LEGE i Wordfeud - ordspill.com

LEGE i Wordfeud

LEGE er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGL.

Wordfeud poeng
8
Wordfeud poeng per bokstav
L2E1G4E1

Ved å legge til én bokstav til LEGE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VELGE 13
LEUGE 12
BLEGE 12
HEGLE 11
ELOGE 11
KEGEL 11
HELGE 11
FELGE 10
ELEGI 10
GEILE 10
MEGLE 10
ELGEN 9
LEGES 9
SELGE 9
SEGLE 9
REGLE 9
REGEL 9
NEGLE 9
EGALE 9
LENGE 9
LEGTE 9
LEGET 9
LEGDE 9
LEGER 9
LEGEN 9
ELGER 9
EGLET 9
EGLES 9
EAGLE 9
GLEDE 9
GELER 9
GELEN 9
ENGEL 9
ELGET 9
ELGES 9
EGLER 9

Ord som starter på LEGE

OrdPoeng
LEGEMSBYGNINGA 36
LEGEMSBYGNING 35
LEGESKYSSBÅTEN 33
LEGERINGSTYPEN 32
LEGEMLIGGJØRE 32
LEGEMLIGGJORT 31
LEGEVAKTBESØK 31
LEGESKYSSBÅT 31
LEGEERKLÆRING 31
LEGERINGSTYPE 31
LEGEMLIGGJØR 31
LEGEVIRKSOMHET 30
LEGEINTERVJUER 29
LEGEINTERVJUA 28
LEGEGJERNINGER 28
LEGEMIDDELLOV 27
LEGESEKRETÆREN 27
LEGEINTERVJU 27
LEGEVITENSKAP 27
LEGEGJERNINGA 27
LEGEBULLETINEN 27
LEGETILSYNENE 26
LEGEJOURNALEN 26
LEGEGJERNING 26
LEGEKONTROLLER 26
LEGERAPPORTENE 26
LEGEJOURNALER 26
LEGESEKRETÆR 25
LEGEHJELPENE 25
LEGEMLIGHETEN 25
LEGETILSYNET 25
LEGESKYSSENE 25
LEGEBULLETIN 25
LEGERAPPORTER 25
LEGERAPPORTEN 25
LEGETILBUDENE 25
LEGEAMBULANSE 25
LEGEFORENINGER 25
LEGEMLIGHETER 25
LEGESKYSSEN 24
LEGETILSYNA 24
LEGEMLIGHETA 24
LEGEJOURNAL 24
LEGEPRAKSISENE 24
LEGEHJELPEN 24
LEGEKLÆRNE 24
LEGEKONTAKTENE 24
LEGEREGNINGER 24
LEGEREGNINGEN 24
LEGETILBUDET 24
LEGEKOFFERTENE 24
LEGEBESØKENE 24
LEGESKYSSER 24
LEGEFORENINGA 24
LEGEKONTROLL 24
LEGESTILLINGA 24
LEGEHJELPER 24
LEGEHJELPA 23
LEGESJEKKENE 23
LEGESTILLING 23
LEGERAPPORT 23
LEGEUTTALELSER 23
LEGEHONORARER 23
LEGEKONGRESS 23
LEGESTUDIUM 23
LEGETILSYN 23
LEGEKOFFERTEN 23
LEGEFORENING 23
LEGEREGNINGA 23
LEGEYRKENE 23
LEGEBEHANDLET 23
LEGEPRAKSISER 23
LEGEDEKNINGEN 23
LEGEKONTAKTEN 23
LEGEKONTAKTER 23
LEGEBESØKET 23
LEGEVISITTENE 23
LEGEHONORARET 23
LEGEPRAKSISEN 23
LEGETILBUDA 23
LEGEKONTORENE 23
LEGEKOFFERTER 23
LEGEBEHANDLER 23
LEGEMLIGHET 23
LEGENDEAKTIGE 23
LEGEDEKNINGER 23
LEGEBEHANDLES 23
LEGEHONORARA 22
LEGEREGNING 22
LEGEBESØKA 22
LEGESJEKKEN 22
LEGEVISITTER 22
LEGEDEKNINGA 22
LEGEKONTORET 22
LEGENDEAKTIG 22
LEGEBEHANDLA 22
LEGEBEHANDLE 22
LEGEKONTORER 22
LEGEBØKENE 22
LEGESJEKKER 22
LEGEYRKET 22
LEGEDISTRIKTER 22
LEGEHJELP 22
LEGEUTTALELSE 22
LEGEYRKER 22
LEGEKLÆR 22
LEGEDISTRIKTET 22
LEGEVISITTEN 22
LEGETILBUD 22
LEGESKYSS 22
LEGEKOFFERT 21
LEGEYRKE 21
LEGEBESØK 21
LEGETABBENE 21
LEGEDISTRIKTA 21
LEGEMSFEILENE 21
LEGEAVTALENE 21
LEGEBØKER 21
LEGEVAKTENE 21
LEGEFRAKKENE 21
LEGEBEHANDL 21
LEGETJENESTENE 21
LEGEKONTAKT 21
LEGEKUNSTENE 21
LEGELOVENE 21
LEGEDEKNING 21
LEGEYRKA 21
LEGESTUDENTENE 21
LEGEETIKKENE 21
LEGEPRAKSIS 21
LEGEKONTORA 21
LEGEHONORAR 21
LEGETJENESTER 20
LEGEETIKKEN 20
LEGEVAKTEN 20
LEGESTUDENTER 20
LEGESKOLENE 20
LEGETJENESTEN 20
LEGEAVTALER 20
LEGEETIKKER 20
LEGEKUNSTEN 20
LEGEHOLDENE 20
LEGELOVER 20
LEGEPOSTENE 20
LEGEVAKTER 20
LEGETABBEN 20
LEGEVISITT 20
LEGEKONTOR 20
LEGEFRAKKEN 20
LEGESTUDIENE 20
LEGETABBER 20
LEGEDISTRIKT 20
LEGELOVEN 20
LEGEPLANTENE 20
LEGEMSSKADENE 20
LEGESTUDENTEN 20
LEGEBOKEN 20
LEGEKUNSTER 20
LEGEAVTALEN 20
LEGEFRAKKER 20
LEGESJEKK 20
LEGEMSFEILEN 20
LEGEMSSKADER 19
LEGEDOMMENE 19
LEGELISENSENE 19
LEGEMIDDELET 19
LEGENDARISKE 19
LEGEMSSKADEN 19
LEGETJENESTE 19
LEGESTUDIET 19
LEGETABBE 19
LEGEMLIGE 19
LEGESKOLEN 19
LEGEPLANTEN 19
LEGESTUDIER 19
LEGEBOKA 19
LEGEHOLDET 19
LEGEPOSTEN 19
LEGEPOSTER 19
LEGEAVTALE 19
LEGERINGENE 19
LEGESKOLER 19
LEGEVAKTA 19
LEGEPLANTER 19
LEGEMLIG 18
LEGERINGEN 18
LEGEMSFEIL 18
LEGEPLANTA 18
LEGENDARISK 18
LEGEDOMMER 18
LEGEDOMMEN 18
LEGEETIKK 18
LEGESKOLE 18
LEGELISENSEN 18
LEGEKUNST 18
LEGEFRAKK 18
LEGERINGER 18
LEGELISENSER 18
LEGESTUDIA 18
LEGELØNNEN 18
LEGEMSSKADE 18
LEGEBOK 18
LEGESTUDENT 18
LEGELOV 18
LEGEVAKT 18
LEGEMIDLENE 18
LEGERØTTENE 18
LEGEHOLDA 18
LEGEMSDELENE 18
LEGEPLANTE 18
LEGEMSDELEN 17
LEGEPOST 17
LEGEATTESTENE 17
LEGESTRIDENE 17
LEGEMSDELER 17
LEGELØNNA 17
LEGELIGE 17
LEGENHETENE 17
LEGERINGA 17
LEGEMIDLET 17
LEGEHOLD 17
LEGEETISKE 17
LEGEMIDDEL 17
LEGERÅDENE 17
LEGEURTENE 17
LEGERØTTER 17
LEGEMIDLER 17
LEGELØNN 16
LEGERING 16
LEGEURTEN 16
LEGERÅDEN 16
LEGEETISK 16
LEGELIG 16
LEGERÅDET 16
LEGEURTER 16
LEGEMIDLA 16
LEGERÅDER 16
LEGESTRIDER 16
LEGESENTRENE 16
LEGETEAMENE 16
LEGESTRIDEN 16
LEGESENTERET 16
LEGESTANDENE 16
LEGELISENS 16
LEGENHETEN 16
LEGEATTESTEN 16
LEGEATTESTER 16
LEGENHETER 16
LEGERÅDA 15
LEGESTANDEN 15
LEGETEAMET 15
LEGESENTRET 15
LEGEURTA 15
LEGESTANDER 15
LEGEMSDEL 15
LEGEROTEN 15
LEGENHETA 15
LEGESENTRE 14
LEGERÅD 14
LEGEURT 14
LEGEROTA 14
LEGEDOM 14
LEGESENTRA 14
LEGETEAMA 14
LEGESTRID 14
LEGENHET 14
LEGEATTEST 14
LEGESENTER 14
LEGERENDE 13
LEGENDENE 13
LEGEMENE 13
LEGESTAND 13
LEGETEAM 13
LEGEEDENE 13
LEGEROT 13
LEGEMET 12
LEGENDER 12
LEGEMER 12
LEGEEDER 12
LEGEEDEN 12
LEGENDEN 12
LEGERTE 11
LEGEME 11
LEGEREN 11
LEGERES 11
LEGERER 11
LEGENDE 11
LEGESTE 11
LEGEMA 11
LEGEDE 10
LEGEED 10
LEGETE 10
LEGENE 10
LEGERT 10
LEGEST 10
LEGERE 10
LEGER 9
LEGET 9
LEGES 9
LEGEN 9

Ord som slutter med LEGE

OrdPoeng
BYDELSOVERLEGE 35
KOMMUNEOVERLEGE 34
KLINIKKOVERLEGE 34
SYKEHUSLEGE 29
FYLKESTANNLEGE 29
SJUKEHUSLEGE 29
LABORATORIELEGE 28
PRIMÆRLEGE 26
MILITÆRLEGE 26
AVDELINGSLEGE 26
FYLKESLEGE 25
HOSPITALLEGE 25
BYDELSLEGE 25
KOMMUNELEGE 24
TILSYNSLEGE 24
COLLEGE 23
MISJONSLEGE 22
LANDSLAGSLEGE 22
POLITILEGE 22
PRIVATLEGE 22
SKOLETANNLEGE 22
FENGSELSLEGE 21
BEDRIFTSLEGE 21
KVINNELEGE 21
HOVEDLEGE 21
DISTRIKTSLEGE 21
ØYELEGE 21
BARFOTLEGE 20
BYLEGE 20
SANATORIELEGE 20
SPESIALLEGE 20
SESJONSLEGE 20
FØDSELSLEGE 20
KORPSLEGE 20
SKIPSLEGE 19
RESERVELEGE 19
NARKOSELEGE 19
GRAUTLEGE 19
VERKSLEGE 19
HAVNELEGE 19
HOFFLEGE 18
OVERLEGE 18
GRØTLEGE 18
ASSISTENTLEGE 18
ALLMENNLEGE 18
DYRLEGE 18
SKOLELEGE 18
NERVELEGE 17
LIVLEGE 17
SJELELEGE 17
ANESTESILEGE 17
NATURLEGE 16
STABSLEGE 16
HUDLEGE 16
HUSLEGE 16
BARNELEGE 16
SJEFLEGE 16
IDRETTSLEGE 16
MOTELEGE 15
BADELEGE 15
SÅRLEGE 14
ØRELEGE 14
LEIRLEGE 14
FOTLEGE 14
FELTLEGE 14
RETTSLEGE 13
UTLEGE 13
STADSLEGE 13
FASTLEGE 13
LANDLEGE 13
TANNLEGE 12
BLEGE 12
ATTLEGE 11

Lignende ord av LEGE

Anagram av LEGE

For mer informasjon om ordet LEGE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LEGE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok