ENER i Wordfeud - ordspill.com

ENER i Wordfeud

ENER er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EENR.

Wordfeud poeng
4
Wordfeud poeng per bokstav
E1N1E1R1

Ved å legge til én bokstav til ENER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
NYERE 12
ÆRENE 12
RYENE 12
NEVER 9
REVEN 9
VERNE 9
VENER 9
NERVE 9
EVNER 9
NEVRE 9
REVNE 9
NEPER 8
BENER 8
REGNE 8
RUENE 8
REPEN 8
NEGER 8
RØENE 8
RÅENE 8
UEREN 8
UERNE 8
URENE 8
ØRENE 8
NEGRE 8
ÅRENE 8
ENGER 8
GREEN 8
EGNER 8
ENØRE 8
GENRE 8
GENER 8
GRENE 8
BREEN 8
ERGEN 8
ROENE 7
REKEN 7
ENKER 7
KREEN 7
EONER 7
KNEER 7
RENKE 7
ORENE 7
EKREN 7
RIENE 6
REMEN 6
IRENE 6
REINE 6
REIEN 6
ERLEN 6
NIERE 6
EINER 6
NEIER 6
MENER 6
LENER 6
EMNER 6
TENER 5
ENDER 5
TRENE 5
DRENE 5
TREEN 5
TERNE 5
RENSE 5
SENER 5
ENDRE 5
ENSER 5
ENTRE 5
RETNE 5
RENTE 5
REDEN 5
RAENE 5
ERTEN 5
ERTNE 5
NESER 5
NEDRE 5
ARENE 5

Ord som starter på ENER

OrdPoeng
ENERGIUTVIKLING 34
ENERGIFORSYNING 33
ENERGISPAREPÆRE 32
ENERGISPAREPÆRA 32
ENERGIUTVINNING 31
ENERGISPØRSMÅLA 30
ENERGIFORBRUKET 30
ENERGIPOLITIKK 30
ENERGISPØRSMÅL 29
ENERGIPROBLEMER 29
ENERGIFORBRUKA 29
ENERGIPOLITISKE 29
ENERGIPROBLEMET 29
ENERGIBEHOVENE 29
ENERGISITUASJON 28
ENERGIPOLITISK 28
ENERGIBEHOVET 28
ENERGIFORBRUK 28
ENERGIPROBLEMA 28
ENERGITILGANGER 27
ENERGIBÆRERNE 27
ENERGIBÆREREN 27
ENERGIBEHOVA 27
ENERGIUTGIFTENE 27
ENERGITILGANGEN 27
ENERGIPROBLEM 27
ENERGIUTGIFTER 26
ENERGIEKSPORTEN 26
ENERGIBÆRERE 26
ENERGIBEHOV 26
ENERGIUTGIFTEN 26
ENERGITYPENE 26
ENERGISPARINGEN 26
ENERGITILSKUDDA 26
ENERGISPARINGER 26
ENERGITILFØRSEL 26
ENERGIEKSPORTER 26
ENERGISPARINGA 25
ENERGIINNHOLDET 25
ENERGITYPER 25
ENERGITYPEN 25
ENERGIBÆRER 25
ENERGIGIVENDE 25
ENERGITILSKUDD 25
ENERGIKOMITEENE 25
ENERGISELSKAPET 25
ENERGITILSKOTTA 25
ENERGISELSKAPER 25
ENERGITILGANG 25
ENERGIUTGIFTA 25
ENERGIUTGIFT 24
ENERGITILSKOTT 24
ENERGISPARING 24
ENERGIKREVENDE 24
ENERGISELSKAPA 24
ENERGIKOMITEEN 24
ENERGIKOMITEER 24
ENERGIKJELDENE 24
ENERGIINNHOLDA 24
ENERGILEVERANSE 24
ENERGIEKSPORT 24
ENERGITYPE 24
ENERGISELSKAP 23
ENERGIKOSTNADEN 23
ENERGIBALANSENE 23
ENERGIKJELDEN 23
ENERGIINNHOLD 23
ENERGIKONSERNET 23
ENERGIRESERVENE 23
ENERGIKJELDER 23
ENERGIBUNTENE 23
ENERGIKONSERNER 23
ENERGIVERKENE 23
ENERGIINDUSTRI 23
ENERGIMANGELEN 23
ENERGIMANGLENE 23
ENERÅDIGHETENE 23
ENERGIKOSTNADER 23
ENERGIMARKEDENE 22
ENERGIBALANSER 22
ENERGIRESERVER 22
ENERGIRESURSENE 22
ENERGIMENGDENE 22
ENERGIDEBATTENE 22
ENERGIGLASSENE 22
ENERGIMANGLER 22
ENERGIRESSURSEN 22
ENERÅDIGHETER 22
ENERGIKONSERNA 22
ENERGIMINISTRER 22
ENERGISKHETENE 22
ENERGIRESERVEN 22
ENERGIRESSURSER 22
ENERGIBALANSEN 22
ENERÅDIGHETEN 22
ENERGIMINISTERE 22
ENERGIKOMITE 22
ENERGIBUNTER 22
ENERGIVERKET 22
ENERGIVERKER 22
ENERGIKJELDE 22
ENERGIBUNTEN 22
ENERGIKJELDA 22
ENERGIRESURSEN 21
ENERETTIGHETENE 21
ENERGIKOSTNAD 21
ENERGIGLASENE 21
ENERGIKONSERN 21
ENERGIGLASSET 21
ENERGIRESERVE 21
ENERGISKHETEN 21
ENERGIDEBATTER 21
ENERGIRESURSER 21
ENERGIMARKEDET 21
ENERGIMINISTRE 21
ENERGIPRISENE 21
ENERGIMINISTER 21
ENERGIMANGEL 21
ENERGIMARKEDER 21
ENERGISPARENDE 21
ENERGIDEBATTEN 21
ENERGIVERKA 21
ENERGETIKKENE 21
ENERGIPLANENE 21
ENERGIBALANSE 21
ENERGIMENGDEN 21
ENERGISKHETER 21
ENERGIKILDENE 21
ENERGIFORMENE 21
ENERÅDIGHETA 21
ENERGIMENGDER 21
ENERVERINGENE 21
ENERGIMENGDE 20
ENERGIMARKEDA 20
ENERGIVERK 20
ENERGIKILDER 20
ENERGIKILDEN 20
ENERGIBUNT 20
ENERGETIKKEN 20
ENERÅDIGHET 20
ENERGIENHETENE 20
ENERGIPLANEN 20
ENERETTIGHETER 20
ENERGIPRISER 20
ENERGIGLASET 20
ENERGIKRISENE 20
ENERGISKHETA 20
ENERGIBASERTE 20
ENERVERINGEN 20
ENERVERINGER 20
ENERGIFORMER 20
ENERGIPRISEN 20
ENERGIGLASSA 20
ENERGETIKKER 20
ENERETTIGHETEN 20
ENERGIRESSURS 20
ENERGIPLANER 20
ENERGIFORMEN 20
ENERETTIGHETA 19
ENERVERINGA 19
ENERGIFORMA 19
ENERGIKILDE 19
ENERGIDEBATT 19
ENERGIGLASS 19
ENERGIKRISER 19
ENERGISKHET 19
ENERGIRESURS 19
ENERGIGLASA 19
ENERGIBASERT 19
ENERGIKRISEN 19
ENERGIMARKED 19
ENERGITAPENE 19
ENERGIENHETEN 19
ENERGIENHETER 19
ENERGITAPET 18
ENERGIKRISE 18
ENERGIGLAS 18
ENERGIKRISA 18
ENERVERING 18
ENERGIFORM 18
ENERETTIGHET 18
ENERGIPLAN 18
ENERGIPRIS 18
ENERGETIKK 18
ENERGIRIKE 17
ENERGIRIKT 17
ENERGITAPA 17
ENERGETISKE 17
ENERGIENHET 17
ENERÅDIGE 16
ENERGITAP 16
ENERGIRIK 16
ENERGETISK 16
ENERÅDIG 15
ENERVERENDE 15
ENERGISKE 15
ENEROMMENE 14
ENERGISK 14
ENERGIENE 13
ENERVERES 13
ENEROMMET 13
ENERVERER 13
ENERVERTE 13
ENERÅDENDE 13
ENERVERT 12
ENERVERE 12
ENEROMMA 12
ENERGIER 12
ENERGIEN 12
ENERVER 11
ENERETTENE 10
ENERGI 10
ENERETTER 9
ENERETTEN 9
ENEROM 9
ENERETT 7
ENEREN 6
ENERNE 6
ENERER 6
ENERE 5

Ord som slutter med ENER

OrdPoeng
SHOWSCENER 32
JUBELSCENER 30
REVYSCENER 30
CYKLAMENER 30
CITOYENER 28
GLYKOGENER 28
HOVEDSCENER 28
VOLDSSCENER 27
NYREBEKKENER 26
BYFENOMENER 25
CRIMPLENER 25
OPERASCENER 25
ØYVERDENER 24
HYDROGENER 24
VÅRMORGENER 24
SLUTTSCENER 24
JULEPREKENER 24
VÅPENGRENER 24
HAVBEKKENER 24
RYGGLENER 23
INTIMSCENER 23
TEKJØKKENER 23
BUTYLENER 23
POPVERDENER 23
HØSTMORGENER 23
MYNTVESENER 23
BRUKSPLENER 23
KLUBBTRENER 23
ØYENTJENER 23
SENGESCENER 23
SLAGSCENER 23
BADESCENER 22
FYRVESENER 22
AMFISCENER 22
LYSFONTENER 22
NAKENSCENER 22
HAVNEVESENER 22
BOKVERDENER 22
MUNKEVESENER 22
GJENHILSENER 22
KJERKETJENER 22
SKOGVESENER 22
CHILENER 21
BISCENER 21
HYGIENER 21
DREIESCENER 21
SVØMMETRENER 21
PRØVESTENER 21
KJØKKENER 21
VEGVESENER 21
BANDYTRENER 21
UTESCENER 21
BERGVESENER 21
BANKVERDENER 21
TYVTRENER 20
ØYENSTENER 20
HOPPTRENER 20
FYRABENER 20
FURUGRENER 20
TJUVTRENER 20
PARKVESENER 20
OPPTJENER 20
BUNNMORENER 20
BANKVESENER 20
POSTVESENER 20
VINVERDENER 20
LIKPREKENER 20
GATEUORDENER 20
SKABILKENER 20
GJENFORENER 20
DANSESCENER 20
OPPTREDENER 19
HYBENER 19
PALMEGRENER 19
VANNVESENER 19
KUNSTGRENER 19
VEIVESENER 19
INNGRIPENER 19
BOTNMORENER 19
TOLLVESENER 19
HOVEDTRENER 19
ØYESTENER 19
MAIMORGENER 19
VASSVESENER 19
MERKEVESENER 19
FORSTVESENER 19
HJEMMETRENER 19
ALPINGRENER 19
KATEKUMENER 19
GRAVENSTENER 19
FILMVESENER 19
BRANNVESENER 19
NATTSCENER 19
FROPREKENER 19
KIRKETJENER 19
ÅNDSVESENER 18
ØSTROGENER 18
UTAVERDENER 18
PORTVENER 18
PRONOMENER 18
STEINØRKENER 18
HOVEDSENER 18
GRESSPLENER 18
BOKSETRENER 18
JULAFTENER 18
RANSMORGENER 18
LIVSAFTENER 18
SUBVENER 18
SKIVERDENER 18
HULVENER 18
EVERGREENER 18
VÆRENER 18
HALOGENER 17
UTØRKENER 17
LOSVESENER 17
TSJETSJENER 17
HØSTAFTENER 17
BADELAKENER 17
UTFORTRENER 17
HUSORDENER 17
OMVERDENER 17
STUMTJENER 17
VISEAFTENER 17
SEKTVESENER 17
ØKUMENER 17
SUPERTRENER 17
ISOKIMENER 17
STILLEBENER 17
GRASPLENER 17
HOLVENER 17
SEXSCENER 17
TERYLENER 17
SLAGORDENER 17
AKILLESSENER 17
KRANSVENER 16
NONNEORDENER 16
HEILAFTENER 16
PORSELENER 16
WIENER 16
OLIVENER 16
DOYENER 16
IDEVERDENER 16
LANGBENER 16
DAGSORDENER 16
PREDIKENER 16
MUTAGENER 16
RANGORDENER 16
ALPINTRENER 16
LENSVESENER 16
SUVERENER 16
BEKKENER 15
GANGRENER 15
HYENER 15
TURKMENER 15
SLOVENER 15
TABELLENER 15
SCENER 15
SKIGRENER 15
INTERVENER 15
UVESENER 15
FORTJENER 15
ALLERGENER 15
AVTJENER 15
PARABENER 15
ANDROGENER 15
TALLERKENER 15
FORGRENER 15
SANGAFTENER 15
ISØRKENER 15
SJEFSTRENER 15
ALMEGRENER 15
PLESKENER 15
LETALGENER 15
GULDENER 15
ÅRTUSENER 15
TIDSORDENER 14
RETTSTJENER 14
REKEAFTENER 14
SIDEGRENER 14
ENDEMORENER 14
SJEFTRENER 14
BETJENER 14
HELAFTENER 14
FORBENER 14
NOTABENER 14
KANTILENER 14
TRAVTRENER 14
HELGENER 14
PROMENER 14
MORGENER 14
UORDENER 13
SLAGSENER 13
ANTIGENER 13
ELITETRENER 13
INNTJENER 13
HIGENER 13
FENOMENER 13
BUTENER 13
TITUSENER 13
MIGRENER 13
TØRRTRENER 13
JAZZAFTENER 13
HERRETRENER 13
RIKSTRENER 13
UTTREDENER 13
PREKENER 13
FESTAFTENER 13
FORMENER 12
SKJENER 12
HELLENER 12
SPLEENER 12
DEKKENER 12
FRATREDENER 12
INNTREDENER 12
VERDENER 12
NOGENER 12
FORLENER 12
HILSENER 12
ØRKENER 12
EKSAMENER 12
KASTTRENER 12
ITALIENER 12
HARDTRENER 12
SKITRENER 12
VITENER 12
FERSKENER 12
STREBENER 12
KVENER 12
KARANTENER 12
NAKENSENER 12
BISENER 11
RUMENER 11
FIKENER 11
VESENER 11
LØSENER 11
TENTAMENER 11
ANNENTRENER 11
EDELSTENER 11
FONTENER 11
DAMETRENER 11
DANSETRENER 11
DREIESENER 11
BRASENER 11
DROTTENER 11
MARKENER 11
EKSTRENER 11
MORENER 10
DOMENER 10
PATENER 10
GREENER 10
NOMENER 10
PLENER 10
TORDENER 10
FORENER 10
ROTRENER 10
LODENER 10
SUTENER 10
TUSENER 10
LAKENER 10
ARMLENER 10
ALKENER 10
DANSESENER 10
VENER 9
TJENER 9
SJENER 9
SARASENER 9
OMENER 9
SPENER 9
LEMENER 9
ATHENER 9
PRENER 9
ROSENER 9
ALIENER 9
ORDENER 9
GRENER 9
GENER 8
BENER 8
SIRENER 8
AFTENER 8
ARMENER 8
MESENER 8
SAMENER 8
STRENER 7
AMENER 7
ASENER 6
TRENER 6
STENER 6
DRENER 6
ATENER 6
MENER 6
LENER 6
TENER 5
SENER 5

Bøyningsformer av ENER

Lignende ord av ENER

Anagram av ENER

For mer informasjon om ordet ENER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ENER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok