NE i Wordfeud - ordspill.com

NE i Wordfeud

NE er et substantiv2 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EN.

Wordfeud poeng
2
Wordfeud poeng per bokstav
N1E1

Ved å legge til én bokstav til NE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
NYE 10
YEN 10
EVN 7
NEV 7
VEN 7
ÅEN 6
BEN 6
PEN 6
GEN 6
NÅE 6
ØNE 6
ENG 6
EGN 6
EON 5
NEK 5
NOE 5
HEN 5
KNE 5
FEN 4
NEI 4
MEN 4
NEM 4
LEN 4
EMN 4
SEN 3
REN 3
TEN 3
ANE 3
NES 3
NEA 3
ENT 3
ENS 3
END 3
DEN 3
NED 3
ZEN 2

Ord som starter på NE

OrdPoeng
NEDBYGG 23
NEBBFLY 22
NEDBØYE 20
NEDBØY 19
NEDRYKK 18
NEWTON 17
NETTØYE 17
NEBBMUS 17
NEBBSIK 16
NEODYM 16
NEVNING 15
NEDKJØR 15
NEGLING 15
NERVØSE 14
NEDHUKT 14
NEDVEG 13
NEGROID 13
NESGÅRD 13
NEVØEN 13
NERVØS 13
NEVØER 13
NESESJØ 13
NEDLØP 13
NESBUEN 13
NEUROMA 13
NEVETAK 13
NEBULA 13
NEDKOKT 13
NEMMING 13
NEPALSK 13
NEDVASK 13
NEDBRØT 13
NEVROM 13
NEBBET 12
NEUROM 12
NEVRALE 12
NEIGU 12
NEIINGA 12
NEVRON 12
NEDMULD 12
NEURONA 12
NEONRØR 12
NEDBØR 12
NEOPREN 12
NEBBES 12
NEVRALT 12
NEBBEN 12
NEMLIG 12
NEBBER 12
NELLIK 11
NEPPE 11
NESBU 11
NEVRAL 11
NEDRIV 11
NEDPÅ 11
NEIING 11
NEPALI 11
NEDKUA 11
NEOGEN 11
NEDVEI 11
NEBBE 11
NEDKOM 11
NEBBA 11
NERIUM 11
NEURON 11
NEDLUTA 11
NEDRABL 11
NEDFARG 11
NEMÅNER 11
NEKSUS 11
NEDJAMN 11
NE 11
NEDMOLD 11
NEURITT 11
NEDSABL 11
NERVENE 11
NEDLÅST 11
NEVNTE 10
NERVEN 10
NEDKALT 10
NEKTON 10
NEVNES 10
NEDVED 10
NEVRER 10
NEMÅNE 10
NEVTES 10
NEGLEN 10
NEGLER 10
NEDSIG 10
NEDSLÅ 10
NEBB 10
NEINGA 10
NESGARD 10
NESEAPE 10
NETTSUS 10
NEGERER 10
NEDRUST 10
NEFELIN 10
NEUMER 10
NEDTOK 10
NESEAPA 10
NEGLET 10
NEDREV 10
NEGLES 10
NERVER 10
NEVENE 10
NEURAL 10
NEVNER 10
NEFROSE 10
NEDRIG 10
NEUMEN 10
NEDSENK 9
NEDMOT 9
NEDSLO 9
NEONENE 9
NEGERE 9
NEDSMIR 9
NEDBES 9
NEDTONT 9
NEDTUR 9
NEDBAD 9
NEMHET 9
NEIORD 9
NEKSAL 9
NEDFOR 9
NEPENT 9
NETTOER 9
NEKTERE 9
NEGRER 9
NELSON 9
NEMMEDE 9
NESEROT 9
NEGERT 9
NEDLOT 9
NEDBER 9
NEVER 9
NEVEN 9
NERVE 9
NEVNE 9
NEVRA 9
NEVET 9
NEVNT 9
NEPAL 9
NEGLE 9
NEPENE 9
NEUME 9
NEGLA 9
NEVRE 9
NEDHAL 9
NEVES 9
NEING 9
NEDBE 8
NEKTER 8
NEGAT 8
NEPER 8
NESTOR 8
NEDAFRA 8
NEPNE 8
NEDOM 8
NEIMEN 8
NESEREM 8
NEKTES 8
NEDSIDE 8
NEDSMI 8
NEMMER 8
NEMMET 8
NEIMAT 8
NEPEN 8
NEGER 8
NETTAK 8
NEDISET 8
NEVE 8
NEGRE 8
NEDBA 8
NEDTON 8
NEKTET 8
NEKTEN 8
NEMMES 8
NEONET 8
NERKEN 8
NEKTAR 8
NEGL 8
NEKENE 8
NEVN 8
NEDISA 7
NENIEN 7
NEMO 7
NERIER 7
NEKET 7
NEDRENN 7
NESTENE 7
NETTO 7
NEKTA 7
NEKTE 7
NEDTATT 7
NEPA 7
NEDMED 7
NELDER 7
NEPE 7
NETTENE 7
NENIER 7
NEIENE 7
NEDLAT 7
NEMMA 7
NEV 7
NEDSAND 7
NEDISE 7
NEMME 7
NELDEN 7
NEISER 7
NEISES 7
NETTEDE 7
NEISTE 7
NEDMAN 7
NEREIS 7
NESLEN 7
NEDDEM 7
NEMNDA 7
NESLER 7
NEDIST 7
NETTET 6
NESETE 6
NETTER 6
NERK 6
NERDEN 6
NEON 6
NEIES 6
NEDLA 6
NESTER 6
NERDES 6
NENNER 6
NEIDE 6
NESLE 6
NERDER 6
NEDTAR 6
NETTSEX 6
NEIER 6
NEISE 6
NENNET 6
NESENE 6
NESTEN 6
NEKT 6
NESTET 6
NEDIS 6
NETTES 6
NEIST 6
NEKA 6
NESTES 6
NESLA 6
NEENDE 6
NEIET 6
NENNES 6
NEDTAS 6
NERDET 6
NEFAS 6
NEMND 6
NENIE 6
NELDE 6
NEDI 5
NEMT 5
NEIE 5
NEIS 5
NEIT 5
NEK 5
NESTA 5
NEID 5
NENNA 5
NEDRE 5
NETTA 5
NESEN 5
NESTE 5
NENNE 5
NEDAD 5
NESER 5
NERTS 5
NENTE 5
NEDTA 5
NERDA 5
NERDE 5
NESET 5
NEENE 5
NETTE 5
NEIA 5
NEDEN 5
NENT 4
NEI 4
NEM 4
NEST 4
NEDE 4
NESE 4
NETT 4
NEER 4
NENN 4
NEET 4
NESA 4
NERD 4
NEE 3
NES 3
NEA 3
NED 3

Ord som slutter med NE

OrdPoeng
VÆPNE 19
CUENE 17
KØYNE 17
HØYNE 17
GYLNE 16
ÆVENE 16
HÆKNE 16
VYENE 16
LØYNE 16
BRYNE 15
YVNE 15
BYENE 15
RYGNE 15
ØYNE 14
YBNE 14
GJØNE 14
VÅKNE 14
YLENE 13
FYSNE 13
PJONE 13
LYSNE 13
KJØNE 13
MYENE 13
HOVNE 13
KOVNE 13
RYRNE 12
JEVNE 12
ÆRENE 12
BLÅNE 12
LYNE 12
KOPNE 12
URVNE 12
UVANE 12
ULUNE 12
KJONE 12
TYNNE 12
KVINE 12
GUFNE 12
FYNE 12
GULNE 12
HVINE 12
RYENE 12
GIBNE 12
VUNNE 12
RUVNE 12
NYENE 12
RÆRNE 12
GJENE 11
BÅRNE 11
DYNE 11
LIVNE 11
BOLNE 11
VEKNE 11
HEVNE 11
RUBNE 11
KIPNE 11
BRÅNE 11
KOKNE 11
ÅPENE 11
HAVNE 11
SUGNE 11
BÅENE 11
BØNNE 11
GAGNE 11
TYNE 11
YRNE 11
HULNE 11
SYNE 11
PUTNE 11
DOVNE 11
BRUNE 11
SPØNE 11
SOVNE 11
LIGNE 10
DVINE 10
ÅKENE 10
FLÅNE 10
HÅENE 10
SOGNE 10
UGNE 10
KÅRNE 10
SOPNE 10
KÅTNE 10
VISNE 10
FÅMNE 10
HØENE 10
SKÅNE 10
MØLNE 10
KLONE 10
HEGNE 10
BUNE 10
FAVNE 10
VONE 10
UFINE 10
ÅPNE 10
TJONE 10
MULNE 10
KIKNE 10
KØENE 10
HOLNE 10
TVINE 10
ØKSNE 10
PILNE 10
BONE 9
MUNNE 9
NE 9
BIENE 9
LUSNE 9
NAVNE 9
VANNE 9
KRONE 9
LUTNE 9
NUMNE 9
VATNE 9
VENNE 9
RÅMNE 9
LØENE 9
LUENE 9
MØRNE 9
PIENE 9
NE 9
LIKNE 9
SVANE 9
FÅENE 9
DIGNE 9
FRØNE 9
BEINE 9
PINNE 9
UEFNE 9
SIGNE 9
ÅLENE 9
VERNE 9
GLANE 9
FIKNE 9
GALNE 9
FOLNE 9
SOKNE 9
BISNE 9
AVENE 9
SÅNNE 8
LODNE 8
UERNE 8
BESNE 8
DÅENE 8
MONNE 8
MODNE 8
FONNE 8
FLINE 8
SABNE 8
NEPNE 8
DØSNE 8
URENE 8
HEINE 8
RØENE 8
TJENE 8
SÅENE 8
TUENE 8
AFONE 8
KINNE 8
BATNE 8
SURNE 8
RØNNE 8
DØNNE 8
TRÅNE 8
MAKNE 8
HIRNE 8
RØDNE 8
ESJNE 8
MOENE 8
RÅENE 8
KRINE 8
RAGNE 8
GINE 8
AUENE 8
HONE 8
VENE 8
NE 8
HITNE 8
NE 8
ULNE 8
DAGNE 8
ÅRENE 8
OLENE 8
NE 8
VANE 8
AURNE 8
HINNE 8
TØRNE 8
LEONE 8
LUNE 8
LOENE 8
JAENE 8
KONE 8
RUNNE 8
NE 8
SUNNE 8
NE 8
FORNE 8
PINE 8
EVNE 8
GANE 7
RUNE 7
ØRNE 7
LIENE 7
TOENE 7
OSENE 7
FALNE 7
TUNE 7
HETNE 7
ØSNE 7
GENE 7
ÅENE 7
AGNE 7
NONNE 7
DUNE 7
EGNE 7
URNE 7
PENE 7
MELNE 7
ILENE 7
DRONE 7
MINNE 7
ORENE 7
SAKNE 7
MIENE 7
NE 7
SOENE 7
AKENE 7
BENE 7
KASNE 7
APNE 7
DIMNE 7
LINNE 7
NE 7
BANE 7
HINE 7
UNNE 7
KAENE 7
FINE 6
SIDNE 6
FETNE 6
ISENE 6
MINE 6
SONE 6
ONNE 6
AKNE 6
LINE 6
TONE 6
ØNE 6
NONE 6
TIENE 6
ELENE 6
RIENE 6
MASNE 6
ALENE 6
ELTNE 6
IRENE 6
MATNE 6
IDENE 6
REINE 6
DONE 6
LAENE 6
FAENE 6
HANE 6
KANE 6
MENE 5
FANE 5
SINE 5
KNE 5
SENNE 5
STANE 5
EFNE 5
TRANE 5
DRENE 5
TRENE 5
RATNE 5
RETNE 5
ERTNE 5
TINE 5
TENNE 5
RINE 5
DINE 5
EMNE 5
ISNE 5
NENNE 5
ALNE 5
MANE 5
TEENE 5
LENE 5
INNE 5
EENE 4
SENE 4
RANE 4
ARNE 4
TENE 4
DANE 4
TANE 4
RENE 4
ANE 3
ENE 3

Bøyningsformer av NE

Lignende ord av NE

Anagram av NE

For mer informasjon om ordet NE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet NE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok