ENE i Wordfeud - ordspill.com

ENE i Wordfeud

ENE er et adverb3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEN.

Wordfeud poeng
3
Wordfeud poeng per bokstav
E1N1E1

Ved å legge til én bokstav til ENE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
EWEN 13
EVNE 8
VENE 8
VEEN 8
NEVE 8
BENE 7
PENE 7
NEPE 7
GENE 7
ÅENE 7
EGEN 7
EGNE 7
ENGE 7
ENKE 6
KEEN 6
KNEE 6
FEEN 5
EMNE 5
EFNE 5
LENE 5
MENE 5
NEIE 5
ENTE 4
TENE 4
TEEN 4
SENE 4
RENE 4
REEN 4
NESE 4
ETEN 4
ENER 4
ENDE 4
ENSE 4
NEER 4
NEDE 4
EDEN 4
ENES 4
NEET 4

Ord som starter på ENE

OrdPoeng
ENERGIPOLITIKK 30
ENERGIBEHOVENE 29
ENERGIFORBRUKA 29
ENERGIBEHOVET 28
ENERGIPROBLEMA 28
ENERGIFORBRUK 28
ENEVOLDSSTYRER 28
ENEAKSJONÆRER 27
ENERGIPROBLEM 27
ENERGIBÆREREN 27
ENERGITYVENE 27
ENEAKSJONÆREN 27
ENERGIBÆRERNE 27
ENERGIBEHOVA 27
ENEVOLDSKONGE 27
ENERGIBÆRERE 26
ENERGITYVER 26
ENERGIUTGIFTEN 26
ENERGIBEHOV 26
ENERGITYVEN 26
ENERGITYPENE 26
ENERGITILGANG 25
ENERGIUTGIFTA 25
ENERGIGIVENDE 25
ENERGITYPEN 25
ENERGISPARINGA 25
ENEAKSJONÆR 25
ENERGITYPER 25
ENERGIBÆRER 25
ENERGISPARING 24
ENERGIEKSPORT 24
ENERGITYV 24
ENERGITYPE 24
ENERGIUTGIFT 24
ENERGIKOMITEEN 24
ENERGISELSKAPA 24
ENEVÆRELSENE 24
ENEVOLDSMAKTER 24
ENERGITILSKOTT 24
ENERGISELSKAP 23
ENEVÆRELSET 23
ENEFORSØRGERNE 23
ENEVÆRELSER 23
ENERÅDIGHETENE 23
ENEVOLDSMAKTA 23
ENERGIKJELDEN 23
ENERGIKJELDER 23
ENERGIINNHOLD 23
ENERGIBUNTENE 23
ENERGIINDUSTRI 23
ENERGIVERKENE 23
ENERGIMANGLENE 23
ENERGIVERKET 22
ENERGIKJELDE 22
ENERGIBUNTEN 22
ENERGIKOMITE 22
ENEVOLDSMAKT 22
ENERGIVERKER 22
ENERGIKJELDA 22
ENEVÆRELSE 22
ENERGIBUNTER 22
ENEVÆRELSA 22
ENERGIRESERVER 22
ENERÅDIGHETER 22
ENERÅDIGHETEN 22
ENERGIBALANSEN 22
ENERGIMENGDENE 22
ENERGIMANGLER 22
ENEANSVARLIGE 22
ENEFORSØRGERE 22
ENERGISKHETENE 22
ENERGIKONSERNA 22
ENERÅDIGHETA 21
ENEBERETTIGETE 21
ENEBOLIGENE 21
ENERGISKHETER 21
ENERGIVERKA 21
ENERGIMARKEDER 21
ENERGIDEBATTEN 21
ENERGISPARENDE 21
ENERGIMARKEDET 21
ENERGIRESURSEN 21
ENECELLENE 21
ENERGIMINISTRE 21
ENERGIPLANENE 21
ENELEVERANDØR 21
ENERGIMANGEL 21
ENERGETIKKENE 21
ENERVERINGENE 21
ENERGIGLASSET 21
ENERGIBALANSE 21
ENERGIKONSERN 21
ENERGIMENGDER 21
ENERGIFORMENE 21
ENERGIMENGDEN 21
ENERGIKILDENE 21
ENERGIRESERVE 21
ENEFORSØRGER 21
ENEANSVARLIG 21
ENERGISKHETEN 21
ENERGIKOSTNAD 21
ENERGIPRISENE 21
ENEVOLDSSTATEN 21
ENERGIFORMEN 20
ENERÅDIGHET 20
ENERGISKHETA 20
ENECELLER 20
ENEOMSORGENE 20
ENERGIBASERTE 20
ENERVERINGEN 20
ENERGIGLASSA 20
ENEBOLIGER 20
ENERGIKRISENE 20
ENERGIPRISER 20
ENERGIPLANEN 20
ENERGIMENGDE 20
ENERGIFORMER 20
ENERGETIKKEN 20
ENERGIKILDER 20
ENECELLEN 20
ENEARVINGENE 20
ENERGIPLANER 20
ENERVERINGER 20
ENERGIMARKEDA 20
ENERETTIGHETER 20
ENERETTIGHETEN 20
ENERGETIKKER 20
ENEBERETTIGET 20
ENERGIKILDEN 20
ENERGIPRISEN 20
ENERGIRESSURS 20
ENEBOLIGEN 20
ENERGIBUNT 20
ENERGIVERK 20
ENEOMSORGEN 19
ENEARVINGER 19
ENERGIBASERT 19
ENERGIGLASS 19
ENEVOLDSSTAT 19
ENERGIRESURS 19
ENEBERETTIGA 19
ENERGIKRISEN 19
ENERGIMARKED 19
ENEOMSORGER 19
ENERGIDEBATT 19
ENERVERINGA 19
ENEARVINGEN 19
ENERGIKRISER 19
ENERGISKHET 19
ENERGIFORMA 19
ENECELLA 19
ENERETTIGHETA 19
ENEFORHANDLER 19
ENERGIENHETEN 19
ENEVELDIGE 19
ENERGIENHETER 19
ENERGITAPENE 19
ENECELLE 19
ENERGIKILDE 19
ENEOMSORGA 18
ENEBOLIG 18
ENERETTIGHET 18
ENERGILØSE 18
ENERGIPLAN 18
ENERGILØST 18
ENERVERING 18
ENERGIPRIS 18
ENERGETIKK 18
ENEVELDIG 18
ENERGITAPET 18
ENERGIKRISE 18
ENERGIFORM 18
ENERGIKRISA 18
ENERGETISKE 17
ENERGIENHET 17
ENERGIRIKE 17
ENEKONGENE 17
ENERGILØS 17
ENEARVING 17
ENERGIRIKT 17
ENESTYRENE 17
ENERGITAPA 17
ENEOMSORG 17
ENEKONGEN 16
ENEHERSKENDE 16
ENESTYRER 16
ENESTYRET 16
ENERGIRIK 16
ENEHERSKERNE 16
ENEANSVARENE 16
ENEHERSKEREN 16
ENERGITAP 16
ENERGETISK 16
ENEKONGER 16
ENERÅDIGE 16
ENERVERENDE 15
ENESTYRE 15
ENEKONGE 15
ENERGISKE 15
ENERÅDIG 15
ENEANSVARET 15
ENEHERSKERE 15
ENEBUERNE 15
ENESTYRA 15
ENEPIKENE 15
ENEVELDENE 15
ENEBUEREN 15
ENEVELDER 14
ENEGGEDE 14
ENEHERSKER 14
ENEPIKEN 14
ENEBUERE 14
ENEVELDET 14
ENEROMMENE 14
ENEGGETE 14
ENEPIKER 14
ENERGISK 14
ENEBOERNE 14
ENEANSVARA 14
ENEFORMENE 14
ENEBOEREN 14
ENEAGENTENE 14
ENEAGENTEN 13
ENEROMMET 13
ENEPIKE 13
ENEMERKENE 13
ENEVELDE 13
ENEAGENTER 13
ENEVELDA 13
ENEBUER 13
ENEBOERE 13
ENEPIKA 13
ENERÅDENDE 13
ENESØNNENE 13
ENERVERES 13
ENERVERTE 13
ENESTÅENDE 13
ENEFORMER 13
ENERGIENE 13
ENEANSVAR 13
ENEGGET 13
ENERVERER 13
ENEFORMEN 13
ENEBARNENE 13
ENEBARNET 12
ENEGGA 12
ENESØNNEN 12
ENEFORMA 12
ENEBOER 12
ENESØNNER 12
ENETASJES 12
ENERGIER 12
ENESELLENE 12
ENEHERRENE 12
ENERVERT 12
ENERVERE 12
ENERGIEN 12
ENEMERKET 12
ENEROMMA 12
ENEMERKER 12
ENEFORM 11
ENESELLER 11
ENERVER 11
ENEBARNA 11
ENEMERKA 11
ENESELLEN 11
ENEAGENT 11
ENEHERREN 11
ENEHERRER 11
ENEMERKE 11
ENETIMENE 11
ENETIMER 10
ENETIMEN 10
ENEEIEREN 10
ENERGI 10
ENEEIERNE 10
ENETALENE 10
ENERETTENE 10
ENEBARN 10
ENESELLA 10
ENESELLE 10
ENEHERRE 10
ENESØNN 10
ENETIME 9
ENEEIERE 9
ENETALER 9
ENEROM 9
ENERETTER 9
ENERETTEN 9
ENETALEN 9
ENEEIER 8
ENETALE 8
ENERETT 7
ENENDE 6
ENEREN 6
ENERNE 6
ENESTE 6
ENERE 5
ENES 4
ENER 4

Ord som slutter med ENE

OrdPoeng
WOKENE 19
BOYENE 18
ØYKENE 18
CUENE 17
NYVENE 17
VYENE 16
GNYENE 16
ÆVENE 16
RØYENE 16
COXENE 16
ÆONENE 15
BYENE 15
BUGENE 15
ENE 15
SYKENE 15
PUBENE 15
ØYENE 15
EWENE 14
RYLENE 14
KUBENE 14
BOGENE 14
KÅPENE 14
LYDENE 14
SCENE 14
HYENE 14
GIVENE 14
LYSENE 14
LUVENE 14
FYRENE 14
TÆLENE 14
DYDENE 13
RUVENE 13
FUGENE 13
VOLENE 13
YNDENE 13
OBOENE 13
LØPENE 13
SYRENE 13
RYTENE 13
NUVENE 13
BIPENE 13
DYSENE 13
YENENE 13
MYENE 13
VRÅENE 13
KUKENE 13
YLENE 13
VÅSENE 13
NYENE 12
LOGENE 12
ÆRENE 12
LOBENE 12
ENE 12
BÅTENE 12
LIVENE 12
JURENE 12
SJØENE 12
PEPENE 12
BOLENE 12
RYENE 12
SPÅENE 12
PUTENE 12
PHIENE 12
ÆSENE 12
VAKENE 12
UNGENE 12
SØKENE 11
KÅRENE 11
KUSENE 11
KOIENE 11
ENE 11
GJENE 11
BODENE 11
DOGENE 11
FLUENE 11
PILENE 11
ROBENE 11
ENE 11
ALVENE 11
OHMENE 11
ENE 11
KNØENE 11
MULENE 11
ÅPENE 11
AVLENE 11
VEIENE 11
BUENE 11
FLÅENE 11
HEGENE 11
KROENE 10
KOTENE 10
HAKENE 10
MØNENE 10
UKENE 10
GNIENE 10
AKKENE 10
ENE 10
ARVENE 10
ALPENE 10
SIGENE 10
FOLENE 10
FUTENE 10
FIKENE 10
REVENE 10
POENE 10
JOENE 10
ORKENE 10
OLLENE 10
ALGENE 10
LURENE 10
ØKENE 10
ÅKENE 10
NÅLENE 10
MÅSENE 10
SLÅENE 10
ENE 10
VETENE 10
FUSENE 10
ILKENE 10
BISENE 10
BOENE 10
KUENE 10
KAKENE 10
KODENE 10
MÅTENE 10
HUENE 10
MAGENE 10
ENE 10
HODENE 10
HORENE 10
SØTENE 9
OFSENE 9
DÅSENE 9
ASPENE 9
DAPENE 9
UNSENE 9
ENGENE 9
DUNENE 9
ALOENE 9
RAJENE 9
RÅNENE 9
ØRNENE 9
ESJENE 9
STUENE 9
HALENE 9
KIDENE 9
RUSENE 9
FOSENE 9
AUSENE 9
KSIENE 9
PREENE 9
TAJENE 9
TOLENE 9
LUENE 9
ENE 9
VEENE 9
FUENE 9
TÅRENE 9
RUTENE 9
ØLENE 9
ULENE 9
ENE 9
BENENE 9
ÅLENE 9
DOMENE 9
ENE 9
AVENE 9
SUSENE 9
PIENE 9
TURENE 9
TUTENE 9
OMSENE 9
ORMENE 9
SIKENE 9
DÅDENE 9
RÅDENE 9
ÅMENE 9
BIENE 9
TJAENE 9
ENE 8
VENE 8
REKENE 8
ÅTENE 8
TAKENE 8
ØRENE 8
AKSENE 8
SUENE 8
DIMENE 8
NOSENE 8
SPENE 8
FELENE 8
ENE 8
JAENE 8
ÅRENE 8
URENE 8
RUENE 8
GRENE 8
ENE 8
LOENE 8
KLENE 8
HANENE 8
DEOENE 8
OASENE 8
STOENE 8
OLENE 8
TJENE 8
KRAENE 8
MISENE 8
ENE 8
NORENE 8
ØSENE 8
ENE 8
HIENE 8
ÅSENE 8
APENE 8
KEAENE 8
NUENE 8
ENE 8
DUENE 8
TUENE 8
NOTENE 8
ENE 8
OIENE 8
ONDENE 8
MOENE 8
AUENE 8
TELENE 7
METENE 7
MARENE 7
FARENE 7
ALAENE 7
PENE 7
NITENE 7
MIENE 7
TOENE 7
OSENE 7
KEENE 7
LIENE 7
SOENE 7
SLAENE 7
ROENE 7
ORENE 7
ILENE 7
SAMENE 7
AKENE 7
KAENE 7
BENE 7
GENE 7
FENENE 7
ARMENE 7
MENENE 7
EMNENE 7
TIRENE 7
DAMENE 7
DOENE 7
SAFENE 7
ÅENE 7
EIDENE 7
RIRENE 7
ODENE 7
IDENE 6
ALENE 6
ELENE 6
TASENE 6
FAENE 6
TIENE 6
FEENE 6
RIENE 6
EDDENE 6
RASENE 6
FRENE 6
AMENE 6
SEDENE 6
REDENE 6
ARRENE 6
RANENE 6
TESENE 6
SETENE 6
SIENE 6
IRENE 6
LAENE 6
ISENE 6
TRENE 5
ARENE 5
ANENE 5
EDENE 5
TEENE 5
RAENE 5
MENE 5
TEXENE 5
LENE 5
SEXENE 5
ASENE 5
DRENE 5
REENE 5
NEENE 5
TENE 4
RENE 4
SENE 4
EENE 4

Lignende ord av ENE

Anagram av ENE

For mer informasjon om ordet ENE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ENE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok