GEN i Wordfeud - ordspill.com

GEN i Wordfeud

GEN er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EGN.

Wordfeud poeng
6
Wordfeud poeng per bokstav
G4E1N1

Ved å legge til én bokstav til GEN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YNGE 14
VEGN 11
UNGE 10
UGNE 10
GÅEN 10
GJEN 10
KNEG 9
HEGN 9
HENG 9
ENIG 8
FENG 8
GEIN 8
GENI 8
GINE 8
EIGN 8
MENG 8
GNEI 8
LENG 8
NEGL 8
REGN 7
SEGN 7
NAGE 7
SENG 7
TEGN 7
AGEN 7
GREN 7
AGNE 7
GENA 7
GANE 7
ENGT 7
ENGA 7
EGNT 7
EGNA 7
DENG 7
DEGN 7
ANGE 7
GNED 7

Ord som starter på GEN

OrdPoeng
GENBEVARINGEN 27
GENBEVARINGER 27
GENERALPRØVER 27
GENIERKLÆRER 26
GENITIVFORMER 26
GENITIVSFORMA 26
GENTEKNOLOGI 26
GENIERKLÆRTE 26
GENITIVFORMEN 26
GENIERKLÆRES 26
GENBEVARINGA 26
GENERALPRØVA 26
GENERALPRØVE 26
GENIERKLÆRE 25
GENIERKLÆRT 25
GENBEVARING 25
GENUAFOKKENE 25
GENFORSKNINGA 25
GENOTYPENE 25
GENOCIDENE 25
GENITIVFORMA 25
GENITIVSFORM 25
GENVITENSKAP 25
GENEALOGISKE 24
GENOCIDER 24
GENOTYPER 24
GENIERKLÆR 24
GENFORSKNING 24
GENSPLEISING 24
GENUAFOKKER 24
GENITIVFORM 24
GENOTYPEN 24
GENOCIDET 24
GENERALPOLISE 24
GENUAFOKKEN 24
GENOVESISKE 23
GENOTYPE 23
GENERALTABBER 23
GENOCIDA 23
GENERALNØKLER 23
GENEALOGISK 23
GENUAFOKKA 23
GENTEKNIKKENE 23
GENIFORKLARTE 23
GENERALTABBEN 23
GENPRØVENE 23
GENERALTABBE 22
GENERALOBERST 22
GENPRØVER 22
GENOVESISK 22
GENPRØVEN 22
GENEALOGIENE 22
GENUAFOKK 22
GENIFORKLART 22
GENMODIFISERT 22
GENERALMAJOR 22
GENTEKNIKKEN 22
GENOCID 22
GENTEKNIKKER 22
GENEALOGIEN 21
GENPRØVE 21
GENPRØVA 21
GENEALOGIER 21
GENERASJONENE 21
GENERALPLANEN 21
GENERATORGASS 21
GENFERKORSENE 21
GENFERKORSET 20
GENERASJONER 20
GENREMESSIGE 20
GENERALSTREIK 20
GENOVESERNE 20
GENERERINGENE 20
GENREBILDENE 20
GENTEKNIKK 20
GENERALSTABER 20
GENREMØNSTRET 20
GENOVESEREN 20
GENERASJONEN 20
GENEALOGENE 20
GENREBILDER 19
GENERERINGER 19
GENOVESERE 19
GENITIVENE 19
GENRESSURSENE 19
GENIALITETENE 19
GENEALOGER 19
GENEALOGI 19
GENMATERIALER 19
GENUESISKE 19
GENEALOGEN 19
GENFERKORSA 19
GENERALPLAN 19
GENETIKKENE 19
GENREBILDET 19
GENREMESSIG 19
GENREMØNSTRE 19
GENTESTINGEN 19
GENERERINGEN 19
GENFKORSENE 19
GENREMØNSTER 19
GENREMØNSTRA 19
GENTERAPIENE 19
GENERALAGENT 19
GENERATIVT 18
GENREBILDA 18
GENRESSURSER 18
GENMATERIALE 18
GENERATIVE 18
GENRESSURSEN 18
GENERASJON 18
GENFERKORS 18
GENIALITETEN 18
GENETIKKER 18
GENERALISERER 18
GENMATERIALA 18
GENISTREKENE 18
GENETIKKEN 18
GENTERAPIER 18
GENERALITETET 18
GENREBILDE 18
GENIALITETER 18
GENFKORSET 18
GENSERMOTENE 18
GENTERAPIEN 18
GENERALITETER 18
GENTESTINGA 18
GENERALISERTE 18
GENERERINGA 18
GENERALSTAB 18
GENDARMERIENE 18
GENRESURSENE 18
GENBANKENE 18
GENITIVEN 18
GENITIVER 18
GENOVESER 18
GENUESISK 18
GENETIKEREN 17
GENETIKERNE 17
GENBANKEN 17
GENERATIV 17
GENISTREKEN 17
GENRESURSER 17
GENITALIENE 17
GENSERMOTEN 17
GENTESTING 17
GENEALOG 17
GENISTREKER 17
GENERERING 17
GENFKORSA 17
GENERALISERE 17
GENERATORENE 17
GENERALISTER 17
GENRESURSEN 17
GENDARMERIER 17
GENERALISERT 17
GENDARMERIET 17
GENERALITETA 17
GENERALISTEN 17
GENSERMOTER 17
GENBANKER 17
GENERATORER 16
GENRESSURS 16
GENERALITET 16
GENBITENE 16
GENERALISER 16
GENERATOREN 16
GENFKORS 16
GENITIV 16
GENDARMERIA 16
GENETIKK 16
GENUESERNE 16
GENFEILENE 16
GENTERAPI 16
GENIALITET 16
GENARVENE 16
GENITALIER 16
GENETIKERE 16
GENSERMOTE 16
GENUESEREN 16
GENIUSEN 15
GENBITER 15
GENARVEN 15
GENRESURS 15
GENERALIST 15
GENBITEN 15
GENERISKE 15
GENBANK 15
GENARVER 15
GENISTREK 15
GENDARMERI 15
GENETIKER 15
GENETISKE 15
GENFEILEN 15
GENUESERE 15
GENTLEMEN 14
GENUINT 14
GENERELLE 14
GENETISK 14
GENUESER 14
GENTLEMAN 14
GENERØST 14
GENUSENE 14
GENUINE 14
GENESISENE 14
GENDARMENE 14
GENERØSE 14
GENERISK 14
GENERATOR 14
GENERALENE 14
GENERERENDE 14
GENFEILA 14
GENTESTENE 13
GENUIN 13
GENITALT 13
GENUSEN 13
GENFEIL 13
GENUSET 13
GENERØS 13
GENERALER 13
GENOMET 13
GENBIT 13
GENDARMER 13
GENDARMEN 13
GENARV 13
GENIUS 13
GENITALE 13
GENESISEN 13
GENESISER 13
GENERALEN 13
GENERELL 13
GENERERER 12
GENTILT 12
GENITAL 12
GENERERTE 12
GENFEREN 12
GENIALT 12
GENERELT 12
GENETTENE 12
GENERENDE 12
GENIALE 12
GENTILE 12
GENTESTER 12
GENERAENE 12
GENFERNE 12
GENERERES 12
GENUSA 12
GENTESTEN 12
GENOM 11
GENUS 11
GENIAL 11
GENTIL 11
GENIENE 11
GENETTEN 11
GENERAL 11
GENFERE 11
GENERERE 11
GENERERT 11
GENETTER 11
GENSERNE 11
GENESENE 11
GENSEREN 11
GENDARM 11
GENESIS 11
GENERES 10
GENERER 10
GENESER 10
GENTEST 10
GENIER 10
GENFER 10
GENERTE 10
GENIET 10
GENRENE 10
GENSERE 10
GENESEN 10
GENETT 9
GENERA 9
GENIA 9
GENESE 9
GENERT 9
GENERE 9
GENENE 9
GENRER 9
GENREN 9
GENSER 9
GENER 8
GENRE 8
GENET 8
GENEN 8
GENI 8
GENE 7
GENA 7

Ord som slutter med GEN

OrdPoeng
CYTOGEN 28
UHYGGEN 25
BYVEGEN 24
BYGGEN 22
YVINGEN 22
BØYGEN 22
BYHAGEN 22
CHENGEN 21
HYGGEN 21
WHIGEN 21
CHARGEN 21
BYLEGEN 21
MYGGEN 20
HYINGEN 20
BYDAGEN 20
PLUGGEN 20
KLYNGEN 20
GLUGGEN 20
GLØGGEN 20
GYNGEN 19
FYINGEN 19
RYGGEN 19
BLOGGEN 19
VUGGEN 19
TYGGEN 19
LYINGEN 19
YLINGEN 19
ÆRINGEN 18
DYINGEN 18
KLOGGEN 18
ØVINGEN 18
VOGGEN 18
OMHUGEN 18
SYINGEN 18
ÅTHUGEN 18
YRINGEN 18
KRUGGEN 18
GROGGEN 18
BYGEN 18
BUINGEN 17
OMVEGEN 17
SVUNGEN 17
VIGGEN 17
BRIGGEN 17
TVUNGEN 17
ÅHUGEN 17
GÅINGEN 17
LYNGEN 17
JOGGEN 17
KUGGEN 17
ÅRVEGEN 17
SMYGEN 17
BOLIGEN 17
SÆREGEN 17
JIGGEN 16
MUGGEN 16
KVIGEN 16
BØLGEN 16
KOGGEN 16
VAGGEN 16
LIVEGEN 16
KLEGGEN 16
DYNGEN 16
VIINGEN 16
PIROGEN 16
VEGGEN 16
ØKINGEN 16
GJENGEN 16
GIGGEN 16
SNUGGEN 16
UVEGEN 16
KVARGEN 16
PIGGEN 16
KØINGEN 16
ØRTUGEN 16
LUGGEN 16
GAGGEN 15
FOTOGEN 15
PUNGEN 15
KNEGGEN 15
SUGGEN 15
JUNGEN 15
ULINGEN 15
ORLOGEN 15
VAINGEN 15
KRAGGEN 15
LØINGEN 15
HOINGEN 15
GEN 15
ØLMAGEN 15
FÅINGEN 15
BAUGEN 15
LUINGEN 15
GAUGEN 15
AUTOGEN 15
TUGGEN 15
FJELGEN 15
DUGGEN 15
RUGGEN 15
LOGGEN 15
BAGGEN 15
FRIGGEN 15
SVINGEN 15
BLEIGEN 15
TVINGEN 15
PLOGEN 15
PEGGEN 15
SVELGEN 15
BIINGEN 15
LIGGEN 14
FØLGEN 14
BORGEN 14
KAGGEN 14
BRINGEN 14
RUINGEN 14
HEGGEN 14
ROUGEN 14
KLINGEN 14
ØRINGEN 14
DOGGEN 14
DØINGEN 14
TØINGEN 14
MUTAGEN 14
EKONGEN 14
UGGEN 14
NIAUGEN 14
BLENGEN 14
SLEGGEN 14
ØSINGEN 14
APINGEN 14
VINGEN 14
NØINGEN 14
BONGEN 14
GONGEN 14
NÅINGEN 14
ÅRINGEN 14
KUNGEN 14
VRANGEN 14
OIINGEN 14
BEINGEN 14
HAUGEN 14
DVERGEN 14
AVDAGEN 14
DREGGEN 13
LIINGEN 13
OSINGEN 13
STUNGEN 13
KLENGEN 13
NURAGEN 13
VARGEN 13
KRINGEN 13
ILINGEN 13
RØNTGEN 13
HAINGEN 13
KORGEN 13
LAGGEN 13
BALGEN 13
KONGEN 13
SMØGEN 13
HORGEN 13
VERGEN 13
ÅINGEN 13
GALGEN 13
SKOGEN 13
MAGGEN 13
BINGEN 13
MEGGEN 13
LEGGEN 13
PLAGEN 13
VANGEN 13
BELGEN 13
LUNGEN 13
RIGGEN 13
HUGEN 13
BLEGEN 13
BOGEN 13
GANGEN 12
MUGEN 12
DIINGEN 12
HELGEN 12
ELINGEN 12
VEGEN 12
KLAGEN 12
PENGEN 12
SLINGEN 12
KRIGEN 12
TEHAGEN 12
RIINGEN 12
TUNGEN 12
SMOGEN 12
AMINGEN 12
TRUGEN 12
TAGGEN 12
DUNGEN 12
GEN 12
KRENGEN 12
DRUGEN 12
IRINGEN 12
FLENGEN 12
MORGEN 12
SUNGEN 12
GEN 12
ELOGEN 12
IDINGEN 12
LONGEN 12
UDAGEN 12
FUGEN 12
RAGGEN 12
ENDOGEN 12
FELGEN 11
LOGEN 11
GAGEN 11
SUGEN 11
BAGEN 11
RUGEN 11
DORGEN 11
KNEGEN 11
DONGEN 11
ETINGEN 11
RONGEN 11
SORGEN 11
SHAGEN 11
GEN 11
SKAGEN 11
ANTIGEN 11
IMAGEN 11
FLAGEN 11
NEINGEN 11
EROGEN 11
RAINGEN 11
ENINGEN 11
ISSAGEN 11
HIGEN 11
EGGEN 11
UNGEN 11
KRAGEN 11
SLIGEN 11
SLENGEN 11
FINGEN 11
HANGEN 11
ANINGEN 11
PEGEN 11
ESINGEN 11
DROGEN 11
TEINGEN 11
SOGEN 10
HEGEN 10
NOGEN 10
HAGEN 10
DOGEN 10
TELGEN 10
TALGEN 10
LANGEN 10
DEIGEN 10
FARGEN 10
RINGEN 10
FERGEN 10
FANGEN 10
MARGEN 10
LENGEN 10
TEIGEN 10
STANGEN 10
TRANGEN 10
TINGEN 10
SLAGEN 10
STIGEN 10
SARGEN 9
MAGEN 9
SENGEN 9
STEGEN 9
LEGEN 9
ELGEN 9
SANGEN 9
ALGEN 9
SIGEN 9
EIGEN 9
RANGEN 9
DRAGEN 9
INGEN 9
MEGEN 9
TANGEN 9
ANGEN 8
TEGEN 8
SEGEN 8
SAGEN 8
DAGEN 8
ERGEN 8
ENGEN 8
EGEN 7
AGEN 7

Lignende ord av GEN

Anagram av GEN

For mer informasjon om ordet GEN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok