GENER i Wordfeud - ordspill.com

GENER i Wordfeud

GENER er et substantiv5 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGNR.

Wordfeud poeng
8
Wordfeud poeng per bokstav
G4E1N1E1R1

Ved å legge til én bokstav til GENER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GRYENE 16
RYGENE 16
GREVEN 13
VRENGE 13
VERGEN 13
VEGNER 13
ÅGRENE 12
GÅRENE 12
GREPNE 12
BEREGN 12
GRUENE 12
GRÅENE 12
GJERNE 12
GREPEN 12
PENGER 12
RUGENE 12
ÅGEREN 12
BREGNE 12
HEGREN 11
HEGNER 11
HENGER 11
KRENGE 11
KNEGER 11
GROENE 11
EROGEN 11
GREIEN 10
FREGNE 10
EIGNER 10
ENERGI 10
ENGLER 10
REGLEN 10
REGIEN 10
NEGLER 10
GREINE 10
LENGRE 10
LENGER 10
FENGER 10
FERGEN 10
MENGER 10
GEINER 10
GEIREN 10
GENFER 10
GENIER 10
GIRENE 10
GNIERE 10
GRENET 9
DEGERN 9
DEGNER 9
DENGER 9
GRENES 9
TRENGE 9
TENGER 9
TEGNER 9
SENGER 9
SEGNER 9
REGNES 9
GRENSE 9
REGNTE 9
REGNET 9
GANERE 9
GRENTE 9
REGENT 9
GRETNE 9
NEGERT 9
GENSER 9
GENERT 9
GENERA 9
ANGERE 9

Ord som starter på GENER

OrdPoeng
GENERALGUVERNØR 32
GENERALLØYTNANT 30
GENERALPRØVENE 28
GENERALSEKRETÆR 28
GENERALPLANSJEF 27
GENERALNØKKELEN 27
GENERALSUNIFORM 27
GENERALKONSULEN 27
GENERALPRØVEN 27
GENERALKONSULER 27
GENERALKONSULAT 27
GENERALPRØVER 27
GENERALPRØVA 26
GENERALPOLISENE 26
GENERALPRØVE 26
GENERALAGENTURA 25
GENERALPOLISER 25
GENERALMAJORENE 25
GENERALPOLISEN 25
GENERALNØKKEL 25
GENERALKONSUL 25
GENERALDIREKTØR 25
GENERALPOLISE 24
GENERALNØKLENE 24
GENERALTABBENE 24
GENERALAGENTUR 24
GENERALMAJORER 24
GENERALISASJON 24
GENERALOBERSTER 24
GENERALMAJOREN 24
GENERALISERINGA 24
GENERALOBERSTEN 24
GENERALISSIMUS 24
GENERALISERING 23
GENERALTABBEN 23
GENERALTABBER 23
GENERALNØKLER 23
GENERALNEVNERNE 23
GENERATORGASSER 23
GENERALNEVNEREN 23
GENERATORGASSEN 23
GENERALDEBATTER 22
GENERALKOSTNAD 22
GENERALDEBATTEN 22
GENERALSTREIKEN 22
GENERALSTREIKER 22
GENERALOBERST 22
GENERALAGENTENE 22
GENERALPLANENE 22
GENERALMAJOR 22
GENERALNEVNERE 22
GENERALTABBE 22
GENERALPLANER 21
GENERALPLANEN 21
GENERALAGENTER 21
GENERATORGASS 21
GENERASJONENE 21
GENERALNEVNER 21
GENERALAGENTEN 21
GENERALSTABENE 21
GENERALSTABEN 20
GENERALSTREIK 20
GENERALISERENDE 20
GENERALSTABER 20
GENERASJONEN 20
GENERERINGENE 20
GENERALDEBATT 20
GENERASJONER 20
GENERALPLAN 19
GENERERINGEN 19
GENERALITETENE 19
GENERERINGER 19
GENERALAGENT 19
GENERALITETER 18
GENERASJON 18
GENERATIVE 18
GENERALSTAB 18
GENERERINGA 18
GENERATIVT 18
GENERALITETEN 18
GENERALISTENE 18
GENERALISERES 18
GENERALITETET 18
GENERALISERTE 18
GENERALISERER 18
GENERERING 17
GENERALISERT 17
GENERATIV 17
GENERALISTEN 17
GENERALISERE 17
GENERALITETA 17
GENERALISTER 17
GENERATORENE 17
GENERALISER 16
GENERALITET 16
GENERATOREN 16
GENERATORER 16
GENERALIST 15
GENERISKE 15
GENERØSE 14
GENERØST 14
GENERISK 14
GENERATOR 14
GENERELLE 14
GENERALENE 14
GENERERENDE 14
GENERØS 13
GENERELL 13
GENERALEN 13
GENERALER 13
GENERERES 12
GENERELT 12
GENERERER 12
GENERAENE 12
GENERERTE 12
GENERENDE 12
GENERERT 11
GENERERE 11
GENERAL 11
GENERTE 10
GENERES 10
GENERER 10
GENERT 9
GENERE 9
GENERA 9

Ord som slutter med GENER

OrdPoeng
OKTOBERMORGENER 30
SØYLEHELGENER 30
AUGUSTMORGENER 29
LØRDAGSMORGENER 28
GLYKOGENER 28
SKYTSHELGENER 28
SØNDAGSMORGENER 27
HALLUSINOGENER 27
PÅSKEMORGENER 27
JULIMORGENER 26
ONSDAGSMORGENER 26
JANUARMORGENER 26
MANDAGSMORGENER 25
VINTERMORGENER 25
HENSYNTAGENER 25
JUNIMORGENER 25
JULEMORGENER 25
SOMMERMORGENER 24
VÅRMORGENER 24
APRILMORGENER 24
HYDROGENER 24
HØSTMORGENER 23
VERNEHELGENER 23
MARSMORGENER 19
MAIMORGENER 19
RANSMORGENER 18
ØSTROGENER 18
HALOGENER 17
MUTAGENER 16
LETALGENER 15
ALLERGENER 15
ANDROGENER 15
MORGENER 14
HELGENER 14
ANTIGENER 13
HIGENER 13
NOGENER 12

Anagram av GENER

For mer informasjon om ordet GENER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GENER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok