FEN i Wordfeud - ordspill.com

FEN i Wordfeud

FEN er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EFN.

Wordfeud poeng
4
Wordfeud poeng per bokstav
F2E1N1

Ved å legge til én bokstav til FEN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FUEN 8
FENG 8
FØNE 8
FÅEN 8
FÅNE 8
FINE 6
FAEN 5
FANE 5
FENA 5
FETN 5

Ord som starter på FEN

OrdPoeng
FENGSELSBYGNING 37
FENGSELSPSYKOSE 34
FENGSELSSYKEHUS 34
FENGSELSOPPHOLD 33
FENGSELSCELLENE 31
FENGSELSOPPRØRA 31
FENOLUTSLIPPENE 30
FENGSELSCELLER 30
FENOMENOLOGISKE 30
FENGSELSCELLEN 30
FENGSELSOPPRØR 30
FENGSELSCELLA 29
FENGSELSCELLE 29
FENOLUTSLIPPET 29
FENOMENOLOGISK 29
FENGSELSFUGLENE 28
FENOMENOLOGIENE 28
FENOLUTSLIPPA 28
FENGSELSBESØKET 28
FENGSLINGSMØTER 28
FENGSLINGSMØTET 28
FENGSELSFUGLEN 27
FENGSLINGSMØTE 27
FENOMENOLOGIER 27
FENGSELSFUGLER 27
FENOMENOLOGIEN 27
FENGSLINGSMØTA 27
FENGSELSBESØKA 27
FENOLUTSLIPP 27
FENOLHARPIKSENE 27
FENOLHARPIKSEN 26
FENOLHARPIKSER 26
FENGSELSOMRÅDET 26
FENGSELSAKSJON 26
FENGSELSBETJENT 26
FENGSELSBESØK 26
FENGSLINGSSAKEN 26
FENGSELSOMRÅDER 26
FENGSLINGSORDRE 26
FENGSLINGSSAKER 26
FENGSLINGSFRIST 26
FENOMENOLOGI 25
FENNIKELOLJENE 25
FENGSELSFUGL 25
FENGSLINGSSAKA 25
FENGSELSSKOLENE 25
FENGSELSPORTENE 25
FENGSELSOMRÅDE 25
FENGSELSOMRÅDA 25
FENNIKELOLJER 24
FENNOLOGISKE 24
FENOLHARPIKS 24
FENNIKELOLJEN 24
FENGSLINGSSAK 24
FENGSELSSKOLEN 24
FENGSELSVESENER 24
FENGSELSPORTER 24
FENGSELSPLASSEN 24
FENGSELSPORTEN 24
FENGSELSDOMMENE 24
FENGSELSSKOLER 24
FENGSELSVESENET 24
FENGSELSPLASSER 24
FENNIKELOLJA 23
FENNIKELOLJE 23
FENGSELSPRESTER 23
FENGSELSSKOLE 23
FENGSELSPRESTEN 23
FENNOLOGISK 23
FENOTYPENE 23
FENOLOGISKE 23
FENGSELSVESENA 23
FENGSELSDOMMER 23
FENGSELSDOMMEN 23
FENGSELSKØENE 23
FENGSELSMURENE 23
FENGSELSLEGENE 23
FENGSELSLEGEN 22
FENGSELSPORT 22
FENNOLOGIENE 22
FENNOSKANDISKE 22
FENGSELSKØEN 22
FENOTYPEN 22
FENGSELSKØER 22
FENGSELSSELLENE 22
FENGSELSLEGER 22
FENGSELSVESEN 22
FENGHULLENE 22
FENGSELSMURER 22
FENOTYPER 22
FENGSELSPLASS 22
FENGSELSDØMTE 22
FENGSELSMUREN 22
FENOLOGISK 22
FENOLOGIENE 21
FENNOLOGIER 21
FENGSELSDØMT 21
FENGSELSPREST 21
FENGSELSLEGE 21
FENGSELSANSTALT 21
FENGSLINGENE 21
FENGSELSSELLEN 21
FENOLPLASTENE 21
FENNOSKANDISK 21
FENGSELSSELLER 21
FENGSELSSTRAFF 21
FENGHULLET 21
FENNOLOGIEN 21
FENOTYPE 21
FENGHULLER 21
FENGSELSMUR 20
FENGSELSSELLE 20
FENGSLINGER 20
FENOLPLASTEN 20
FENOLOGIER 20
FENGSELSKØ 20
FENGHULLA 20
FENGSLINGEN 20
FENGSELSSELLA 20
FENGSELSANSATTE 20
FENNOLOGENE 20
FENOLOGIEN 20
FENOLPLASTER 20
FENGHOLENE 19
FENGSELSANSATT 19
FENGSELSDOM 19
FENNOLOGEN 19
FENADKNOKENE 19
FENGHULL 19
FENNOLOGER 19
FENNOLOGI 19
FENGSLINGA 19
FENDERPUTENE 19
FENADKNOKEN 18
FENGINGENE 18
FENDERPUTEN 18
FENGHOLET 18
FENGSLING 18
FENADKNOKER 18
FENGSLIGE 18
FENOLPLAST 18
FENOLOGI 18
FENDERPUTER 18
FENNOLOG 17
FENGHOLA 17
FENGINGER 17
FENGSLIG 17
FENNOMANIENE 17
FENGINGEN 17
FENDERPUTA 17
FENADKNOKE 17
FENGHETTENE 17
FENDERPUTE 17
FENNOMANSKE 17
FENGHOL 16
FENGINGA 16
FENGHETTER 16
FENNOMANIER 16
FENNOMANSK 16
FENADLÅRENE 16
FENDRINGENE 16
FENNOMANIEN 16
FENGHETTEN 16
FENNIKELEN 15
FENNIKLENE 15
FENOMENALT 15
FENADLÅRET 15
FENOMENALE 15
FENDRINGEN 15
FENGHETTA 15
FENGSLENDE 15
FENGING 15
FENALÅRENE 15
FENGHETTE 15
FENDRINGER 15
FENNOMANENE 15
FENOMENAL 14
FENNOMANI 14
FENNOMANEN 14
FENGSELET 14
FENNIKLER 14
FENALÅRET 14
FENGSLETE 14
FENGSLEDE 14
FENDRINGA 14
FENOMENENE 14
FENNOMANER 14
FENGSLENE 14
FENADLÅRA 14
FENNIKENE 13
FENDRING 13
FENRIKENE 13
FENGSLET 13
FENGSLES 13
FENOMENER 13
FENALÅRA 13
FENADLÅR 13
FENNIKEL 13
FENGSLER 13
FENOMENET 13
FENRIKER 12
FENNOMAN 12
FENALÅR 12
FENOLENE 12
FENGSLE 12
FENGSLA 12
FENNIKER 12
FENGSEL 12
FENNEKENE 12
FENNIKEN 12
FENGENDE 12
FENRIKEN 12
FENOMENA 12
FENGEDE 11
FENNEKER 11
FENOMEN 11
FENNEKEN 11
FENGSL 11
FENOLER 11
FENGENE 11
FENOLEN 11
FENGETE 11
FENNIK 10
FENDRENDE 10
FENGES 10
FENGTE 10
FENGET 10
FENRIK 10
FENGER 10
FENADENE 9
FENDRENE 9
FENNEK 9
FENGA 9
FENGT 9
FENGE 9
FENDEREN 9
FENDERNE 9
FENDRETE 9
FENDREDE 9
FENOL 9
FENDRER 8
FENADEN 8
FENDRES 8
FENADER 8
FENDERE 8
FENDRET 8
FENG 8
FENDER 7
FENDRA 7
FENENE 7
FENDRE 7
FENET 6
FENAD 6
FENEN 6
FENDR 6
FENA 5

Ord som slutter med FEN

OrdPoeng
PYNTESLØYFEN 34
OSCILLOGRAFEN 33
CUPTRIUMFEN 32
KRYPTOGRAFEN 30
PLUVIOGRAFEN 30
BYPLANSJEFEN 30
WATERPROOFEN 29
SPORSLØYFEN 28
ØKONOMISJEFEN 28
MILITÆRSJEFEN 28
SYVERTRUMFEN 28
HIEROGLYFEN 28
GRUPPESJEFEN 28
SILKESLØYFEN 28
SCENEOGRAFEN 27
HÅRSLØYFEN 27
ØKOFILOSOFEN 27
BUTIKKSJEFEN 27
GJENGEMUFFEN 27
PULVERKAFFEN 27
PEPPERBIFFEN 27
BYRÅSJEFEN 27
BIBLIOGRAFEN 27
GRYTEBIFFEN 27
SKJØTEMUFFEN 26
VALGTRIUMFEN 26
TYPOGRAFEN 26
FABRIKKSJEFEN 26
KOMPANISJEFEN 26
SCENOGRAFEN 26
PRYLESTRAFFEN 26
HYDROGRAFEN 26
SKOGNYMFEN 26
ARKIVSKUFFEN 26
KNEIPPLOFFEN 26
VOFFVOFFEN 26
TRYGDESJEFEN 26
UOVERTRUFFEN 26
KULTURSJEFEN 25
GOLFPROFFEN 25
VINGEKLAFFEN 25
BULLMASTIFFEN 25
NYHETSSJEFEN 25
GESTAPOSJEFEN 25
REVYSJEFEN 25
JUNIORSJEFEN 25
MUSIKKSJEFEN 25
VENTILKLAFFEN 24
HAVNYMFEN 24
ELVERKSSJEFEN 24
HOPPSJEFEN 24
MILJØSJEFEN 24
FORLAGSSJEFEN 24
APOKRYFEN 24
POLITISJEFEN 24
MAISLØYFEN 24
VALUTASJEFEN 24
TROPPSSJEFEN 24
SYSTEMSJEFEN 24
KVALBIFFEN 23
HAKKEBIFFEN 23
VASSNYMFEN 23
XYLOGRAFEN 23
HAVARISJEFEN 23
REGIONSSJEFEN 23
HOVEDSTRAFFEN 23
HVALBIFFEN 23
BRAKKESJEFEN 23
SJUERTRUMFEN 23
VINGHALFEN 22
OMRÅDESJEFEN 22
KONTORSJEFEN 22
SKOGSKAFFEN 22
BADENYMFEN 22
MORGENKAFFEN 22
HOTELLSJEFEN 22
PORNOGRAFEN 22
TOPPSJEFEN 22
VINGSJEFEN 22
ANTROPOSOFEN 22
FULLKLAFFEN 22
REGIONSJEFEN 22
VANNYMFEN 22
BYFIFFEN 22
OVERTRUFFEN 22
HÆRSJEFEN 22
HVETELOFFEN 22
MOKKAKAFFEN 22
BANKEBIFFEN 22
KJEMIGRAFEN 22
ARKIVSJEFEN 22
IKONOGRAFEN 22
JUNTASJEFEN 21
KARDIOGRAFEN 21
TOPOGRAFEN 21
HEKTOGRAFEN 21
BORDKLAFFEN 21
KRONOGRAFEN 21
SKIPSSJEFEN 21
HAVNESJEFEN 21
AUDIOGRAFEN 21
SPIONSJEFEN 21
GRILLSJEFEN 21
KOREOGRAFEN 21
VERKSSJEFEN 21
ÆRESSTRAFFEN 21
VERFTSSJEFEN 21
FILIALSJEFEN 21
PALEOGRAFEN 21
SKOGSJEFEN 21
HOLOGRAFEN 21
JAVAKAFFEN 21
WHIFFEN 21
HOMOGRAFEN 21
BØTESTRAFFEN 20
OLJESJEFEN 20
SEISMOGRAFEN 20
KIRKEKAFFEN 20
LOTTOSJEFEN 20
VELTRUFFEN 20
DEPOTSJEFEN 20
OPERASJEFEN 20
HOFFSJEFEN 20
KALLIGRAFEN 20
ØKOSJEFEN 20
PÅTRUFFEN 20
PANTOGRAFEN 20
VEGSJEFEN 20
NØFFNØFFEN 20
KUNSTSJEFEN 20
SKOLESJEFEN 20
SOSIALSJEFEN 20
ASKESKUFFEN 20
MASKINSJEFEN 20
MINIGOLFEN 20
SNØSKUFFEN 20
OSEANOGRAFEN 20
KOKEKAFFEN 20
CHIEFEN 20
TURISTSJEFEN 20
LIVSSTRAFFEN 20
VAKTSJEFEN 20
FILTERKAFFEN 19
FALLKLAFFEN 19
KINOSJEFEN 19
FINNEBIFFEN 19
BLESTSJEFEN 19
BIOGRAFEN 19
SALGSSJEFEN 19
PARTISJEFEN 19
POLSJEFEN 19
SLØYFEN 19
VISESJEFEN 19
EKSPROFFEN 19
URETTSKAFFEN 19
FORMLOFFEN 19
TOLLTARIFFEN 19
POSTSJEFEN 19
FOTOGRAFEN 19
SENIORSJEFEN 19
SOUSSJEFEN 19
RUNDBIFFEN 19
BANKSJEFEN 19
VERNESJEFEN 19
NARKOSJEFEN 19
KARTOGRAFEN 19
FONOGRAFEN 19
PRESSESJEFEN 19
ROASTBIFFEN 19
AUTOGRAFEN 19
LAGERSJEFEN 19
ALLOMORFEN 18
HELSESJEFEN 18
FAKTASJEFEN 18
GARDESJEFEN 18
RØRMUFFEN 18
DRIFTSSJEFEN 18
VEISJEFEN 18
FRAKTSJEFEN 18
MARINESJEFEN 18
GYLFEN 18
FRØLOFFEN 18
TERMOGRAFEN 18
TRAKTEKAFFEN 18
FIRMASJEFEN 18
GEOGRAFEN 18
BRANNSJEFEN 18
PLANSJEFEN 18
VINSJEFEN 18
APERITIFFEN 18
FLATBIFFEN 18
STABSSJEFEN 18
RADIOGRAFEN 18
INFOSJEFEN 18
LITOGRAFEN 18
PLASSJEFEN 18
IDRETTSSJEFEN 18
APOSTROFEN 18
RADIOSJEFEN 18
ØREKLAFFEN 18
SONETARIFFEN 17
MEDIESJEFEN 17
DØDSSTRAFFEN 17
DEMOGRAFEN 17
STENOGRAFEN 17
TAKSTSJEFEN 17
BETRUFFEN 17
FAGSJEFEN 17
SKADESJEFEN 17
PARAGRAFEN 17
FILOSOFEN 17
EPIGRAFEN 17
TEATERSJEFEN 16
DESKSJEFEN 16
INNTRUFFEN 16
BLUFFEN 16
SENOGRAFEN 16
BLØFFEN 16
BESKAFFEN 16
FELTSJEFEN 16
LEIRSJEFEN 16
LYMFEN 16
KATASTROFEN 16
SEIBIFFEN 16
ETNOGRAFEN 16
SENTERHALFEN 16
FORSOFFEN 16
ZOOGRAFEN 16
TEAMSJEFEN 15
HYFEN 15
SYLFEN 15
TAKEOFFEN 15
STATSSJEFEN 15
SJIRAFFEN 15
TELEGRAFEN 15
ETATSSJEFEN 15
RETTSKAFFEN 15
EKSSJEFEN 15
PILAFFEN 15
NYMFEN 15
PROFFEN 14
PUFFEN 14
BØFFEN 14
GUFFEN 14
SHERIFFEN 14
SKUFFEN 14
DATASJEFEN 14
KENOTAFEN 14
ISSHELFEN 14
TRIUMFEN 14
GIRAFFEN 14
ROSJEFEN 14
GRIFFEN 13
GOLFEN 13
ANASTROFEN 13
MASTIFFEN 13
AGRAFFEN 13
POFFEN 13
TEOSOFEN 13
ISKAFFEN 13
BLAFFEN 13
SLUFFEN 13
BIFFEN 12
KOFFEN 12
SKIFFEN 12
KALIFEN 12
TRUFFEN 12
ISONEFEN 12
LUFFEN 12
PIFFEN 12
TRUMFEN 12
KLAFFEN 12
SMURFEN 12
MUFFEN 12
NATTSEIFEN 12
STUFFEN 12
UEFFEN 11
SHELFEN 11
TARIFFEN 11
SERIFFEN 11
LOFFEN 11
RUFFEN 11
TUFFEN 11
HAFFEN 10
TURFEN 10
NATTSAFEN 10
MORFEN 10
GRAFEN 10
SJEFEN 10
STROFEN 10
KAFFEN 10
HALFEN 10
STRAFFEN 10
FIFFEN 10
SERAFEN 8
SEIFEN 8
AMFEN 7
EFFEN 7
SAFEN 6

Lignende ord av FEN

Anagram av FEN

For mer informasjon om ordet FEN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok