KÅ i Wordfeud - ordspill.com

KÅ i Wordfeud

er et verb2 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver KÅ.

Wordfeud poeng
7
Wordfeud poeng per bokstav
K3Å4

Ved å legge til én bokstav til KÅ kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
V 12
VÅK 12
BÅK 11
PÅK 11
HÅK 10
MÅK 9
LÅK 9
KLÅ 9
L 9
T 8
S 8
R 8
KRÅ 8
RÅK 8
S 8
TÅK 8
ÅKA 8
ÅKE 8
ÅKT 8

Ord som starter på KÅ

OrdPoeng
PETØYET 27
PEKJOLER 26
RBOLIGER 25
PEKNAPP 25
PEKJOLE 25
PETØY 25
RINGSSJÅ 25
RBOLIGEN 25
LFLYENE 24
RBOLIG 23
PELOMMER 23
PESØMMEN 23
LFLYET 23
POVNENE 23
PELOMME 22
LFLYA 22
POVNEN 22
POVNER 22
RKYRNE 22
LSTUING 22
PELOMMA 22
PESTOFFA 22
LUGLENE 22
RBREVENE 22
RSTOVENE 21
LMØLLEN 21
RBREVER 21
RBREVET 21
LUGLER 21
VINGEN 21
LFLY 21
LMØLLET 21
PESTOFF 21
LUGLEN 21
PEGRASET 21
PEFORENE 21
RKYR 20
POVN 20
PEGRESS 20
LFLUENE 20
LÅKEREN 20
RSTOVEN 20
RBREVA 20
LMAKKEN 20
LÅKRENE 20
LMØLLA 20
LPLANTEN 20
LUGLE 20
LRABIENE 20
LBLADENE 20
LHAGENE 20
LMAKKER 20
RFOLKET 20
PEFORET 20
LÅKERNE 20
VINGA 20
RSTOVER 20
LUGLA 20
RSTOVA 19
LHAGEN 19
LHAGER 19
PEGRAS 19
LHUENE 19
RFOLKA 19
LFLUER 19
RSTOVE 19
PEFORA 19
LÅKRER 19
LFLUEN 19
VING 19
TSKAPEN 19
LÅKERE 19
LRABIER 19
LMARKENE 19
LRØTTENE 19
RKALLENE 19
SERINGEN 19
LPLANTA 19
LHODENE 19
LRULETT 19
LPLANTE 19
RBREV 19
RHUSENE 19
LBLADET 19
LMØLL 19
PESØM 19
LRABIEN 19
LBLADER 19
LFLUE 18
LHODER 18
PEFOR 18
LFLUA 18
LHAGE 18
LÅKER 18
LINGEN 18
TLEIKEN 18
LHODET 18
RKONENE 18
SERINGA 18
TNINGEN 18
LMARKER 18
LRØTTER 18
RKALLER 18
TINGENE 18
RINGENE 18
LORMENE 18
RKUENE 18
LTEGENE 18
LMARKEN 18
RKALLEN 18
LDAGENE 18
LRÅTENE 18
LBLADA 18
RHUSET 18
LHUET 18
LÅKRE 18
LHUER 18
LMAKK 18
RFOLK 18
LTEGER 17
RKUER 17
LRABI 17
LTEGEN 17
LRÅTER 17
LDAGER 17
RKONEN 17
RINGEN 17
TINGEN 17
LHUE 17
LINGA 17
LORMER 17
SERING 17
RKONER 17
RINGER 17
LRÅTEN 17
TINGER 17
LDAGEN 17
LHUA 17
RSTUENE 17
TNINGA 17
LORMEN 17
LBLAD 17
TSKAP 17
RHUSA 17
LHODA 17
LHODE 17
RKUEN 17
LRÅTE 16
RMENNENE 16
LSAFTER 16
RHUS 16
VENDE 16
TINGA 16
RINGA 16
LROTEN 16
SØRENE 16
RSTUER 16
TNING 16
RENKENE 16
LTEGE 16
SØSENE 16
LING 16
THETENE 16
LSAFTEN 16
RKUA 16
RSTUEN 16
RSAKENE 16
TLEIK 16
INGEN 16
RKALL 16
LMARK 16
RKONE 16
RKONA 16
LTEGA 16
RMANNEN 15
RENKEN 15
RSAKER 15
RENKER 15
RKU 15
SØRER 15
RSTUA 15
SØSEN 15
LDAG 15
THETER 15
SØREN 15
LSAFTA 15
LROTA 15
RSTUE 15
VETE 15
LORM 15
TING 15
SERIENE 15
THETEN 15
RING 15
VEDE 15
INGA 15
RSAKEN 15
SØSER 15
RSAKA 14
TRIENE 14
LROT 14
VES 14
RENKE 14
SERENDE 14
SØSE 14
VER 14
PENE 14
ING 14
RENKA 14
SERIER 14
LSAFT 14
THETA 14
SERIET 14
VET 14
RMANN 13
VA 13
TRIER 13
KENE 13
TRIEN 13
KETE 13
THET 13
PER 13
SØS 13
SERIA 13
TNENDE 13
PEN 13
RMENN 13
RSAK 13
LENDE 13
VE 13
SØR 13
V 12
KER 12
PA 12
KET 12
PE 12
KEN 12
SERER 12
LEDE 12
RENDE 12
SERTE 12
LENE 12
TRIA 12
TENDE 12
TNEDE 12
RDENE 12
LETE 12
TESTE 12
SERES 12
TNETE 12
SERI 12
TNES 11
SERE 11
REDE 11
RENE 11
RENT 11
SERT 11
ENDE 11
TRI 11
RDER 11
LEN 11
LET 11
TERE 11
TENE 11
TEST 11
RDEN 11
LER 11
TNET 11
RETE 11
TNER 11
SENE 11
LES 11
TNE 10
K 10
LA 10
LE 10
RDE 10
SER 10
RES 10
TES 10
TEN 10
TER 10
SEN 10
RET 10
DDE 10
RNE 10
REN 10
TNA 10
RER 10
TET 10
TA 9
DD 9
TN 9
RA 9
TE 9
RE 9
L 9
T 8
S 8
R 8

Ord som slutter med KÅ

OrdPoeng
S 8

Anagram av KÅ

For mer informasjon om ordet kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok