GEN i Wordfeud - ordspill.com

GEN i Wordfeud

GEN er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EGN.

Wordfeud poeng
6
Wordfeud poeng per bokstav
G4E1N1

Ved å legge til én bokstav til GEN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YNGE 14
VENG 11
VEGN 11
GJEN 10
BENG 10
UNGE 10
UGNE 10
GÅEN 10
HENG 9
HEGN 9
GOEN 9
KNEG 9
FEGN 8
FENG 8
LENG 8
GEIN 8
NEGL 8
GENI 8
GINE 8
ENIG 8
GNEI 8
MENG 8
EIGN 8
NAGE 7
SEGN 7
SENG 7
TEGN 7
REGN 7
AGEN 7
GREN 7
AGNE 7
GENA 7
GANE 7
ENGT 7
ENGA 7
EGNT 7
EGNA 7
DENG 7
DEGN 7
ANGE 7
GNED 7

Ord som starter på GEN

OrdPoeng
GENOVERFØRING 30
GENUSKJØPENE 29
GENUSKJØPET 28
GENUSKJØPA 27
GENBEVARINGEN 27
GENERALPRØVEN 27
GENBEVARINGER 27
GENTEKNOLOGI 26
GENERALPRØVA 26
GENIERKLÆRES 26
GENITIVFORMEN 26
GENIERKLÆRER 26
GENBEVARINGA 26
GENITIVSFORMA 26
GENIERKLÆRTE 26
GENERALPRØVE 26
GENUSKJØP 26
GENIERKLÆRE 25
GENOTYPENE 25
GENITIVFORMA 25
GENITIVSFORM 25
GENUAFOKKENE 25
GENBEVARING 25
GENIERKLÆRT 25
GENVITENSKAP 25
GENFORSKNINGA 25
GENERALNØKKEL 25
GENERALKONSUL 25
GENOCIDENE 25
GENFORSKNING 24
GENOCIDER 24
GENIERKLÆR 24
GENOTYPEN 24
GENEALOGISKE 24
GENOCIDET 24
GENSPLEISING 24
GENUAFOKKER 24
GENOTYPER 24
GENUAFOKKEN 24
GENERALPOLISE 24
GENITIVFORM 24
GENOCIDA 23
GENPRØVENE 23
GENERALNØKLER 23
GENOTYPE 23
GENTEKNIKKENE 23
GENOVESISKE 23
GENERALTABBEN 23
GENUAFOKKA 23
GENEALOGISK 23
GENPRØVER 22
GENERALTABBE 22
GENOVESISK 22
GENTEKNIKKER 22
GENPRØVEN 22
GENUAFOKK 22
GENERALMAJOR 22
GENOCID 22
GENIFORKLART 22
GENEALOGIENE 22
GENMODIFISERT 22
GENTEKNIKKEN 22
GENERALOBERST 22
GENEALOGIEN 21
GENERALPLANEN 21
GENOMIKKEN 21
GENPRØVE 21
GENEALOGIER 21
GENERALPLANER 21
GENPRØVA 21
GENERALNEVNER 21
GENERASJONENE 21
GENERATORGASS 21
GENREMØNSTRET 20
GENERASJONEN 20
GENREBILDENE 20
GENERERINGENE 20
GENOVESEREN 20
GENOVESERNE 20
GENERALSTREIK 20
GENTEKNIKK 20
GENFERKORSET 20
GENERASJONER 20
GENERALSTABEN 20
GENREMESSIGE 20
GENEALOGENE 20
GENREBILDER 19
GENEALOGI 19
GENITIVENE 19
GENOVESERE 19
GENEALOGEN 19
GENETIKKENE 19
GENRESSURSENE 19
GENOMIKK 19
GENTESTINGEN 19
GENMATERIALET 19
GENREMØNSTRE 19
GENERERINGER 19
GENREMØNSTRA 19
GENERALAGENT 19
GENERERINGEN 19
GENTERAPIENE 19
GENREMØNSTER 19
GENEALOGER 19
GENREMESSIG 19
GENERALPLAN 19
GENREBILDET 19
GENFKORSENE 19
GENFERKORSA 19
GENERALISERER 18
GENERASJON 18
GENFKORSET 18
GENERALISTENE 18
GENREBILDE 18
GENERALITETEN 18
GENETIKKER 18
GENERATIVT 18
GENDARMERIENE 18
GENFERKORS 18
GENERALITETET 18
GENSØKERNE 18
GENSØKEREN 18
GENSERMOTENE 18
GENRESSURSER 18
GENMATERIALA 18
GENBANKENE 18
GENERALSTAB 18
GENIALITETEN 18
GENRESURSENE 18
GENTERAPIER 18
GENISTREKENE 18
GENETIKKEN 18
GENTESTINGA 18
GENRESSURSEN 18
GENMATERIALE 18
GENTERAPIEN 18
GENIALITETER 18
GENERERINGA 18
GENREBILDA 18
GENERATIVE 18
GENITIVER 18
GENOVESER 18
GENITIVEN 18
GENERERING 17
GENETIKEREN 17
GENTESTING 17
GENSERMOTEN 17
GENBANKEN 17
GENRESURSER 17
GENEALOG 17
GENISTREKER 17
GENFKORSA 17
GENETIKERNE 17
GENITALIENE 17
GENRESURSEN 17
GENISTREKEN 17
GENSØKERE 17
GENSERMOTER 17
GENERALISTEN 17
GENERALISERT 17
GENERATORENE 17
GENERATIV 17
GENERALISERE 17
GENDARMERIET 17
GENBANKER 17
GENERALISTER 17
GENDARMERIER 17
GENERALITETA 17
GENDARMERIA 16
GENERATORER 16
GENITIV 16
GENERALITET 16
GENERALISER 16
GENSØKER 16
GENETIKERE 16
GENETIKK 16
GENRESSURS 16
GENERATOREN 16
GENTERAPI 16
GENSERMOTE 16
GENITALIER 16
GENBITENE 16
GENFEILENE 16
GENIALITET 16
GENFKORS 16
GENIUSEN 15
GENBITER 15
GENARVEN 15
GENBANK 15
GENBITEN 15
GENDARMERI 15
GENRESURS 15
GENPARENE 15
GENFEILEN 15
GENETIKER 15
GENISTREK 15
GENETISKE 15
GENERALIST 15
GENERISKE 15
GENERERENDE 14
GENFEILA 14
GENOMENE 14
GENUINT 14
GENERISK 14
GENUINE 14
GENDARMENE 14
GENETISK 14
GENERATOR 14
GENPARET 14
GENERALENE 14
GENTLEMEN 14
GENEGENT 14
GENTLEMAN 14
GENUSENE 14
GENERELLE 14
GENESISENE 14
GENERALEN 13
GENEGNE 13
GENARV 13
GENUSET 13
GENFEIL 13
GENEGEN 13
GENUSEN 13
GENESISEN 13
GENOMET 13
GENOMER 13
GENPARA 13
GENIUS 13
GENBIT 13
GENTESTENE 13
GENERELL 13
GENDARMER 13
GENERALER 13
GENDARMEN 13
GENITALT 13
GENESISER 13
GENITALE 13
GENUIN 13
GENERALE 12
GENERALT 12
GENPAR 12
GENERERTE 12
GENUSA 12
GENERAENE 12
GENTESTEN 12
GENIALE 12
GENFEREN 12
GENIALT 12
GENITAL 12
GENETTENE 12
GENTILE 12
GENERERER 12
GENTESTER 12
GENMATEN 12
GENERERES 12
GENFERNE 12
GENTILT 12
GENOMA 12
GENERELT 12
GENETTER 11
GENESENE 11
GENIAL 11
GENUS 11
GENOM 11
GENFERE 11
GENTIL 11
GENESIS 11
GENDARM 11
GENERERE 11
GENERAL 11
GENERERT 11
GENIENE 11
GENSEREN 11
GENSERNE 11
GENETTEN 11
GENIER 10
GENIET 10
GENTEST 10
GENFER 10
GENRENE 10
GENMAT 10
GENERER 10
GENESEN 10
GENSERE 10
GENESER 10
GENIA 9
GENRER 9
GENREN 9
GENETT 9
GENSER 9
GENENE 9
GENESE 9
GENERA 9
GENI 8
GENRE 8
GENER 8
GENET 8
GENEN 8
GENA 7
GENE 7

Ord som slutter med GEN

OrdPoeng
CYTOGEN 28
BYVEGEN 24
BØYGEN 22
PYROGEN 22
BYGGEN 22
SKYGGEN 22
HYGGEN 21
OKSYGEN 21
WHIGEN 21
MYGGEN 20
GLUGGEN 20
GLØGGEN 20
KLYNGEN 20
SWINGEN 20
STYGGEN 20
GYNGEN 19
RYGGEN 19
VUGGEN 19
FYINGEN 19
GRUGGEN 19
MYOGEN 19
BLOGGEN 19
YLINGEN 19
TYGGEN 19
GUGGEN 18
NYINGEN 18
KRUGGEN 18
VOGGEN 18
BUGGEN 18
GROGGEN 18
TYINGEN 18
ØVINGEN 18
BYGEN 18
YRINGEN 18
ÆRINGEN 18
BRIGGEN 17
BÅINGEN 17
ÅHUGEN 17
JOGGEN 17
VIGGEN 17
LYNGEN 17
KUGGEN 17
BOLIGEN 17
SMYGEN 17
SLUGGEN 17
UHUGEN 17
KOGGEN 16
TVÅGEN 16
MUGGEN 16
VAGGEN 16
ØKINGEN 16
ØRTUGEN 16
LUGGEN 16
UVEGEN 16
VEGGEN 16
KUMAGEN 16
DYNGEN 16
BØLGEN 16
JIGGEN 16
RYNGEN 16
KVIGEN 16
KLEGGEN 16
LIVEGEN 16
PIGGEN 16
ADYGEN 16
GIGGEN 16
KVARGEN 16
PUNGEN 15
BIOGEN 15
PLOGEN 15
SUGGEN 15
DUGGEN 15
LOGGEN 15
JUNGEN 15
BAUGEN 15
GIINGEN 15
BAGGEN 15
ULINGEN 15
UDUGEN 15
NUGGEN 15
RUGGEN 15
STOGGEN 15
GAGGEN 15
GAUGEN 15
TUGGEN 15
FEVEGEN 15
PEGGEN 15
BLINGEN 15
PATOGEN 15
IHUGEN 15
GEN 15
EVINGEN 15
SPONGEN 15
ISVEGEN 15
SVELGEN 15
KJENGEN 15
TJUGEN 15
SVEIGEN 15
TØINGEN 14
EKONGEN 14
AGINGEN 14
UTINGEN 14
VINGEN 14
SÅINGEN 14
KLINGEN 14
MOINGEN 14
ØNINGEN 14
UGGEN 14
SOLIGEN 14
LOINGEN 14
GONGEN 14
REFUGEN 14
ROUGEN 14
GEDIGEN 14
BUGEN 14
HIINGEN 14
TÅINGEN 14
ØSINGEN 14
BONGEN 14
KAGGEN 14
PROGEN 14
ALLOGEN 14
LIGGEN 14
HEGGEN 14
APINGEN 14
OIINGEN 14
AVDAGEN 14
DOGGEN 14
BORGEN 14
KUNGEN 14
FØLGEN 14
DØINGEN 14
GEN 14
HAUGEN 14
LUNGEN 13
HUGEN 13
DRAUGEN 13
PLAGEN 13
RØNTGEN 13
VENGEN 13
KLANGEN 13
BOGEN 13
RIGGEN 13
ROINGEN 13
VARGEN 13
KRINGEN 13
FOLGEN 13
KORGEN 13
BELGEN 13
HORGEN 13
VANGEN 13
KONGEN 13
LAGGEN 13
BALGEN 13
SKOGEN 13
BLEGEN 13
ÅINGEN 13
BINGEN 13
DREGGEN 13
SLUGEN 13
TOINGEN 13
MEGGEN 13
VERGEN 13
LEGGEN 13
KAINGEN 13
MAGGEN 13
KLENGEN 13
GALGEN 13
KRENGEN 12
EIINGEN 12
FOSGEN 12
SLINGEN 12
LEINGEN 12
ERTOGEN 12
ISINGEN 12
ENDOGEN 12
ELINGEN 12
FONGEN 12
AMINGEN 12
TIINGEN 12
IRINGEN 12
LAINGEN 12
TEHAGEN 12
INDIGEN 12
ALINGEN 12
ELOGEN 12
UDAGEN 12
SMOGEN 12
KLAGEN 12
MORGEN 12
RAGGEN 12
GANGEN 12
PENGEN 12
GEN 12
DRUGEN 12
HELGEN 12
BENGEN 12
TUNGEN 12
TRUGEN 12
ZOOGEN 12
GNAGEN 12
FUGEN 12
SUNGEN 12
TAGGEN 12
MUGEN 12
VEGEN 12
LONGEN 12
DUNGEN 12
GEN 12
KRIGEN 12
GIGEN 12
HENGEN 11
SKAGEN 11
LOGEN 11
KRAGEN 11
SORGEN 11
SUGEN 11
ANINGEN 11
EROGEN 11
RUGEN 11
RONGEN 11
FINGEN 11
BAGEN 11
HIGEN 11
FELGEN 11
PEGEN 11
NEOGEN 11
ASINGEN 11
GEN 11
FLAGEN 11
DROGEN 11
ISSAGEN 11
GEN 11
TEINGEN 11
XENOGEN 11
IMAGEN 11
DUGEN 11
HANGEN 11
GAGEN 11
EGGEN 11
DORGEN 11
KNEGEN 11
DONGEN 11
SLIGEN 11
SHAGEN 11
UNGEN 11
SOGEN 10
HAGEN 10
KAGEN 10
STANGEN 10
XIANGEN 10
HEGEN 10
NOGEN 10
DOGEN 10
DEIGEN 10
FERGEN 10
LENGEN 10
FANGEN 10
TELGEN 10
TALGEN 10
FARGEN 10
LANGEN 10
FENGEN 10
TINGEN 10
TEIGEN 10
STIGEN 10
MARGEN 10
RINGEN 10
SLAGEN 10
ELGEN 9
SARGEN 9
DRAGEN 9
EIGEN 9
TANGEN 9
FEGEN 9
LAGEN 9
TREGEN 9
DENGEN 9
MAGEN 9
STEGEN 9
LEGEN 9
SANGEN 9
ALGEN 9
SENGEN 9
RANGEN 9
SIGEN 9
SERGEN 9
TENGEN 9
INGEN 9
DAGEN 8
SAGEN 8
RAGEN 8
TAGEN 8
TEGEN 8
SEGEN 8
ERGEN 8
ANGEN 8
ENGEN 8
EGEN 7
AGEN 7

Lignende ord av GEN

Anagram av GEN

For mer informasjon om ordet GEN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok