ENE i Wordfeud - ordspill.com

ENE i Wordfeud

ENE er et adverb3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEN.

Wordfeud poeng
3
Wordfeud poeng per bokstav
E1N1E1

Ved å legge til én bokstav til ENE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
EWEN 13
EVNE 8
VENE 8
VEEN 8
NEVE 8
BENE 7
PENE 7
NEPE 7
GENE 7
ÅENE 7
EGEN 7
EGNE 7
ENGE 7
ENKE 6
KEEN 6
KNEE 6
FEEN 5
EMNE 5
EFNE 5
LENE 5
MENE 5
NEIE 5
ENTE 4
TENE 4
TEEN 4
SENE 4
RENE 4
REEN 4
NESE 4
ETEN 4
ENER 4
ENDE 4
ENSE 4
NEER 4
NEDE 4
EDEN 4
ENES 4
NEET 4

Ord som starter på ENE

OrdPoeng
ENERGIPOLITIKK 30
ENERGISPØRSMÅL 29
ENERGIBEHOVENE 29
ENERGIPROBLEMA 28
ENERGIFORBRUK 28
ENERGIBEHOVET 28
ENEVOLDSKONGER 28
ENEAKSJONÆRENE 28
ENEVOLDSSTYRER 28
ENERGITYVENE 27
ENEAKSJONÆRER 27
ENEAKSJONÆREN 27
ENERGIBÆRERNE 27
ENERGIBÆREREN 27
ENERGIPROBLEM 27
ENERGIBEHOVA 27
ENEVOLDSKONGE 27
ENERGIUTGIFTEN 26
ENERGITYVEN 26
ENERGITYPENE 26
ENERGIBÆRERE 26
ENERGITYVER 26
ENERGIBEHOV 26
ENEAKSJONÆR 25
ENERGIBÆRER 25
ENERGITILGANG 25
ENERGIGIVENDE 25
ENERGISPARINGA 25
ENERGIUTGIFTA 25
ENERGITYPEN 25
ENERGITYPER 25
ENERGIKOMITEER 24
ENERGITYPE 24
ENEVOLDSMAKTER 24
ENERGITILSKOTT 24
ENERGIEKSPORT 24
ENERGISPARING 24
ENERGISELSKAPA 24
ENERGIUTGIFT 24
ENERGITYV 24
ENEVÆRELSENE 24
ENERGIKJELDER 23
ENERGIBUNTENE 23
ENEVOLDSMAKTA 23
ENEVÆRELSET 23
ENERGISELSKAP 23
ENEVÆRELSER 23
ENERGIKJELDEN 23
ENERGIINDUSTRI 23
ENERGIMANGELEN 23
ENERGIMANGLENE 23
ENERGIVERKENE 23
ENEFORSØRGERNE 23
ENERGIINNHOLD 23
ENERGIRESERVEN 22
ENERGIKOMITE 22
ENERGIVERKET 22
ENEVOLDSMAKT 22
ENERGIGLASSENE 22
ENERGIKJELDE 22
ENERGIBUNTER 22
ENERGISKHETENE 22
ENEVÆRELSE 22
ENERGIMANGLER 22
ENERGIBALANSER 22
ENERÅDIGHETER 22
ENERGIBUNTEN 22
ENERGIKJELDA 22
ENERGIMENGDENE 22
ENERGIVERKER 22
ENEVÆRELSA 22
ENERGIKONSERNA 22
ENERÅDIGHETEN 22
ENEFORSØRGERE 22
ENEANSVARLIGE 22
ENERGIMARKEDER 21
ENERGIVERKA 21
ENEBOLIGENE 21
ENEBERETTIGETE 21
ENEFORSØRGER 21
ENERGIMANGEL 21
ENEANSVARLIG 21
ENECELLENE 21
ENERÅDIGHETA 21
ENERGIMINISTRE 21
ENERGIKOSTNAD 21
ENEVOLDSSTATER 21
ENERGIFORMENE 21
ENERGIMENGDEN 21
ENERGIKONSERN 21
ENERGIPLANENE 21
ENERGIKILDENE 21
ENERGISKHETEN 21
ENERGIDEBATTER 21
ENERGIGLASSET 21
ENELEVERANDØR 21
ENERGETIKKENE 21
ENERGISKHETER 21
ENERGIBALANSE 21
ENERGIMENGDER 21
ENERGIPRISENE 21
ENERGIRESURSER 21
ENERVERINGENE 21
ENERGIRESERVE 21
ENERVERINGEN 20
ENERGIRESSURS 20
ENERGIBUNT 20
ENEBOLIGEN 20
ENERÅDIGHET 20
ENECELLER 20
ENERETTIGHETEN 20
ENERGIVERK 20
ENERGETIKKEN 20
ENERGIBASERTE 20
ENERGIPLANER 20
ENECELLEN 20
ENERGIKILDER 20
ENEARVINGENE 20
ENERGIKRISENE 20
ENERGETIKKER 20
ENERGIMENGDE 20
ENERGIPLANEN 20
ENERGIGLASSA 20
ENERGIPRISER 20
ENEOMSORGENE 20
ENERGISKHETA 20
ENERVERINGER 20
ENERGIKILDEN 20
ENERGIFORMER 20
ENERGIMARKEDA 20
ENERGIPRISEN 20
ENEBOLIGER 20
ENEBERETTIGET 20
ENERGIFORMEN 20
ENERGIENHETEN 19
ENEFORHANDLER 19
ENERGISKHET 19
ENEOMSORGEN 19
ENEARVINGER 19
ENERGIGLASS 19
ENERGIBASERT 19
ENERGIKRISER 19
ENERGIRESURS 19
ENERGIMARKED 19
ENEVOLDSSTAT 19
ENEOMSORGER 19
ENERGIKRISEN 19
ENERETTIGHETA 19
ENERGITAPENE 19
ENERGIENHETER 19
ENEBERETTIGA 19
ENERGIDEBATT 19
ENERGIFORMA 19
ENERGIKILDE 19
ENEVELDIGE 19
ENECELLA 19
ENEARVINGEN 19
ENERVERINGA 19
ENECELLE 19
ENEBOLIG 18
ENEVELDIG 18
ENERGIFORM 18
ENERGIPRIS 18
ENERETTIGHET 18
ENEOMSORGA 18
ENERGILØSE 18
ENERGIPLAN 18
ENERVERING 18
ENERGILØST 18
ENERGIKRISA 18
ENERGITAPET 18
ENERGIKRISE 18
ENERGETIKK 18
ENERGIRIKE 17
ENEOMSORG 17
ENESTYRENE 17
ENERGILØS 17
ENERGETISKE 17
ENERGIENHET 17
ENEARVING 17
ENEKONGENE 17
ENERGIRIKT 17
ENERGITAPA 17
ENEKONGEN 16
ENEKONGER 16
ENEHERSKENDE 16
ENEANSVARENE 16
ENERGETISK 16
ENESTYRET 16
ENERGIRIK 16
ENERGITAP 16
ENESTYRER 16
ENEHERSKEREN 16
ENEHERSKERNE 16
ENERÅDIGE 16
ENEPIKENE 15
ENERGISKE 15
ENESTYRA 15
ENERÅDIG 15
ENEKONGE 15
ENEBUEREN 15
ENEBUERNE 15
ENESTYRE 15
ENERVERENDE 15
ENEHERSKERE 15
ENEVELDENE 15
ENEANSVARET 15
ENERGISK 14
ENEVELDER 14
ENEHERSKER 14
ENEBUERE 14
ENEBOERNE 14
ENEAGENTENE 14
ENEROMMENE 14
ENEVELDET 14
ENEPIKER 14
ENEGGETE 14
ENEGGEDE 14
ENEFORMENE 14
ENEPIKEN 14
ENEBOEREN 14
ENEANSVARA 14
ENEBUER 13
ENERGIENE 13
ENERVERTE 13
ENEVELDE 13
ENEPIKA 13
ENEFORMER 13
ENEBOERE 13
ENEPIKE 13
ENESTÅENDE 13
ENERVERER 13
ENEFORMEN 13
ENEAGENTEN 13
ENEBARNENE 13
ENEGGET 13
ENEMERKENE 13
ENEANSVAR 13
ENERÅDENDE 13
ENERVERES 13
ENESØNNENE 13
ENEROMMET 13
ENEAGENTER 13
ENEVELDA 13
ENEROMMA 12
ENERGIER 12
ENEGGA 12
ENEBOER 12
ENEFORMA 12
ENEBARNET 12
ENEMERKER 12
ENESELLENE 12
ENEHERRENE 12
ENEMERKET 12
ENETASJES 12
ENESØNNER 12
ENESØNNEN 12
ENERGIEN 12
ENERVERE 12
ENERVERT 12
ENEHERRER 11
ENESELLEN 11
ENEHERREN 11
ENEBARNA 11
ENEMERKE 11
ENEAGENT 11
ENEFORM 11
ENEMERKA 11
ENERVER 11
ENETIMENE 11
ENESELLER 11
ENEHERRE 10
ENETIMEN 10
ENESELLA 10
ENEEIERNE 10
ENEEIEREN 10
ENETALENE 10
ENESELLE 10
ENERETTENE 10
ENESØNN 10
ENETIMER 10
ENERGI 10
ENEBARN 10
ENEROM 9
ENETALEN 9
ENETIME 9
ENERETTER 9
ENETALER 9
ENEEIERE 9
ENERETTEN 9
ENETALE 8
ENEEIER 8
ENERETT 7
ENENDE 6
ENEREN 6
ENERNE 6
ENESTE 6
ENERE 5
ENER 4
ENES 4

Ord som slutter med ENE

OrdPoeng
WAPENE 18
KØYENE 18
PACENE 18
TYVENE 17
WONENE 17
CUENE 17
RÆVENE 17
TYPENE 16
COXENE 16
GYSENE 16
GYDENE 16
ÆVENE 16
JUVENE 16
RYGENE 16
TICENE 16
VYENE 16
KNYENE 15
UGGENE 15
BYENE 15
ØYENE 15
VIVENE 15
CASENE 15
ENE 15
HYRENE 15
VÅKENE 15
VÅLENE 14
VØLENE 14
LÆTENE 14
PUKENE 14
EWENE 14
LYTENE 14
BOGENE 14
LUVENE 14
HYENE 14
ULVENE 14
SCENE 14
LÆRENE 14
KJØENE 14
LYDENE 14
YRMENE 14
KOPENE 13
KÅKENE 13
RYTENE 13
HOPENE 13
LOVENE 13
UGLENE 13
GIPENE 13
BØLENE 13
KUKENE 13
SYTENE 13
NYRENE 13
MYENE 13
YLENE 13
TYTENE 13
VIKENE 13
ÆRENE 12
ORVENE 12
LØKENE 12
ÅGRENE 12
BÅSENE 12
RYENE 12
SPØENE 12
OBIENE 12
ENE 12
SUPENE 12
HULENE 12
UNGENE 12
HUIENE 12
KULENE 12
DÅPENE 12
ÆSENE 12
LIVENE 12
JØDENE 12
NYENE 12
NUPENE 12
SPÅENE 12
BUENE 11
BOAENE 11
ENE 11
GJENE 11
KHIENE 11
TOGENE 11
ULLENE 11
POSENE 11
LAVENE 11
ENE 11
BEOENE 11
ÅPENE 11
VALENE 11
FLÅENE 11
HØNENE 11
HUNENE 11
ENE 11
PAKENE 11
ELVENE 11
MULENE 11
EPLENE 10
KOSENE 10
UFSENE 10
LÅRENE 10
MURENE 10
RÅLENE 10
NÅMENE 10
RØLENE 10
IGDENE 10
SVEENE 10
SIGENE 10
MÅTENE 10
MUTENE 10
GEMENE 10
TAVENE 10
NIPENE 10
TEVENE 10
HOSENE 10
VETENE 10
ØKENE 10
LURENE 10
ENE 10
HUENE 10
ORKENE 10
KLIENE 10
SIPENE 10
SØLENE 10
NØLENE 10
UKENE 10
ENE 10
BAIENE 10
KONENE 10
ENE 10
POENE 10
KUENE 10
GELENE 10
VADENE 10
VARENE 10
ÅKENE 10
BOENE 10
JOENE 10
FØNENE 10
MAKENE 9
TAJENE 9
NØDENE 9
HITENE 9
FILENE 9
RUTENE 9
BREENE 9
ODLENE 9
NÅDENE 9
SKIENE 9
GENENE 9
BENENE 9
ROMENE 9
ORMENE 9
RAGENE 9
KAIENE 9
EMOENE 9
LOSENE 9
SØTENE 9
ILMENE 9
BETENE 9
TRØENE 9
KITENE 9
PETENE 9
RØRENE 9
RUNENE 9
AVENE 9
VEENE 9
PIENE 9
ØLENE 9
BIENE 9
LUENE 9
ENE 9
ÅMENE 9
FUENE 9
ENE 9
ÅLENE 9
ENE 9
SNUENE 9
ULENE 9
LEKENE 9
URNENE 9
TURENE 9
KISENE 9
FAKENE 9
ENE 8
DILENE 8
RUENE 8
KANENE 8
ØRENE 8
ENE 8
NUENE 8
ÅTENE 8
AKNENE 8
SPENE 8
ASKENE 8
ROTENE 8
OTTENE 8
SILENE 8
TJENE 8
MEMENE 8
APENE 8
ØSENE 8
TROENE 8
MISENE 8
JAENE 8
AUENE 8
ENE 8
DUENE 8
ROSENE 8
HIENE 8
TAKENE 8
URENE 8
SUENE 8
REKENE 8
ENE 8
TUENE 8
KLENE 8
OIENE 8
ÅSENE 8
DEOENE 8
MIRENE 8
ÅRENE 8
ENE 8
KREENE 8
OLENE 8
GRENE 8
MOENE 8
RORENE 8
RAKENE 8
FISENE 8
ENE 8
ENE 8
LOENE 8
SOTENE 8
HANENE 8
VENE 8
LIENE 7
ÅENE 7
TELENE 7
OSENE 7
ODENE 7
KAENE 7
DOENE 7
MIENE 7
RINENE 7
FENENE 7
GENE 7
ORENE 7
BENE 7
ASIENE 7
STIENE 7
TIDENE 7
MEDENE 7
KEENE 7
PENE 7
ERMENE 7
TOENE 7
AKENE 7
SIRENE 7
MARENE 7
SOENE 7
ROENE 7
LARENE 7
ILENE 7
ELENE 6
ETAENE 6
ERTENE 6
LAENE 6
STRENE 6
RADENE 6
SIENE 6
ALENE 6
ARAENE 6
FRENE 6
TIENE 6
IRENE 6
REDENE 6
TASENE 6
IDENE 6
AMENE 6
RASENE 6
RIENE 6
ISENE 6
FEENE 6
FAENE 6
ANENE 5
RAENE 5
REENE 5
ARENE 5
MENE 5
LENE 5
TEENE 5
ASENE 5
TRENE 5
DRENE 5
EDENE 5
NEENE 5
TENE 4
RENE 4
SENE 4
EENE 4

Lignende ord av ENE

Anagram av ENE

For mer informasjon om ordet ENE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ENE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok