IDE i Wordfeud - ordspill.com

IDE i Wordfeud

IDE er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DEI.

Wordfeud poeng
4
Wordfeud poeng per bokstav
I2D1E1

Ved å legge til én bokstav til IDE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
CEDI 14
VIDE 9
VEID 9
GEID 8
IGDE 8
BIDE 8
DEIG 8
IDKE 7
DIKE 7
IDEL 6
LIDE 6
ILDE 6
LIED 6
MEID 6
IDEM 6
DEMI 6
FEID 6
LEID 6
DIME 6
EDIL 6
DILE 6
REID 5
RIDE 5
NEID 5
SEID 5
NEDI 5
SIDE 5
TIDE 5
DEIA 5
NIDE 5
DERI 5
IDET 5
DIEN 5
IDEN 5
DEIS 5
EIDA 5
DREI 5
DISE 5
DINE 5
DIET 5
DIES 5
DIER 5
IDER 5

Ord som starter på IDE

OrdPoeng
IDEPÅVIRKNINGEN 33
IDEPÅVIRKNINGA 32
IDEUTVIKLINGENE 31
IDEPÅVIRKNING 31
IDEUTVIKLINGEN 30
IDEUTVIKLINGER 30
IDEUTVEKSLINGEN 30
IDEOLOGISJEFENE 29
IDEUTVEKSLINGA 29
IDEOLOGISERINGA 29
IDEUTVIKLINGA 29
IDEOLOGISERING 28
IDEUTVEKSLING 28
IDEOLOGISJEFEN 28
IDEOLOGISJEFER 28
IDEUTVIKLING 28
IDEOLOGIDEBATT 27
IDEALTYPISKE 27
IDEALTYPISK 26
IDEOLOGISJEF 26
IDEOLOGISERENDE 25
IDEUTVIKLERNE 25
IDEUTVIKLEREN 25
IDENTIFIKASJON 25
IDEKONKURRANSEN 25
IDEGRUNNLAGENE 25
IDEKONKURRANSER 25
IDEUTVIKLERE 24
IDEHISTORIKERNE 24
IDEKONKURRANSE 24
IDEGRUNNLAGET 24
IDEOLOGISERTE 23
IDEOLOGISERES 23
IDESAMMENHENGEN 23
IDEGRUNNLAGA 23
IDESAMMENHENGER 23
IDEOLOGISERER 23
IDEUTVIKLER 23
IDEHISTORIKERE 23
IDEASSOSIASJON 23
IDEOLOGISKE 23
IDEALTYPENE 23
IDEOGRAFISKE 22
IDENTIFISERBARE 22
IDEHISTORIKER 22
IDEHISTORISKE 22
IDEALTYPEN 22
IDEGRUNNLAG 22
IDENTIFISERBART 22
IDEOLOGISERE 22
IDEALISERINGENE 22
IDEALKVINNENE 22
IDEOLOGISERT 22
IDEALTYPER 22
IDEALSPILLEREN 22
IDENTIFISERING 22
IDEALSPILLERNE 22
IDEOLOGISK 22
IDEALSAMFUNNENE 22
IDEOGRAFISK 21
IDEALKVINNEN 21
IDESAMMENHENG 21
IDEALTYPE 21
IDEOLOGIENE 21
IDERIKDOMMENE 21
IDEOLOGISER 21
IDENTIFISERBAR 21
IDEALISERINGER 21
IDEALSAMFUNNET 21
IDEALFAMILIENE 21
IDEALSPELLERNE 21
IDEALISERINGEN 21
IDEALSPELLEREN 21
IDEHISTORISK 21
IDENTITETSLAUSE 21
IDEALMODELLENE 21
IDENTITETSKORTA 21
IDENTITETSLAUST 21
IDEALSPILLERE 21
IDEALKVINNER 21
IDERIKDOMMER 20
IDEINNHOLDENE 20
IDEALSAMFUNNA 20
IDEALKVINNA 20
IDEALFAMILIEN 20
IDEALSPELLERE 20
IDEOGRAFIENE 20
IDEHISTORIENE 20
IDEOLOGIEN 20
IDEALSPILLER 20
IDENTITETSMERKA 20
IDEOLOGIER 20
IDEALMENNESKENE 20
IDENTITETSLØSE 20
IDEALKVINNE 20
IDEALFAMILIER 20
IDERIKDOMMEN 20
IDEALMODELLEN 20
IDEALISERINGA 20
IDENTITETSKORT 20
IDEALMODELLER 20
IDENTITETSLØST 20
IDEOGRAMMENE 20
IDENTITETSLAUS 20
IDEALVEKTENE 20
IDEALVEKTEN 19
IDEOGRAMMET 19
IDEINNHOLDET 19
IDEDUGNADENE 19
IDEOGRAMMER 19
IDEOGRAFIEN 19
IDEALVEKTER 19
IDEALSAMFUNN 19
IDEALBILDENE 19
IDEALISERING 19
IDEALFAMILIE 19
IDEOGRAFIER 19
IDEHISTORIEN 19
IDEHISTORIER 19
IDEALSPELLER 19
IDEALMENNESKET 19
IDEALMENNESKER 19
IDENTITETSLØS 19
IDEOLOGENE 19
IDEOLOGEN 18
IDEHISTORIA 18
IDEDUGNADER 18
IDEALBILDER 18
IDEALMENNESKE 18
IDEALBILDET 18
IDEHISTORIE 18
IDEOLOGER 18
IDEALMODELL 18
IDEDUGNADEN 18
IDEINNHOLDA 18
IDEFYLTE 18
IDEALISTISKE 18
IDEOLOGI 18
IDEALMENNESKA 18
IDEALVEKTA 18
IDEFLUKTEN 18
IDEOGRAMMA 18
IDESKAPENDE 17
IDEALTILSTAND 17
IDEVERDENENE 17
IDEALISTISK 17
IDEFYLT 17
IDEALLAGENE 17
IDELÆREN 17
IDEALVEKT 17
IDEFLUKTA 17
IDEOKRATIET 17
IDENTIFISERES 17
IDESKAPEREN 17
IDESKAPERNE 17
IDENTIFISERTE 17
IDEALBILDE 17
IDEOGRAFI 17
IDENTIFISERER 17
IDEALBILDA 17
IDEINNHOLD 17
IDEOLOG 16
IDENTIFISERT 16
IDELÆRE 16
IDEBANKENE 16
IDESKAPERE 16
IDEALLAGET 16
IDEFLUKT 16
IDEDEBATTENE 16
IDEALISERENDE 16
IDEVERDENEN 16
IDELÆRA 16
IDEMESSIGE 16
IDEASJONEN 16
IDEDUGNAD 16
IDEVERDENER 16
IDENTIFISERE 16
IDERIKDOM 16
IDENTIFISER 15
IDEOGRAM 15
IDEBANKER 15
IDESKAPER 15
IDEALMENNENE 15
IDESTORMENE 15
IDESKISSENE 15
IDEALLAGA 15
IDEBANKEN 15
IDEMESSIG 15
IDEFULLE 15
IDEALISMENE 15
IDEFULLT 15
IDEDEBATTER 15
IDEDEBATTEN 15
IDEALITETENE 15
IDEOKRATI 15
IDEROMANENE 15
IDEALISERES 14
IDENTITETENE 14
IDEASJON 14
IDEFAGENE 14
IDEMØTENE 14
IDESKISSEN 14
IDESTORMEN 14
IDEALSTATENE 14
IDEROMANEN 14
IDELIGEN 14
IDEALISMEN 14
IDESKISSER 14
IDESTORMER 14
IDEROMANER 14
IDEVERDEN 14
IDEALISMER 14
IDEALMANNEN 14
IDEALITETER 14
IDEALISERTE 14
IDEALITETEN 14
IDEFULL 14
IDEALISTENE 14
IDEALISERER 14
IDEALLAG 14
IDEMØTET 13
IDELIGE 13
IDEMØTER 13
IDELAUST 13
IDEALISME 13
IDEBANK 13
IDENTISKE 13
IDESKISSA 13
IDEFAGET 13
IDELAUSE 13
IDEKARTENE 13
IDESKISSE 13
IDEALISTEN 13
IDENTITETER 13
IDEALSTATER 13
IDEALISTER 13
IDENTITETEN 13
IDEALTIDEN 13
IDEALISERE 13
IDEALISERT 13
IDEDEBATT 13
IDEALSTATEN 13
IDEMØTA 12
IDENTISK 12
IDEFAGA 12
IDELAUS 12
IDELØST 12
IDESTORM 12
IDEMENNENE 12
IDELØSE 12
IDEMØTE 12
IDEROMAN 12
IDEALMANN 12
IDEALITET 12
IDELIG 12
IDEKARTER 12
IDEALTIDA 12
IDEALISER 12
IDEKARTET 12
IDEALMENN 12
IDELØS 11
IDEFAG 11
IDERIKE 11
IDERIKT 11
IDEMANNEN 11
IDEALSTAT 11
IDEALIST 11
IDEFASENE 11
IDEKARTA 11
IDEALTID 11
IDENTITET 11
IDEFASER 10
IDEKART 10
IDEFASEN 10
IDERIK 10
IDEALENE 10
IDEELLE 10
IDEELL 9
IDEFASE 9
IDEMANN 9
IDEMENN 9
IDEALER 9
IDEALET 9
IDEELT 8
IDEALT 8
IDEALA 8
IDEALE 8
IDEAL 7
IDEENE 7
IDENDE 7
IDEREN 7
IDEER 6
IDEST 6
IDEEN 6
IDENE 6
IDEL 6
IDEM 6
IDER 5
IDEN 5
IDET 5

Ord som slutter med IDE

OrdPoeng
FUNGICIDE 27
HYPNOIDE 23
DIHYBRIDE 23
MYRORKIDE 22
CALANOIDE 22
RYGGSIDE 22
FLYVEIDE 22
HYPOIDE 22
HØYRESIDE 22
LYMFOIDE 21
OPPVEIDE 21
SYKLOIDE 21
FLYGEIDE 21
HYBRIDE 20
OVERVEIDE 20
PYRAMIDE 20
WEBSIDE 20
HØYTIDE 20
HYDROIDE 20
LUCIDE 20
VÆRSIDE 19
VELPLEIDE 19
SFÆROIDE 19
VEBBSIDE 19
POLSKEIDE 18
HYDATIDE 18
ÆTTEFEIDE 18
KJØTTSIDE 18
AMØBOIDE 18
FIGURSIDE 18
TYSKEIDE 18
KOLLOIDE 17
GAVLSIDE 17
TRIPLOIDE 17
HOVEDIDE 17
SYLFIDE 17
ROMBOIDE 17
HAPLOIDE 17
KVELDSIDE 17
PRISMOIDE 17
OPPREIDE 17
SVANGSIDE 17
EUROPIDE 17
FORPLEIDE 17
VRANGSIDE 17
TOPPRIDE 17
SIGMOIDE 16
LYDSIDE 16
KLOTOIDE 16
BUKSIDE 16
OPPSIDE 16
ØVRESIDE 16
HALVSIDE 16
AVVEIDE 16
LIKVIDE 16
PLUSSIDE 16
MILEVIDE 16
HØGTIDE 16
JULESIDE 16
VILLEIDE 16
BREVSIDE 16
DIPLOIDE 16
LYSSIDE 16
NYLEIDE 16
FJELLSIDE 16
GUTTESIDE 16
ÆGIDE 16
BORTLEIDE 16
KVARTSIDE 16
BEARBEIDE 16
SKIPREIDE 16
FISBLIDE 15
KARDIOIDE 15
BOKSIDE 15
UTVEIDE 15
VÅRSIDE 15
INVALIDE 15
GRAVIDE 15
OVERSIDE 15
TROKOIDE 15
KLANGIDE 15
MYSIDE 15
BEBREIDE 15
TABLOIDE 15
SKUTESIDE 15
GRESKEIDE 15
UTSPEIDE 15
BÅNDSIDE 15
UTBREIDE 15
MINUSSIDE 15
BERGSIDE 15
BLINDSIDE 15
PÅDREIDE 15
UPLEIDE 15
SYDSIDE 15
VEGSIDE 15
GAVEIDE 15
LEPORIDE 15
GRUNNIDE 15
HJEMSIDE 15
UTGREIDE 15
USOLIDE 14
INNVEIDE 14
HØSTSIDE 14
STUPIDE 14
PUTRIDE 14
BORTSIDE 14
SVARTSIDE 14
HAVSIDE 14
MORBIDE 14
UGREIDE 14
BOKIDE 14
SELVEIDE 14
UBLIDE 14
PELAMIDE 14
FØRERSIDE 14
INSIPIDE 14
TVERRSIDE 14
SJØSIDE 14
FINSKEIDE 14
LIVSIDE 14
LIMPIDE 14
VINDSIDE 14
AVISSIDE 14
OVNSIDE 14
NUKLIDE 14
UTVIDE 14
NEGROIDE 14
HOMERIDE 14
SMØRSIDE 13
FRAMLEIDE 13
HÅRSIDE 13
SPISSIDE 13
LÅNESIDE 13
LIVIDE 13
AVLEIDE 13
FIRMAEIDE 13
NARVSIDE 13
LANGSIDE 13
SKINNSIDE 13
MARGSIDE 13
EUMENIDE 13
KLAMEIDE 13
BAKSIDE 13
AVDREIDE 13
SØMNEIDE 13
GODSIDE 13
VEISIDE 13
TORPIDE 13
UNDERSIDE 13
HEILEIDE 13
FORDREIDE 13
HUMIDE 13
BOLIDE 13
BARNESIDE 13
PLASTIDE 13
AVFEIDE 13
VESTSIDE 13
BREISIDE 13
KORTSIDE 13
PRISSIDE 13
SLAGSIDE 13
FRIGIDE 13
HEILSIDE 13
RINGSIDE 13
DANSKEIDE 12
KVIDE 12
GUIDE 12
AUSTSIDE 12
BESTRIDE 12
ASTEROIDE 12
DØRNEIDE 12
TAPSSIDE 12
KANALIDE 12
FLUIDE 12
GATESIDE 12
HEROIDE 12
TOROIDE 12
JERNSIDE 12
OFFSIDE 12
IRSKEIDE 12
UTLEIDE 12
ADIPIDE 12
FILMIDE 12
GEOIDE 12
BINEIDE 12
TEKSTSIDE 12
MORSSIDE 12
VALIDE 12
PERFIDE 12
BREDSIDE 12
FLORIDE 12
GELEIDE 12
TRAKEIDE 11
SMALSIDE 11
INNERSIDE 11
ANDROIDE 11
MIDTSIDE 11
FLATSIDE 11
INNLEIDE 11
RETTLEIDE 11
LESERSIDE 11
NOTESIDE 11
NORDSIDE 11
SOLSIDE 11
ORKIDE 11
RIGIDE 11
HELEIDE 11
HITSIDE 11
HELSIDE 11
KEFEIDE 11
ARBEIDE 11
FORSIDE 11
DAGSIDE 11
SØRSIDE 11
ØSTSIDE 11
MOTSIDE 11
FOTSIDE 11
PLEIDE 11
FRAMSIDE 11
FREMSIDE 11
KADREIDE 11
ADENOIDE 11
VEIDE 10
SJEIDE 10
KLEIDE 10
INNREIDE 10
DRUIDE 10
ÅSSIDE 10
GREIDE 10
UTSIDE 10
STATSEIDE 10
BREIDE 10
JASIDE 10
RAPIDE 10
SOLIDE 10
RABIDE 10
UREIDE 10
BLIDE 10
MOTIDE 10
STARTSIDE 10
LANDSIDE 10
EFTASIDE 10
SPEIDE 10
HATSIDE 10
KNESIDE 10
FINSIDE 10
EFELIDE 10
SORDIDE 10
SKREIDE 10
EIERSIDE 10
FARSSIDE 10
NORDIDE 10
GLIDE 10
NETTSIDE 9
SKRIDE 9
NATTSIDE 9
VIDE 9
DALSIDE 9
TIMIDE 9
GAIDE 9
NEISIDE 9
DELEIDE 9
INNSIDE 9
LATSIDE 9
FANSIDE 9
RETTSIDE 9
UTIDE 9
NOAIDE 9
SKEIDE 9
ONSIDE 9
BIDE 8
SLEIDE 8
DANAIDE 8
NEDSIDE 8
RAFIDE 8
NEREIDE 8
NITIDE 8
LESIDE 8
SIEIDE 8
SNEIDE 7
SLIDE 7
STRIDE 7
FEIDE 7
LEIDE 7
DREIDE 7
FRIDE 7
MEIDE 7
LIDE 6
NEIDE 6
REIDE 6
SEIDE 6
RAIDE 6
ARIDE 6
NAIDE 6
TIDE 5
SIDE 5
NIDE 5
EIDE 5
RIDE 5

Lignende ord av IDE

Anagram av IDE

For mer informasjon om ordet IDE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet IDE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok