FIR i Wordfeud - ordspill.com

FIR i Wordfeud

FIR er et verb3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver FIR.

Wordfeud poeng
5
Wordfeud poeng per bokstav
F2I2R1

Ved å legge til én bokstav til FIR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BRIF 9
IFØR 9
UFRI 9
FRIK 8
FIMR 7
FLIR 7
RIFL 7
FIRA 6
FIRE 6
FIRN 6
FIRT 6
FAIR 6
FRIE 6
FRIS 6
IFRA 6
FEIR 6
RIFT 6
FRID 6

Ord som starter på FIR

OrdPoeng
FIRHJULING 25
FIRDOBLINGA 23
FIRMAHYTTEN 23
FIRKLØVERE 22
FIRKLØVERA 22
FIRMAHYTTE 22
FIRMAHYTTA 22
FIRDOBLING 22
FIRDOBBELTE 22
FIRDOBBELT 21
FIREDOBBEL 21
FIRKLØVER 21
FIREFØTTING 21
FIREHJULS 20
FIRDOBBEL 20
FIRMAGAVEN 20
FIRERBOBER 20
FIREÅRLIGE 20
FIRMAGAVER 20
FIRERBOBEN 20
FIRFØTTING 20
FIREÅRINGER 20
FIRMAGAVA 19
FIRSPRANGET 19
FIREHENDIGE 19
FIREDOBLEDE 19
FIRHJULS 19
FIRKLANGENE 19
FIREFOTING 19
FIRMAKUNDEN 19
FIREÅRLIG 19
FIRMAGAVE 19
FIRERBOB 18
FIRMAKUNDE 18
FIRMASJEFEN 18
FIRSTEMMIG 18
FIRMABILER 18
FIRKLANGEN 18
FIRKLANGER 18
FIREDOBLET 18
FIREDOBLER 18
FIREÅRIGE 18
FIRFOTING 18
FIRSPRANGA 18
FIREÅRING 18
FIRMABILEN 18
FIRDOBLETE 18
FIREHENDIG 18
FIREÅRSDAG 18
FIRDOBLEDE 18
FIREDOBLES 18
FIRDELINGEN 18
FIRHENDIGE 18
FIRMANUMRA 17
FIREDOBLE 17
FIRSPRANG 17
FIRSTRØKEN 17
FIRSKÅRENT 17
FIRDOBLET 17
FIRHENDIG 17
FIRDOBLER 17
FIRDOBLES 17
FIRMANUMRE 17
FIRMENNING 17
FIRMANAVNA 17
FIREBLADETE 17
FIREMOTORS 17
FIRSTRØKNE 17
FIRLINGENE 17
FIREDELING 17
FIREÅRIG 17
FIRDELINGA 17
FIREDOBLA 17
FIRESIDIGE 17
FIRSTRØKET 17
FIRBLADETE 16
FIRKORTENE 16
FIRMABIL 16
FIRESPORS 16
FIREFARGES 16
FIRBLADENE 16
FIRSIDIGE 16
FIRLINGEN 16
FIRESIDIG 16
FIRMAMERKE 16
FIRMAMERKA 16
FIRBLADEDE 16
FIRSKÅRNE 16
FIREPARTENE 16
FIREBEINTE 16
FIRSKÅRET 16
FIRSKÅREN 16
FIRLINGER 16
FIREDOBL 16
FIRDOBLA 16
FIRDOBLE 16
FIRMASJEF 16
FIRMANAVN 16
FIRDELING 16
FIRKLANG 16
FIREBLADET 16
FIRERBANDE 15
FIREPARTER 15
FIREBLADA 15
FIRETURENE 15
FIRMADRIFT 15
FIRKORTET 15
FIREFØTTE 15
FIRBEINTE 15
FIREFOTETE 15
FIREBEINT 15
FIRBLADER 15
FIRSPANNET 15
FIREDAGERS 15
FIRFISLENE 15
FIRBLADEN 15
FIRMAMENTER 15
FIRMASKATT 15
FIREFOTEDE 15
FIRBLADET 15
FIRESIFRETE 15
FIRDOBL 15
FIREAKTERNE 15
FIREPARTEN 15
FIRSIDIG 15
FIRETAKTENE 15
FIRMAFESTEN 15
FIREMASTEDE 14
FIRMAANSATT 14
FIRFELTETE 14
FIREAKTERE 14
FIRKANTETE 14
FIRKANTEDE 14
FIREDELENDE 14
FIRFOTETE 14
FIRETAKTER 14
FIRETIMERS 14
FIRLING 14
FIRETALLET 14
FIRSIFREDE 14
FIRKANTENE 14
FIRELITERS 14
FIRBLADA 14
FIREFØTT 14
FIRFØTTE 14
FIRBEINT 14
FIREFELTET 14
FIRMAMENTA 14
FIRKORTA 14
FIRMALEDER 14
FIRFISLER 14
FIRSIFRETE 14
FIRESIFRET 14
FIRETUREN 14
FIREFOTET 14
FIRETURER 14
FIRINGEN 14
FIRETAKTEN 14
FIRFISLEN 14
FIREBENTE 14
FIRFOTEDE 14
FIRTAKTENE 14
FIRSPANNA 14
FIRMASTEDE 13
FIRESIDERS 13
FIREBENT 13
FIRMASTERE 13
FIRFISLA 13
FIREMASTET 13
FIRBENTE 13
FIRMASTETE 13
FIREFOTS 13
FIRFISLE 13
FIRESIDEDE 13
FIREDELENE 13
FIRFØTT 13
FIRBLAD 13
FIREMASTER 13
FIREPART 13
FIRKORT 13
FIRESIDETE 13
FIRKANTET 13
FIRKANTER 13
FIRESIFRA 13
FIREAKTER 13
FIRERETTERS 13
FIRFELTET 13
FIRMAMENT 13
FIRETALLA 13
FIRSIFRET 13
FIRHENDTE 13
FIRTAKTEN 13
FIRETAKTA 13
FIREFELTS 13
FIRTAKTER 13
FIRSPANN 13
FIRMAEIDE 13
FIRETIDENE 13
FIRDELENDE 13
FIREROMS 13
FIREFOTA 13
FIRFOTET 13
FIRETOMS 13
FIRMAFEST 13
FIRKANTEN 13
FIREDØRS 13
FIREFELTA 13
FIRINGA 13
FIRFOTA 12
FIRBENT 12
FIRFOTS 12
FIRING 12
FIRSETERNE 12
FIRTOMS 12
FIREDELEN 12
FIREDELER 12
FIRMASTER 12
FIRESIDET 12
FIRMASTET 12
FIREMANNS 12
FIREDELTE 12
FIRFELTS 12
FIRSIFRA 12
FIRSTEMTE 12
FIREMASTA 12
FIRETIDEN 12
FIRMAEID 12
FIREÅRS 12
FIREDELES 12
FIRETIDER 12
FIRSETEREN 12
FIRKANTA 12
FIRETAKT 12
FIRTAKTA 12
FIRESETERE 12
FIRETALL 12
FIRFELTA 12
FIRHENDT 12
FIRETUR 12
FIRTIENDE 12
FIRSETERE 11
FIREDELT 11
FIRTAKT 11
FIRMASTA 11
FIREDELE 11
FIRETIDA 11
FIRSTEMT 11
FIRDELES 11
FIRKANT 11
FIRESETER 11
FIRDELER 11
FIREDELS 11
FIRDELTE 11
FIRMAENE 11
FIRESIDA 11
FIRMAER 10
FIRDELT 10
FIREDEL 10
FIRETID 10
FIRMAET 10
FIRDELE 10
FIRSETER 10
FIRENDE 9
FIREREN 9
FIRDEL 9
FIRERNE 9
FIRNEN 8
FIRTI 8
FIRERE 8
FIRETE 8
FIREDE 8
FIRMA 8
FIRET 7
FIRTE 7
FIRER 7
FIRES 7
FIRA 6
FIRE 6
FIRT 6
FIRN 6

Ord som slutter med FIR

OrdPoeng
KAFIR 9
KEFIR 9
SAFIR 7

Lignende ord av FIR

Anagram av FIR

For mer informasjon om ordet FIR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FIR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok