LEGE i Wordfeud - ordspill.com

LEGE i Wordfeud

LEGE er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGL.

Wordfeud poeng
8
Wordfeud poeng per bokstav
L2E1G4E1

Ved å legge til én bokstav til LEGE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VELGE 13
LEUGE 12
ELOGE 11
HELGE 11
MEGLE 10
ELEGI 10
FELGE 10
GEILE 10
SELGE 9
SEGLE 9
REGLE 9
REGEL 9
NEGLE 9
LEGER 9
LENGE 9
LEGTE 9
LEGET 9
LEGES 9
EAGLE 9
LEGEN 9
LEGDE 9
EGALE 9
GELER 9
GELEN 9
ENGEL 9
ELGET 9
ELGES 9
ELGER 9
ELGEN 9
EGLET 9
EGLES 9
EGLER 9
GLEDE 9

Ord som starter på LEGE

OrdPoeng
LEGEMSBYGNINGA 36
LEGEMSBYGNING 35
LEGEMLIGGJØRES 33
LEGESKYSSBÅTER 33
LEGESKYSSBÅTEN 33
LEGERINGSTYPER 32
LEGEVAKTBESØKA 32
LEGEMLIGGJORTE 32
LEGERINGSTYPEN 32
LEGEMLIGGJORDE 32
LEGEERKLÆRINGA 32
LEGEMLIGGJØRE 32
LEGERINGSTYPE 31
LEGEMLIGGJORT 31
LEGESKYSSBÅT 31
LEGEVAKTBESØK 31
LEGEERKLÆRING 31
LEGEMLIGGJØR 31
LEGEVIRKSOMHET 30
LEGEHELIKOPTER 29
LEGEHELIKOPTRA 29
LEGEINTERVJUER 29
LEGEHELIKOPTRE 29
LEGEINTERVJUET 29
LEGEBEHANDLING 28
LEGEGJERNINGEN 28
LEGEINTERVJUA 28
LEGEGJERNINGER 28
LEGESEKRETÆRER 27
LEGEGJERNINGA 27
LEGEBULLETINER 27
LEGEVITENSKAP 27
LEGEMIDDELLOV 27
LEGEBULLETINEN 27
LEGEINTERVJU 27
LEGESEKRETÆREN 27
LEGEJOURNALENE 27
LEGEKONTROLLER 26
LEGERAPPORTENE 26
LEGEJOURNALER 26
LEGETILSYNENE 26
LEGEJOURNALEN 26
LEGEKONTROLLEN 26
LEGEGJERNING 26
LEGEAMBULANSEN 26
LEGEMLIGHETENE 26
LEGESKYSSENE 25
LEGEAMBULANSE 25
LEGESEKRETÆR 25
LEGEHJELPENE 25
LEGEMLIGHETER 25
LEGERAPPORTEN 25
LEGETILSYNET 25
LEGETILBUDENE 25
LEGEBULLETIN 25
LEGERAPPORTER 25
LEGEKONGRESSER 25
LEGEKONGRESSEN 25
LEGESTILLINGEN 25
LEGEMLIGHETEN 25
LEGEFORENINGER 25
LEGESTILLINGER 25
LEGEFORENINGEN 25
LEGESKYSSEN 24
LEGEFORENINGA 24
LEGEBEHANDLETE 24
LEGEMLIGHETA 24
LEGEKONTROLL 24
LEGEKONTAKTENE 24
LEGEREGNINGER 24
LEGEHONORARENE 24
LEGEKOFFERTENE 24
LEGESKYSSER 24
LEGEDEKNINGENE 24
LEGEBEHANDLEDE 24
LEGEPRAKSISENE 24
LEGEJOURNAL 24
LEGETILSYNA 24
LEGETILBUDET 24
LEGEREGNINGEN 24
LEGESTILLINGA 24
LEGEBESØKENE 24
LEGEHJELPEN 24
LEGEHJELPER 24
LEGETILBUDA 23
LEGERAPPORT 23
LEGEKONGRESS 23
LEGEREGNINGA 23
LEGESTUDIUM 23
LEGEUTTALELSER 23
LEGEMLIGHET 23
LEGEBESØKET 23
LEGESTILLING 23
LEGESJEKKENE 23
LEGEPRAKSISEN 23
LEGEFORENING 23
LEGEPRAKSISER 23
LEGEBEHANDLET 23
LEGEDEKNINGER 23
LEGEKONTAKTEN 23
LEGEKOFFERTER 23
LEGEHJELPA 23
LEGEHONORARER 23
LEGEBEHANDLES 23
LEGENDEAKTIGE 23
LEGEVISITTENE 23
LEGETILSYN 23
LEGEKONTAKTER 23
LEGEBEHANDLER 23
LEGEDEKNINGEN 23
LEGEHONORARET 23
LEGEYRKENE 23
LEGEKONTORENE 23
LEGEKOFFERTEN 23
LEGEUTTALELSEN 23
LEGEKONTORER 22
LEGEDISTRIKTET 22
LEGEVISITTER 22
LEGENDEAKTIG 22
LEGEKONTORET 22
LEGEVISITTEN 22
LEGEBEHANDLA 22
LEGEUTDANNELSE 22
LEGEDEKNINGA 22
LEGESJEKKEN 22
LEGEBEHANDLE 22
LEGEUTTALELSE 22
LEGEDISTRIKTER 22
LEGEHONORARA 22
LEGEHJELP 22
LEGETILBUD 22
LEGESKYSS 22
LEGESJEKKER 22
LEGEYRKET 22
LEGEREGNING 22
LEGEYRKER 22
LEGEBESØKA 22
LEGEVAKTENE 21
LEGELOVENE 21
LEGETABBENE 21
LEGEFRAKKENE 21
LEGEAVTALENE 21
LEGEKUNSTENE 21
LEGEMSFEILENE 21
LEGEBESØK 21
LEGEDISTRIKTA 21
LEGEDEKNING 21
LEGEPRAKSIS 21
LEGEYRKA 21
LEGEBEHANDL 21
LEGEKOFFERT 21
LEGESTUDENTENE 21
LEGETJENESTENE 21
LEGEKONTAKT 21
LEGEYRKE 21
LEGEETIKKENE 21
LEGEHONORAR 21
LEGEKONTORA 21
LEGEAVTALER 20
LEGEFRAKKER 20
LEGETABBEN 20
LEGEDISTRIKT 20
LEGEVAKTEN 20
LEGEKONTOR 20
LEGETJENESTER 20
LEGEKUNSTEN 20
LEGEVAKTER 20
LEGESTUDENTEN 20
LEGEKUNSTER 20
LEGETABBER 20
LEGEETIKKEN 20
LEGEMSFEILEN 20
LEGEAVTALEN 20
LEGEFRAKKEN 20
LEGEPLANTENE 20
LEGEHOLDENE 20
LEGESTUDENTER 20
LEGESTUDIENE 20
LEGESJEKK 20
LEGELOVEN 20
LEGEVISITT 20
LEGEMSSKADENE 20
LEGETJENESTEN 20
LEGEETIKKER 20
LEGELOVER 20
LEGEVAKTA 19
LEGEAVTALE 19
LEGESTUDIET 19
LEGETABBE 19
LEGEMLIGE 19
LEGEHOLDET 19
LEGELISENSENE 19
LEGEPLANTER 19
LEGEMSSKADER 19
LEGENDARISKE 19
LEGEMSSKADEN 19
LEGERINGENE 19
LEGESTUDIER 19
LEGEDOMMENE 19
LEGEMIDDELET 19
LEGEPLANTEN 19
LEGETJENESTE 19
LEGEFRAKK 18
LEGEHOLDA 18
LEGENDARISK 18
LEGELISENSER 18
LEGESTUDIA 18
LEGEVAKT 18
LEGEDOMMEN 18
LEGEETIKK 18
LEGEMSSKADE 18
LEGEKUNST 18
LEGESTUDENT 18
LEGELISENSEN 18
LEGEMSFEIL 18
LEGEPLANTA 18
LEGERINGER 18
LEGEMSDELENE 18
LEGEPLANTE 18
LEGEDOMMER 18
LEGELOV 18
LEGEMLIG 18
LEGERINGEN 18
LEGEMIDLENE 18
LEGERÅDENE 17
LEGEMIDLET 17
LEGEATTESTENE 17
LEGESTRIDENE 17
LEGELIGE 17
LEGEMSDELER 17
LEGEMIDDEL 17
LEGEHOLD 17
LEGEETISKE 17
LEGERINGA 17
LEGEMIDLER 17
LEGEMSDELEN 17
LEGEMIDLA 16
LEGESTRIDER 16
LEGERÅDEN 16
LEGERING 16
LEGELIG 16
LEGEETISK 16
LEGESTRIDEN 16
LEGESTANDENE 16
LEGEATTESTEN 16
LEGETEAMENE 16
LEGESENTERET 16
LEGERÅDER 16
LEGERÅDET 16
LEGELISENS 16
LEGESENTRENE 16
LEGEATTESTER 16
LEGETEAMET 15
LEGERÅDA 15
LEGEMSDEL 15
LEGESTANDER 15
LEGESTANDEN 15
LEGESENTRET 15
LEGESTRID 14
LEGETEAMA 14
LEGESENTRE 14
LEGERÅD 14
LEGEATTEST 14
LEGEDOM 14
LEGESENTER 14
LEGESENTRA 14
LEGEMENE 13
LEGENDENE 13
LEGETEAM 13
LEGESTAND 13
LEGERENDE 13
LEGENDER 12
LEGENDEN 12
LEGEMER 12
LEGEMET 12
LEGERER 11
LEGERTE 11
LEGENDE 11
LEGEME 11
LEGEMA 11
LEGERES 11
LEGEDE 10
LEGETE 10
LEGENE 10
LEGERT 10
LEGERE 10
LEGES 9
LEGER 9
LEGET 9
LEGEN 9

Ord som slutter med LEGE

OrdPoeng
BYDELSOVERLEGE 35
KOMMUNEOVERLEGE 34
KLINIKKOVERLEGE 34
SJUKEHUSLEGE 29
SYKEHUSLEGE 29
FYLKESTANNLEGE 29
LABORATORIELEGE 28
PRIMÆRLEGE 26
MILITÆRLEGE 26
AVDELINGSLEGE 26
BYDELSLEGE 25
HOSPITALLEGE 25
FYLKESLEGE 25
TILSYNSLEGE 24
KOMMUNELEGE 24
COLLEGE 23
POLITILEGE 22
SKOLETANNLEGE 22
PRIVATLEGE 22
LANDSLAGSLEGE 22
MISJONSLEGE 22
KVINNELEGE 21
DISTRIKTSLEGE 21
ØYELEGE 21
HOVEDLEGE 21
BEDRIFTSLEGE 21
FENGSELSLEGE 21
SPESIALLEGE 20
SANATORIELEGE 20
SESJONSLEGE 20
BYLEGE 20
FØDSELSLEGE 20
BARFOTLEGE 20
NARKOSELEGE 19
RESERVELEGE 19
SKIPSLEGE 19
ASSISTENTLEGE 18
ALLMENNLEGE 18
SKOLELEGE 18
OVERLEGE 18
DYRLEGE 18
SJELELEGE 17
LIVLEGE 17
ANESTESILEGE 17
HUDLEGE 16
HUSLEGE 16
IDRETTSLEGE 16
SJEFLEGE 16
BARNELEGE 16
NATURLEGE 16
ØRELEGE 14
LANDLEGE 13
FASTLEGE 13
UTLEGE 13
STADSLEGE 13
TANNLEGE 12

Lignende ord av LEGE

Anagram av LEGE

For mer informasjon om ordet LEGE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LEGE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok