ENER i Wordfeud - ordspill.com

ENER i Wordfeud

ENER er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EENR.

Wordfeud poeng
4
Wordfeud poeng per bokstav
E1N1E1R1

Ved å legge til én bokstav til ENER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
NYERE 12
RYENE 12
ÆRENE 12
EVNER 9
NEVRE 9
NEVER 9
NERVE 9
REVNE 9
VERNE 9
REVEN 9
VENER 9
GREEN 8
GENER 8
GENRE 8
ÅRENE 8
GRENE 8
RÅENE 8
NEGER 8
REGNE 8
NEPER 8
BENER 8
NEGRE 8
RØENE 8
REPEN 8
UEREN 8
BREEN 8
ØRENE 8
EGNER 8
RUENE 8
ENGER 8
URENE 8
ENØRE 8
UERNE 8
ERGEN 8
ROENE 7
RENKE 7
KREEN 7
ENKER 7
REKEN 7
KNEER 7
EKREN 7
EONER 7
ORENE 7
REMEN 6
REINE 6
REIEN 6
LENER 6
NIERE 6
NEIER 6
MENER 6
IRENE 6
FRENE 6
FEREN 6
ERLEN 6
EMNER 6
EINER 6
RIENE 6
SENER 5
TENER 5
TERNE 5
TREEN 5
TRENE 5
ARENE 5
NESER 5
ERTEN 5
DRENE 5
ENDER 5
ENDRE 5
ENSER 5
ENTER 5
ENTRE 5
ERTNE 5
RETNE 5
NEDRE 5
NERDE 5
RAENE 5
REDEN 5
RENSE 5
RENTE 5
REXEN 4

Ord som starter på ENER

OrdPoeng
ENERGIUTVIKLING 34
ENERGIFORSYNING 33
ENERGISPAREPÆRA 32
ENERGISPAREPÆRE 32
ENERGIUTVINNING 31
ENERGIFORBRUKET 30
ENERGIPOLITIKK 30
ENERGISPØRSMÅLA 30
ENERGIPROBLEMER 29
ENERGIPOLITISKE 29
ENERGIPROBLEMET 29
ENERGIFORBRUKA 29
ENERGIBEHOVENE 29
ENERGISPØRSMÅL 29
ENERGIPOLITISK 28
ENERGIPROBLEMA 28
ENERGIFORBRUK 28
ENERGISITUASJON 28
ENERGIBEHOVET 28
ENERGITILGANGEN 27
ENERGITYVENE 27
ENERGIUTGIFTENE 27
ENERGITILGANGER 27
ENERGIBEHOVA 27
ENERGIPROBLEM 27
ENERGIBÆREREN 27
ENERGIBÆRERNE 27
ENERGIBÆRERE 26
ENERGITYPENE 26
ENERGIUTGIFTEN 26
ENERGISPARINGER 26
ENERGISPARINGEN 26
ENERGIBEHOV 26
ENERGITYVEN 26
ENERGIEKSPORTER 26
ENERGIUTGIFTER 26
ENERGIEKSPORTEN 26
ENERGITYVER 26
ENERGITILSKUDDA 26
ENERGITILFØRSEL 26
ENERGISPARINGA 25
ENERGITYPER 25
ENERGITILGANG 25
ENERGIBÆRER 25
ENERGITILSKUDD 25
ENERGIKOMITEENE 25
ENERGISELSKAPET 25
ENERGITYPEN 25
ENERGIGIVENDE 25
ENERGIUTGIFTA 25
ENERGITILSKOTTA 25
ENERGISELSKAPER 25
ENERGIINNHOLDET 25
ENERGISELSKAPA 24
ENERGIKOMITEEN 24
ENERGIKJELDENE 24
ENERGIUTGIFT 24
ENERGITYPE 24
ENERGIKOMITEER 24
ENERGIINNHOLDA 24
ENERGITILSKOTT 24
ENERGITYV 24
ENERGIEKSPORT 24
ENERGIKREVENDE 24
ENERGILEVERANSE 24
ENERGISPARING 24
ENERGIKONSERNER 23
ENERGIBALANSENE 23
ENERGIKOSTNADER 23
ENERGIMANGELEN 23
ENERGIVERKENE 23
ENERGIKOSTNADEN 23
ENERGIMANGLENE 23
ENERGIKJELDER 23
ENERGISELSKAP 23
ENERGIKJELDEN 23
ENERGIINDUSTRI 23
ENERGIBUNTENE 23
ENERGIRESERVENE 23
ENERGIINNHOLD 23
ENERÅDIGHETENE 23
ENERGIKONSERNET 23
ENERÅDIGHETEN 22
ENERGIBALANSER 22
ENERGIMANGLER 22
ENERGIGLASSENE 22
ENERGIBUNTEN 22
ENERGIMINISTRER 22
ENERÅDIGHETER 22
ENERGIMINISTERE 22
ENERGIVERKET 22
ENERGIVERKER 22
ENERGIBUNTER 22
ENERGIMARKEDENE 22
ENERGIRESERVEN 22
ENERGIKONSERNA 22
ENERGIRESSURSER 22
ENERGIKJELDA 22
ENERGIBALANSEN 22
ENERGIRESURSENE 22
ENERGIMENGDENE 22
ENERGIKOMITE 22
ENERGISKHETENE 22
ENERGIKJELDE 22
ENERGIRESSURSEN 22
ENERGIDEBATTENE 22
ENERGIRESERVER 22
ENERGIBALANSE 21
ENERGIMINISTER 21
ENERGIRESURSEN 21
ENERVERINGENE 21
ENERGIMARKEDET 21
ENERGIRESURSER 21
ENERGIMENGDER 21
ENERGISPARENDE 21
ENERGIPRISENE 21
ENERGIDEBATTEN 21
ENERETTIGHETENE 21
ENERGIFORMENE 21
ENERGIKILDENE 21
ENERGIMINISTRE 21
ENERGIDEBATTER 21
ENERGIMARKEDER 21
ENERGIPLANENE 21
ENERGISKHETER 21
ENERGIGLASSET 21
ENERGIKONSERN 21
ENERGIMENGDEN 21
ENERÅDIGHETA 21
ENERGIKOSTNAD 21
ENERGETIKKENE 21
ENERGIVERKA 21
ENERGISKHETEN 21
ENERGIRESERVE 21
ENERGIMANGEL 21
ENERGIKILDER 20
ENERETTIGHETEN 20
ENERGIPLANER 20
ENERVERINGEN 20
ENERGETIKKEN 20
ENERGIMENGDE 20
ENERGIFORMER 20
ENERGIFORMEN 20
ENERGIENHETENE 20
ENERÅDIGHET 20
ENERGIBUNT 20
ENERGIVERK 20
ENERGIPRISEN 20
ENERETTIGHETER 20
ENERGETIKKER 20
ENERGIGLASSA 20
ENERGIKRISENE 20
ENERGIBASERTE 20
ENERGIMARKEDA 20
ENERGIRESSURS 20
ENERGIPLANEN 20
ENERGIPRISER 20
ENERGIKILDEN 20
ENERVERINGER 20
ENERGISKHETA 20
ENERGIENHETER 19
ENERGIBASERT 19
ENERGIRESURS 19
ENERGIENHETEN 19
ENERVERINGA 19
ENERGIKRISEN 19
ENERGIFORMA 19
ENERGIKILDE 19
ENERGISKHET 19
ENERGIGLASS 19
ENERETTIGHETA 19
ENERGIDEBATT 19
ENERGIMARKED 19
ENERGITAPENE 19
ENERGIKRISER 19
ENERGIFORM 18
ENERGIPRIS 18
ENERVERING 18
ENERGILØSE 18
ENERGIPLAN 18
ENERGETIKK 18
ENERGILØST 18
ENERGIKRISE 18
ENERETTIGHET 18
ENERGIKRISA 18
ENERGITAPET 18
ENERGITAPA 17
ENERGILØS 17
ENERGIENHET 17
ENERGIRIKT 17
ENERGIRIKE 17
ENERGETISKE 17
ENERGIRIK 16
ENERÅDIGE 16
ENERGITAP 16
ENERGETISK 16
ENERVERENDE 15
ENERÅDIG 15
ENERGISKE 15
ENEROMMENE 14
ENERGISK 14
ENERGIENE 13
ENERVERTE 13
ENERVERER 13
ENEROMMET 13
ENERÅDENDE 13
ENERVERES 13
ENERGIER 12
ENERGIEN 12
ENERVERE 12
ENEROMMA 12
ENERVERT 12
ENERVER 11
ENERETTENE 10
ENERGI 10
ENERETTER 9
ENERETTEN 9
ENEROM 9
ENERETT 7
ENEREN 6
ENERNE 6
ENERE 5

Ord som slutter med ENER

OrdPoeng
SHOWSCENER 32
REVYSCENER 30
CYKLAMENER 30
CITOYENER 28
GLYKOGENER 28
CRIMPLENER 25
HYDROGENER 24
JAKTSCENER 24
VÅPENGRENER 24
ØYVERDENER 24
PYROKSENER 24
SLUTTSCENER 24
INTIMSCENER 23
YRKESGRENER 23
SLAGSCENER 23
SKYVESENER 23
ØYENTJENER 23
RYGGLENER 23
KLUBBTRENER 23
BUTYLENER 23
RYGGSENER 22
LYSFONTENER 22
SKOGVESENER 22
FYRVESENER 22
SANGSCENER 22
BØYESENER 22
BADESCENER 22
AMFISCENER 22
BOKVERDENER 22
DØDSSCENER 22
MORDSCENER 22
GATESCENER 22
KJØKKENER 21
LUNGEVENER 21
HYGIENER 21
SYKLAMENER 21
CHILENER 21
UTESCENER 21
BISCENER 21
VEGVESENER 21
REVYSENER 20
OPPTJENER 20
ØYENSTENER 20
TYVTRENER 20
PARKVESENER 20
LIKPREKENER 20
KROMOGENER 20
POSTVESENER 20
URSCENER 20
OVERLAKENER 20
BANKVESENER 20
VINVERDENER 20
DANSESCENER 20
TJUVTRENER 20
TALESCENER 20
FURUGRENER 20
HOPPTRENER 20
FRISCENER 20
BUNNMORENER 20
NATTSCENER 19
KIRKETJENER 19
HYBENER 19
FILMVESENER 19
VEIVESENER 19
ALPINGRENER 19
INNGRIPENER 19
ØYESTENER 19
LEVERVENER 19
KATEKUMENER 19
HOVEDTRENER 19
VANNVESENER 19
JULAFTENER 18
PORTVENER 18
HÆLSENER 18
EVERGREENER 18
SUBVENER 18
VÆRENER 18
ØSTROGENER 18
PRONOMENER 18
UTAVERDENER 18
HOVEDSENER 18
HULVENER 18
LIVSAFTENER 18
OMVERDENER 17
ROMVESENER 17
HALOGENER 17
ISOKIMENER 17
ØKUMENER 17
SEXSCENER 17
TERYLENER 17
PATOGENER 17
STUMTJENER 17
SCREENER 17
UTØRKENER 17
LOSVESENER 17
SUPERTRENER 17
VISEAFTENER 17
TSJETSJENER 17
UTFORTRENER 17
GRASPLENER 17
HUSORDENER 17
BADELAKENER 17
HOLVENER 17
SEKTVESENER 17
KRANSVENER 16
LANGBENER 16
SUVERENER 16
FOLKESENER 16
MUTAGENER 16
PREDIKENER 16
GESTAGENER 16
PORSELENER 16
ALPINTRENER 16
DOYENER 16
KONVENER 16
DAGSORDENER 16
IGUMENER 16
OLIVENER 16
WIENER 16
LENSVESENER 16
SCENER 15
GULDENER 15
ALLERGENER 15
LETALGENER 15
PLESKENER 15
AVGRENER 15
TALLERKENER 15
ISØRKENER 15
TURKMENER 15
BEKKENER 15
FORTJENER 15
GANGRENER 15
UVESENER 15
AVTJENER 15
INTERVENER 15
PARABENER 15
HYENER 15
BAKESTENER 15
SLOVENER 15
SKOLESENER 15
TABELLENER 15
ALMEGRENER 15
SKIGRENER 15
OPERASENER 15
FORGRENER 15
ÅRTUSENER 15
ANDROGENER 15
HELAFTENER 14
REKEAFTENER 14
OSTEAFTENER 14
ENDEMORENER 14
KANTILENER 14
HELGENER 14
ABALIENER 14
DIKTAMENER 14
FORBENER 14
MORGENER 14
PROMENER 14
BETJENER 14
SLUTTSENER 14
SIDEGRENER 14
TRAVTRENER 14
NOTABENER 14
NAKKESENER 14
JAKTSENER 14
SJEFTRENER 14
TIDSORDENER 14
TRANSGENER 13
MENHADENER 13
UTTREDENER 13
TILTREDENER 13
RIKSTRENER 13
TØRRTRENER 13
HERRETRENER 13
INNTJENER 13
MIGRENER 13
KAROTENER 13
UORDENER 13
FENOMENER 13
KODESENER 13
SLAGSENER 13
TITUSENER 13
PREKENER 13
HIGENER 13
STOLLENER 13
FILMSENER 13
BUTENER 13
OKSESENER 13
ANTIGENER 13
DOLMENER 12
DEKKENER 12
SPLEENER 12
VERDENER 12
SANGSENER 12
ITALIENER 12
ØSKENER 12
HELLENER 12
HILSENER 12
ØRKENER 12
SKJENER 12
KVENER 12
VITENER 12
NOGENER 12
FORLENER 12
FORMENER 12
DØDSSENER 12
STREBENER 12
KASTTRENER 12
FERSKENER 12
SKITRENER 12
EKSAMENER 12
GATESENER 12
KARANTENER 12
NAKENSENER 12
HARDTRENER 12
MORDSENER 12
INNTREDENER 12
FONTENER 11
DREIESENER 11
SIDELENER 11
BISENER 11
FIKENER 11
MURENER 11
DANSETRENER 11
VESENER 11
EDELSTENER 11
BRASENER 11
EKSTRENER 11
TERPENER 11
ANNENTRENER 11
DROTTENER 11
MARKENER 11
DAMETRENER 11
LØSENER 11
RUMENER 11
TENTAMENER 11
TALESENER 10
NOMENER 10
MORENER 10
TUSENER 10
LODENER 10
GREENER 10
LAKENER 10
ALKENER 10
RUTENER 10
SUTENER 10
EGRENER 10
FORENER 10
FRISENER 10
URSENER 10
PATENER 10
ARENASENER 10
ROTRENER 10
ARMLENER 10
PLENER 10
DOMENER 10
DANSESENER 10
TORDENER 10
ALIENER 9
VENER 9
PRENER 9
SJENER 9
GRENER 9
OMENER 9
SPENER 9
TJENER 9
LISENER 9
NAFTENER 9
SILENER 9
SARASENER 9
LANSENER 9
FALENER 9
ADRIENER 9
ROSENER 9
KARENER 9
NATTSENER 9
ORDENER 9
LEMENER 9
ATHENER 9
GENER 8
SAMENER 8
ARMENER 8
BENER 8
MESENER 8
SIRENER 8
AFTENER 8
STRENER 7
AMENER 7
SEXSENER 7
DIENER 7
SLENER 7
MENER 6
TRENER 6
STENER 6
ASENER 6
ATENER 6
DRENER 6
LENER 6
TENER 5
SENER 5

Bøyningsformer av ENER

Lignende ord av ENER

Anagram av ENER

For mer informasjon om ordet ENER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ENER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok