KILDE i Wordfeud - ordspill.com

KILDE i Wordfeud

KILDE er et substantiv5 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DEIKL.

Wordfeud poeng
9
Wordfeud poeng per bokstav
K3I2L2D1E1

Ved å legge til én bokstav til KILDE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
DEKLIV 14
KLIVDE 14
BLIDKE 13
KELOID 12
DELIKT 10
DELISK 10
DIKSEL 10
IDKALE 10
KILDEN 10
KILDER 10
KILDNE 10
KILDRE 10

Ord som starter på KILDE

OrdPoeng
KILDEHENVISNING 30
KILDEPROBLEMENE 29
KILDEGRUNNLAGET 29
KILDEGRANSKINGA 28
KILDEPROBLEMET 28
KILDEGRUNNLAGA 28
KILDEPROBLEMER 28
KILDEPROBLEMA 27
KILDEGRANSKING 27
KILDEGRUNNLAG 27
KILDEKRITIKKENE 27
KILDEKRITISKHET 27
KILDEPROBLEM 26
KILDEKRITIKKER 26
KILDEKRITIKKEN 26
KILDESPRÅKENE 25
KILDETILFANGENE 25
KILDESORTERINGA 25
KILDEKRITIKK 24
KILDESORTERING 24
KILDETILFANGET 24
KILDESTUDIUM 24
KILDESPRÅKET 24
KILDEKOMMENTAR 24
KILDEPLIKTENE 24
KILDESPRÅKA 23
KILDEPLIKTER 23
KILDETILFANGA 23
KILDEKRITISKE 23
KILDEPLIKTEN 23
KILDETILFANG 22
KILDEMATERIALER 22
KILDEKRITISK 22
KILDESPRÅK 22
KILDEMATERIALET 22
KILDESKRIFTENE 22
KILDEPLIKTA 22
KILDESTUDIENE 21
KILDEMATERIALE 21
KILDESKRIFTER 21
KILDESTOFFENE 21
KILDEMATERIALA 21
KILDEPLIKT 21
KILDEJAKTENE 21
KILDESKRIFTET 21
KILDEVERNENE 20
KILDEVATNENE 20
KILDESTOFFET 20
KILDESKRIFTA 20
KILDESTUDIET 20
KILDEMATERIAL 20
KILDESTUDIER 20
KILDEVANNENE 20
KILDEGRESSENE 20
KILDEJAKTER 20
KILDESØKENE 20
KILDEJAKTEN 20
KILDESORTERTE 19
KILDESKATTENE 19
KILDEGRASENE 19
KILDESKRIFT 19
KILDEGRESSET 19
KILDESØKET 19
KILDESTUDIA 19
KILDEVANNET 19
KILDEVATNET 19
KILDESTOFFA 19
KILDEJAKTA 19
KILDEVERNET 19
KILDESTOFF 18
KILDEVERNA 18
KILDEVATNA 18
KILDESORTERT 18
KILDEVANNA 18
KILDESKATTER 18
KILDEMOSENE 18
KILDEJAKT 18
KILDEGRESSA 18
KILDESØKA 18
KILDEGRASET 18
KILDESKATTEN 18
KILDEVERN 17
KILDESØK 17
KILDEVATN 17
KILDEVANN 17
KILDEMOSEN 17
KILDEGRASA 17
KILDEMOSER 17
KILDEGRESS 17
KILDENHETEN 17
KILDENHETA 16
KILDESKATT 16
KILDEMOSE 16
KILDEGRAS 16
KILDENHET 15
KILDENE 11
KILDENT 11
KILDER 10
KILDEN 10

Ord som slutter med KILDE

OrdPoeng
PLUTONIUMKILDE 32
PETROLEUMSKILDE 29
REGJERINGSKILDE 29
KUNNSKAPSKILDE 28
UTSLIPPSKILDE 28
NÆRINGSKILDE 27
PRIMÆRKILDE 27
UNGDOMSKILDE 25
VISDOMSKILDE 24
HJELPEKILDE 24
STØYKILDE 23
KAPITALKILDE 23
POLITIKILDE 23
SPRINGKILDE 22
HOVEDKILDE 22
LYDKILDE 20
LYSKILDE 20
INNTEKTSKILDE 20
PENGEKILDE 20
VARMEKILDE 19
LIVSKILDE 19
ENERGIKILDE 19
OLJEKILDE 19
STRØMKILDE 18
VANNKILDE 17
KRAFTKILDE 17
SMITTEKILDE 17
TERMALKILDE 17
VASSKILDE 17
GASSKILDE 16
JERNKILDE 16
FEILKILDE 16
SALTKILDE 14
RETTSKILDE 14
DATAKILDE 13

Bøyningsformer av KILDE

Anagram av KILDE

For mer informasjon om ordet KILDE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KILDE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok