ENER i Wordfeud - ordspill.com

ENER i Wordfeud

ENER er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EENR.

Wordfeud poeng
4
Wordfeud poeng per bokstav
E1N1E1R1

Ved å legge til én bokstav til ENER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
NYERE 12
RYENE 12
ÆRENE 12
EVNER 9
NEVRE 9
NEVER 9
NERVE 9
REVNE 9
VERNE 9
REVEN 9
VENER 9
GREEN 8
GENER 8
GENRE 8
ÅRENE 8
GRENE 8
RÅENE 8
NEGER 8
REGNE 8
NEPER 8
BENER 8
NEGRE 8
RØENE 8
REPEN 8
UEREN 8
BREEN 8
ØRENE 8
EGNER 8
RUENE 8
ENGER 8
URENE 8
ENØRE 8
UERNE 8
ERGEN 8
ROENE 7
RENKE 7
KREEN 7
ENKER 7
REKEN 7
KNEER 7
EKREN 7
EONER 7
ORENE 7
REMEN 6
REINE 6
REIEN 6
LENER 6
NIERE 6
NEIER 6
MENER 6
IRENE 6
FRENE 6
FEREN 6
ERLEN 6
EMNER 6
EINER 6
RIENE 6
SENER 5
TENER 5
TERNE 5
TREEN 5
TRENE 5
ARENE 5
NESER 5
ERTEN 5
DRENE 5
ENDER 5
ENDRE 5
ENSER 5
ENTER 5
ENTRE 5
ERTNE 5
RETNE 5
NEDRE 5
NERDE 5
RAENE 5
REDEN 5
RENSE 5
RENTE 5
REXEN 4

Ord som starter på ENER

OrdPoeng
ENERGIUTVIKLING 34
ENERGIFORSYNING 33
ENERGISPAREPÆRE 32
ENERGISPAREPÆRA 32
ENERGIUTVINNING 31
ENERGIFORBRUKET 30
ENERGIPOLITIKK 30
ENERGISPØRSMÅLA 30
ENERGIPOLITISKE 29
ENERGIBEHOVENE 29
ENERGISPØRSMÅL 29
ENERGIPROBLEMET 29
ENERGIPROBLEMER 29
ENERGIFORBRUKA 29
ENERGIPROBLEMA 28
ENERGIPOLITISK 28
ENERGIBEHOVET 28
ENERGISITUASJON 28
ENERGIFORBRUK 28
ENERGIBEHOVA 27
ENERGIUTGIFTENE 27
ENERGIBÆRERNE 27
ENERGITILGANGEN 27
ENERGIPROBLEM 27
ENERGITYVENE 27
ENERGIBÆREREN 27
ENERGITILGANGER 27
ENERGIUTGIFTER 26
ENERGITYVEN 26
ENERGIUTGIFTEN 26
ENERGIBEHOV 26
ENERGITYVER 26
ENERGITYPENE 26
ENERGIEKSPORTER 26
ENERGIBÆRERE 26
ENERGISPARINGEN 26
ENERGISPARINGER 26
ENERGIEKSPORTEN 26
ENERGITILFØRSEL 26
ENERGITILSKUDDA 26
ENERGIUTGIFTA 25
ENERGISELSKAPER 25
ENERGITILGANG 25
ENERGIKOMITEENE 25
ENERGITILSKUDD 25
ENERGIINNHOLDET 25
ENERGIBÆRER 25
ENERGITYPEN 25
ENERGIGIVENDE 25
ENERGITYPER 25
ENERGISELSKAPET 25
ENERGISPARINGA 25
ENERGITILSKOTTA 25
ENERGIKOMITEEN 24
ENERGIINNHOLDA 24
ENERGIKJELDENE 24
ENERGITYV 24
ENERGILEVERANSE 24
ENERGIUTGIFT 24
ENERGIKOMITEER 24
ENERGITYPE 24
ENERGISELSKAPA 24
ENERGIEKSPORT 24
ENERGISPARING 24
ENERGIKREVENDE 24
ENERGITILSKOTT 24
ENERGIINDUSTRI 23
ENERGIKJELDEN 23
ENERGIKOSTNADER 23
ENERGIKOSTNADEN 23
ENERGIINNHOLD 23
ENERÅDIGHETENE 23
ENERGIRESERVENE 23
ENERGIBALANSENE 23
ENERGIMANGLENE 23
ENERGISELSKAP 23
ENERGIMANGELEN 23
ENERGIKONSERNER 23
ENERGIBUNTENE 23
ENERGIVERKENE 23
ENERGIKJELDER 23
ENERGIKONSERNET 23
ENERÅDIGHETER 22
ENERGIBALANSEN 22
ENERÅDIGHETEN 22
ENERGIKJELDE 22
ENERGIRESERVER 22
ENERGIMANGLER 22
ENERGIDEBATTENE 22
ENERGIMINISTRER 22
ENERGIKONSERNA 22
ENERGIVERKET 22
ENERGIKOMITE 22
ENERGIVERKER 22
ENERGIMINISTERE 22
ENERGIRESSURSEN 22
ENERGIBALANSER 22
ENERGIGLASSENE 22
ENERGIBUNTEN 22
ENERGISKHETENE 22
ENERGIMARKEDENE 22
ENERGIRESERVEN 22
ENERGIKJELDA 22
ENERGIRESURSENE 22
ENERGIRESSURSER 22
ENERGIBUNTER 22
ENERGIMENGDENE 22
ENERGIBALANSE 21
ENERGIMARKEDER 21
ENERGIKOSTNAD 21
ENERGETIKKENE 21
ENERGIPLANENE 21
ENERGIGLASSET 21
ENERGIMENGDEN 21
ENERETTIGHETENE 21
ENERGIMINISTRE 21
ENERGIKONSERN 21
ENERGISKHETER 21
ENERGIVERKA 21
ENERGIRESURSEN 21
ENERVERINGENE 21
ENERGISKHETEN 21
ENERGIMARKEDET 21
ENERÅDIGHETA 21
ENERGISPARENDE 21
ENERGIMENGDER 21
ENERGIDEBATTEN 21
ENERGIMINISTER 21
ENERGIRESURSER 21
ENERGIPRISENE 21
ENERGIMANGEL 21
ENERGIFORMENE 21
ENERGIKILDENE 21
ENERGIDEBATTER 21
ENERGIRESERVE 21
ENERETTIGHETEN 20
ENERETTIGHETER 20
ENERGIENHETENE 20
ENERGIRESSURS 20
ENERGISKHETA 20
ENERVERINGER 20
ENERGIKILDEN 20
ENERGETIKKER 20
ENERGIFORMEN 20
ENERGIPRISER 20
ENERGIGLASSA 20
ENERGIPLANEN 20
ENERGIMENGDE 20
ENERGIFORMER 20
ENERGIKILDER 20
ENERGETIKKEN 20
ENERVERINGEN 20
ENERGIPLANER 20
ENERÅDIGHET 20
ENERGIPRISEN 20
ENERGIBASERTE 20
ENERGIMARKEDA 20
ENERGIKRISENE 20
ENERGIVERK 20
ENERGIBUNT 20
ENERGIFORMA 19
ENERGIKILDE 19
ENERVERINGA 19
ENERGIGLASS 19
ENERETTIGHETA 19
ENERGISKHET 19
ENERGIMARKED 19
ENERGIKRISER 19
ENERGITAPENE 19
ENERGIENHETER 19
ENERGIBASERT 19
ENERGIDEBATT 19
ENERGIKRISEN 19
ENERGIRESURS 19
ENERGIENHETEN 19
ENERGIPRIS 18
ENERETTIGHET 18
ENERGILØST 18
ENERVERING 18
ENERGETIKK 18
ENERGIFORM 18
ENERGIPLAN 18
ENERGILØSE 18
ENERGITAPET 18
ENERGIKRISA 18
ENERGIKRISE 18
ENERGILØS 17
ENERGETISKE 17
ENERGITAPA 17
ENERGIRIKE 17
ENERGIENHET 17
ENERGIRIKT 17
ENERGITAP 16
ENERÅDIGE 16
ENERGIRIK 16
ENERGETISK 16
ENERVERENDE 15
ENERGISKE 15
ENERÅDIG 15
ENEROMMENE 14
ENERGISK 14
ENEROMMET 13
ENERVERES 13
ENERVERER 13
ENERÅDENDE 13
ENERVERTE 13
ENERGIENE 13
ENERGIER 12
ENEROMMA 12
ENERGIEN 12
ENERVERE 12
ENERVERT 12
ENERVER 11
ENERGI 10
ENERETTENE 10
ENEROM 9
ENERETTEN 9
ENERETTER 9
ENERETT 7
ENERNE 6
ENEREN 6
ENERE 5

Ord som slutter med ENER

OrdPoeng
SHOWSCENER 32
REVYSCENER 30
JUBELSCENER 30
CYKLAMENER 30
CITOYENER 28
GLYKOGENER 28
VOLDSSCENER 27
CRIMPLENER 25
PYROKSENER 24
HYDROGENER 24
ØYVERDENER 24
HAVBEKKENER 24
JAKTSCENER 24
BUTYLENER 23
MYNTVESENER 23
ØYENTJENER 23
INTIMSCENER 23
RYGGLENER 23
KLUBBTRENER 23
SLAGSCENER 23
SKYVESENER 23
TEKJØKKENER 23
AMFISCENER 22
SKOGVESENER 22
MORDSCENER 22
RYGGSENER 22
BADESCENER 22
DØDSSCENER 22
FYRVESENER 22
SANGSCENER 22
GATESCENER 22
BØYESENER 22
BOKVERDENER 22
DREIESCENER 21
SYKLAMENER 21
PRØVESTENER 21
BISCENER 21
LUNGEVENER 21
KJØKKENER 21
CHILENER 21
UTESCENER 21
VEGVESENER 21
HYGIENER 21
PARKVESENER 20
FRISCENER 20
OPPTJENER 20
TALESCENER 20
URSCENER 20
TYVTRENER 20
OVERLAKENER 20
VINVERDENER 20
HOPPTRENER 20
TJUVTRENER 20
FURUGRENER 20
POSTVESENER 20
ØYENSTENER 20
BUNNMORENER 20
KROMOGENER 20
LIKPREKENER 20
BANKVESENER 20
REVYSENER 20
VEIVESENER 19
HOVEDTRENER 19
NATTSCENER 19
KATEKUMENER 19
LEVERVENER 19
HYBENER 19
ØYESTENER 19
OPPTREDENER 19
VASSVESENER 19
KIRKETJENER 19
FILMVESENER 19
HULVENER 18
PORTVENER 18
HÆLSENER 18
LIVSAFTENER 18
SUBVENER 18
JULAFTENER 18
ØSTROGENER 18
HOVEDSENER 18
EVERGREENER 18
PRONOMENER 18
VÆRENER 18
LOSVESENER 17
BADELAKENER 17
HOLVENER 17
SUPERTRENER 17
UTØRKENER 17
PATOGENER 17
SLAGORDENER 17
HUSORDENER 17
HALOGENER 17
GRASPLENER 17
SEXSCENER 17
ISOKIMENER 17
SCREENER 17
TSJETSJENER 17
ØKUMENER 17
OMVERDENER 17
ROMVESENER 17
SEKTVESENER 17
STUMTJENER 17
TERYLENER 17
GESTAGENER 16
MUTAGENER 16
WIENER 16
KRANSVENER 16
IGUMENER 16
KONVENER 16
LANGBENER 16
SUVERENER 16
PREDIKENER 16
OLIVENER 16
FOLKESENER 16
DOYENER 16
ALPINTRENER 16
RANGORDENER 16
DAGSORDENER 16
PORSELENER 16
LENSVESENER 16
PLESKENER 15
OPERASENER 15
ANDROGENER 15
SCENER 15
TURKMENER 15
GANGRENER 15
FORTJENER 15
ISØRKENER 15
FORGRENER 15
ALMEGRENER 15
SKOLESENER 15
TABELLENER 15
SJEFSTRENER 15
PARABENER 15
SKIGRENER 15
LETALGENER 15
ÅRTUSENER 15
BAKESTENER 15
ALLERGENER 15
AVTJENER 15
HYENER 15
GULDENER 15
AVGRENER 15
INTERVENER 15
SLOVENER 15
BEKKENER 15
UVESENER 15
SLUTTSENER 14
JAKTSENER 14
RETTSTJENER 14
ENDEMORENER 14
NOTABENER 14
KANTILENER 14
PROMENER 14
TIDSORDENER 14
HELAFTENER 14
OSTEAFTENER 14
BETJENER 14
SIDEGRENER 14
FORBENER 14
ABALIENER 14
MORGENER 14
SJEFTRENER 14
DIKTAMENER 14
NAKKESENER 14
TRAVTRENER 14
HELGENER 14
RIKSTRENER 13
TRANSGENER 13
FESTAFTENER 13
HERRETRENER 13
TØRRTRENER 13
MENHADENER 13
UTTREDENER 13
KODESENER 13
INNTJENER 13
HIGENER 13
TITUSENER 13
FENOMENER 13
UORDENER 13
ANTIGENER 13
PREKENER 13
KAROTENER 13
MIGRENER 13
STOLLENER 13
SLAGSENER 13
BUTENER 13
OKSESENER 13
FILMSENER 13
FORLENER 12
ITALIENER 12
STREBENER 12
FORMENER 12
ØRKENER 12
DOLMENER 12
SPLEENER 12
DEKKENER 12
VITENER 12
KVENER 12
VERDENER 12
HELLENER 12
INNTREDENER 12
HILSENER 12
SKJENER 12
SKITRENER 12
HARDTRENER 12
FERSKENER 12
NOGENER 12
MORDSENER 12
KARANTENER 12
KASTTRENER 12
DØDSSENER 12
ØSKENER 12
SANGSENER 12
EKSAMENER 12
NAKENSENER 12
GATESENER 12
TENTAMENER 11
DANSETRENER 11
VESENER 11
RUMENER 11
MURENER 11
ANNENTRENER 11
BISENER 11
FIKENER 11
EDELSTENER 11
LØSENER 11
FONTENER 11
SIDELENER 11
DROTTENER 11
EKSTRENER 11
TERPENER 11
DAMETRENER 11
MARKENER 11
BRASENER 11
DREIESENER 11
TORDENER 10
TALESENER 10
MORENER 10
LODENER 10
GREENER 10
EGRENER 10
DANSESENER 10
URSENER 10
NOMENER 10
ALKENER 10
FORENER 10
DOMENER 10
RUTENER 10
TUSENER 10
ROTRENER 10
SUTENER 10
PLENER 10
PATENER 10
LAKENER 10
FRISENER 10
ARMLENER 10
ARENASENER 10
OMENER 9
GRENER 9
TJENER 9
PRENER 9
SJENER 9
SPENER 9
VENER 9
SILENER 9
ALIENER 9
LEMENER 9
KARENER 9
ORDENER 9
NATTSENER 9
NAFTENER 9
LANSENER 9
ADRIENER 9
ROSENER 9
ATHENER 9
SARASENER 9
LISENER 9
FALENER 9
BENER 8
ARMENER 8
MESENER 8
SAMENER 8
AFTENER 8
SIRENER 8
GENER 8
SLENER 7
AMENER 7
STRENER 7
SEXSENER 7
DIENER 7
MENER 6
STENER 6
ASENER 6
ATENER 6
DRENER 6
TRENER 6
LENER 6
SENER 5
TENER 5

Bøyningsformer av ENER

Lignende ord av ENER

Anagram av ENER

For mer informasjon om ordet ENER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ENER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok