KANT i Wordfeud - ordspill.com

KANT i Wordfeud

KANT er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKNT.

Wordfeud poeng
6
Wordfeud poeng per bokstav
K3A1N1T1

Ved å legge til én bokstav til KANT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
TYKNA 14
KVATN 11
KVANT 11
KÅTNA 10
KNUTA 10
TUKAN 10
KNAPT 10
KUTAN 10
TOKNA 9
OKTAN 9
KONTA 9
ANTOK 9
KNOTA 9
AKTIN 8
KLANT 8
SANKT 7
KANTR 7
KATEN 7
TANKS 7
TANKE 7
STANK 7
SNAKT 7
SKANT 7
RANKT 7
SAKTN 7
KNATR 7
NEKTA 7
NASKT 7
KANTE 7
ANKET 7
KNART 7
KNAST 7
AKTEN 7

Ord som starter på KANT

OrdPoeng
KANTUTRIVINGA 27
KANTKONVALLENE 26
KANTUTRIVING 26
KANTKONVALLER 25
KANTKONVALLEN 25
KANTLYNGENE 24
KANTALUPPENE 24
KANTSLIPINGEN 24
KANTINESYSTEM 24
KANTSLIPINGA 23
KANTLYNGER 23
KANTHØVLENE 23
KANTSLÅMASKIN 23
KANTHØVELEN 23
KANTKONVALL 23
KANTALUPPER 23
KANTALUPPEN 23
KANTLYNGEN 23
KANTLYNGET 23
KANTLYNGA 22
KANTRUNDINGEN 22
KANTRUNDINGER 22
KANTPRESSINGA 22
KANTHØVLER 22
KANTSLIPING 22
KANTHENGSELEN 21
KANTSPILLERNE 21
KANTKVISTENE 21
KANTLYNG 21
KANTHENGSELET 21
KANTHENGSLENE 21
KANTRUNDINGA 21
KANTSPILLEREN 21
KANTALUPP 21
KANTONNERINGA 21
KANTHØVEL 21
KANTPRESSING 21
KANTRUNDING 20
KANTFRESINGER 20
KANTKVISTEN 20
KANTONNERING 20
KANTHENGSLET 20
KANTSPILLERE 20
KANTHENGSLEN 20
KANTOMRÅDENE 20
KANTHENGSLER 20
KANTSPILLENE 20
KANTEBÅNDENE 20
KANTKVISTER 20
KANTSPELLERNE 20
KANTFRESINGEN 20
KANTSPELLEREN 20
KANTHENGSLE 19
KANTOMRÅDER 19
KANTOMRÅDET 19
KANTHENGSLA 19
KANTHENGSEL 19
KANTSPILLER 19
KANTSPILLET 19
KANTEBÅNDET 19
KANTSLIPENDE 19
KANTSPELLENE 19
KANTFRESINGA 19
KANTSETTINGEN 19
KANTSPELLERE 19
KANTSKUDDENE 19
KANTLØKENE 18
KANTINEKASSEN 18
KANTINEKASSER 18
KANTINEDRIFTA 18
KANTKVIST 18
KANTPRESSENDE 18
KANTSPILLA 18
KANTOMRÅDA 18
KANTEBÅNDA 18
KANTOMRÅDE 18
KANTSPELLET 18
KANTIANISMENE 18
KANTSPELLER 18
KANTSKUDDET 18
KANTLINJENE 18
KANTFRESING 18
KANTSETTINGA 18
KANTINEDRIFT 17
KANTSLIPES 17
KANTINEDAMENE 17
KANTINEKASSE 17
KANTLINJER 17
KANTEBANDENE 17
KANTSLIPER 17
KANTPRESSENE 17
KANTSKUREN 17
KANTONNERENDE 17
KANTLINJEN 17
KANTSKUDDA 17
KANTRUNDENDE 17
KANTSETTING 17
KANTIANISMEN 17
KANTPRESSEDE 17
KANTILJENE 17
KANTSPELLA 17
KANTINEKASSA 17
KANTPRESSETE 17
KANTRINGENE 17
KANTNINGENE 17
KANTIANISMER 17
KANTLØKEN 17
KANTSLIPTE 17
KANTEBÅND 17
KANTSPILL 17
KANTLØKER 17
KANTNINGEN 16
KANTNÅLENE 16
KANTSKUDD 16
KANTJERNENE 16
KANTNINGER 16
KANTRINGEN 16
KANTINEDAMEN 16
KANTRUNDEDE 16
KANTLINJE 16
KANTLINJA 16
KANTIANISME 16
KANTEBANDET 16
KANTRUNDETE 16
KANTETHETENE 16
KANTLAGENE 16
KANTESTEINENE 16
KANTILJEN 16
KANTPRESSEN 16
KANTINEDAMER 16
KANTPRESSET 16
KANTSPELL 16
KANTPRESSES 16
KANTSLIPT 16
KANTARELLENE 16
KANTSLIPE 16
KANTPRESSER 16
KANTILJER 16
KANTRINGER 16
KANTONNERER 15
KANTFILENE 15
KANTRUNDES 15
KANTEBANDA 15
KANTILJE 15
KANTONNERTE 15
KANTABELT 15
KANTINEDAME 15
KANTILENENE 15
KANTESTEINER 15
KANTONNERES 15
KANTRINGA 15
KANTARELLER 15
KANTETHETEN 15
KANTSLIP 15
KANTORATENE 15
KANTINGEN 15
KANTNÅLEN 15
KANTETHETER 15
KANTINEDAMA 15
KANTRUNDER 15
KANTTEGENE 15
KANTSTEINENE 15
KANTIANSKE 15
KANTNINGA 15
KANTONSKE 15
KANTLØK 15
KANTLAGET 15
KANTRUNDET 15
KANTESTEINEN 15
KANTPRESSA 15
KANTSAGENE 15
KANTORIENE 15
KANTJERNET 15
KANTARELLEN 15
KANTVEDEN 15
KANTPRESSE 15
KANTFRESENDE 15
KANTNÅLER 15
KANTSKUR 15
KANTFILEN 14
KANTONNERE 14
KANTIANSK 14
KANTSTEINEN 14
KANTTEGER 14
KANTJERNA 14
KANTSAGEN 14
KANTFILER 14
KANTEBAND 14
KANTINGA 14
KANTNÅLA 14
KANTABLE 14
KANTRUNDA 14
KANTFRESENE 14
KANTORIET 14
KANTSETTENDE 14
KANTIANEREN 14
KANTSTEINER 14
KANTPRESS 14
KANTONNERT 14
KANTRING 14
KANTSAGER 14
KANTLAGA 14
KANTONSK 14
KANTTEGEN 14
KANTRUNDE 14
KANTHALET 14
KANTORATER 14
KANTETHETA 14
KANTILENER 14
KANTNING 14
KANTILENEN 14
KANTONALT 14
KANTONALE 14
KANTORIER 14
KANTABEL 14
KANTORATET 14
KANTIANERNE 14
KANTING 13
KANTNÅL 13
KANTRUND 13
KANTJERN 13
KANTFILA 13
KANTTEGA 13
KANTTEGE 13
KANTORIA 13
KANTARELL 13
KANTFRESES 13
KANTONNER 13
KANTILENE 13
KANTONENE 13
KANTETHET 13
KANTFRESER 13
KANTORENE 13
KANTFRESEN 13
KANTESTEIN 13
KANTLAG 13
KANTFRESTE 13
KANTVED 13
KANTORATA 13
KANTIANERE 13
KANTONAL 13
KANTSAGA 13
KANTSETTES 12
KANTOREN 12
KANTSAG 12
KANTORI 12
KANTFIL 12
KANTIANER 12
KANTELENE 12
KANTSETTER 12
KANTSTEIN 12
KANTINENE 12
KANTORER 12
KANTHAL 12
KANTFREST 12
KANTFRESE 12
KANTONEN 12
KANTONER 12
KANTORAT 12
KANTATENE 11
KANTFRES 11
KANTELER 11
KANTSKE 11
KANTINEN 11
KANTELEN 11
KANTSETTE 11
KANTRENDE 11
KANTISEN 11
KANTINER 11
KANTSATTE 11
KANTELE 10
KANTATEN 10
KANTINE 10
KANTOR 10
KANTREDE 10
KANTSETT 10
KANTATER 10
KANTINA 10
KANTSATT 10
KANTENDE 10
KANTRETE 10
KANTSK 10
KANTON 10
KANTIS 9
KANTEDE 9
KANTATE 9
KANTRET 9
KANTENE 9
KANTRES 9
KANTETE 9
KANTRER 9
KANTES 8
KANTET 8
KANTEN 8
KANTRA 8
KANTRE 8
KANTER 8
KANTR 7
KANTA 7
KANTE 7

Ord som slutter med KANT

OrdPoeng
SVOVELPREDIKANT 32
VÅPENFABRIKANT 31
BRYGGEKANT 28
GJESTEPREDIKANT 27
BRUSFABRIKANT 26
BRØYTEKANT 25
DEKKFABRIKANT 24
BILFABRIKANT 24
SUPPLIKANT 23
KOMMUNIKANT 23
GARDEMUSIKANT 23
LEGPREDIKANT 22
GATEMUSIKANT 22
SKIFABRIKANT 22
HØYKANT 21
NOTFABRIKANT 21
LEKPREDIKANT 21
RYSJEKANT 21
VARSELSTREKANT 21
PYNTEKANT 21
SKJØRTEKANT 21
SIGNIFIKANT 20
SCENEKANT 20
BETONGKANT 20
HOPPKANT 20
SYVKANT 20
VARSELTREKANT 20
FORTAUSKANT 19
SKJØTKANT 19
BUKSEKANT 19
MEDMUSIKANT 19
GRØFTEKANT 19
HÆLKANT 19
HARDVEDKANT 19
BASSENGKANT 19
BRILLEKANT 18
BILLEDKANT 18
PAPIRKANT 18
RENNESTEINSKANT 18
YTTERKANT 18
GULLKANT 18
PRAKTIKANT 18
BLONDEKANT 18
GRAVKANT 17
VINDIKANT 17
SKOGKANT 17
LYSKANT 17
FJELLKANT 17
HULLKANT 17
MEDTRAFIKANT 17
TOLVKANT 17
HØGKANT 17
VENSTREKANT 17
FJORDKANT 17
RULLEKANT 16
REPLIKANT 16
BERGKANT 16
VEGKANT 16
STAKKEKANT 16
FABRIKANT 16
OVERKANT 16
SYDKANT 16
VÅRKANT 16
MALEFIKANT 16
GLATTKANT 15
PREDIKANT 15
MANGEKANT 15
HØSTKANT 15
ÅKERKANT 15
ELVEKANT 15
JORDKANT 15
BARKKANT 15
BORDKANT 15
MUSIKANT 15
SJUKANT 15
HAVKANT 15
SKRÅKANT 15
SJØKANT 15
SKAUKANT 15
BAKKANT 14
HOLKANT 14
PELSKANT 14
ASFALTKANT 14
VEIKANT 14
VANNKANT 14
SKINNKANT 14
GRESSKANT 14
VESTKANT 14
UNDERKANT 14
STÅLKANT 14
VASSKANT 14
SENGEKANT 14
TELLEKANT 13
VANKANT 13
ÅTTEKANT 13
AKTERKANT 13
MURKANT 13
SLITEKANT 13
STOLKANT 13
TRAFIKANT 13
VARKANT 13
GRASKANT 13
STØTKANT 13
AUSTKANT 13
FRAMKANT 12
FORKANT 12
SNØKANT 12
DØRKANT 12
PIKANT 12
SØRKANT 12
KAIKANT 12
BREKANT 12
STAKKANT 12
ØSTKANT 12
SEKSKANT 12
RISIKANT 12
NORDKANT 12
FREMKANT 12
VAKANT 12
ERADIKANT 12
AVKANT 12
STRANDKANT 12
ÅSKANT 11
FIRKANT 11
FEMKANT 11
NEDERKANT 11
UTKANT 11
ETTERKANT 11
MOKANT 11
SIDEKANT 11
TOKANT 10
NETTKANT 10
LIKANT 10
DISKANT 10
MARKANT 10
ISKANT 9
TREKANT 9
NIKANT 9
TIKANT 9
SEKANT 8
SKANT 7

Lignende ord av KANT

Anagram av KANT

For mer informasjon om ordet KANT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KANT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok