IDE i Wordfeud - ordspill.com

IDE i Wordfeud

IDE er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DEI.

Wordfeud poeng
4
Wordfeud poeng per bokstav
I2D1E1

Ved å legge til én bokstav til IDE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
CEDI 14
VIDE 9
VEID 9
GEID 8
IGDE 8
BIDE 8
DEIG 8
IDKE 7
DIKE 7
IDEL 6
LIDE 6
ILDE 6
LIED 6
MEID 6
IDEM 6
DEMI 6
FEID 6
LEID 6
DIME 6
EDIL 6
DILE 6
REID 5
RIDE 5
NEID 5
SEID 5
NEDI 5
SIDE 5
TIDE 5
DEIA 5
NIDE 5
DERI 5
IDET 5
DIEN 5
IDEN 5
DEIS 5
EIDA 5
DREI 5
DISE 5
DINE 5
DIET 5
DIES 5
DIER 5
IDER 5

Ord som starter på IDE

OrdPoeng
IDEPÅVIRKNINGEN 33
IDEPÅVIRKNINGA 32
IDEUTVIKLINGENE 31
IDEPÅVIRKNING 31
IDEUTVEKSLINGEN 30
IDEUTVIKLINGEN 30
IDEUTVIKLINGER 30
IDEUTVEKSLINGA 29
IDEOLOGISERINGA 29
IDEUTVIKLINGA 29
IDEOLOGISJEFENE 29
IDEUTVEKSLING 28
IDEOLOGISJEFEN 28
IDEOLOGISERING 28
IDEOLOGISJEFER 28
IDEUTVIKLING 28
IDEOLOGIDEBATT 27
IDEALTYPISKE 27
IDEALTYPISK 26
IDEOLOGISJEF 26
IDEKONKURRANSER 25
IDEOLOGISERENDE 25
IDEGRUNNLAGENE 25
IDEUTVIKLEREN 25
IDENTIFIKASJON 25
IDEUTVIKLERNE 25
IDEHISTORIKERNE 24
IDEUTVIKLERE 24
IDEGRUNNLAGET 24
IDEKONKURRANSE 24
IDEGRUNNLAGA 23
IDEOLOGISERES 23
IDEOLOGISERER 23
IDEHISTORIKERE 23
IDEOLOGISERTE 23
IDEASSOSIASJON 23
IDEALTYPENE 23
IDEOLOGISKE 23
IDEUTVIKLER 23
IDESAMMENHENGER 23
IDEHISTORISKE 22
IDEALTYPER 22
IDEGRUNNLAG 22
IDENTIFISERBART 22
IDEALSAMFUNNENE 22
IDEALKVINNENE 22
IDEOLOGISK 22
IDEOLOGISERE 22
IDEOGRAFISKE 22
IDEHISTORIKER 22
IDEALISERINGENE 22
IDENTIFISERBARE 22
IDEALSPILLEREN 22
IDEALSPILLERNE 22
IDEALTYPEN 22
IDEOLOGISERT 22
IDENTIFISERING 22
IDEOGRAFISK 21
IDEALKVINNEN 21
IDERIKDOMMENE 21
IDEHISTORISK 21
IDEALTYPE 21
IDEALKVINNER 21
IDEOLOGISER 21
IDEOLOGIENE 21
IDEALSPELLEREN 21
IDEALISERINGER 21
IDENTIFISERBAR 21
IDEALFAMILIENE 21
IDEALISERINGEN 21
IDENTITETSLAUSE 21
IDEALSAMFUNNET 21
IDESAMMENHENG 21
IDEALMODELLENE 21
IDENTITETSLAUST 21
IDENTITETSKORTA 21
IDEALSPILLERE 21
IDEALSPELLERNE 21
IDENTITETSMERKE 20
IDEOGRAMMENE 20
IDEOGRAFIENE 20
IDEALMENNESKENE 20
IDENTITETSKORT 20
IDERIKDOMMER 20
IDENTITETSLAUS 20
IDEOLOGIER 20
IDENTITETSMERKA 20
IDEALSPILLER 20
IDENTITETSLØSE 20
IDENTITETSLØST 20
IDEALMODELLEN 20
IDEALFAMILIER 20
IDEALMODELLER 20
IDEINNHOLDENE 20
IDEOLOGIEN 20
IDEALSAMFUNNA 20
IDEALSPELLERE 20
IDEALISERINGA 20
IDEHISTORIENE 20
IDEALFAMILIEN 20
IDEALVEKTENE 20
IDEALKVINNA 20
IDEALKVINNE 20
IDERIKDOMMEN 20
IDEOGRAMMER 19
IDEALVEKTEN 19
IDEALVEKTER 19
IDEOGRAFIER 19
IDEOGRAMMET 19
IDENTITETSLØS 19
IDEOGRAFIEN 19
IDEHISTORIER 19
IDEALSAMFUNN 19
IDEALSPELLER 19
IDEHISTORIEN 19
IDEALFAMILIE 19
IDEALISERING 19
IDEINNHOLDET 19
IDEALTILSTANDEN 19
IDEDUGNADENE 19
IDEOLOGENE 19
IDEALBILDENE 19
IDEALMENNESKER 19
IDEALMENNESKET 19
IDEHISTORIE 18
IDEINNHOLDA 18
IDEALMODELL 18
IDEDUGNADER 18
IDEALISTISKE 18
IDEALBILDER 18
IDEALMENNESKA 18
IDEALMENNESKE 18
IDEALBILDET 18
IDEHISTORIA 18
IDEALVEKTA 18
IDEOLOGEN 18
IDEOLOGER 18
IDEFYLTE 18
IDEOLOGI 18
IDEFLUKTEN 18
IDEOGRAMMA 18
IDEDUGNADEN 18
IDEALBILDA 17
IDEALISTISK 17
IDEOGRAFI 17
IDESKAPENDE 17
IDEINNHOLD 17
IDEOKRATIET 17
IDEALLAGENE 17
IDEFLUKTA 17
IDEALTILSTAND 17
IDENTIFISERER 17
IDESKAPEREN 17
IDENTIFISERTE 17
IDEVERDENENE 17
IDESKAPERNE 17
IDELÆREN 17
IDENTIFISERES 17
IDEALVEKT 17
IDEALBILDE 17
IDEFYLT 17
IDEDEBATTENE 16
IDEDUGNAD 16
IDEALISERENDE 16
IDELÆRA 16
IDEBANKENE 16
IDENTIFISERE 16
IDEVERDENEN 16
IDEOLOG 16
IDEFLUKT 16
IDEALLAGET 16
IDESKAPERE 16
IDENTIFISERT 16
IDELÆRE 16
IDEMESSIGE 16
IDEVERDENER 16
IDERIKDOM 16
IDEASJONEN 16
IDEALMENNENE 15
IDEBANKER 15
IDEFULLT 15
IDEALITETENE 15
IDEALLAGA 15
IDEFULLE 15
IDEBANKEN 15
IDESKAPER 15
IDEMESSIG 15
IDEOKRATI 15
IDENTIFISER 15
IDEDEBATTEN 15
IDESKISSENE 15
IDESTORMENE 15
IDEROMANENE 15
IDEDEBATTER 15
IDEALISMENE 15
IDEOGRAM 15
IDEROMANEN 14
IDEFULL 14
IDEMØTENE 14
IDEALISERER 14
IDESKISSEN 14
IDEALLAG 14
IDEALSTATENE 14
IDEALMANNEN 14
IDEASJON 14
IDEFAGENE 14
IDEALISERES 14
IDEALISMER 14
IDEALISTENE 14
IDELIGEN 14
IDENTITETENE 14
IDESTORMER 14
IDEALITETER 14
IDEALITETEN 14
IDESTORMEN 14
IDEVERDEN 14
IDEALISERTE 14
IDEROMANER 14
IDEALISMEN 14
IDESKISSER 14
IDEMØTET 13
IDEBANK 13
IDELAUST 13
IDELAUSE 13
IDEALISME 13
IDEFAGET 13
IDELIGE 13
IDEMØTER 13
IDENTITETEN 13
IDEALISERT 13
IDESKISSA 13
IDEDEBATT 13
IDENTISKE 13
IDEALISERE 13
IDEKARTENE 13
IDEALSTATER 13
IDEALTIDEN 13
IDENTITETER 13
IDEALISTEN 13
IDEALSTATEN 13
IDEALISTER 13
IDESKISSE 13
IDEALTIDA 12
IDEMENNENE 12
IDEMØTE 12
IDELAUS 12
IDEALITET 12
IDENTISK 12
IDEALMANN 12
IDEMØTA 12
IDEFAGA 12
IDEALMENN 12
IDEKARTET 12
IDESTORM 12
IDEALISER 12
IDEKARTER 12
IDELØST 12
IDEROMAN 12
IDELIG 12
IDELØSE 12
IDERIKE 11
IDEFAG 11
IDELØS 11
IDERIKT 11
IDEFASENE 11
IDEKARTA 11
IDEALIST 11
IDENTITET 11
IDEMANNEN 11
IDEALSTAT 11
IDEALTID 11
IDEELLE 10
IDEFASEN 10
IDERIK 10
IDEKART 10
IDEFASER 10
IDEALENE 10
IDEELL 9
IDEFASE 9
IDEALER 9
IDEALET 9
IDEMANN 9
IDEMENN 9
IDEELT 8
IDEALT 8
IDEALA 8
IDEALE 8
IDEENE 7
IDEREN 7
IDENDE 7
IDEAL 7
IDENE 6
IDEL 6
IDEEN 6
IDEST 6
IDEER 6
IDEM 6
IDER 5
IDEN 5
IDET 5

Ord som slutter med IDE

OrdPoeng
SCHIZOIDE 23
HYPNOIDE 23
DIHYBRIDE 23
HØYRESIDE 22
CALANOIDE 22
HYPOIDE 22
FLYVEIDE 22
RYGGSIDE 22
LYMFOIDE 21
FLYGEIDE 21
SYKLOIDE 21
OPPGREIDE 21
OPPVEIDE 21
HYBRIDE 20
HYDROIDE 20
PYRAMIDE 20
WEBSIDE 20
PRØVESIDE 20
LUCIDE 20
HØYTIDE 20
VEBBSIDE 19
SFÆROIDE 19
VÆRSIDE 19
KAFEGUIDE 19
AMØBOIDE 18
HUMANOIDE 18
HØGRESIDE 18
KJØTTSIDE 18
HYDATIDE 18
FIGURSIDE 18
TYSKEIDE 18
SPRÅKSIDE 18
OPPREIDE 17
SYLFIDE 17
EUROPIDE 17
HOVEDIDE 17
TOPPRIDE 17
GAVLSIDE 17
VRANGSIDE 17
FOLIOSIDE 17
HEMOROIDE 17
HAPLOIDE 17
YTTERSIDE 17
KOLLOIDE 17
ROMBOIDE 17
LYSSIDE 16
NABOFEIDE 16
LIKVIDE 16
DIPLOIDE 16
SKIPSSIDE 16
OMARBEIDE 16
BUKSIDE 16
ØVRESIDE 16
PLUSSIDE 16
HØGTIDE 16
VILLEIDE 16
JULESIDE 16
AVVEIDE 16
OPPSIDE 16
NYLEIDE 16
SKIPREIDE 16
MILEVIDE 16
BEARBEIDE 16
BREVSIDE 16
LYDSIDE 16
KLOTOIDE 16
ÆGIDE 16
UTARBEIDE 16
HALVSIDE 16
SIGMOIDE 16
HESPERIDE 15
GRAVIDE 15
BEBREIDE 15
SKUTESIDE 15
PARANOIDE 15
BERGSIDE 15
VELDREIDE 15
MYSIDE 15
FISBLIDE 15
UPLEIDE 15
KLANGIDE 15
VITSESIDE 15
GRUNNIDE 15
UTGREIDE 15
KARDIOIDE 15
HJEMSIDE 15
BOKSIDE 15
PÅDREIDE 15
VÅRSIDE 15
BÅNDSIDE 15
UTVEIDE 15
TABLOIDE 15
UTSPEIDE 15
LEPORIDE 15
TROKOIDE 15
OVERSIDE 15
INVALIDE 15
GAVEIDE 15
UTBREIDE 15
VEGSIDE 15
SYDSIDE 15
NEGROIDE 14
HAVSIDE 14
BORTSIDE 14
LIMPIDE 14
NUKLIDE 14
USOLIDE 14
INSIPIDE 14
STUPIDE 14
FØRERSIDE 14
UBLIDE 14
AVISSIDE 14
UTVIDE 14
PUTRIDE 14
INNVEIDE 14
SELVEIDE 14
HOMERIDE 14
BOKIDE 14
OVNSIDE 14
PELAMIDE 14
UGREIDE 14
HØSTSIDE 14
SVARTSIDE 14
VINDSIDE 14
SJØSIDE 14
LIVSIDE 14
TVERRSIDE 14
MORBIDE 14
FIRMAEIDE 13
PLASTIDE 13
HANDLEIDE 13
NATURSIDE 13
JENTESIDE 13
VESTSIDE 13
SØMNEIDE 13
MARGSIDE 13
SPISSIDE 13
LANGSIDE 13
NARVSIDE 13
LÅNESIDE 13
PRISSIDE 13
RINGSIDE 13
SMØRSIDE 13
BREISIDE 13
HEILEIDE 13
EUMENIDE 13
KLAMEIDE 13
AVDREIDE 13
HEILSIDE 13
SLAGSIDE 13
KORTSIDE 13
UNDERSIDE 13
BAKSIDE 13
BOLIDE 13
HUMIDE 13
HÅRSIDE 13
AVFEIDE 13
LIVIDE 13
TORPIDE 13
GODSIDE 13
AVLEIDE 13
FRIGIDE 13
VEISIDE 13
FILMIDE 12
AUSTSIDE 12
PERFIDE 12
BINEIDE 12
IRSKEIDE 12
GELEIDE 12
TOROIDE 12
JERNSIDE 12
KANALIDE 12
TEKSTSIDE 12
BESTRIDE 12
GATESIDE 12
OFFSIDE 12
HEROIDE 12
GUIDE 12
DANSKEIDE 12
MORSSIDE 12
DØRNEIDE 12
FLUIDE 12
GEOIDE 12
VALIDE 12
FLORIDE 12
ADIPIDE 12
EFEMERIDE 12
HERRESIDE 12
BREDSIDE 12
UTLEIDE 12
SKADESIDE 12
TAPSSIDE 12
KVIDE 12
TRAKEIDE 11
NOTESIDE 11
SMALSIDE 11
RIGIDE 11
FRAMSIDE 11
ORKIDE 11
ØSTSIDE 11
HELEIDE 11
AFTENSIDE 11
HITSIDE 11
MANNSSIDE 11
NORDSIDE 11
FREMSIDE 11
PLEIDE 11
KADREIDE 11
ADENOIDE 11
LEDERSIDE 11
MOTSIDE 11
FLATSIDE 11
KEFEIDE 11
INNLEIDE 11
SOLSIDE 11
MIDTSIDE 11
FOTSIDE 11
HELSIDE 11
ARBEIDE 11
ANDROIDE 11
SØRSIDE 11
DAGSIDE 11
FORSIDE 11
NEDERSIDE 10
VEIDE 10
BREIDE 10
EIERSIDE 10
RABIDE 10
SKREIDE 10
UREIDE 10
JASIDE 10
STATSEIDE 10
DRUIDE 10
ÅSSIDE 10
LANDSIDE 10
SJEIDE 10
GREIDE 10
HATSIDE 10
FARSSIDE 10
EFELIDE 10
INNREIDE 10
SORDIDE 10
NORDIDE 10
KNESIDE 10
FINSIDE 10
UTSIDE 10
MOTIDE 10
GLIDE 10
RAPIDE 10
SPEIDE 10
KLEIDE 10
BLIDE 10
EFTASIDE 10
SOLIDE 10
GAIDE 9
UTIDE 9
SKRIDE 9
DELEIDE 9
LATSIDE 9
NATTSIDE 9
DALSIDE 9
TIMIDE 9
NOAIDE 9
NEISIDE 9
VIDE 9
NETTSIDE 9
RETTSIDE 9
INNSIDE 9
SKEIDE 9
ONSIDE 9
FANSIDE 9
NEDSIDE 8
DANAIDE 8
RAFIDE 8
NEREIDE 8
SLEIDE 8
SIEIDE 8
NITIDE 8
LESIDE 8
BIDE 8
MEIDE 7
SLIDE 7
FRIDE 7
STRIDE 7
LEIDE 7
SNEIDE 7
DREIDE 7
FEIDE 7
REIDE 6
ARIDE 6
SEIDE 6
RAIDE 6
NEIDE 6
LIDE 6
NAIDE 6
NIDE 5
EIDE 5
SIDE 5
RIDE 5
TIDE 5

Lignende ord av IDE

Anagram av IDE

For mer informasjon om ordet IDE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet IDE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok