KART i Wordfeud - ordspill.com

KART i Wordfeud

KART er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKRT.

Wordfeud poeng
6
Wordfeud poeng per bokstav
K3A1R1T1

Ved å legge til én bokstav til KART kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RYKTA 14
VRAKT 11
KVART 11
KVATR 11
RØKTA 10
PRAKT 10
BRAKT 10
AKTØR 10
TØRKA 10
KRAPT 10
TOKAR 9
KROTA 9
KROAT 9
AKTOR 9
KORTA 9
RIKTA 8
KRAMT 8
KRITA 8
KRATL 8
KRAFT 8
KLATR 8
KLART 8
FRAKT 8
RASKT 7
AKTRE 7
TREAK 7
TRASK 7
TRAKE 7
ARKET 7
STRAK 7
DRAKT 7
KANTR 7
RAKTE 7
RANKT 7
KRAET 7
RAKST 7
RAKET 7
KARET 7
KARTE 7
KATER 7
KNART 7
KNATR 7
KRAST 7
AKTER 7

Ord som starter på KART

OrdPoeng
KARTPROJEKSJON 31
KARTPRODUKSJON 31
KARTONGFABRIKK 30
KARTOTEKFØRINGA 29
KARTOTEKFØRING 28
KARTVERKSSJEFER 27
KARTVERKSSJEFEN 27
KARTLEGGINGENE 27
KARTINFORMASJON 27
KARTPLUKKERNE 26
KARTOTEKSKAPENE 26
KARTLEGGINGER 26
KARTLEGGINGEN 26
KARTAVDELINGENE 26
KARTPLUKKEREN 26
KARTOTEKSKAPET 25
KARTAVDELINGEN 25
KARTLEGGINGA 25
KARTVERKSSJEF 25
KARTAVDELINGER 25
KARTOTEKFØRENDE 25
KARTOTEKKORTENE 25
KARTPLUKKERE 25
KARTOGRAFISKE 24
KARTOTEKSKAPA 24
KARTELLISERINGA 24
KARTAVDELINGA 24
KARTLEGGING 24
KARTLEGNINGENE 24
KARTLEGGELSENE 24
KARTELLAVTALENE 24
KARTOTEKKORTET 24
KARTPLUKKER 24
KARTLEGNINGEN 23
KARTAVDELING 23
KARTLEGGELSER 23
KARTLEGNINGER 23
KARTTEGNINGENE 23
KARTELLAVTALEN 23
KARTOTEKKORTA 23
KARTOTEKSKAP 23
KARTOGRAFISK 23
KARTELLISERING 23
KARTELLAVTALER 23
KARTOTEKFØRER 23
KARTLEGGELSEN 23
KARTOTEKFØRES 23
KARTOTEKFØRTE 23
KARTOTEKKORT 22
KARTOTEKFØRT 22
KARTTEGNINGER 22
KARTOGRAMMENE 22
KARTOTEKFØRE 22
KARTTEGNINGEN 22
KARTLEGNINGA 22
KARTELLAVTALE 22
KARTOGRAFIENE 22
KARTLEGGELSE 22
KARTLEGNING 21
KARTOTEKFØR 21
KARTOGRAFIEN 21
KARTTEGNINGA 21
KARTOGRAMMET 21
KARTLEGGENDE 21
KARTOGRAMMER 21
KARTOGRAFIER 21
KARTLESINGENE 20
KARTMATERIALENE 20
KARTBØKENE 20
KARTESIANISMENE 20
KARTELLISERENDE 20
KARTOGRAFENE 20
KARTOGRAMMA 20
KARTMAPPENE 20
KARTTEGNING 20
KARTOGRAFER 19
KARTLESINGER 19
KARTMAPPEN 19
KARTONASJENE 19
KARTOGRAFEN 19
KARTLESINGEN 19
KARTVERKENE 19
KARTTEKNISKE 19
KARTLEGGES 19
KARTOGRAFI 19
KARTBØKER 19
KARTMATERIALER 19
KARTTJENESTENE 19
KARTESIANISMER 19
KARTMATERIALET 19
KARTMAPPER 19
KARTESIANISMEN 19
KARTLEGGER 19
KARTELLISERES 18
KARTESIANISME 18
KARTUSJENE 18
KARTREFERANSENE 18
KARTLEGGE 18
KARTMAPPA 18
KARTTJENESTEN 18
KARTMAPPE 18
KARTTEKNISK 18
KARTMATERIALA 18
KARTONASJEN 18
KARTBOKEN 18
KARTOFFELEN 18
KARTVERKER 18
KARTLOMMENE 18
KARTVERKET 18
KARTAGISKE 18
KARTMATERIALE 18
KARTELLISERTE 18
KARTLESINGA 18
KARTELLISERER 18
KARTONASJER 18
KARTTJENESTER 18
KARTOGRAF 17
KARTONASJE 17
KARTESIANSKE 17
KARTVERKA 17
KARTLESING 17
KARTTEGNEREN 17
KARTELLISERT 17
KARTLEGG 17
KARTTJENESTE 17
KARTTEGNERNE 17
KARTSKISSENE 17
KARTUSJEN 17
KARTREFERANSER 17
KARTOTEKENE 17
KARTELLEDERNE 17
KARTUSJER 17
KARTBLADENE 17
KARTLOMMEN 17
KARTREFERANSEN 17
KARTELLEDEREN 17
KARTAGISK 17
KARTBOKA 17
KARTELLISERE 17
KARTLOMMER 17
KARTOGRAM 17
KARTONGENE 17
KARTVERK 16
KARTESIANERNE 16
KARTESIANEREN 16
KARTONERENDE 16
KARTBOK 16
KARTREFERANSE 16
KARTONGER 16
KARTONGEN 16
KARTELLISER 16
KARTBLADER 16
KARTINGENE 16
KARTLOMME 16
KARTSKISSEN 16
KARTTEGNENE 16
KARTOTEKET 16
KARTOFFEL 16
KARTELLEDERE 16
KARTOFLENE 16
KARTTEGNERE 16
KARTSKISSER 16
KARTBLADET 16
KARTLOMMA 16
KARTESIANSK 16
KARTOTEKER 16
KARTTEGNET 15
KARTOTEKA 15
KARTTEGNER 15
KARTLAGTE 15
KARTSKISSE 15
KARTESISKE 15
KARTAGERNE 15
KARTBLADA 15
KARTINGEN 15
KARTINGER 15
KARTAGEREN 15
KARTESIANERE 15
KARTSKISSA 15
KARTFESTENDE 15
KARTOFLER 15
KARTELLEDER 15
KARTUSJ 15
KARTBLAD 14
KARTLESERNE 14
KARTAGERE 14
KARTFESTETE 14
KARTONERER 14
KARTLAGT 14
KARTTEGNA 14
KARTLESEREN 14
KARTONERTE 14
KARTFESTEDE 14
KARTONERES 14
KARTESISK 14
KARTESIANER 14
KARTELLENE 14
KARTOTEK 14
KARTONG 14
KARTELLER 13
KARTING 13
KARTELLET 13
KARTTEGN 13
KARTONERT 13
KARTFESTES 13
KARTONERE 13
KARTLESERE 13
KARTAGER 13
KARTFESTET 13
KARTFESTER 13
KARTFESTA 12
KARTLESER 12
KARTELLA 12
KARTFESTE 12
KARTONER 12
KARTERENDE 12
KARTFEST 11
KARTELL 11
KARTERES 10
KARTERTE 10
KARTENDE 10
KARTERER 10
KARTLA 9
KARTERT 9
KARTETE 9
KARTERE 9
KARTEDE 9
KARTENE 9
KARTES 8
KARTER 8
KARTET 8
KARTEN 8
KARTE 7
KARTA 7

Ord som slutter med KART

OrdPoeng
REGULERINGSKART 28
BERGGRUNNSKART 28
JORDBUNNSKART 26
BUSETTINGSKART 26
BUSETNINGSKART 26
BOSETNINGSKART 25
BOSETTINGSKART 25
SYKKELKART 24
JORDBOTNKART 24
OVERSIKTSKART 24
GRADTEIGSKART 22
DYBDEKART 21
INDIFFERENSKART 21
GRADTEIGKART 21
REKTANGELKART 21
EUROPAKART 20
VÆRKART 20
VEGGKART 20
LEDNINGSKART 19
INDUSTRIKART 19
KJØREKART 19
SATELLITTKART 18
SPESIALKART 18
BYKART 18
GRUNNKART 17
VERDENSKART 17
RELIEFFKART 17
NORGESKART 17
DIALEKTKART 17
STJERNEKART 16
TURISTKART 16
VEGKART 16
MULTEKART 16
FARGEKART 15
SPISEKART 15
MOLTEKART 15
FERJEKART 15
SJØKART 15
FERGEKART 15
SKATTEKART 14
VINKART 14
VEIKART 14
BILKART 14
EPLEKART 14
IDRETTSKART 14
REGNKART 13
TANKEKART 13
GOKART 13
SAKSKART 12
TURKART 12
SKIKART 12
LANDKART 11
IDEKART 10
MATKART 10

Lignende ord av KART

Anagram av KART

For mer informasjon om ordet KART kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KART til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok