LEK i Wordfeud - ordspill.com

LEK i Wordfeud

LEK er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EKL.

Wordfeud poeng
6
Wordfeud poeng per bokstav
L2E1K3

Ved å legge til én bokstav til LEK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
KYLE 14
KVEL 11
ÅKLE 10
KLØE 10
ULKE 10
LÅKE 10
LUKE 10
KÅLE 10
KØLE 10
BLEK 10
KLÅE 10
KULE 10
KLEB 10
KJEL 10
JELK 10
HEKL 9
LOKE 9
KOLE 9
LEIK 8
KLEM 8
LIKE 8
MELK 8
MEKL 8
KLEI 8
KILE 8
KEIL 8
ILKE 8
IKLE 8
ELSK 7
LERK 7
SKLE 7
EKLA 7
LESK 7
KLED 7
LENK 7
LEKT 7
LEKS 7
LEKR 7
LEKA 7
LAKE 7
KREL 7
KNEL 7
KLES 7
KLER 7
KLEN 7
ALKE 7

Ord som starter på LEK

OrdPoeng
LEKSIKOLOGI 26
LEKEBEHOVET 25
LEKSEHØRINGA 24
LEKEBEHOVA 24
LEKSEPRØVEN 24
LEKSIKOLOG 24
LEKSEPRØVER 24
LEKEBEHOV 23
LEKSIKOGRAF 23
LEKSEPRØVE 23
LEKEHUMØRET 23
LEKSEPRØVA 23
LEKSEHØRING 23
LEKETØYENE 23
LEKSEBØKENE 22
LEKETØYER 22
LEKETØYET 22
LEKELYSTENE 22
LEKEHUMØRA 22
LEKTORLAGENE 21
LEKELYSTEN 21
LEKETØYA 21
LEKSEBØKER 21
LEKEHUMØR 21
LEKELYSTER 21
LEKKERSULTEN 21
LEKELYSTA 20
LEKESTOVENE 20
LEKEDYRENE 20
LEKSELESNING 20
LEKSIKALSKE 20
LEKEOMRÅDER 20
LEKSEBOKEN 20
LEKEPISTOL 20
LEKEOMRÅDET 20
LEKETØY 20
LEKEAPPARAT 20
LEKTORLAGET 20
LEKBRØDRENE 20
LEKSIKALSK 19
LEKEOMRÅDE 19
LEKFOLKENE 19
LEKSEBOKA 19
LEKSIKONENE 19
LEKKINGENE 19
LEKESTOVER 19
LEKTORLAGA 19
LEKEDYRET 19
LEKESTOVEN 19
LEKKERMUNN 19
LEKEOMRÅDA 19
LEKSELESING 19
LEKEPARKENE 19
LEKELYST 19
LEKTYRENE 19
LEKESTOVA 18
LEKBRØDRE 18
LEKKASJENE 18
LEKETOGENE 18
LEKEHUSENE 18
LEKSJONENE 18
LEKSIKONET 18
LEKSEBOK 18
LEKSIKONER 18
LEKTORLAG 18
LEKEPARKEN 18
LEKTYREN 18
LEKTYRER 18
LEKKINGER 18
LEKEDYRA 18
LEKESTOVE 18
LEKKINGEN 18
LEKFOLKET 18
LEKOTEKAREN 18
LEKDOMMEREN 18
LEKEPLASSEN 18
LEKDOMMERNE 18
LEKEPARKER 18
LEKEGRINDER 18
LEKKERHETEN 18
LEKOTEKARER 18
LEKEGRINDEN 18
LEKKERHETER 18
LEKEPARTIET 18
LEKEBILENE 18
LEKEROMMENE 18
LEKEPLASSER 18
LEKEPARTIER 18
LEKTYRE 17
LEKEBILER 17
LEKTINGENE 17
LEKEPARTIA 17
LEKSINGENE 17
LEKSJONEN 17
LEKSEPRESSA 17
LEKBROREN 17
LEKKERHETA 17
LEKKASJEN 17
LEKEBILEN 17
LEKKASJER 17
LEKSIKONA 17
LEKSJONER 17
LEKEHUSET 17
LEKDOMMERE 17
LEKEKAMERAT 17
LEKEDYR 17
LEKFOLKA 17
LEKETOGET 17
LEKKINGA 17
LEKEROMMET 17
LEKEGRINDA 17
LEKOTEKENE 17
LEKTORATENE 16
LEKENHETENE 16
LEKOTEKET 16
LEKEFELTENE 16
LEKKASJE 16
LEKEROMMA 16
LEKEGRIND 16
LEKSEPRESS 16
LEKKERHET 16
LEKEPARTI 16
LEKOTEKAR 16
LEKTINGER 16
LEKTINGEN 16
LEKEPLASS 16
LEKSINGEN 16
LEKSINGER 16
LEKOTEKER 16
LEKSIKON 16
LEKFOLK 16
LEKDOMMER 16
LEKETOGA 16
LEKKING 16
LEKINGENE 16
LEKESTUENE 16
LEKEHUSA 16
LEKSIKAENE 16
LEKEPARK 16
LEKBROR 15
LEKESTUEN 15
LEKEFELTER 15
LEKTORATET 15
LEKTORATER 15
LEKENHETER 15
LEKSJON 15
LEKELANDENE 15
LEKEBIL 15
LEKINGER 15
LEKEHUS 15
LEKEFELTET 15
LEKOTEKA 15
LEKENHETEN 15
LEKTINGA 15
LEKEAREALER 15
LEKSEFRITT 15
LEKETOG 15
LEKEAREALET 15
LEKINGEN 15
LEKSINGA 15
LEKESTUER 15
LEKESENTRET 14
LEKELANDET 14
LEKMENNENE 14
LEKEAREALA 14
LEKTORATA 14
LEKSING 14
LEKENHETA 14
LEKINGA 14
LEKSEFRIE 14
LEKOTEK 14
LEKTING 14
LEKESTUE 14
LEKESTUA 14
LEKEFELTA 14
LEKTORENE 14
LEKMANNEN 13
LEKSEFRI 13
LEKSIKA 13
LEKEROM 13
LEKEAREAL 13
LEKESENTRA 13
LEKING 13
LEKELANDA 13
LEKTOREN 13
LEKEFELT 13
LEKKENDE 13
LEKSEMENE 13
LEKESENTER 13
LEKTORAT 13
LEKTORER 13
LEKENHET 13
LEKESENTRE 13
LEKTIENE 12
LEKATTENE 12
LEKKENE 12
LEKELAND 12
LEKKETE 12
LEKSEMET 12
LEKSEMER 12
LEKKEDE 12
LEKKERT 12
LEKSEMA 11
LEKTOR 11
LEKTIER 11
LEKKEN 11
LEKKET 11
LEKRESTE 11
LEKMANN 11
LEKTENDE 11
LEKTEREN 11
LEKATTEN 11
LEKSENDE 11
LEKTIEN 11
LEKATTER 11
LEKRENDE 11
LEKKES 11
LEKMENN 11
LEKTERNE 11
LEKKER 11
LEKTIE 10
LEKKE 10
LEKSETE 10
LEKKA 10
LEKSEM 10
LEKRETE 10
LEKSEDE 10
LEKREDE 10
LEKERNE 10
LEKSENE 10
LEKESTE 10
LEKTENE 10
LEKREST 10
LEKENDE 10
LEKEREN 10
LEKTEDE 10
LEKTERE 10
LEKRERE 10
LEKTETE 10
LEKATT 9
LEKTER 9
LEKK 9
LEKTET 9
LEKTEN 9
LEKSER 9
LEKRET 9
LEKTES 9
LEKRES 9
LEKSES 9
LEKERE 9
LEKSET 9
LEKEST 9
LEKENE 9
LEKRER 9
LEKENT 9
LEKSEN 9
LEKRE 8
LEKSA 8
LEKTA 8
LEKER 8
LEKES 8
LEKEN 8
LEKNE 8
LEKTE 8
LEKSE 8
LEKRA 8
LEKA 7
LEKS 7
LEKR 7
LEKT 7
LEKE 7

Ord som slutter med LEK

OrdPoeng
BOKSTAVLEK 24
VINTERBLEK 21
DRAUGBLEK 21
KVITBLEK 21
HVITBLEK 21
SELSKAPSLEK 20
GRÅBLEK 19
SPRÅKLEK 19
HØSTBLEK 19
GJETTELEK 18
SPØRRELEK 18
LIKBLEK 17
DAUDBLEK 17
VINTERLEK 17
KRIGSLEK 17
ORRHANELEK 17
JULELEK 17
SOMMERLEK 16
DØDBLEK 16
VÅRLEK 16
GÅTELEK 16
NÅBLEK 15
FANTASILEK 15
BARNELEK 14
PANTELEK 14
IDRETTSLEK 14
MIMELEK 13
TANKELEK 13
SANGLEK 13
FARTSLEK 12
UTELEK 12
ORDLEK 11
BLEK 10

Lignende ord av LEK

Anagram av LEK

For mer informasjon om ordet LEK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet LEK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok