GENE i Wordfeud - ordspill.com

GENE i Wordfeud

GENE er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGN.

Wordfeud poeng
7
Wordfeud poeng per bokstav
G4E1N1E1

Ved å legge til én bokstav til GENE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
WENGE 17
VEGNE 12
VEGEN 12
GÅENE 11
PENGE 11
PEGEN 11
GJENE 11
HEGEN 10
HEGNE 10
GEOEN 10
HENGE 10
KNEGE 10
GEINE 9
NEGLE 9
GEMEN 9
GELEN 9
EIGEN 9
EIGNE 9
FEGNE 9
FEGEN 9
LEGEN 9
ENIGE 9
LENGE 9
MENGE 9
ENGEL 9
ELGEN 9
FENGE 9
TEGEN 8
EGNES 8
REGNE 8
SEGEN 8
SEGNE 8
TEGNE 8
TENGE 8
EGNER 8
EGENT 8
EGNET 8
EGNTE 8
NEGRE 8
NEGER 8
GRENE 8
GREEN 8
EGDEN 8
GENRE 8
GENET 8
GENER 8
ERGEN 8
ENGET 8
ENGER 8
DENGE 8

Ord som starter på GENE

OrdPoeng
GENERALGUVERNØR 32
GENERALLØYTNANT 30
GENERALPRØVENE 28
GENERALSEKRETÆR 28
GENERALKONSULER 27
GENERALPRØVER 27
GENERALPLANSJEF 27
GENERALKONSULEN 27
GENERALPRØVEN 27
GENERALNØKKELEN 27
GENERALKONSULAT 27
GENERALSUNIFORM 27
GENERALPRØVA 26
GENERALPOLISENE 26
GENERALPRØVE 26
GENERALMAJORENE 25
GENERALPOLISER 25
GENERALKONSUL 25
GENERALAGENTURA 25
GENERALDIREKTØR 25
GENERALNØKKEL 25
GENERALPOLISEN 25
GENERALTABBENE 24
GENEALOGISKE 24
GENERALNØKLENE 24
GENERALAGENTUR 24
GENERALMAJORER 24
GENERALISASJON 24
GENERALISERINGA 24
GENERALMAJOREN 24
GENERALOBERSTEN 24
GENERALOBERSTER 24
GENERALISSIMUS 24
GENERALPOLISE 24
GENEALOGISK 23
GENERALTABBER 23
GENERALNEVNERNE 23
GENERATORGASSEN 23
GENERALISERING 23
GENERATORGASSER 23
GENERALTABBEN 23
GENERALNEVNEREN 23
GENERALNØKLER 23
GENERALTABBE 22
GENERALOBERST 22
GENEALOGIENE 22
GENERALMAJOR 22
GENERALDEBATTEN 22
GENERALKOSTNAD 22
GENERALPLANENE 22
GENERALDEBATTER 22
GENERALAGENTENE 22
GENERALSTREIKEN 22
GENERALSTREIKER 22
GENERALNEVNERE 22
GENERALPLANEN 21
GENERALAGENTEN 21
GENERALSTABENE 21
GENEALOGIEN 21
GENERATORGASS 21
GENERASJONENE 21
GENERALNEVNER 21
GENERALPLANER 21
GENERALAGENTER 21
GENEALOGIER 21
GENERALISERENDE 20
GENERASJONER 20
GENERALSTABER 20
GENERALSTREIK 20
GENEALOGENE 20
GENERALDEBATT 20
GENERALSTABEN 20
GENERERINGENE 20
GENERASJONEN 20
GENERERINGER 19
GENERALITETENE 19
GENERALAGENT 19
GENERERINGEN 19
GENERALPLAN 19
GENETIKKENE 19
GENEALOGER 19
GENEALOGEN 19
GENEALOGI 19
GENERATIVE 18
GENERALITETER 18
GENERALITETEN 18
GENERASJON 18
GENERERINGA 18
GENERALSTAB 18
GENERALISTENE 18
GENERALISERER 18
GENERALISERTE 18
GENERALITETET 18
GENERATIVT 18
GENETIKKER 18
GENERALISERES 18
GENETIKKEN 18
GENERERING 17
GENEALOG 17
GENERALISTEN 17
GENERATIV 17
GENERALISERT 17
GENETIKEREN 17
GENETIKERNE 17
GENERALITETA 17
GENERATORENE 17
GENERALISTER 17
GENERALISERE 17
GENERALITET 16
GENETIKK 16
GENETIKERE 16
GENERALISER 16
GENERATORER 16
GENERATOREN 16
GENERALIST 15
GENETIKER 15
GENETISKE 15
GENERISKE 15
GENERELLE 14
GENERISK 14
GENETISK 14
GENESISENE 14
GENERERENDE 14
GENEGENT 14
GENERATOR 14
GENERALENE 14
GENESISER 13
GENERALER 13
GENEGEN 13
GENEGNE 13
GENERELL 13
GENERALEN 13
GENESISEN 13
GENETTENE 12
GENERAENE 12
GENERERER 12
GENERELT 12
GENERERTE 12
GENERALE 12
GENERALT 12
GENERERES 12
GENERAL 11
GENESIS 11
GENETTER 11
GENERERE 11
GENETTEN 11
GENESENE 11
GENERERT 11
GENESEN 10
GENERER 10
GENESER 10
GENENE 9
GENETT 9
GENESE 9
GENERA 9
GENET 8
GENER 8
GENEN 8

Ord som slutter med GENE

OrdPoeng
BYVEGENE 25
BRYGGENE 24
BØYGENE 23
BYGGENE 23
FLYGGENE 23
ICINGENE 22
ØYINGENE 22
CHENGENE 22
NYVEGENE 22
HYGGENE 22
BYLAGENE 22
WHIGENE 22
PLUGGENE 21
SWINGENE 21
TYMOGENE 21
KLYNGENE 21
BYDAGENE 21
MYGGENE 21
GLUGGENE 21
MYOGENE 20
RYGGENE 20
VUGGENE 20
GYNGENE 20
TYGGENE 20
VOGGENE 19
GUGGENE 19
PUGGENE 19
BUGGENE 19
KRUGGENE 19
BUHAGENE 19
SLYNGENE 19
NYINGENE 19
AVVEGENE 19
KLOGGENE 19
BYGENE 19
AVSUGENE 18
BULAGENE 18
LYNGENE 18
JOGGENE 18
VIGGENE 18
HUGGENE 18
KUGGENE 18
BÅINGENE 18
SMYGENE 18
OMVEGENE 18
BRIGGENE 18
NYENGENE 18
KOGGENE 17
KVIGENE 17
PIGGENE 17
VEGGENE 17
ADYGENE 17
RYNGENE 17
VAGGENE 17
LUGGENE 17
UVEGENE 17
HOGGENE 17
KVARGENE 17
GIGGENE 17
FLIGGENE 17
PIROGENE 17
MUGGENE 17
TVÅGENE 17
KLEGGENE 17
BØLGENE 17
GJENGENE 17
BOLAGENE 17
DYNGENE 17
ONKOGENE 17
GENE 17
KUMAGENE 17
ØKINGENE 17
LJUGENE 17
ØRTUGENE 17
ÅSEGGENE 17
JIGGENE 17
LOGGENE 16
GAGGENE 16
PLOGENE 16
GAUGENE 16
ÅLINGENE 16
UTTOGENE 16
ORLOGENE 16
NUGGENE 16
SVINGENE 16
ØLMAGENE 16
TJUGENE 16
BIFAGENE 16
KVEGENE 16
BAGGENE 16
TUGGENE 16
PUNGENE 16
BAUGENE 16
SUGGENE 16
FLAGGENE 16
STOGGENE 16
JUNGENE 16
FOTOGENE 16
UTHAGENE 16
FEVEGENE 16
IONOGENE 16
PLINGENE 16
AUTOGENE 16
BILAGENE 16
AVINGENE 16
BIOGENE 16
TVINGENE 16
BEHAGENE 16
PEGGENE 16
DUGGENE 16
RYGENE 16
FJOGENE 16
KNEGGENE 16
GENE 16
GENE 16
KRAGGENE 16
RUGGENE 16
HEGGENE 15
HAUGENE 15
LIGGENE 15
BONGENE 15
KAGGENE 15
DOGGENE 15
FØLGENE 15
GONGENE 15
VINGENE 15
VALGENE 15
BUGENE 15
BORGENE 15
BRINGENE 15
NIAUGENE 15
ROUGENE 15
SJOGENE 15
BELAGENE 15
UGGENE 15
KLINGENE 15
GENE 15
REFUGENE 15
KUNGENE 15
ILTOGENE 15
ALLOGENE 15
UTSIGENE 15
ÅRINGENE 15
BLENGENE 15
SVANGENE 15
EKONGENE 15
DVERGENE 15
BRIDGENE 15
UTINGENE 15
SLUGENE 14
NURAGENE 14
BALGENE 14
RIGGENE 14
SÅDAGENE 14
LAGGENE 14
GALGENE 14
DRAUGENE 14
ELTOGENE 14
FEHAGENE 14
BELGENE 14
STEGGENE 14
BOGENE 14
LAUGENE 14
KONGENE 14
KORGENE 14
KLENGENE 14
VERGENE 14
SKOGENE 14
BINGENE 14
LEGGENE 14
LIINGENE 14
PLAGENE 14
VENGENE 14
MAGGENE 14
VARGENE 14
LUNGENE 14
PINGENE 14
KNOGENE 14
VANGENE 14
FLOGENE 14
HORGENE 14
MEGGENE 14
SMUGENE 14
DUNGENE 13
ELINGENE 13
ELOGENE 13
BANGENE 13
SMOGENE 13
LONGENE 13
ISINGENE 13
VEGENE 13
GENE 13
GENE 13
ENDOGENE 13
FELAGENE 13
TEHAGENE 13
HELGENE 13
KLAGENE 13
FUGENE 13
PREGENE 13
PANGENE 13
TRUGENE 13
MUGENE 13
PENGENE 13
TAGGENE 13
BERGENE 13
DRØGENE 13
UDAGENE 13
GIGENE 13
ZOOGENE 13
DRUGENE 13
GNAGENE 13
TRÅGENE 13
GANGENE 13
KRENGENE 13
RAGGENE 13
TUNGENE 13
KRIGENE 13
SLANGENE 12
ANTIGENE 12
ESINGENE 12
GAGENE 12
RUGENE 12
LOGENE 12
ISSAGENE 12
SKAGENE 12
SLENGENE 12
BAGENE 12
SLIGENE 12
UNGENE 12
ENINGENE 12
JEGENE 12
DONGENE 12
FELGENE 12
TORGENE 12
KRAGENE 12
HENGENE 12
SORGENE 12
FLAGENE 12
PEGENE 12
STINGENE 12
GENE 12
EROGENE 12
HANGENE 12
EGGENE 12
DROGENE 12
SUGENE 12
IMAGENE 12
DORGENE 12
DRANGENE 11
STENGENE 11
STIGENE 11
TALGENE 11
FERGENE 11
TELGENE 11
LENGENE 11
KAGENE 11
DEIGENE 11
MARGENE 11
FANGENE 11
SOGENE 11
HAGENE 11
TOGENE 11
SALGENE 11
HEGENE 11
DOGENE 11
TINGENE 11
FENGENE 11
SLAGENE 11
LANGENE 11
FARGENE 11
TEIGENE 11
RINGENE 11
LAGENE 10
ALGENE 10
LEGENE 10
ELGENE 10
MAGENE 10
SIGENE 10
RANGENE 10
FAGENE 10
DRAGENE 10
SANGENE 10
RENGENE 10
SARGENE 10
TENGENE 10
TANGENE 10
STAGENE 10
STEGENE 10
SENGENE 10
SNAGENE 10
TAGENE 9
NAGENE 9
RAGENE 9
SAGENE 9
DAGENE 9
ANGENE 9
ENGENE 9
TEGENE 9
SEGENE 9

Anagram av GENE

For mer informasjon om ordet GENE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GENE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok