FIR i Wordfeud - ordspill.com

FIR i Wordfeud

FIR er et verb3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver FIR.

Wordfeud poeng
5
Wordfeud poeng per bokstav
F2I2R1

Ved å legge til én bokstav til FIR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BRIF 9
IFØR 9
UFRI 9
FRIK 8
FIMR 7
FLIR 7
RIFL 7
FIRA 6
FIRE 6
FIRN 6
FIRT 6
FAIR 6
FRIE 6
FRIS 6
IFRA 6
FEIR 6
RIFT 6
FRID 6

Ord som starter på FIR

OrdPoeng
FIRHJULING 25
FIRKLØVERET 23
FIRMAHYTTER 23
FIREDOBLING 23
FIRMAHYTTA 22
FIRKLØVERE 22
FIRKLØVERA 22
FIREDOBBELT 22
FIRDOBLING 22
FIRMAHYTTE 22
FIRKLØVER 21
FIREMÅLSTAP 21
FIRDOBBELT 21
FIREDOBBEL 21
FIRDOBBEL 20
FIRFØTTING 20
FIREHJULS 20
FIREÅRINGEN 20
FIRFOTINGER 20
FIRERBOBER 20
FIREÅRLIGE 20
FIRMAGAVER 20
FIRMAGAVEN 20
FIRERBOBEN 20
FIRKANTSTÅL 19
FIREFOTING 19
FIRMAGAVE 19
FIRMAGAVA 19
FIREÅRLIG 19
FIRHJULS 19
FIRDOBLENDE 19
FIRMANUMMER 19
FIRMAKUNDER 19
FIRSTEMMIGE 19
FIRKLANGEN 18
FIREÅRSDAG 18
FIRMASJEFER 18
FIRDELINGER 18
FIREÅRIGE 18
FIREÅRING 18
FIRDOBLEDE 18
FIRKLANGER 18
FIREHENDIG 18
FIRSTEMMIG 18
FIREDOBLER 18
FIRMABILER 18
FIREDOBLET 18
FIRSPRANGA 18
FIRMABILEN 18
FIRHENDIGE 18
FIRDOBLETE 18
FIRERBOB 18
FIREDOBLES 18
FIRMAKUNDE 18
FIRFOTING 18
FIREDOBLE 17
FIRDOBLET 17
FIREDOBLA 17
FIRMAMERKET 17
FIRMANAVNA 17
FIRDELINGA 17
FIRDOBLER 17
FIRSKÅRENT 17
FIREMOTORS 17
FIRLINGENE 17
FIRSTRØKEN 17
FIRDOBLES 17
FIRMANUMRA 17
FIREBLADEDE 17
FIRHENDIG 17
FIRSPRANG 17
FIREDELING 17
FIRMENNING 17
FIRSTRØKNE 17
FIREÅRIG 17
FIRMANUMRE 17
FIRESIDIGE 17
FIRSTRØKET 17
FIRBLADETE 16
FIRMAMERKA 16
FIRMANAVN 16
FIRSKÅREN 16
FIREBEINTE 16
FIRDELING 16
FIRLINGER 16
FIREBLADET 16
FIRESPORS 16
FIRKLANG 16
FIRMAMERKE 16
FIRSIDIGE 16
FIRDOBLA 16
FIREDOBL 16
FIRSKÅRNE 16
FIREFARGES 16
FIRBLADENE 16
FIRKORTENE 16
FIRLINGEN 16
FIRMASJEF 16
FIRESIDIG 16
FIRDOBLE 16
FIRBLADEDE 16
FIRMABIL 16
FIRERBANDER 16
FIRSKÅRET 16
FIREBLADA 15
FIREFØTTE 15
FIRDOBL 15
FIRBEINTE 15
FIRMAFESTER 15
FIRMADRIFT 15
FIRBLADER 15
FIRBLADET 15
FIREDAGERS 15
FIREPARTER 15
FIREBEINT 15
FIRSIDIG 15
FIRKORTET 15
FIRESIFREDE 15
FIREPARTEN 15
FIRETURENE 15
FIRERBANDE 15
FIRMASKATT 15
FIRBLADEN 15
FIRETALLENE 15
FIREFOTEDE 15
FIRSPANNET 15
FIRFISLENE 15
FIREFOTETE 15
FIREFELTET 14
FIRETAKTER 14
FIRFOTEDE 14
FIRSIFRETE 14
FIRLING 14
FIRSIFREDE 14
FIREFØTT 14
FIRMAMENTA 14
FIRELITERS 14
FIRKANTENE 14
FIRETALLET 14
FIRESIFRET 14
FIRBEINT 14
FIRKANTETE 14
FIRMALEDER 14
FIREAKTERE 14
FIRFELTETE 14
FIRTAKTENE 14
FIRETAKTEN 14
FIRKANTEDE 14
FIREBENTE 14
FIRKORTA 14
FIRETUREN 14
FIRMASTEREN 14
FIRFISLER 14
FIREFOTET 14
FIRFØTTE 14
FIRETIMERS 14
FIRFOTETE 14
FIRSPANNA 14
FIRFISLEN 14
FIRINGEN 14
FIRBLADA 14
FIRETURER 14
FIRSIFRET 13
FIRETAKTA 13
FIRMAMENT 13
FIREPART 13
FIREFELTS 13
FIRKORT 13
FIRETALLA 13
FIRINGA 13
FIREFOTA 13
FIREFOTS 13
FIRFISLE 13
FIRMASTEDE 13
FIRFØTT 13
FIRDELENDE 13
FIRETIDENE 13
FIRETOMS 13
FIRBENTE 13
FIREMASTET 13
FIRESETERNE 13
FIRESIDEDE 13
FIRFISLA 13
FIREBENT 13
FIREMASTER 13
FIREDELENE 13
FIRESIDETE 13
FIRTAKTEN 13
FIRMASTETE 13
FIRKANTER 13
FIRFELTET 13
FIREDØRS 13
FIREAKTER 13
FIRESIFRA 13
FIRSPANN 13
FIRHENDTE 13
FIREROMS 13
FIRKANTET 13
FIRMASTERE 13
FIRMAFEST 13
FIRTAKTER 13
FIRMAEIDE 13
FIRFOTET 13
FIREFELTA 13
FIRBLAD 13
FIRESETEREN 13
FIRESIDERS 13
FIRKANTEN 13
FIRSIFRA 12
FIRESETERE 12
FIRETUR 12
FIRSETERNE 12
FIREÅRS 12
FIRTOMS 12
FIRFELTS 12
FIRMASTET 12
FIRETIDER 12
FIRMASTER 12
FIRMAEID 12
FIRHENDT 12
FIREMANNS 12
FIRFELTA 12
FIREDELEN 12
FIRESIDET 12
FIREDELER 12
FIREDELTE 12
FIREMASTA 12
FIRSTEMTE 12
FIRETIDEN 12
FIRTIENDE 12
FIRSETEREN 12
FIRING 12
FIREDELES 12
FIRTAKTA 12
FIRBENT 12
FIRETAKT 12
FIRKANTA 12
FIRFOTA 12
FIRFOTS 12
FIRETALL 12
FIRMASTA 11
FIRDELER 11
FIRSTEMT 11
FIREDELS 11
FIRDELTE 11
FIRMAENE 11
FIRSETERE 11
FIRESETER 11
FIRESIDA 11
FIREDELE 11
FIRDELES 11
FIRETIDA 11
FIREDELT 11
FIRTAKT 11
FIRKANT 11
FIRMAET 10
FIRMAER 10
FIRETID 10
FIREDEL 10
FIRSETER 10
FIRDELE 10
FIRDELT 10
FIRENDE 9
FIRERNE 9
FIRDEL 9
FIREREN 9
FIRMA 8
FIRNEN 8
FIRTI 8
FIRERE 8
FIREDE 8
FIRETE 8
FIRTE 7
FIRET 7
FIRES 7
FIRER 7
FIRA 6
FIRE 6
FIRN 6
FIRT 6

Ord som slutter med FIR

OrdPoeng
KEFIR 9
KAFIR 9
SAFIR 7

Lignende ord av FIR

Anagram av FIR

For mer informasjon om ordet FIR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet FIR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok