LEIK i Wordfeud - ordspill.com

LEIK i Wordfeud

LEIK er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EIKL.

Wordfeud poeng
8
Wordfeud poeng per bokstav
L2E1I2K3

Ved å legge til én bokstav til LEIK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VIKLE 13
KVILE 13
KVEIL 13
KLIVE 13
KLEIV 13
KEIVL 13
KLEIP 12
ULIKE 12
PILKE 12
KLIPE 12
BLEIK 12
KLEIM 10
FIKLE 10
FLIKE 10
KELIM 10
KILDE 9
LEIKT 9
LIKEN 9
LIKER 9
LIKES 9
LIKET 9
LIKNE 9
LIKTE 9
LIRKE 9
LINKE 9
LAKEI 9
RIKLE 9
SIKLE 9
SILKE 9
SKLEI 9
SKLIE 9
SLEIK 9
SLIKE 9
LEIKA 9
IKLES 9
IKLER 9
KLEIA 9
KILER 9
KILES 9
KILET 9
KILNE 9
KILTE 9
KISEL 9
KISLE 9
KITLE 9
KLEID 9
KILEN 9
KLEIN 9
KLEIS 9
ILSKE 9
EKSIL 9
KLIET 9
KLINE 9
ILKER 9
ILKEN 9
KLIEN 9

Ord som starter på LEIK

OrdPoeng
LEIKETØYENE 25
LEIKEAPPARATENE 25
LEIKETØYET 24
LEIKEAPPARATET 24
LEIKEAPPARATER 24
LEIKETØYER 24
LEIKETØYA 23
LEIKEAPPARATA 23
LEIKEOMRÅDENE 23
LEIKEOMRÅDET 22
LEIKEOMRÅDER 22
LEIKEAPPARAT 22
LEIKETØY 22
LEIKEKAMERATENE 22
LEIKESTOVENE 22
LEIKEOMRÅDE 21
LEIKOTEKARENE 21
LEIKESTOVER 21
LEIKEOMRÅDA 21
LEIKEPLASSENE 21
LEIKEGRINDENE 21
LEIKARRINGENE 21
LEIKEKAMERATEN 21
LEIKEKAMERATER 21
LEIKESTOVEN 21
LEIKARRINGER 20
LEIKESTOVE 20
LEIKESTOVA 20
LEIKEPLASSEN 20
LEIKOTEKAREN 20
LEIKEGRINDEN 20
LEIKEGRINDER 20
LEIKEPLASSER 20
LEIKOTEKARER 20
LEIKARRINGEN 20
LEIKEHUSENE 20
LEIKEBILENE 20
LEIKEHUSET 19
LEIKEKAMERAT 19
LEIKEGRINDA 19
LEIKEBILER 19
LEIKOTEKENE 19
LEIKEBILEN 19
LEIKOTEKAR 18
LEIKESTUENE 18
LEIKEFELTENE 18
LEIKEGRIND 18
LEIKENHETENE 18
LEIKEHUSA 18
LEIKINGENE 18
LEIKOTEKER 18
LEIKEPLASS 18
LEIKARRING 18
LEIKOTEKET 18
LEIKEFELTER 17
LEIKEFELTET 17
LEIKENHETER 17
LEIKESTUEN 17
LEIKENHETEN 17
LEIKINGER 17
LEIKEHUS 17
LEIKESTUER 17
LEIKOTEKA 17
LEIKEBIL 17
LEIKINGEN 17
LEIKENHETA 16
LEIKOTEK 16
LEIKINGA 16
LEIKESTUA 16
LEIKESTUE 16
LEIKEFELTA 16
LEIKENHET 15
LEIKEFELT 15
LEIKING 15
LEIKERNE 12
LEIKEREN 12
LEIKENDE 12
LEIKERE 11
LEIKENE 11
LEIKEDE 11
LEIKENT 11
LEIKETE 11
LEIKET 10
LEIKNE 10
LEIKER 10
LEIKTE 10
LEIKES 10
LEIKEN 10
LEIKE 9
LEIKT 9
LEIKA 9

Ord som slutter med LEIK

OrdPoeng
ARBEIDSDUGLEIK 28
FOLKEVISELEIK 28
TRYGGLEIK 26
LANDSKAPPLEIK 26
FELEKAPPLEIK 26
KJÆRLEIK 24
VINTERBLEIK 23
KVITBLEIK 23
TJUKKLEIK 23
DRAUGBLEIK 23
HVITBLEIK 23
SELSKAPSLEIK 22
SNØGGLEIK 22
UDUGLEIK 21
FUGLELEIK 21
GRÅBLEIK 21
HØSTBLEIK 21
SPRINGLEIK 21
KNAPPLEIK 21
SPRÅKLEIK 21
KAPPLEIK 20
SPØRRELEIK 20
GJETTELEIK 20
KRIGSLEIK 19
VINTERLEIK 19
ORRHANELEIK 19
BEISKLEIK 19
DAUDBLEIK 19
JULELEIK 19
HJULEIK 19
LIKBLEIK 19
DØDBLEIK 18
VÅRLEIK 18
SOMMERLEIK 18
KVATLEIK 18
GÅTELEIK 18
NÆRLEIK 18
FANTASILEIK 17
KRANKLEIK 17
LANGELEIK 17
NÅBLEIK 17
DUGLEIK 17
TIURLEIK 16
IDRETTSLEIK 16
HAGLEIK 16
BARNELEIK 16
KORTLEIK 16
STUTTLEIK 16
STEVLEIK 16
PANTELEIK 16
TANKELEIK 15
MIMELEIK 15
SANGLEIK 15
FIMLEIK 14
HARDLEIK 14
FETTSLEIK 14
FARTSLEIK 14
ORRELEIK 14
UTELEIK 14
ORDLEIK 13
BLEIK 12
SLEIK 9

Bøyningsformer av LEIK

Lignende ord av LEIK

Anagram av LEIK

For mer informasjon om ordet LEIK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LEIK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok