ENE i Wordfeud - ordspill.com

ENE i Wordfeud

ENE er et adverb3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEN.

Wordfeud poeng
3
Wordfeud poeng per bokstav
E1N1E1

Ved å legge til én bokstav til ENE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
EWEN 13
EVNE 8
VENE 8
VEEN 8
NEVE 8
BENE 7
UENE 7
PENE 7
NEPE 7
GENE 7
ÅENE 7
EGEN 7
ENGE 7
EGNE 7
KNEE 6
ENKE 6
KEEN 6
EMNE 5
EFNE 5
FEEN 5
LENE 5
MENE 5
NEIE 5
TENE 4
TEEN 4
SENE 4
RENE 4
ENSE 4
ENDE 4
NESE 4
ENER 4
ENTE 4
NEER 4
NEDE 4
EDEN 4
ENES 4
ETEN 4
NEET 4

Ord som starter på ENE

OrdPoeng
ENERGIPOLITIKK 30
ENERGISPØRSMÅL 29
ENERGIFORBRUKA 29
ENERGIFORBRUK 28
ENEVOLDSSTYRER 28
ENERGIPROBLEMA 28
ENEAKSJONÆRENE 28
ENEVOLDSKONGEN 28
ENERGIBEHOVET 28
ENERGIPOLITISK 28
ENEAKSJONÆREN 27
ENEVOLDSKONGE 27
ENERGIPROBLEM 27
ENEAKSJONÆRER 27
ENERGIBÆRERNE 27
ENERGIBEHOVA 27
ENERGIBÆREREN 27
ENERGIBEHOV 26
ENERGIBÆRERE 26
ENERGIUTGIFTEN 26
ENERGITYPENE 26
ENERGITYPER 25
ENERGIGIVENDE 25
ENERGITILSKUDD 25
ENEAKSJONÆR 25
ENERGITYPEN 25
ENERGIBÆRER 25
ENERGITILGANG 25
ENERGISPARINGA 25
ENERGIUTGIFTA 25
ENERGIEKSPORT 24
ENERGIKOMITEER 24
ENEVÆRELSENE 24
ENERGISPARING 24
ENERGITYPE 24
ENERGIKOMITEEN 24
ENEVOLDSMAKTER 24
ENERGISELSKAPA 24
ENERGIKJELDENE 24
ENERGIUTGIFT 24
ENERGIKREVENDE 24
ENERGITILSKOTT 24
ENEVOLDSMAKTEN 24
ENERGIINNHOLDA 24
ENERGIKJELDER 23
ENERGIBUNTENE 23
ENERGIVERKENE 23
ENEVOLDSMAKTA 23
ENERGIINNHOLD 23
ENERGIKJELDEN 23
ENERGISELSKAP 23
ENERGIMANGLENE 23
ENEFORSØRGERNE 23
ENEVÆRELSER 23
ENEFORSØRGEREN 23
ENERGIINDUSTRI 23
ENERGIMANGELEN 23
ENERÅDIGHETENE 23
ENEVÆRELSET 23
ENERGIMANGLER 22
ENERGIRESERVER 22
ENERÅDIGHETER 22
ENERGIKJELDE 22
ENEVOLDSMAKT 22
ENEVÆRELSA 22
ENERGIBALANSER 22
ENERGIKOMITE 22
ENERGIGLASSENE 22
ENEVÆRELSE 22
ENERÅDIGHETEN 22
ENERGIBUNTEN 22
ENERGIKJELDA 22
ENERGISKHETENE 22
ENERGIBALANSEN 22
ENERGIRESERVEN 22
ENEANSVARLIGE 22
ENEFORSØRGERE 22
ENERGIBUNTER 22
ENERGIKONSERNA 22
ENERGIVERKER 22
ENERGIMENGDENE 22
ENERGIVERKET 22
ENERGIMENGDEN 21
ENERGIMANGEL 21
ENERGETIKKENE 21
ENECELLENE 21
ENEANSVARLIG 21
ENEFORSØRGER 21
ENERGIPLANENE 21
ENERÅDIGHETA 21
ENERGIVERKA 21
ENEVOLDSSTATER 21
ENERGIBALANSE 21
ENERGIDEBATTEN 21
ENERGIGLASSET 21
ENERGIRESERVE 21
ENERGISKHETEN 21
ENEBERETTIGEDE 21
ENERGIRESURSER 21
ENERGIMINISTRE 21
ENERGIMARKEDER 21
ENERGIGLASENE 21
ENEVOLDSSTATEN 21
ENEBERETTIGETE 21
ENERGISPARENDE 21
ENERGIMARKEDET 21
ENERGIRESURSEN 21
ENERGIMINISTER 21
ENERGIDEBATTER 21
ENERGIKONSERN 21
ENERGIMENGDER 21
ENEBOLIGENE 21
ENELEVERANDØR 21
ENERGIPRISENE 21
ENERGISKHETER 21
ENERGIKILDENE 21
ENERGIFORMENE 21
ENERGIKOSTNAD 21
ENERVERINGENE 21
ENERGIPLANER 20
ENERGIFORMEN 20
ENERGIFORMER 20
ENERGIKILDEN 20
ENERVERINGEN 20
ENEOMSORGENE 20
ENERGIBASERTE 20
ENEBERETTIGET 20
ENERGIENHETENE 20
ENERGETIKKER 20
ENERETTIGHETER 20
ENERGISKHETA 20
ENERGIPRISEN 20
ENERGIMENGDE 20
ENEEIERFORETAK 20
ENERGIGLASSA 20
ENEARVINGENE 20
ENERGETIKKEN 20
ENERGIKRISENE 20
ENERGIPLANEN 20
ENERGIPRISER 20
ENERGIKILDER 20
ENERVERINGER 20
ENERGIRESSURS 20
ENERGIMARKEDA 20
ENERGIGLASET 20
ENERGIBUNT 20
ENERGIVERK 20
ENECELLER 20
ENEBOLIGEN 20
ENERÅDIGHET 20
ENECELLEN 20
ENEBOLIGER 20
ENERVERINGA 19
ENERGIFORMA 19
ENEVELDIGE 19
ENERGIMARKED 19
ENEBERETTIGA 19
ENERGIKILDE 19
ENERGITAPENE 19
ENERGIGLASS 19
ENERGIENHETEN 19
ENEOMSORGEN 19
ENEFORHANDLER 19
ENERGIENHETER 19
ENERETTIGHETA 19
ENECELLE 19
ENERGIKRISER 19
ENECELLA 19
ENERGIRESURS 19
ENEVOLDSSTAT 19
ENEARVINGEN 19
ENERGIDEBATT 19
ENERGIGLASA 19
ENEOMSORGER 19
ENERGISKHET 19
ENERGIKRISEN 19
ENEARVINGER 19
ENERGIBASERT 19
ENERGIKRISA 18
ENERGIGLAS 18
ENEVELDIG 18
ENERGIPLAN 18
ENERGETIKK 18
ENEOMSORGA 18
ENERGIPRIS 18
ENERGIKRISE 18
ENERGIFORM 18
ENERVERING 18
ENEBOLIG 18
ENERGITAPET 18
ENERETTIGHET 18
ENERGITAPA 17
ENERGIENHET 17
ENERGETISKE 17
ENERGIRIKE 17
ENERGIRIKT 17
ENESTYRENE 17
ENEARVING 17
ENEOMSORG 17
ENERÅDIGE 16
ENEHERSKENDE 16
ENERGITAP 16
ENERGIRIK 16
ENESTYRET 16
ENEHERSKEREN 16
ENESTYRER 16
ENEANSVARENE 16
ENERGETISK 16
ENEHERSKERNE 16
ENERÅDIG 15
ENEANSVARET 15
ENEVELDENE 15
ENERGISKE 15
ENEBUERNE 15
ENESTYRA 15
ENEBUEREN 15
ENERVERENDE 15
ENEHERSKERE 15
ENESTYRE 15
ENEGGEDE 14
ENEBOEREN 14
ENEVELDER 14
ENEBUERE 14
ENERGISK 14
ENEANSVARA 14
ENEBOERNE 14
ENEVELDET 14
ENEGGETE 14
ENEAGENTENE 14
ENEFORMENE 14
ENEROMMENE 14
ENEHERSKER 14
ENEANSVAR 13
ENEVELDA 13
ENEBUER 13
ENEVELDE 13
ENEBARNENE 13
ENERGIENE 13
ENEBOERE 13
ENEFORMEN 13
ENEGGET 13
ENEAGENTEN 13
ENERVERES 13
ENESTÅENDE 13
ENERÅDENDE 13
ENEFORMER 13
ENEAGENTER 13
ENEMERKENE 13
ENERVERER 13
ENERVERTE 13
ENEROMMET 13
ENERVERT 12
ENERGIEN 12
ENESELLENE 12
ENEFORMA 12
ENEBARNET 12
ENERGIER 12
ENERVERE 12
ENEROMMA 12
ENETASJES 12
ENEBOER 12
ENEMERKER 12
ENEGGA 12
ENEMERKET 12
ENEFORM 11
ENEBARNA 11
ENEMERKA 11
ENERVER 11
ENESELLER 11
ENEMERKE 11
ENEAGENT 11
ENESELLEN 11
ENESELLA 10
ENERGI 10
ENERETTENE 10
ENESELLE 10
ENEEIERNE 10
ENEBARN 10
ENEEIEREN 10
ENETALENE 10
ENEEIERE 9
ENEROM 9
ENERETTEN 9
ENERETTER 9
ENETALER 9
ENETALEN 9
ENETALE 8
ENEEIER 8
ENERETT 7
ENESTE 6
ENERNE 6
ENERER 6
ENENDE 6
ENEREN 6
ENERE 5
ENES 4
ENER 4

Ord som slutter med ENE

OrdPoeng
BOWENE 20
CAPENE 18
VÆTENE 17
TYVENE 17
RYPENE 16
VYENE 16
COXENE 16
NYPENE 16
VOVENE 16
ØYNENE 16
ÆVENE 16
ENE 15
ØYENE 15
HÅVENE 15
PUBENE 15
BYENE 15
FÆLENE 15
HÆRENE 15
YRKENE 15
HYRENE 15
SCENE 14
VEVENE 14
HYENE 14
GIVENE 14
EWENE 14
BOPENE 14
KÅPENE 14
SLYENE 14
YENENE 13
ØGLENE 13
LYENE 13
MYENE 13
DYDENE 13
YLENE 13
LJÅENE 13
MUGENE 13
UGLENE 13
EVJENE 13
JOKENE 13
JAGENE 12
NYENE 12
ENE 12
SJÅENE 12
TOVENE 12
KOKENE 12
BÅRENE 12
OVAENE 12
HAVENE 12
JUSENE 12
PUSENE 12
GÅTENE 12
HØLENE 12
LOGENE 12
GUTENE 12
PØSENE 12
YTENE 12
DYENE 12
ÆSENE 12
HULENE 12
UÅRENE 12
LUKENE 12
RYENE 12
OVNENE 12
GNUENE 12
ÆRENE 12
BURENE 12
BUSENE 12
OHMENE 11
ÅPENE 11
BAKENE 11
BEKENE 11
VELENE 11
LEVENE 11
ENE 11
ÅKRENE 11
RÅKENE 11
SIVENE 11
RØKENE 11
HEGENE 11
BUENE 11
ENE 11
ENE 11
BODENE 11
PLIENE 11
IKKENE 11
GJENE 11
MØLENE 11
HODENE 10
VANENE 10
PALENE 10
BRIENE 10
GNIENE 10
MØTENE 10
EVAENE 10
NØLENE 10
SULENE 10
NÅLENE 10
MØDENE 10
HORENE 10
LUNENE 10
NIPENE 10
GEMENE 10
FURENE 10
FØDENE 10
RHOENE 10
MURENE 10
MAGENE 10
JOENE 10
ORKENE 10
SIGENE 10
GELENE 10
LURENE 10
ALGENE 10
KROENE 10
MÅTENE 10
POENE 10
KUENE 10
ENE 10
ENE 10
ÅKENE 10
BOENE 10
HUENE 10
UKENE 10
ENE 10
ØKENE 10
GATENE 9
USSENE 9
TAPENE 9
IDKENE 9
FUENE 9
VEENE 9
NØTENE 9
TJAENE 9
RÅNENE 9
RUNENE 9
KSIENE 9
SURENE 9
TUTENE 9
BATENE 9
DOMENE 9
ENE 9
ÅMENE 9
ENGENE 9
RUSENE 9
ØRNENE 9
SÅRENE 9
LUXENE 9
ALKENE 9
ENE 9
ULENE 9
JANENE 9
ENE 9
REPENE 9
AVENE 9
RIKENE 9
LUENE 9
SAGENE 9
MOSENE 9
DUNENE 9
ØLENE 9
SNUENE 9
PIENE 9
TAJENE 9
ÅLENE 9
BIENE 9
NEPENE 9
TUNENE 9
ENE 8
MEIENE 8
ENE 8
OSTENE 8
MIRENE 8
ENE 8
NORENE 8
OMENE 8
HIENE 8
KREENE 8
ENE 8
ÅRENE 8
DUENE 8
ØSENE 8
ÅSENE 8
SUENE 8
DIMENE 8
AKTENE 8
KARENE 8
KLENE 8
AUENE 8
TONENE 8
LITENE 8
EONENE 8
ITLENE 8
LOENE 8
ØRENE 8
AGENE 8
ENE 8
SPENE 8
NUENE 8
GRENE 8
TUENE 8
TJENE 8
JAENE 8
ENE 8
URENE 8
ØDENE 8
ÅTENE 8
EIMENE 8
OLENE 8
ENE 8
KANENE 8
LISENE 8
RUENE 8
APENE 8
MOENE 8
LIRENE 8
VENE 8
ONNENE 8
TILENE 8
IDEENE 7
OSENE 7
SELENE 7
TOENE 7
TITENE 7
FENENE 7
ROENE 7
AKENE 7
GENE 7
ILENE 7
UENE 7
TINENE 7
ELDENE 7
BENE 7
DISENE 7
REMENE 7
METENE 7
KEENE 7
DOENE 7
NALENE 7
ARIENE 7
ADLENE 7
FANENE 7
ODENE 7
SAMENE 7
LASENE 7
PENE 7
FARENE 7
SOENE 7
MIENE 7
KAENE 7
LARENE 7
ÅENE 7
ORENE 7
LIENE 7
TETENE 6
RESENE 6
ISENE 6
ELENE 6
TIENE 6
LAENE 6
IDENE 6
IRENE 6
FAENE 6
FEENE 6
ALENE 6
EIENE 6
RATENE 6
AMENE 6
RIENE 6
SIENE 6
ANTENE 6
LEENE 6
MENE 5
ARENE 5
NEENE 5
TRENE 5
ASENE 5
EDENE 5
TEENE 5
DRENE 5
RAENE 5
LENE 5
ANENE 5
EENE 4
TENE 4
SENE 4
RENE 4

Lignende ord av ENE

Anagram av ENE

For mer informasjon om ordet ENE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ENE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok