RE i Wordfeud - ordspill.com

RE i Wordfeud

RE er et substantiv2 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ER.

Wordfeud poeng
2
Wordfeud poeng per bokstav
R1E1

Ved å legge til én bokstav til RE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ÆRE 10
RYE 10
YRE 10
REV 7
PER 6
REP 6
RUE 6
BER 6
RØE 6
RÅE 6
PRE 6
ÅRE 6
URE 6
JER 6
GRE 6
ERG 6
ØRE 6
ÅER 6
BRE 6
UER 6
ORE 5
KRE 5
HER 5
REK 5
ROE 5
RIE 4
REM 4
REI 4
MER 4
LER 4
IRE 4
EIR 4
RES 3
REN 3
RED 3
RAE 3
SER 3
TER 3
TRE 3
ERT 3
DER 3
ARE 3
REX 2

Ord som starter på RE

OrdPoeng
RECIPE 19
REKYL 15
REVY 15
REVEHI 13
REKVED 12
REGJER 12
REKTUM 12
REIVDE 11
REBUS 11
REBAB 11
REIING 11
REVIRA 11
REIVET 11
REGIME 11
REPTIL 11
REVNER 10
REKKTE 10
REPOS 10
REIVA 10
REIVE 10
REVLE 10
REVIR 10
REPLI 10
REIPET 10
REPRO 10
REVNET 10
REGLER 10
REINGA 10
REMJES 10
REKORD 10
REGALE 10
REMJER 10
REKKET 10
REMJET 10
REIVD 10
REPP 10
REVES 9
REVDE 9
REIPA 9
REKKE 9
REMJA 9
REVET 9
REDIG 9
REGNET 9
REGNER 9
REOLER 9
REMJE 9
REVNE 9
REKTO 9
REVER 9
REKTAL 9
REKKA 9
REVNA 9
REVEN 9
REIKI 9
REIKET 9
REDDIK 9
REING 9
REGEL 9
REKKT 9
REGLA 9
REGAL 9
REGLE 9
REIPE 9
REIV 9
REPET 8
RETUR 8
REPER 8
REVA 8
REPEN 8
REKEL 8
REGI 8
REKLA 8
REILEN 8
REGNE 8
REIKA 8
REVE 8
REIKE 8
REIMEN 8
REGNT 8
REKERE 8
REVN 8
REELLE 8
REGNA 8
REMMEN 8
REKK 8
REVD 8
REIP 8
REIKT 8
RENKEN 8
REMJ 8
REMIS 7
REIMA 7
REISET 7
REELL 7
REKES 7
REISER 7
REKER 7
REMSES 7
REV 7
REKST 7
REOL 7
REPA 7
REKTE 7
REKET 7
REMSEN 7
REMMA 7
REFSTE 7
RETOR 7
RENSK 7
REIDDE 7
REKEN 7
REILE 7
REIK 7
REIDET 7
REGN 7
RENSLE 7
REDSEL 7
REEFER 7
REISTE 7
REIENE 7
RENKE 7
REFSET 7
REMENE 7
RETNES 6
RESTER 6
RENSES 6
RETTET 6
REMEN 6
RENNER 6
REDDES 6
RENSER 6
RENNEN 6
REDETE 6
REFSE 6
REIES 6
REINE 6
RELEA 6
REINT 6
REALE 6
REINA 6
REELT 6
REIER 6
REIRA 6
RESIN 6
REP 6
REMSE 6
REISE 6
REFSA 6
REIDE 6
REKT 6
REKE 6
REIST 6
REKA 6
REMSA 6
REIDD 6
REITA 6
REIM 6
REIEN 6
REISA 6
REFST 6
REALT 6
RENSA 5
RENTE 5
REEL 5
RESET 5
REDDE 5
REFS 5
RETNA 5
REIE 5
REIA 5
REIR 5
REK 5
REIS 5
REMS 5
RENNE 5
REIN 5
RETTE 5
REDER 5
RENSE 5
RENTA 5
REDEN 5
REDDA 5
REID 5
RETNE 5
RESER 5
REAL 5
RETTA 5
RELE 5
RENNA 5
REDES 5
REIT 5
REDET 5
RENS 4
RENN 4
REM 4
RENE 4
RENT 4
RETN 4
RETE 4
REI 4
RETT 4
REST 4
REDD 4
RESA 4
REDE 4
REDA 4
RED 3
RES 3
RER 3
REN 3
REX 2

Ord som slutter med RE

OrdPoeng
GYGRE 18
GJÆRE 18
KJÆRE 17
HØYRE 17
FJÆRE 16
GLYRE 16
SCORE 16
LÆGRE 16
YNGRE 15
RE 15
UNÆRE 15
RE 14
ØYRE 14
WIRE 14
RE 14
GJURE 14
GJØRE 14
BIVRE 13
HØGRE 13
VEVRE 13
RE 13
ACRE 13
SYMRE 13
KJØRE 13
HYRE 13
FÆRRE 13
YRERE 12
RE 12
LYRE 12
UFØRE 12
BUFRE 12
POKRE 12
STYRE 12
FJØRE 12
FYRE 12
HØKRE 12
SNÆRE 12
KOGRE 12
RE 11
PUDRE 11
KIPRE 11
HUMRE 11
NYRE 11
YTRE 11
ØVRE 11
RYRE 11
SYRE 11
GLORE 11
DYRE 11
PUTRE 11
NUPRE 11
KOKRE 11
LJORE 11
RE 11
RE 11
LOGRE 11
RE 11
SUPRE 11
GØRRE 11
UTBRE 11
RE 11
PURE 10
VAIRE 10
BURE 10
BORRE 10
YRE 10
IFØRE 10
HURRE 10
ÆRE 10
KAPRE 10
ÅGRE 10
RE 10
RE 10
BAKRE 10
TOØRE 10
SUKRE 10
SKURE 10
OVRE 10
LEVRE 10
SPORE 10
SKÅRE 10
RE 10
SLØRE 9
ULERE 9
RE 9
NUMRE 9
ÅKRE 9
SLURE 9
RE 9
RE 9
KURE 9
LAURE 9
TØMRE 9
MAURE 9
PORE 9
VATRE 9
NEVRE 9
VIRE 9
TIØRE 9
TVARE 9
IVRE 9
BORE 9
MAGRE 9
MUDRE 9
DAVRE 9
MURRE 9
VERRE 9
SPIRE 9
LAGRE 9
JAMRE 9
FORRE 8
ÅNDRE 8
SIKRE 8
ENØRE 8
SKIRE 8
FLIRE 8
PATRE 8
TAPRE 8
UNDRE 8
VARE 8
OKRE 8
RE 8
LURE 8
RE 8
FURE 8
ØDERE 8
MURE 8
MEKRE 8
GENRE 8
ØRERE 8
HORE 8
SNØRE 8
GIRE 8
HAMRE 8
RE 8
EVRE 8
TØRRE 8
SOMRE 8
KORE 8
BARE 7
UERE 7
JARE 7
RE 7
KADRE 7
FLARE 7
RE 7
RE 7
DODRE 7
RURE 7
ANKRE 7
OTERE 7
ROERE 7
SPRE 7
RE 7
HEDRE 7
FORE 7
ODERE 7
HERRE 7
ILDRE 7
RE 7
PARE 7
TURE 7
HIRE 7
ORDRE 7
GARE 7
MORE 7
SURE 7
AURE 7
RE 7
FEIRE 7
TOERE 7
OFRE 7
DURE 7
SITRE 6
EITRE 6
ELDRE 6
DEMRE 6
LIRE 6
PRE 6
ORRE 6
AKRE 6
EKRE 6
HARE 6
FIRE 6
SKRE 6
DORE 6
TORE 6
SEIRE 6
BRE 6
KARE 6
INDRE 6
TIERE 6
GRE 6
ÅRE 6
EIERE 6
SIDRE 6
URE 6
ALDRE 6
RIERE 6
DIARE 6
ØRE 6
OTRE 6
FARE 5
KRE 5
EIRE 5
ORE 5
MARE 5
TIRE 5
SEERE 5
IRRE 5
ANDRE 5
ENDRE 5
ENTRE 5
SETRE 5
NEDRE 5
STARE 5
SEDRE 5
SARRE 5
SIRE 5
SNARE 5
MERE 5
ATTRE 5
TARE 4
DERE 4
IRE 4
RARE 4
ARE 3
TRE 3

Lignende ord av RE

Anagram av RE

For mer informasjon om ordet RE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok