KART i Wordfeud - ordspill.com

KART i Wordfeud

KART er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKRT.

Wordfeud poeng
6
Wordfeud poeng per bokstav
K3A1R1T1

Ved å legge til én bokstav til KART kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RYKTA 14
VRAKT 11
KVART 11
KVATR 11
PRAKT 10
KURTA 10
KJATR 10
KUTRA 10
KRAPT 10
KARGT 10
RØKTA 10
BRAKT 10
TRÅKA 10
AKTØR 10
TØRKA 10
TOKAR 9
KROTA 9
KROAT 9
KORAT 9
KORTA 9
AKTOR 9
RIKTA 8
KRITA 8
KRATL 8
KLATR 8
KRAMT 8
KLART 8
FRAKT 8
KRAFT 8
KANTR 7
AKTRE 7
ARKET 7
TREAK 7
TRASK 7
TRAKE 7
DRAKT 7
STRAK 7
STAKR 7
SKRAT 7
ERAKT 7
RANKT 7
RASKT 7
RAKTE 7
RAKST 7
RAKET 7
KARET 7
KARTE 7
KATER 7
KATRE 7
KNART 7
KNATR 7
KRAET 7
KRAST 7
AKTER 7

Ord som starter på KART

OrdPoeng
KARTPROJEKSJON 31
KARTPRODUKSJON 31
KARTONGFABRIKK 30
KARTOTEKFØRINGA 29
KARTOTEKFØRING 28
KARTINFORMASJON 27
KARTLEGGINGENE 27
KARTVERKSSJEFER 27
KARTVERKSSJEFEN 27
KARTLEGGINGER 26
KARTPLUKKERNE 26
KARTPLUKKEREN 26
KARTLEGGINGEN 26
KARTAVDELINGENE 26
KARTOTEKSKAPENE 26
KARTVERKSSJEF 25
KARTPLUKKERE 25
KARTOTEKFØRENDE 25
KARTOTEKKORTENE 25
KARTAVDELINGEN 25
KARTAVDELINGER 25
KARTOTEKSKAPET 25
KARTLEGGINGA 25
KARTOGRAFISKE 24
KARTPLUKKER 24
KARTOTEKKORTET 24
KARTAVDELINGA 24
KARTLEGGING 24
KARTELLISERINGA 24
KARTLEGNINGENE 24
KARTELLAVTALENE 24
KARTLEGGELSENE 24
KARTOTEKSKAPA 24
KARTOTEKSKAP 23
KARTOTEKKORTA 23
KARTLEGNINGER 23
KARTOTEKFØRES 23
KARTLEGGELSEN 23
KARTLEGGELSER 23
KARTOTEKFØRTE 23
KARTOTEKFØRER 23
KARTELLISERING 23
KARTOGRAFISK 23
KARTLEGNINGEN 23
KARTELLAVTALER 23
KARTAVDELING 23
KARTTEGNINGENE 23
KARTELLAVTALEN 23
KARTOGRAMMENE 22
KARTOGRAFIENE 22
KARTLEGGELSE 22
KARTTEGNINGEN 22
KARTTEGNINGER 22
KARTELLAVTALE 22
KARTOTEKFØRE 22
KARTLEGNINGA 22
KARTOTEKKORT 22
KARTOTEKFØRT 22
KARTTEGNINGA 21
KARTVINGENE 21
KARTOGRAFIEN 21
KARTLEGGENDE 21
KARTLEGNING 21
KARTOTEKFØR 21
KARTOGRAMMET 21
KARTONERINGEN 21
KARTOGRAMMER 21
KARTOGRAFIER 21
KARTVINGER 20
KARTTEGNING 20
KARTBØKENE 20
KARTVINGEN 20
KARTONERINGA 20
KARTOGRAFENE 20
KARTELLISERENDE 20
KARTESIANISMENE 20
KARTMATERIALENE 20
KARTOGRAMMA 20
KARTLESINGENE 20
KARTMAPPENE 20
KARTTEKNISKE 19
KARTMAPPER 19
KARTVERKENE 19
KARTTJENESTENE 19
KARTLESINGER 19
KARTMATERIALET 19
KARTLEGGES 19
KARTMATERIALER 19
KARTESIANISMEN 19
KARTONASJENE 19
KARTMAPPEN 19
KARTLEGGER 19
KARTOGRAFI 19
KARTBØKER 19
KARTOGRAFEN 19
KARTONERING 19
KARTLESINGEN 19
KARTOGRAFER 19
KARTVINGE 19
KARTESIANISMER 19
KARTVERKER 18
KARTUSJENE 18
KARTLESINGA 18
KARTLOMMENE 18
KARTONASJEN 18
KARTONASJER 18
KARTOFFELEN 18
KARTRULLENE 18
KARTTEKNISK 18
KARTLEGGE 18
KARTAGISKE 18
KARTMATERIALA 18
KARTELLISERES 18
KARTMATERIALE 18
KARTELLISERTE 18
KARTTJENESTER 18
KARTMAPPA 18
KARTELLISERER 18
KARTVERKET 18
KARTESIANISME 18
KARTMAPPE 18
KARTTJENESTEN 18
KARTREFERANSENE 18
KARTGRØNNE 18
KARTBOKEN 18
KARTOGRAM 17
KARTNEGLENE 17
KARTLEGG 17
KARTBOKA 17
KARTERINGEN 17
KARTELLEDERNE 17
KARTUSJER 17
KARTBLADENE 17
KARTGRØNN 17
KARTAGISK 17
KARTREFERANSEN 17
KARTREFERANSER 17
KARTVERKA 17
KARTELLISERT 17
KARTOVENE 17
KARTOTEKENE 17
KARTUSJEN 17
KARTRULLER 17
KARTLESING 17
KARTELLISERE 17
KARTONGENE 17
KARTSKISSENE 17
KARTRULLEN 17
KARTTEGNERNE 17
KARTLOMMEN 17
KARTTJENESTE 17
KARTESIANSKE 17
KARTONASJE 17
KARTTEGNEREN 17
KARTOGRAF 17
KARTGRØNT 17
KARTLOMMER 17
KARTELLEDEREN 17
KARTELLEDERE 16
KARTONERENDE 16
KARTESIANEREN 16
KARTESIANERNE 16
KARTREFERANSE 16
KARTTEGNERE 16
KARTTEGNENE 16
KARTINGENE 16
KARTONGER 16
KARTNEGLEN 16
KARTLOMMA 16
KARTERINGA 16
KARTOFLENE 16
KARTBLADER 16
KARTLAVET 16
KARTONGEN 16
KARTLAVEN 16
KARTNEGLER 16
KARTBLADET 16
KARTLOMME 16
KARTOFFEL 16
KARTOTEKET 16
KARTOVER 16
KARTSKISSER 16
KARTSKISSEN 16
KARTEUSEREN 16
KARTBOK 16
KARTOVEN 16
KARTVERK 16
KARTELLISER 16
KARTEUSERNE 16
KARTOTEKER 16
KARTESIANSK 16
KARTLAGTE 15
KARTOVE 15
KARTUSJ 15
KARTOTEKA 15
KARTINGEN 15
KARTELLEDER 15
KARTRULL 15
KARTBLADA 15
KARTERING 15
KARTAGEREN 15
KARTINGER 15
KARTOFLER 15
KARTTEGNER 15
KARTSKISSA 15
KARTTEGNET 15
KARTESISKE 15
KARTRUTENE 15
KARTAGERNE 15
KARTSKISSE 15
KARTFESTENDE 15
KARTESIANERE 15
KARTEUSERE 15
KARTONERES 14
KARTLAV 14
KARTLESEREN 14
KARTLAGT 14
KARTINGA 14
KARTOTEK 14
KARTFESTEDE 14
KARTFESTETE 14
KARTNEGL 14
KARTESIANER 14
KARTBLAD 14
KARTONG 14
KARTLESERNE 14
KARTELLENE 14
KARTAGERE 14
KARTONERTE 14
KARTTEGNA 14
KARTRUTEN 14
KARTONERER 14
KARTEUSER 14
KARTRUTER 14
KARTESISK 14
KARTONERE 13
KARTING 13
KARTFESTET 13
KARTRUTA 13
KARTTEGN 13
KARTRUTE 13
KARTLESERE 13
KARTONERT 13
KARTELLET 13
KARTFESTER 13
KARTAGER 13
KARTELLER 13
KARTFESTES 13
KARTERENDE 12
KARTLESER 12
KARTFESTE 12
KARTFESTA 12
KARTELLA 12
KARTONER 12
KARTELL 11
KARTFEST 11
KARTENDE 10
KARTERTE 10
KARTERES 10
KARTERER 10
KARTEDE 9
KARTERT 9
KARTETE 9
KARTERE 9
KARTENE 9
KARTLA 9
KARTEN 8
KARTES 8
KARTET 8
KARTER 8
KARTA 7
KARTE 7

Ord som slutter med KART

OrdPoeng
BERGGRUNNSKART 28
REGULERINGSKART 28
JORDBUNNSKART 26
BUSETTINGSKART 26
BUSETNINGSKART 26
BOSETTINGSKART 25
BOSETNINGSKART 25
JORDBOTNKART 24
SYKKELKART 24
OVERSIKTSKART 24
HØYDEKART 23
GRADTEIGSKART 22
INDIFFERENSKART 21
REKTANGELKART 21
DYBDEKART 21
GRADTEIGKART 21
EUROPAKART 20
VÆRKART 20
PÆREKART 20
VEGGKART 20
INDUSTRIKART 19
SPRÅKKART 19
LEDNINGSKART 19
KJØREKART 19
HØGDEKART 19
SATELLITTKART 18
FLYKART 18
BYKART 18
SPESIALKART 18
NORGESKART 17
RELIEFFKART 17
VERDENSKART 17
DIALEKTKART 17
HAVNEKART 17
GRUNNKART 17
MYRKART 17
SKOGKART 17
STJERNEKART 16
MULTEKART 16
VEGKART 16
TURISTKART 16
SJØKART 15
FERJEKART 15
VINDKART 15
SPISEKART 15
FERGEKART 15
SKAUKART 15
FARGEKART 15
MOLTEKART 15
BILKART 14
VEIKART 14
EPLEKART 14
TOGKART 14
VINKART 14
MØTEKART 14
SKATTEKART 14
MÅNEKART 14
IDRETTSKART 14
TANKEKART 13
REGNKART 13
RUTEKART 13
GOKART 13
SKIKART 12
ØLKART 12
REISEKART 12
TURKART 12
SOLKART 12
SAKSKART 12
LANDKART 11
FAREKART 11
MATKART 10
IDEKART 10
SALKART 10
ISKART 9

Lignende ord av KART

Anagram av KART

For mer informasjon om ordet KART kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KART til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok