENANDELENE 18
EIGENNAVNA 18
EIGENINNSATS 17
EIGENANDELER 17
EIGENANDELEN 17
EIGENNAVN 17
EIGENVERD 17
EIGENTONENE 17
EIGENSIKRE 17
EIGENTIDENE 16
EIGENTONEN 16
EIGENTONER 16
EIGENTONE 15
EIGENANDEL 15
EIGENTIDEN 15
EIGENTIDER 15
EIGENARTENE 15
EIGENARTEDE 15
EIGENARTETE 15
EIGENARTET 14
EIGENARTER 14
EIGENARTEN 14
EIGENTIDA 14
EIGENARTA 13
EIGENTID 13
EIGENART 12
EIGEN 9

Ord som slutter med EIGE

OrdPoeng
SJØFEIGE 19
BLEIGE 14
SVEIGE 14
BEIGE 12
FEIGE 10
TREIGE 10
DEIGE 9
SEIGE 9

Lignende ord av EIGE

Anagram av EIGE

For mer informasjon om ordet EIGE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet EIGE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok