OS i Wordfeud - ordspill.com

OS i Wordfeud

OS er et substantiv2 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver OS.

Wordfeud poeng
4
Wordfeud poeng per bokstav
O3S1

Ved å legge til én bokstav til OS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
SOV 9
BOS 8
OBS 8
SOU 8
SOP 8
OSP 8
POS 8
USO 8
HOS 7
KOS 7
SKO 7
LOS 6
MOS 6
FOS 6
SLO 6
OMS 6
SOL 6
SOM 6
STO 5
SOT 5
NOS 5
SON 5
ROS 5
OST 5
OSE 5
OSA 5
SNO 5

Ord som starter på OS

OrdPoeng
OSCILLOSKOPA 35
OSCILLOSKOP 34
OSCILLOGRAF 31
OSCILLOGRAM 31
OSCILLERINGA 30
OSCILLASJON 30
OSCARBELØNTE 30
OSCARBELØNNA 30
OSCARBELØNT 29
OSCILLERING 29
OSCILLATOREN 28
OSTELØYPENE 27
OSCARVINNER 27
OSTELØYPEN 26
OSCILLATOR 26
OSTELØYPER 26
OSCILLERENDE 26
OSTELØYPE 25
OSLOBESØKENE 25
OSCILLERTE 24
OSPELAUVENE 24
OSCILLERER 24
OSCILLERES 24
OSLOBESØKET 24
OSPELAUVET 23
OSTEHØVLENE 23
OSLOBESØKA 23
OSLOFROKOST 23
OSCILLERT 23
OSPESKOGENE 23
OSTEHØVELEN 23
OSLOKVINNEN 23
OSPELØVENE 23
OSCILLERE 23
OSLOKVINNER 23
OSLOBILISTER 23
OSTEOLOGIENE 23
OSTEOPOROSE 22
OSLOFOLKENE 22
OSTEHØVLER 22
OSPESKOGER 22
OSLOBESØK 22
OSPELØVET 22
OSTEKLOKKEN 22
OSLOGUTTENE 22
OSLOKVINNA 22
OSCILLER 22
OSPETRÆRNE 22
OSLOKVINNE 22
OSPELAUVA 22
OSTEKLOKKER 22
OSPESKOGEN 22
OSLOPATRIOT 22
OSTEOLOGIER 22
OSTEOLOGIEN 22
OSLOPIKENE 21
OSPELØVA 21
OSLOBILIST 21
OSTEBØREKER 21
OSLOAVISENE 21
OSLOGUTTER 21
OSPELAUV 21
OSLOGUTTEN 21
OSTEKLOKKE 21
OSTEBØREKEN 21
OSTESKORPENE 21
OSLOFOLKET 21
OSTEHØVEL 21
OSTEKLOKKA 21
OSTESKORPEN 20
OSPEBLADENE 20
OSTJAKISKE 20
OSPESKOG 20
OSLOMÅLENE 20
OSLOAVISEN 20
OSLOPIKEN 20
OSTEEKSPORT 20
OSTEOLOGI 20
OSLOAVISER 20
OSLOFOLKA 20
OSLODIALEKT 20
OSPETRÆR 20
OSTEOPATIENE 20
OSEANOGRAFI 20
OSTEKNIVENE 20
OSTESKORPER 20
OSPELØV 20
OSEANOGRAFER 20
OSLOPIKER 20
OSTESKORPE 19
OSPEBLADET 19
OSLOAVISA 19
OSPEBLADER 19
OSLOPIKE 19
OSTJAKISK 19
OSLOJENTENE 19
OSKJELLENE 19
OSTEKNIVER 19
OSTEOPATIEN 19
OSTEOGENESEN 19
OSTEOPATIER 19
OSLOGUTT 19
OSTESKORPA 19
OSTEBØREK 19
OSLOPIKA 19
OSLOFOLK 19
OSTEKNIVEN 19
OSLOMÅLET 19
OSTENTATIVT 18
OSKJELLET 18
OSKJELLEN 18
OSTENTATIVE 18
OSLOJENTEN 18
OSPEBLADA 18
OSEANOGRAF 18
OSLOAVIS 18
OSLOJENTER 18
OSTEOPATENE 18
OSLOMÅLA 18
OSTEOGENESE 18
OSTESTOFFENE 18
OSTEOPATEN 17
OSMOTISKE 17
OSTRAKISMER 17
OSTEOPATI 17
OSLOKARENE 17
OSTENTATIV 17
OSLOJENTA 17
OSKOREIENE 17
OSTEOPATER 17
OSLOMENNENE 17
OSMIUMENE 17
OSLOMÅL 17
OSKJELLA 17
OSLOJENTE 17
OSTESTOFFET 17
OSPEBLAD 17
OSTRAKISMEN 17
OSTEKNIV 17
OSEANDAMPER 17
OSTEHORNENE 17
OSTEBITENE 16
OSTESAUSENE 16
OSLOMANNEN 16
OSMOTISK 16
OSKJELL 16
OSTRAKISME 16
OSMIUMET 16
OSTEHORNET 16
OSTEPAIENE 16
OSTEKAKENE 16
OSTESTOFFA 16
OSLODAMENE 16
OSLOENSERNE 16
OSTRINGENE 16
OSTJAKENE 16
OSTINATOENE 16
OSLOENSEREN 16
OSTEDISKENE 16
OSLOKARER 16
OSKOREIER 16
OSKOREIEN 16
OSLOKAREN 16
OSTEBITER 15
OSTEKAKEN 15
OSTINATOET 15
OSTEDISKEN 15
OSTEPAIEN 15
OSLODAMER 15
OSLOENSERE 15
OSTEPAIER 15
OSTEKAKER 15
OSMIUMA 15
OSTEHORNA 15
OSTESTOFF 15
OSTEDISKER 15
OSTESAUSEN 15
OSTRINGEN 15
OSTJAKEN 15
OSLODAMEN 15
OSKOREIA 15
OSTEOPAT 15
OSTINATOER 15
OSTEBITEN 15
OSTESAUSER 15
OSSETISKEN 15
OSTJAKER 15
OSTRINGER 15
OSLOKAR 14
OSMIUM 14
OSSETISKE 14
OSTEKAKE 14
OSLOENSER 14
OSKOREI 14
OSTEKAKA 14
OSLOMANN 14
OSEANISKE 14
OSTINATOA 14
OSTEHORN 14
OSTEMASSENE 14
OSLOMENN 14
OSLODAME 14
OSINGENE 14
OSLODAMA 14
OSPETREET 14
OSTESAUS 13
OSTRING 13
OSTERETTENE 13
OSMOSENE 13
OSTEPAI 13
OSINGER 13
OSTEMASSEN 13
OSEANISK 13
OSMANSKE 13
OSTEBIT 13
OSTINATO 13
OSTJAK 13
OSTEDISK 13
OSPETREA 13
OSSETISK 13
OSTEFATENE 13
OSTEMASSER 13
OSINGEN 13
OSTEMASSE 12
OSTERETTEN 12
OSPETRE 12
OSINGA 12
OSTERETTER 12
OSMOSER 12
OSMANSK 12
OSMOSEN 12
OSTERIENE 12
OSTEFATER 12
OSTEFATET 12
OSTERIER 11
OSMOSE 11
OSTITTEN 11
OSSETERNE 11
OSING 11
OSSETEREN 11
OSTEFATA 11
OSTERIET 11
OSMANENE 11
OSPENE 11
OSTINATE 11
OSSETENE 10
OSPER 10
OSPEN 10
OSTERIA 10
OSTERETT 10
OSMANEN 10
OSMANER 10
OSSETERE 10
OSTINAT 10
OSTEFAT 10
OSEANENE 10
OSTERI 9
OSSETER 9
OSTITT 9
OSPA 9
OSSETEN 9
OSEANER 9
OSEANET 9
OSTENDE 9
OSP 8
OSMAN 8
OSSIA 8
OSENDE 8
OSTEDE 8
OSTENE 8
OSEANA 8
OSTETE 8
OSTEN 7
OSTET 7
OSSET 7
OSENE 7
OSEAN 7
OSTER 7
OSTES 7
OSTE 6
OSET 6
OSES 6
OSER 6
OSTA 6
OSEN 6
OSE 5
OSA 5
OSS 5
OST 5

Ord som slutter med OS

OrdPoeng
TROMPETVIRTUOS 30
KLAVERVIRTUOS 30
FIOLINVIRTUOS 29
PARKERINGSKAOS 27
MIKROKOSMOS 24
CALVADOS 24
BURSJIKOS 23
MAKROKOSMOS 23
CRUZEIROS 23
PRØVEBOS 23
CENTAVOS 23
MALAPROPOS 22
JULEANSJOS 22
ESCUDOS 21
CENTIMOS 21
KRIGSEPOS 20
DAKTYLOS 20
KVELDSKOS 20
NACHOS 19
STUDENTIKOS 19
JULEKAOS 19
JULEKOS 18
LUNGEMOS 18
STREIKEKAOS 18
TRAFIKKAOS 18
HELTEEPOS 17
APROPOS 17
TARIFFKAOS 17
UTFALLSOS 17
HAVNELOS 17
BILEKSOS 17
VIRTUOS 17
BEKKEOS 16
SOVKOS 16
SJØLROS 16
KAFFEKOS 16
FINANSKAOS 16
INNFALLSOS 16
POTETMOS 16
TOURNEDOS 16
HAVNLOS 16
APRIKOS 15
KOLKOS 15
PEISKOS 15
TOKILOS 15
PEPLOS 15
FULLROS 15
VARSKOS 15
GRENSELOS 15
SJØLOS 15
SENGEKOS 15
KULLOS 15
BEGLOS 15
VISKOS 15
EPLEMOS 14
LETTMATROS 14
GRANDIOS 14
SELVROS 14
TILGROS 14
BEBOS 13
UTPOS 13
STEIKEOS 13
ELGLOS 13
RUTELOS 13
KOSMOS 13
STORKOS 13
KOKOS 13
ELVEOS 13
FOSSROS 12
SKAMROS 12
KOLOS 12
HARELOS 12
PASTOS 11
AULOS 11
BIDOS 11
BETROS 11
STATSLOS 11
ANSJOS 11
DISKOS 11
TILTROS 11
ONKOS 11
SØTNOS 11
FALLOS 11
ROTMOS 11
STEKEOS 11
MISTROS 11
KJOS 11
GLOS 10
PATOS 10
PESOS 10
BEROS 10
REPOS 10
HEROS 9
UTOS 9
GROS 9
EPOS 9
MATROS 9
EKSOS 9
TERMOS 9
SKOS 8
MATOS 8
POS 8
BOS 8
KROS 8
KAOS 8
KOS 7
HOS 7
ETOS 6
TROS 6
SNOS 6
EROS 6
FOS 6
MOS 6
LOS 6
DROS 6
SOS 5
NOS 5
ROS 5

Lignende ord av OS

Anagram av OS

For mer informasjon om ordet OS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet OS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok