GA i Wordfeud - ordspill.com

GA i Wordfeud

GA er et verb2 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AG.

Wordfeud poeng
5
Wordfeud poeng per bokstav
G4A1

Ved å legge til én bokstav til GA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VAG 10
GAV 10
GAP 9
JAG 9
GAU 9
BAG 9
HAG 8
GLA 7
GAL 7
GAM 7
MAG 7
FAG 7
LAG 7
TAG 6
SAG 6
RAG 6
NAG 6
DAG 6
ANG 6
GRA 6
ARG 6
AGN 6
GAS 6
GAR 6
GAN 6
AGE 6

Ord som starter på GA

OrdPoeng
GARCON 20
GAPHUI 18
GALOPP 18
GABBRO 17
GAUVES 16
GAUVET 16
GAYDAR 16
GAUVEN 16
GAYAL 16
GAUING 16
GAUVRA 16
GABBET 15
GAUVE 15
GAVIAL 15
GAROVN 15
GAUVR 15
GAUPNE 15
GAGGER 15
GAUVA 15
GAUPER 15
GAUPNA 15
GABBEN 15
GAGGEN 15
GAMBIT 14
GAMBIR 14
GAUGE 14
GAUPN 14
GABBE 14
GABBA 14
GAMBLE 14
GAUPA 14
GAMING 14
GALING 14
GABUN 14
GAPLO 14
GAVLEN 14
GAUPE 14
GAUV 14
GAKKER 13
GAUMER 13
GAPERI 13
GAULES 13
GAUKE 13
GAMBL 13
GAPLES 13
GAMBER 13
GAGLER 13
GAUKA 13
GAMPET 13
GAGG 13
GAKKES 13
GAULER 13
GABB 13
GAULET 13
GAVENE 13
GAUMES 13
GAVNET 13
GALGEN 13
GALGER 13
GANING 13
GAUP 13
GAVL 12
GARPET 12
GASSUR 12
GAULE 12
GAVEN 12
GAMMAL 12
GAULT 12
GANGES 12
GAUTET 12
GAVER 12
GAUK 12
GAPENE 12
GAPLE 12
GAGLA 12
GAFFEL 12
GAMBE 12
GAUMA 12
GALGE 12
GAMPE 12
GAUSEN 12
GAKKA 12
GARVA 12
GAMPA 12
GAKKE 12
GAUME 12
GAPETE 12
GAUSER 12
GAPENT 12
GAGEST 12
GANGET 12
GAUREN 12
GAULA 12
GAGENE 12
GARPER 12
GATEUR 12
GAUSES 12
GARVE 12
GANGER 12
GAUDA 11
GARV 11
GALLET 11
GARPE 11
GAFLES 11
GANGA 11
GAPEN 11
GAGNE 11
GAPNE 11
GAPER 11
GASJE 11
GASELL 11
GAUSS 11
GANJA 11
GAGEN 11
GAFLET 11
GAPES 11
GAGER 11
GAGES 11
GALLEN 11
GAUST 11
GANSKE 11
GALLER 11
GAGNA 11
GAVE 11
GANGE 11
GAUSA 11
GAFFET 11
GAGAT 11
GAGL 11
GAKK 11
GAFFES 11
GAUER 11
GAPET 11
GAUTA 11
GAMP 11
GAUSE 11
GAGNS 11
GAUET 11
GAUTE 11
GAUM 11
GAMMEN 11
GAUL 11
GAUES 11
GAVA 11
GARPA 11
GAPTE 11
GALON 11
GAGET 11
GARMEN 10
GAIDEN 10
GALEI 10
GALDER 10
GAMSES 10
GAFLE 10
GALDRA 10
GAMERE 10
GARDIN 10
GAMSET 10
GAIDER 10
GALEST 10
GARMES 10
GALDET 10
GALTEN 10
GALEAS 10
GAIDES 10
GARMET 10
GALENT 10
GALLA 10
GALLE 10
GAFFA 10
GAMLE 10
GAUE 10
GAUT 10
GAMMA 10
GANG 10
GAMLA 10
GAGN 10
GAPE 10
GAPT 10
GAGA 10
GARP 10
GAUR 10
GAMIN 10
GAFFE 10
GAUA 10
GAFLA 10
GAUS 10
GAMME 10
GAGT 10
GAGE 10
GAV 10
GAPA 10
GARTER 9
GANETE 9
GAFL 9
GANTER 9
GARTES 9
GAIDE 9
GALTE 9
GANERE 9
GALDE 9
GAMAN 9
GARNER 9
GAIDA 9
GASEL 9
GANDET 9
GARNET 9
GALAN 9
GAMSA 9
GASSES 9
GARANT 9
GALDA 9
GADDER 9
GARNI 9
GALL 9
GANTEN 9
GALET 9
GAP 9
GALES 9
GAIER 9
GAG 9
GAMES 9
GARME 9
GARMA 9
GAMET 9
GAU 9
GALDR 9
GASSER 9
GANTET 9
GASTER 9
GALEN 9
GARDER 9
GANDES 9
GALER 9
GARDEN 9
GANDEN 9
GASTEN 9
GAMSE 9
GALNE 9
GAFF 9
GAMER 9
GALD 8
GARM 8
GALA 8
GALT 8
GAME 8
GALE 8
GANDA 8
GARNE 8
GATTA 8
GASES 8
GAREN 8
GARTE 8
GARDE 8
GANDE 8
GANET 8
GASTA 8
GARDA 8
GARES 8
GASER 8
GARTA 8
GANEN 8
GATER 8
GANES 8
GARET 8
GASSA 8
GASET 8
GASSE 8
GAMS 8
GAID 8
GAMA 8
GANTA 8
GANER 8
GASEN 8
GANTE 8
GATEN 8
GARER 8
GARNA 8
GARD 7
GAM 7
GAL 7
GART 7
GASS 7
GAST 7
GARE 7
GATE 7
GANE 7
GASA 7
GARA 7
GATA 7
GANT 7
GADD 7
GAND 7
GARN 7
GASE 7
GANA 7
GATT 7
GAS 6
GAR 6
GAN 6

Ord som slutter med GA

OrdPoeng
UHYGGA 24
YVINGA 21
BYGGA 21
SKYGGA 21
BYINGA 20
ØYINGA 20
HYGGA 20
PLUGGA 19
CONGA 19
BLØGGA 19
VUGGA 18
RYGGA 18
YLINGA 18
LYINGA 18
GRUGGA 18
GYNGA 18
TYGGA 18
VOGGA 17
BYGA 17
GUGGA 17
GROGGA 17
PUGGA 17
HUGGA 16
SMYGA 16
GÅINGA 16
FNUGGA 16
JOGGA 16
VIGGA 16
UHUGA 16
YOGA 16
VOLDGA 16
OPPGA 16
DYNGA 15
VIINGA 15
GIGGA 15
ÅSEGGA 15
BØLGA 15
KUINGA 15
MUGGA 15
FJONGA 15
LOVGA 15
LUGGA 15
TYNGA 15
HOGGA 15
KVIGA 15
TVÅGA 15
UTRUGA 15
PIGGA 15
KÅINGA 15
VAGGA 15
BOINGA 15
SNUGGA 15
OVERGA 15
TOEGGA 14
FJELGA 14
TJUGA 14
BAUGA 14
EVINGA 14
BILAGA 14
HÅNDGA 14
SUGGA 14
PLOGA 14
KJENGA 14
PEGGA 14
LOGGA 14
YNGA 14
KNAGGA 14
ULINGA 14
PUNGA 14
ØLINGA 14
BEHAGA 14
FLAGGA 14
KVEGA 14
AVSIGA 14
ILEGGA 14
FJOGA 14
RUGGA 14
NUGGA 14
TUGGA 14
SVINGA 14
SVEIGA 14
GA 14
DUGGA 14
IHUGA 14
BORGA 13
LIGGA 13
KAGGA 13
DOGGA 13
BONGA 13
HAUGA 13
SJOGA 13
KJAGA 13
VINGA 13
FØLGA 13
ÅSLAGA 13
ØSINGA 13
VIRGA 13
UTSIGA 13
ILTOGA 13
SLAGGA 13
AVSAGA 13
UTINGA 13
UFARGA 13
OMLAGA 13
UGGA 13
SLEGGA 13
BUGA 13
TRIGGA 13
LAUSGA 13
NÅINGA 13
PUGA 13
TØINGA 13
ØDINGA 13
VRANGA 13
PRISGA 13
LOINGA 13
SÅINGA 13
VALGA 13
SKROGA 13
ØNINGA 13
KNUGA 13
AUINGA 13
URINGA 13
AGINGA 13
FLOGA 12
ILINGA 12
LØSGA 12
SIGGA 12
TOINGA 12
PINGA 12
FOREGA 12
ULAGA 12
DIGGA 12
TIGGA 12
FORAGA 12
ENEGGA 12
AKINGA 12
BEDAGA 12
UTSAGA 12
HAINGA 12
LIINGA 12
STAGGA 12
KLENGA 12
TVAGA 12
KONGA 12
VERGA 12
ÅINGA 12
HUGA 12
KNOGA 12
BLEGA 12
LEGGA 12
FOLGA 12
SMUGA 12
HORGA 12
MAGGA 12
BOGA 12
MEGGA 12
DØLGA 12
LAUGA 12
SVAGA 12
LUNGA 12
PLAGA 12
KORGA 12
BLAGA 12
RIGGA 12
LAGGA 12
NAGGA 11
OMEGA 11
TRÅGA 11
FLENGA 11
FORGA 11
ELINGA 11
BRAGA 11
ISLAGA 11
BANGA 11
SJAGA 11
ISINGA 11
PREGA 11
LONGA 11
TRUGA 11
GA 11
IDINGA 11
PENGA 11
HELGA 11
DRØGA 11
SØRGA 11
EIINGA 11
MALAGA 11
GANGA 11
DEGGA 11
BERGA 11
MUGA 11
FUGA 11
VAGA 11
DUNGA 11
TIINGA 11
TAGGA 11
AVGA 11
KINGA 11
KLAGA 11
RUNGA 11
FONGA 11
PANGA 11
SAGGA 11
RIINGA 11
TUNGA 11
KRIGA 11
KRAGA 10
LOGA 10
ESINGA 10
ANINGA 10
BEGA 10
SORGA 10
SKAGA 10
FEIGA 10
TILGA 10
FLAGA 10
TONGA 10
IMAGA 10
HENGA 10
ENINGA 10
DORGA 10
DROGA 10
HIGA 10
SUGA 10
FRIGA 10
JAGA 10
OMGA 10
KNEGA 10
TORGA 10
RUGA 10
UTGA 10
FELGA 10
SLENGA 10
GAGA 10
TEINGA 10
RONGA 10
RAINGA 10
ISSAGA 10
GA 10
FOGA 10
SLANGA 10
EGGA 10
SAKGA 10
JEGA 10
TOGA 9
ORGA 9
SOGA 9
LIGA 9
TINGA 9
FREGA 9
DEIGA 9
FARGA 9
FANGA 9
RINGA 9
FENGA 9
LENGA 9
SALGA 9
INNGA 9
MEDGA 9
TALGA 9
LANGA 9
SLAGA 9
STANGA 9
MARGA 9
SAIGA 9
MANGA 9
FERGA 9
TAIGA 9
MENGA 9
EIGA 8
STAGA 8
RIGA 8
SIGA 8
TERGA 8
ELGA 8
FAGA 8
SANGA 8
DREGA 8
SNAGA 8
TREGA 8
LAGA 8
DRAGA 8
TANGA 8
MAGA 8
LEGA 8
TARGA 8
RANGA 8
STEGA 8
INGA 8
SENGA 8
ANGA 7
RAGA 7
NAGA 7
SAGA 7
ENGA 7
DAGA 7
TEGA 7
ARGA 7
AGA 6

Lignende ord av GA

Anagram av GA

For mer informasjon om ordet GA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok