GEN i Wordfeud - ordspill.com

GEN i Wordfeud

GEN er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EGN.

Wordfeud poeng
6
Wordfeud poeng per bokstav
G4E1N1

Ved å legge til én bokstav til GEN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YNGE 14
VENG 11
VEGN 11
GJEN 10
BENG 10
UNGE 10
UGNE 10
GÅEN 10
HENG 9
HEGN 9
GOEN 9
KNEG 9
FEGN 8
FENG 8
LENG 8
GEIN 8
NEGL 8
GENI 8
GINE 8
ENIG 8
GNEI 8
MENG 8
EIGN 8
NAGE 7
SEGN 7
SENG 7
TEGN 7
REGN 7
AGEN 7
GREN 7
AGNE 7
GENA 7
GANE 7
ENGT 7
ENGA 7
EGNT 7
EGNA 7
DENG 7
DEGN 7
ANGE 7
GNED 7

Ord som starter på GEN

OrdPoeng
GENOVERFØRING 30
GENUSKJØPENE 29
GENUSKJØPET 28
GENUSKJØPA 27
GENERALPRØVEN 27
GENERALPRØVER 27
GENBEVARINGEN 27
GENITIVSFORMA 26
GENERALPRØVE 26
GENERALPRØVA 26
GENIERKLÆRES 26
GENIERKLÆRER 26
GENTEKNOLOGI 26
GENBEVARINGA 26
GENIERKLÆRTE 26
GENITIVFORMER 26
GENUSKJØP 26
GENITIVFORMEN 26
GENIERKLÆRE 25
GENIERKLÆRT 25
GENITIVSFORM 25
GENUAFOKKENE 25
GENVITENSKAP 25
GENITIVFORMA 25
GENBEVARING 25
GENOTYPENE 25
GENOCIDENE 25
GENERALKONSUL 25
GENERALNØKKEL 25
GENFORSKNINGA 25
GENUAFOKKEN 24
GENOTYPER 24
GENEALOGISKE 24
GENIERKLÆR 24
GENSPLEISING 24
GENITIVFORM 24
GENOCIDET 24
GENOTYPEN 24
GENFORSKNING 24
GENUAFOKKER 24
GENOCIDER 24
GENEALOGISK 23
GENOCIDA 23
GENOVESISKE 23
GENPRØVENE 23
GENERALTABBEN 23
GENUAFOKKA 23
GENOTYPE 23
GENPRØVER 22
GENUAFOKK 22
GENOVESISK 22
GENPRØVEN 22
GENMODIFISERT 22
GENERALTABBE 22
GENERALOBERST 22
GENEALOGIENE 22
GENIFORKLART 22
GENTEKNIKKEN 22
GENOCID 22
GENERALMAJOR 22
GENTEKNIKKER 22
GENPRØVA 21
GENERALPLANER 21
GENERALNEVNER 21
GENEALOGIER 21
GENERALPLANEN 21
GENERATORGASS 21
GENERASJONENE 21
GENPRØVE 21
GENEALOGIEN 21
GENOMIKKEN 21
GENEALOGENE 20
GENERALSTABEN 20
GENOVESERNE 20
GENOVESEREN 20
GENERERINGENE 20
GENREMESSIGE 20
GENERASJONER 20
GENREBILDENE 20
GENFERKORSET 20
GENTEKNIKK 20
GENERASJONEN 20
GENREMØNSTRET 20
GENERALDEBATT 20
GENEALOGI 19
GENEALOGER 19
GENTESTINGEN 19
GENIALITETENE 19
GENMATERIALER 19
GENREBILDER 19
GENEALOGEN 19
GENITIVENE 19
GENFERKORSA 19
GENOVESERE 19
GENERALAGENT 19
GENREBILDET 19
GENFKORSENE 19
GENREMESSIG 19
GENREMØNSTER 19
GENTERAPIENE 19
GENERERINGER 19
GENERERINGEN 19
GENREMØNSTRA 19
GENRESSURSENE 19
GENOMIKK 19
GENERALPLAN 19
GENREMØNSTRE 19
GENETIKKENE 19
GENFERKORS 18
GENERATIVT 18
GENETIKKER 18
GENSØKERNE 18
GENMATERIALE 18
GENRESURSENE 18
GENERATIVE 18
GENSØKEREN 18
GENISTREKENE 18
GENBANKENE 18
GENFKORSET 18
GENREBILDA 18
GENERALISTENE 18
GENETIKKEN 18
GENERALITETEN 18
GENIALITETEN 18
GENTESTINGA 18
GENRESSURSEN 18
GENERALISERTE 18
GENRESSURSER 18
GENTERAPIER 18
GENERALSTAB 18
GENMATERIALA 18
GENDARMERIENE 18
GENIALITETER 18
GENTERAPIEN 18
GENERERINGA 18
GENERASJON 18
GENREBILDE 18
GENERALISERER 18
GENSERMOTENE 18
GENERALISERES 18
GENITIVER 18
GENOVESER 18
GENITIVEN 18
GENITALIENE 17
GENETIKERNE 17
GENFKORSA 17
GENSERMOTEN 17
GENERALISERT 17
GENERALISTEN 17
GENERATORENE 17
GENBANKEN 17
GENERERING 17
GENDARMERIET 17
GENSERMOTER 17
GENETIKEREN 17
GENRESURSEN 17
GENISTREKEN 17
GENERALISTER 17
GENEALOG 17
GENTESTING 17
GENBANKER 17
GENERALISERE 17
GENERALITETA 17
GENRESURSER 17
GENERATIV 17
GENISTREKER 17
GENDARMERIER 17
GENSØKERE 17
GENRESSURS 16
GENERATORER 16
GENDARMERIA 16
GENIALITET 16
GENITIV 16
GENERALISER 16
GENETIKK 16
GENERALITET 16
GENITALIER 16
GENETIKERE 16
GENBITENE 16
GENFEILENE 16
GENSERMOTE 16
GENTERAPI 16
GENFKORS 16
GENSØKER 16
GENERATOREN 16
GENBANK 15
GENFEILEN 15
GENARVEN 15
GENIUSEN 15
GENERALIST 15
GENBITEN 15
GENBITER 15
GENERISKE 15
GENETISKE 15
GENETIKER 15
GENPARENE 15
GENRESURS 15
GENISTREK 15
GENDARMERI 15
GENUSENE 14
GENEGENT 14
GENPARET 14
GENERERENDE 14
GENFEILA 14
GENERISK 14
GENESISENE 14
GENTLEMEN 14
GENUINT 14
GENDARMENE 14
GENTLEMAN 14
GENERALENE 14
GENERATOR 14
GENOMENE 14
GENETISK 14
GENERELLE 14
GENUINE 14
GENITALE 13
GENOMET 13
GENPARA 13
GENFEIL 13
GENUSEN 13
GENDARMEN 13
GENTESTENE 13
GENESISER 13
GENBIT 13
GENESISEN 13
GENERALEN 13
GENDARMER 13
GENUIN 13
GENARV 13
GENEGEN 13
GENEGNE 13
GENIUS 13
GENUSET 13
GENERALER 13
GENERELL 13
GENOMER 13
GENITALT 13
GENTILT 12
GENIALT 12
GENPAR 12
GENTILE 12
GENUSA 12
GENOMA 12
GENERALE 12
GENITAL 12
GENFERNE 12
GENERAENE 12
GENTESTEN 12
GENERERES 12
GENETTENE 12
GENTESTER 12
GENERERTE 12
GENERALT 12
GENMATEN 12
GENERELT 12
GENERERER 12
GENIALE 12
GENFEREN 12
GENESENE 11
GENERERE 11
GENIAL 11
GENUS 11
GENOM 11
GENFERE 11
GENTIL 11
GENERAL 11
GENIENE 11
GENERERT 11
GENESIS 11
GENETTER 11
GENDARM 11
GENETTEN 11
GENSERNE 11
GENSEREN 11
GENIER 10
GENESEN 10
GENMAT 10
GENFER 10
GENRENE 10
GENERER 10
GENSERE 10
GENTEST 10
GENESER 10
GENIET 10
GENIA 9
GENESE 9
GENENE 9
GENREN 9
GENERA 9
GENSER 9
GENRER 9
GENETT 9
GENET 8
GENRE 8
GENER 8
GENEN 8
GENI 8
GENA 7
GENE 7

Ord som slutter med GEN

OrdPoeng
BØYGEN 22
PYROGEN 22
SKYGGEN 22
BYGGEN 22
BYHAGEN 22
WHIGEN 21
CHENGEN 21
HYGGEN 21
KRYOGEN 21
BYINGEN 21
OKSYGEN 21
BYLEGEN 21
BUVEGEN 20
GLØGGEN 20
MYGGEN 20
HYINGEN 20
ÆRUNGEN 20
GLUGGEN 20
BYDAGEN 20
MYOGEN 19
GRUGGEN 19
VUGGEN 19
LYINGEN 19
FYINGEN 19
RYGGEN 19
BJØRGEN 19
TYGGEN 19
BLOGGEN 19
GYNGEN 19
VOGGEN 18
BYGEN 18
SYINGEN 18
GUGGEN 18
YTINGEN 18
ÅTHUGEN 18
NYINGEN 18
BUGGEN 18
JOGGEN 17
KUGGEN 17
TVUNGEN 17
BRIGGEN 17
UHUGEN 17
VIGGEN 17
LYNGEN 17
ÅHUGEN 17
SMYGEN 17
VAGGEN 16
ADYGEN 16
LUGGEN 16
UVEGEN 16
PIGGEN 16
KVIGEN 16
VIINGEN 16
ÅKINGEN 16
KUINGEN 16
KLEGGEN 16
KOGGEN 16
BØLGEN 16
ONKOGEN 16
VEGGEN 16
DYNGEN 16
ÅGANGEN 16
PIROGEN 16
MUGGEN 16
JIGGEN 16
ÅSEGGEN 16
RYNGEN 16
GIGGEN 16
TVÅGEN 16
BAGGEN 15
JUNGEN 15
TUGGEN 15
GAUGEN 15
BIOGEN 15
DUGGEN 15
NUGGEN 15
UDUGEN 15
PUNGEN 15
PLOGEN 15
PEGGEN 15
GAGGEN 15
IONOGEN 15
IHUGEN 15
LUINGEN 15
ULINGEN 15
BLEIGEN 15
LIUNGEN 15
ØLMAGEN 15
GEN 15
KNAGGEN 15
FJELGEN 15
STOGGEN 15
ÅLINGEN 15
ORLOGEN 15
FEVEGEN 15
BLINGEN 15
BAUGEN 15
UTHAGEN 15
TVINGEN 15
VAINGEN 15
LOGGEN 15
TJUGEN 15
SPONGEN 15
RUGGEN 15
SUGGEN 15
ØLINGEN 15
ÅRINGEN 14
EKONGEN 14
TÅINGEN 14
TØINGEN 14
SLEGGEN 14
ÅSINGEN 14
URINGEN 14
HEGGEN 14
AUINGEN 14
TVANGEN 14
DØINGEN 14
BRINGEN 14
AVDAGEN 14
GONGEN 14
KUNGEN 14
RUINGEN 14
SOLIGEN 14
VINGEN 14
RÅINGEN 14
VRANGEN 14
PROGEN 14
KLINGEN 14
UTINGEN 14
HAUGEN 14
GEN 14
BONGEN 14
KAGGEN 14
DOGGEN 14
UGGEN 14
FØLGEN 14
BORGEN 14
LIGGEN 14
BUGEN 14
ROUGEN 14
RIGGEN 13
KORGEN 13
HORGEN 13
LEGGEN 13
KAINGEN 13
VARGEN 13
MEGGEN 13
VERGEN 13
KLANGEN 13
STEGGEN 13
FOLGEN 13
SLUGEN 13
BLEGEN 13
LIINGEN 13
ÅINGEN 13
DRAUGEN 13
LUNGEN 13
KRINGEN 13
BOGEN 13
OSINGEN 13
VANGEN 13
BINGEN 13
LAGGEN 13
ROINGEN 13
GALGEN 13
BALGEN 13
STUNGEN 13
PLAGEN 13
HUGEN 13
DREGGEN 13
VENGEN 13
SKOGEN 13
BELGEN 13
KONGEN 13
MAGGEN 13
FEHAGEN 13
FOSGEN 12
ZOOGEN 12
INDIGEN 12
HELGEN 12
KRENGEN 12
MORGEN 12
KLAGEN 12
SUNGEN 12
LONGEN 12
TAGGEN 12
GEN 12
FONGEN 12
GNAGEN 12
KRIGEN 12
RIINGEN 12
PENGEN 12
SMOGEN 12
VEGEN 12
UDAGEN 12
BENGEN 12
GIGEN 12
GEN 12
DRUGEN 12
ERTOGEN 12
MUGEN 12
DUNGEN 12
TUNGEN 12
FUGEN 12
TIINGEN 12
ELOGEN 12
TRUGEN 12
RAGGEN 12
GANGEN 12
RUGEN 11
SUGEN 11
DUGEN 11
TEINGEN 11
HIGEN 11
EGGEN 11
LOGEN 11
NEINGEN 11
TRIAGEN 11
GEN 11
PEGEN 11
BAGEN 11
ANTIGEN 11
UNGEN 11
GAGEN 11
ASINGEN 11
SORGEN 11
FINGEN 11
RONGEN 11
DONGEN 11
SLIGEN 11
SKAGEN 11
FLAGEN 11
KNEGEN 11
FELGEN 11
SHAGEN 11
NEOGEN 11
IMAGEN 11
HANGEN 11
EROGEN 11
GEN 11
KRAGEN 11
DORGEN 11
HENGEN 11
TAINGEN 11
DROGEN 11
LENGEN 10
TEIGEN 10
TRANGEN 10
TALGEN 10
HEGEN 10
NOGEN 10
RINGEN 10
FERGEN 10
KAGEN 10
DOGEN 10
FARGEN 10
LANGEN 10
EXINGEN 10
DEIGEN 10
FANGEN 10
SLAGEN 10
TINGEN 10
SOGEN 10
FENGEN 10
TELGEN 10
MARGEN 10
HAGEN 10
STANGEN 10
STIGEN 10
SIGEN 9
ALGEN 9
SERGEN 9
STEGEN 9
SANGEN 9
SENGEN 9
TREGEN 9
TANGEN 9
RANGEN 9
FEGEN 9
DENGEN 9
DRAGEN 9
LEGEN 9
MAGEN 9
INGEN 9
LAGEN 9
ELGEN 9
EIGEN 9
TENGEN 9
SARGEN 9
TAGEN 8
TEGEN 8
SAGEN 8
ENGEN 8
SEGEN 8
RAGEN 8
ERGEN 8
DAGEN 8
ANGEN 8
AGEN 7
EGEN 7

Lignende ord av GEN

Anagram av GEN

For mer informasjon om ordet GEN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok