GENE i Wordfeud - ordspill.com

GENE i Wordfeud

GENE er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGN.

Wordfeud poeng
7
Wordfeud poeng per bokstav
G4E1N1E1

Ved å legge til én bokstav til GENE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VEGNE 12
VEGEN 12
GÅENE 11
PENGE 11
GJENE 11
PEGEN 11
KNEGE 10
HENGE 10
HEGNE 10
HEGEN 10
GEMEN 9
LEGEN 9
MEGNE 9
MENGE 9
NEGLE 9
GEINE 9
GELEN 9
MEGEN 9
FENGE 9
ENIGE 9
ENGEL 9
ELGEN 9
EIGEN 9
LENGE 9
NEGRE 8
NEGER 8
REGNE 8
SEGEN 8
SEGNE 8
TEGEN 8
TEGNE 8
AGENE 8
DENGE 8
GREEN 8
GENRE 8
GENET 8
GENER 8
ERGEN 8
ENGER 8
EGNTE 8
EGNET 8
EGNES 8
EGNER 8
EGENT 8
EGDEN 8
GRENE 8

Ord som starter på GENE

OrdPoeng
GENERALGUVERNØR 32
GENERALLØYTNANT 30
GENERALPRØVENE 28
GENERALSEKRETÆR 28
GENERALKONSULER 27
GENERALPLANSJEF 27
GENERALKONSULEN 27
GENERALSUNIFORM 27
GENERALNØKKELEN 27
GENERALKONSULAT 27
GENERALPRØVEN 27
GENERALPRØVER 27
GENERALPRØVE 26
GENERALPOLISENE 26
GENERALPRØVA 26
GENERALNØKKEL 25
GENERALAGENTURA 25
GENERALDIREKTØR 25
GENERALMAJORENE 25
GENERALKONSUL 25
GENERALPOLISEN 25
GENERALPOLISER 25
GENERALPOLISE 24
GENERALAGENTUR 24
GENERALISASJON 24
GENERALMAJORER 24
GENEALOGISKE 24
GENERALTABBENE 24
GENERALNØKLENE 24
GENERALMAJOREN 24
GENERALOBERSTEN 24
GENERALOBERSTER 24
GENERALISERINGA 24
GENERALISSIMUS 24
GENERALISERING 23
GENEALOGISK 23
GENERALNEVNERNE 23
GENERALTABBER 23
GENERATORGASSEN 23
GENERATORGASSER 23
GENERALTABBEN 23
GENERALNØKLER 23
GENERALNEVNEREN 23
GENERALDEBATTER 22
GENERALOBERST 22
GENERALMAJOR 22
GENEALOGIENE 22
GENERALTABBE 22
GENERALSTREIKER 22
GENERALSTREIKEN 22
GENERALAGENTENE 22
GENERALDEBATTEN 22
GENERALPLANENE 22
GENERALNEVNERE 22
GENERALKOSTNAD 22
GENERATORGASS 21
GENEALOGIEN 21
GENERALAGENTER 21
GENERALSTABENE 21
GENERALPLANEN 21
GENERALAGENTEN 21
GENEALOGIER 21
GENERASJONENE 21
GENERALNEVNER 21
GENERALPLANER 21
GENERALSTREIK 20
GENERERINGENE 20
GENERALSTABEN 20
GENERALDEBATT 20
GENERALISERENDE 20
GENEALOGENE 20
GENERASJONER 20
GENERASJONEN 20
GENERALSTABER 20
GENERALITETENE 19
GENERERINGER 19
GENERERINGEN 19
GENEALOGI 19
GENETIKKENE 19
GENERALAGENT 19
GENERALPLAN 19
GENEALOGER 19
GENEALOGEN 19
GENERASJON 18
GENERALITETEN 18
GENERALISERER 18
GENERALSTAB 18
GENERALITETET 18
GENERALISERTE 18
GENERERINGA 18
GENETIKKER 18
GENERATIVE 18
GENERALISTENE 18
GENERALITETER 18
GENETIKKEN 18
GENERATIVT 18
GENERALISERES 18
GENERERING 17
GENEALOG 17
GENERALISTEN 17
GENERALITETA 17
GENERATIV 17
GENETIKEREN 17
GENERALISERT 17
GENETIKERNE 17
GENERALISERE 17
GENERALISTER 17
GENERATORENE 17
GENERALITET 16
GENERATORER 16
GENETIKK 16
GENERALISER 16
GENERATOREN 16
GENETIKERE 16
GENERALIST 15
GENETISKE 15
GENETIKER 15
GENERISKE 15
GENERELLE 14
GENESISENE 14
GENETISK 14
GENERØSE 14
GENERØST 14
GENERALENE 14
GENERERENDE 14
GENERATOR 14
GENERISK 14
GENERØS 13
GENESISEN 13
GENERELL 13
GENESISER 13
GENERALER 13
GENERALEN 13
GENERAENE 12
GENERELT 12
GENERERES 12
GENERENDE 12
GENERERER 12
GENETTENE 12
GENERERTE 12
GENERERT 11
GENESIS 11
GENERERE 11
GENERAL 11
GENETTEN 11
GENESENE 11
GENETTER 11
GENERTE 10
GENERES 10
GENESER 10
GENERER 10
GENESEN 10
GENENE 9
GENERE 9
GENERT 9
GENERA 9
GENETT 9
GENESE 9
GENER 8
GENEN 8
GENET 8

Ord som slutter med GENE

OrdPoeng
UHYGGENE 26
BYVEGENE 25
BYHAGENE 23
BYGGENE 23
BØYGENE 23
BYINGENE 22
CHARGENE 22
WHIGENE 22
ØYINGENE 22
NYVEGENE 22
HYGGENE 22
MYGGENE 21
KLYNGENE 21
TYMOGENE 21
GLUGGENE 21
CIRAGENE 21
SWINGENE 21
LYINGENE 20
RYGGENE 20
FYINGENE 20
YLINGENE 20
GYNGENE 20
VUGGENE 20
TYGGENE 20
YRINGENE 19
SYINGENE 19
VOGGENE 19
RYINGENE 19
OMHUGENE 19
PUGGENE 19
SLYNGENE 19
SKJØGENE 19
ÆRINGENE 19
DYINGENE 19
YTINGENE 19
KLOGGENE 19
BYGENE 19
ÅRVEGENE 18
FNUGGENE 18
OMVEGENE 18
JOGGENE 18
LYNGENE 18
GÅINGENE 18
BOLIGENE 18
VIGGENE 18
AVSUGENE 18
BRIGGENE 18
BUINGENE 18
PLAGGENE 18
SMYGENE 18
KUGGENE 18
HUGGENE 18
MUGGENE 17
VAGGENE 17
VEGGENE 17
JIGGENE 17
BØLGENE 17
ØKINGENE 17
HOGGENE 17
PIGGENE 17
KOGGENE 17
KVIGENE 17
DYNGENE 17
UVEGENE 17
ØRTUGENE 17
GIGGENE 17
GJENGENE 17
ÅKINGENE 17
PIROGENE 17
LJUGENE 17
LUGGENE 17
GENE 17
KLEGGENE 17
GENE 16
BILAGENE 16
TUGGENE 16
GENE 16
BIFAGENE 16
UTTOGENE 16
RYGENE 16
SPONGENE 16
BAGGENE 16
IONOGENE 16
POENGENE 16
LOGGENE 16
AUTOGENE 16
JUNGENE 16
DUGGENE 16
FJOGENE 16
SVELGENE 16
KVEGENE 16
BAUGENE 16
VAINGENE 16
PLOGENE 16
KNAGGENE 16
FØINGENE 16
SUGGENE 16
NUGGENE 16
ØLINGENE 16
SVINGENE 16
BEHAGENE 16
PUNGENE 16
FÅINGENE 16
RUGGENE 16
SVEIGENE 16
BLEIGENE 16
STOGGENE 16
TJUGENE 16
PEGGENE 16
GAGGENE 16
GAUGENE 16
FJELGENE 16
ÅRINGENE 15
VRANGENE 15
NIAUGENE 15
SÅINGENE 15
FØLGENE 15
KLINGENE 15
VALGENE 15
UTINGENE 15
NØINGENE 15
BLENGENE 15
TVANGENE 15
SLEGGENE 15
SVANGENE 15
DVERGENE 15
RUINGENE 15
APINGENE 15
ØRINGENE 15
EKSOGENE 15
SLAGGENE 15
AUINGENE 15
NÅINGENE 15
ØSINGENE 15
TØINGENE 15
LOINGENE 15
RÅINGENE 15
ÅSINGENE 15
ROUGENE 15
VINGENE 15
GONGENE 15
LIGGENE 15
KAGGENE 15
DOGGENE 15
JUGENE 15
UGGENE 15
BONGENE 15
HEGGENE 15
SJOGENE 15
BORGENE 15
HAUGENE 15
KUNGENE 15
PLAGENE 14
GALGENE 14
HORGENE 14
KORGENE 14
SKOGENE 14
VARGENE 14
KONGENE 14
BOGENE 14
RIGGENE 14
LEGGENE 14
FLOGENE 14
BALGENE 14
MAGGENE 14
VERGENE 14
KNOGENE 14
SMUGENE 14
BELGENE 14
BINGENE 14
VANGENE 14
KRINGENE 14
HUGENE 14
PINGENE 14
BLEGENE 14
MEGGENE 14
NURAGENE 14
LUNGENE 14
ROINGENE 14
LAUGENE 14
OSINGENE 14
LAGGENE 14
PREGENE 13
GNAGENE 13
KRIGENE 13
ISINGENE 13
PENGENE 13
ALINGENE 13
LONGENE 13
TAGGENE 13
SIINGENE 13
GANGENE 13
TEHAGENE 13
FLENGENE 13
DUNGENE 13
FUGENE 13
BERGENE 13
DRØGENE 13
ERTOGENE 13
SMOGENE 13
ISLAGENE 13
LEINGENE 13
TRUGENE 13
PANGENE 13
MUGENE 13
VEGENE 13
UDAGENE 13
HELGENE 13
GENE 13
BANGENE 13
RAGGENE 13
GENE 13
TUNGENE 13
EIINGENE 13
ELOGENE 13
KLAGENE 13
DRUGENE 13
DIINGENE 13
SKAGENE 12
HANGENE 12
KRAGENE 12
DONGENE 12
TEINGENE 12
FLAGENE 12
FELGENE 12
JAGENE 12
TORGENE 12
JEGENE 12
UNGENE 12
ANINGENE 12
DROGENE 12
EROGENE 12
LOGENE 12
STINGENE 12
BAGENE 12
RUGENE 12
SLIGENE 12
GAGENE 12
ANTIGENE 12
EGGENE 12
IMAGENE 12
SUGENE 12
HENGENE 12
AGGENE 12
SORGENE 12
DORGENE 12
PEGENE 12
HAGENE 11
SOGENE 11
HEGENE 11
MIGENE 11
LANGENE 11
TINGENE 11
FANGENE 11
SLAGENE 11
TEIGENE 11
TALGENE 11
TOGENE 11
SALGENE 11
FARGENE 11
TELGENE 11
STIGENE 11
TRANGENE 11
MARGENE 11
STENGENE 11
FERGENE 11
RINGENE 11
FENGENE 11
DRENGENE 11
DOGENE 11
DEIGENE 11
LENGENE 11
SANGENE 10
RANGENE 10
ELGENE 10
TANGENE 10
STEGENE 10
LEGENE 10
SARGENE 10
STAGENE 10
TENGENE 10
LAGENE 10
FAGENE 10
SIGENE 10
SENGENE 10
RENGENE 10
SNAGENE 10
ALGENE 10
DRAGENE 10
MAGENE 10
ANGENE 9
SAGENE 9
DAGENE 9
ENGENE 9
NAGENE 9
TEGENE 9
SEGENE 9
ERGENE 9
AGENE 8

Lignende ord av GENE

Anagram av GENE

For mer informasjon om ordet GENE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GENE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok