NES i Wordfeud - ordspill.com

NES i Wordfeud

NES er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ENS.

Wordfeud poeng
3
Wordfeud poeng per bokstav
N1E1S1

Ved å legge til én bokstav til NES kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
NYSE 11
SYNE 11
ÆSEN 11
NYES 11
SNEV 8
NØSE 7
PENS 7
SENG 7
SNUE 7
ÅSEN 7
SUEN 7
UENS 7
UNSE 7
ØNES 7
ØSEN 7
ØSNE 7
SÅEN 7
SEGN 7
BENS 7
BESN 7
JENS 7
NOSE 6
OSEN 6
SONE 6
SOEN 6
KNES 6
SENK 6
SNEK 6
NISE 5
ISEN 5
ISNE 5
LENS 5
SNEI 5
SINE 5
NEIS 5
MENS 5
SEIN 5
SIEN 5
ASEN 4
NEST 4
NESA 4
DENS 4
ENSA 4
RENS 4
ENST 4
ANSE 4
STEN 4
SENA 4
SEND 4
SENT 4
ANES 4

Ord som starter på NES

OrdPoeng
NESTEKJÆRLIG 29
NESTENULYKKE 27
NESTENULYKKA 27
NESERYGGENE 24
NESLECELLENE 24
NESLECELLEN 23
NESESTYVEREN 23
NESERYGGER 23
NESEFLØYENE 23
NESLECELLER 23
NESERYGGEN 23
NESESTYVERNE 23
NESESTYVERE 22
NESLECELLE 22
NESLECELLA 22
NESEFLØYEN 22
NESLESUPPENE 22
NESEFLØYER 22
NESESPRAYENE 22
NESLESUPPEN 21
NESESTYVER 21
NESESPRAYEN 21
NESEFLØYA 21
NESESPRAYER 21
NESERYGG 21
NESLESUPPER 21
NESEBJØRNENE 21
NESLEFLYENE 21
NESEBJØRNER 20
NESLESUPPA 20
NESLEFLYET 20
NESLESUPPE 20
NESODDBÅTENE 20
NESEPÆRENE 20
NESTFAVORITT 20
NESEBRUSKENE 20
NESEBJØRNEN 20
NESEFLØY 20
NESEHJULENE 20
NESLEDYRENE 19
NESODDBÅTER 19
NESTENUHELLA 19
NESEPÆREN 19
NESLEFLYA 19
NESEPÆRER 19
NESLEGRAUTEN 19
NESLEGRØTENE 19
NESODDBÅTEN 19
NESEHJULET 19
NESEBRUSKER 19
NESEBRUSKEN 19
NESEVINGENE 19
NESEVISHETER 19
NESEVISHETEN 19
NESESPRAY 19
NESETIPPENE 18
NESELYDENE 18
NESLEGRØTEN 18
NESTENUHELL 18
NESLEDYRET 18
NESEBJØRN 18
NESLEFLY 18
NESEPÆRA 18
NESEVINGER 18
NESEHJULA 18
NESEPÆRE 18
NESLEGRØTER 18
NESEVINGEN 18
NESEGREVENE 18
NESLEGRAUT 17
NESEBLODENE 17
NESPOLIENE 17
NESKONGENE 17
NESETIPPER 17
NESEHJUL 17
NESETIPPEN 17
NESODDINGER 17
NESEVIKENE 17
NESEGREVET 17
NESEVISHET 17
NESELYDEN 17
NESEBRUSK 17
NESEBÅNDENE 17
NESLEDYRA 17
NESODDINGEN 17
NESLEKURENE 17
NESEDRÅPENE 17
NESELYDER 17
NESODDBÅT 17
NESEGANGENE 17
NESEVINGE 17
NESEVIKEN 16
NESEHULENE 16
NESKONGER 16
NESLEGRØT 16
NESEGANGEN 16
NESEGREVA 16
NESEBÅNDET 16
NESPOLIER 16
NESKONGEN 16
NESPOLIEN 16
NESLEKUREN 16
NESEVIKER 16
NESEVING 16
NESEPARTIENE 16
NESEBLODET 16
NESEDRÅPER 16
NESGÅRDENE 16
NESEGANGER 16
NESLEDYR 16
NESLEKURER 16
NESEDRÅPEN 16
NESEPUTENE 16
NESELYD 15
NESLESELLENE 15
NESERINGENE 15
NESEPARTIET 15
NESEBÅNDA 15
NESEBEINENE 15
NESEPUTER 15
NESTFORMENN 15
NESEDUKENE 15
NESEFISKENE 15
NESEPARTIER 15
NESGÅRDER 15
NESESJØEN 15
NESTFORMANN 15
NESEHÅRENE 15
NESEBORENE 15
NESEHOLENE 15
NESKONGE 15
NESODDING 15
NESETIPP 15
NESEPUTEN 15
NESEBLODA 15
NESEHULEN 15
NESEHULER 15
NESEGREV 15
NESEVIKA 15
NESGÅRDEN 15
NESEDRÅPE 15
NESPOLI 14
NESEPARTIA 14
NESEHOLEN 14
NESEBEINET 14
NESLESELLER 14
NESEBÅND 14
NESEHULA 14
NESEFISKEN 14
NESBUENE 14
NESEGRUS 14
NESEBLOD 14
NESNINGENE 14
NESEFISKER 14
NESLEKUR 14
NESEHÅRET 14
NESEPUTA 14
NESEHULE 14
NESEVIK 14
NESHORNENE 14
NESERINGEN 14
NESERINGER 14
NESEBORET 14
NESEBANDENE 14
NESEHOLER 14
NESEGANG 14
NESEDUKEN 14
NESERØTTENE 14
NESEDRAGENE 14
NESLESELLEN 14
NESEDUKER 14
NESEPUTE 14
NESEHUDEN 14
NESESJØ 13
NESEBENENE 13
NESEVISE 13
NESEHAIENE 13
NESELAUSE 13
NESEHOLA 13
NESTLEIEREN 13
NESLESELLA 13
NESBUER 13
NESEREMMENE 13
NESEREIMENE 13
NESEHÅRA 13
NESEBANDET 13
NESESÅRENE 13
NESEBORA 13
NESELAUST 13
NESEHETTENE 13
NESERØTTER 13
NESNINGEN 13
NESNINGER 13
NESGARDENE 13
NESEDRAGET 13
NESBUEN 13
NESTEMENNENE 13
NESEHOLE 13
NESEHUDA 13
NESLESELLE 13
NESTLEIERNE 13
NESHORNET 13
NESGÅRD 13
NESEPARTI 13
NESEVIST 13
NESTINGEN 13
NESEBEINA 13
NESELØSE 12
NESTEMANNEN 12
NESTINGA 12
NESTLEDERNE 12
NESTLEDEREN 12
NESEBEIN 12
NESELAUS 12
NESERING 12
NESEHÅR 12
NESELØST 12
NESHORNA 12
NESEDUK 12
NESEREMMEN 12
NESEHETTER 12
NESEHAIEN 12
NESEAPENE 12
NESEBENET 12
NESGARDER 12
NESEHAIER 12
NESEDRAGA 12
NESEHETTEN 12
NESEREMMER 12
NESEREIMER 12
NESEFISK 12
NESESÅRET 12
NESEHUD 12
NESEBOR 12
NESEREIMEN 12
NESGARDEN 12
NESEBANDA 12
NESEVIS 12
NESEDRAG 11
NESTLEDERE 11
NESHORN 11
NESEREIMA 11
NESTLEIER 11
NESEBAND 11
NESESÅRA 11
NESTORENE 11
NESEROTEN 11
NESEHETTA 11
NESEBENA 11
NESELØS 11
NESEAPER 11
NESEAPEN 11
NESEREMMA 11
NESODDENE 11
NESEHETTE 11
NESTING 11
NESNING 11
NESBU 11
NESTEMANN 10
NESEBEN 10
NESTOREN 10
NESTORER 10
NESESÅR 10
NESEAPE 10
NESGARD 10
NESODDEN 10
NESTEMENN 10
NESEROTA 10
NESTLEDER 10
NESODDER 10
NESEAPA 10
NESEHAI 10
NESEREIM 10
NESODDE 9
NESEROT 9
NESTENDE 8
NESTOR 8
NESEREM 8
NESLENE 8
NESTEDE 7
NESLEN 7
NESLER 7
NESTENE 7
NESTETE 7
NESETE 6
NESTEN 6
NESTET 6
NESTER 6
NESLA 6
NESLE 6
NESENE 6
NESTES 6
NESER 5
NESTE 5
NESEN 5
NESTA 5
NESET 5
NEST 4
NESA 4
NESE 4

Ord som slutter med NES

OrdPoeng
VÆPNES 20
BYLINES 19
GLYNNES 18
BIVÅNES 18
HØYNES 18
GYLNES 17
LØYNES 17
SCONES 17
DJUPNES 16
KVAPNES 16
GRYNES 16
MYKNES 16
KVIKNES 16
GAUPNES 16
KLOVNES 16
BRYNES 16
BUGNES 15
FÆLNES 15
SLØVNES 15
TJUKNES 15
ØYNES 15
GJØNES 15
KJØRNES 15
KRYNES 15
TYKNES 15
SYKNES 15
SJUKNES 15
VÅKNES 15
UTPINES 14
LYSNES 14
TYSTNES 14
HOVNES 14
KRØKNES 14
BLØTNES 14
FRYNES 14
BELÅNES 14
AVEGNES 14
KOVNES 14
VEIKNES 14
PJONES 14
GRUNNES 13
BRØNNES 13
NYNNES 13
MAJONES 13
TJUSNES 13
KULTNES 13
BULNES 13
TYNNES 13
LUGNES 13
BLÅNES 13
SYRNES 13
RYRNES 13
GULNES 13
ILIGNES 13
AVSONES 13
GRØNNES 13
KULSNES 13
TRYNES 13
MØRKNES 13
BLEKNES 13
KVATNES 13
KVINES 13
KVERNES 13
HVINES 13
VÅTNES 13
STUPNES 13
BOKNES 13
JEVNES 13
KROKNES 13
MUGNES 13
VAKNES 12
SPØNES 12
BRÅNES 12
GAGNES 12
KLØNES 12
VEKNES 12
DØGNES 12
JOINES 12
MORKNES 12
TVINNES 12
GLEINES 12
BUNNES 12
SKRØNES 12
GRÅNES 12
DOVNES 12
ILIKNES 12
TOVNES 12
HULNES 12
BRUNES 12
STIVNES 12
HAVNES 12
BETONES 12
TYNES 12
SOVNES 12
SYNES 12
DRUKNES 12
LOGNES 12
KLAKNES 12
UTSONES 12
SPAKNES 12
BOLNES 12
BESKNES 12
SKRÅNES 12
SVALNES 12
KJERNES 12
SKJENES 12
HEVNES 12
BLIDNES 12
LIVNES 12
GLISNES 12
KUNNES 11
VONES 11
LEVNES 11
VERSNES 11
ÅPNES 11
KLONES 11
MULNES 11
FLAKNES 11
KORTNES 11
VINNES 11
SEIGNES 11
MOLDNES 11
GRISNES 11
FLOTNES 11
SPINNES 11
BOTNES 11
VISNES 11
KÅTNES 11
SVINES 11
FAVNES 11
VALNES 11
VITNES 11
HOLNES 11
KIKNES 11
DVINES 11
HEGNES 11
STØLNES 11
FJERNES 11
TJONES 11
LIGNES 11
GISTNES 11
SKÅNES 11
TVINES 11
GISNES 10
GLANES 10
SVANES 10
KLINES 10
STUTNES 10
FUNNES 10
FORTNES 10
DRØNNES 10
BRENNES 10
KLARNES 10
TRØTNES 10
RUSTNES 10
BRATNES 10
SKEINES 10
SPENNES 10
EIGNES 10
FORENES 10
TRUTNES 10
BEARNES 10
MILDNES 10
VATNES 10
LUNNES 10
BEINES 10
SKITNES 10
LIKNES 10
PINNES 10
VENNES 10
KRONES 10
VANNES 10
SOKNES 10
MØRNES 10
FOLNES 10
LØSNES 10
MUNNES 10
JAMNES 10
SIGNES 10
GRINES 10
PLANES 10
FRØNES 10
BISNES 10
FAGNES 10
GEINES 10
BONES 10
KORNES 10
REVNES 10
NES 10
NAVNES 10
SAVNES 10
FEGNES 10
LØNNES 10
NEVNES 10
VERNES 10
HAMNES 9
SEGNES 9
SURNES 9
BANNES 9
TUNNES 9
FLINES 9
TÅRNES 9
TAGNES 9
MODNES 9
TORDNES 9
NES 9
HONES 9
LUNES 9
EVNES 9
HARDNES 9
NES 9
SLITNES 9
NES 9
PINES 9
REGNES 9
TRÅNES 9
TURNES 9
PENNES 9
TØRNES 9
BATNES 9
MONNES 9
RØDNES 9
TEGNES 9
BESNES 9
HEINES 9
KINNES 9
TJENES 9
GARNES 9
SPANES 9
STØNES 9
RÅTNES 9
DØNNES 9
KRINES 9
RUNES 8
BANES 8
ORDNES 8
BENES 8
TUNES 8
HENNES 8
UNNES 8
GANES 8
EGNES 8
SLETNES 8
SAMENES 8
FINNES 8
MEINES 8
MINNES 8
RAKNES 8
STEINES 8
AGNES 8
NES 8
TOTNES 8
FESTNES 8
SAKNES 8
ILDNES 8
TRONES 8
HETNES 8
STINNES 8
FLANES 8
NONES 7
TRINES 7
SONES 7
LETNES 7
MINES 7
TONES 7
FATNES 7
TELNES 7
TRETNES 7
FETNES 7
FENNES 7
ONNES 7
ØNES 7
MANNES 7
EMNES 6
MENES 6
KNES 6
MANES 6
SANNES 6
RINES 6
STANES 6
TETNES 6
TRENES 6
NENNES 6
DANNES 6
DRENES 6
DENNES 6
SENNES 6
TENNES 6
ALNES 6
TANNES 6
TINES 6
LENES 6
RENNES 6
RETNES 6
TANES 5
RANES 5
TENES 5
SNES 4
ANES 4
ENES 4

Bøyningsformer av NES

Lignende ord av NES

Anagram av NES

For mer informasjon om ordet NES kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet NES til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok