REGNE i Wordfeud - ordspill.com

REGNE i Wordfeud

REGNE er et verb5 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGNR.

Wordfeud poeng
8
Wordfeud poeng per bokstav
R1E1G4N1E1

Ved å legge til én bokstav til REGNE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GRYENE 16
RYGENE 16
GREVEN 13
VRENGE 13
VERGEN 13
VEGNER 13
ÅGRENE 12
GÅRENE 12
GREPNE 12
BEREGN 12
GRUENE 12
GRÅENE 12
GJERNE 12
GREPEN 12
PENGER 12
RUGENE 12
ÅGEREN 12
BREGNE 12
HEGREN 11
HEGNER 11
HENGER 11
KRENGE 11
KNEGER 11
GROENE 11
EROGEN 11
GREIEN 10
FREGNE 10
EIGNER 10
ENERGI 10
ENGLER 10
REGLEN 10
REGIEN 10
NEGLER 10
GREINE 10
LENGRE 10
LENGER 10
FENGER 10
FERGEN 10
MENGER 10
GEINER 10
GEIREN 10
GENFER 10
GENIER 10
GIRENE 10
GNIERE 10
GRENET 9
DEGERN 9
DEGNER 9
DENGER 9
GRENES 9
TRENGE 9
TENGER 9
TEGNER 9
SENGER 9
SEGNER 9
REGNES 9
GRENSE 9
REGNTE 9
REGNET 9
GANERE 9
GRENTE 9
REGENT 9
GRETNE 9
NEGERT 9
GENSER 9
GENERT 9
GENERA 9
ANGERE 9

Ord som starter på REGNE

OrdPoeng
REGNEOPPGAVENE 32
REGNEOPPGAVEN 31
REGNEOPPGAVER 31
REGNEOPPGAVE 30
REGNEOPPGAVA 30
REGNEKUNNSKAPER 28
REGNEKUNNSKAPEN 28
REGNEOPERASJON 27
REGNESTYKKENE 27
REGNELÆRERINNER 27
REGNEØVINGENE 27
REGNELÆRERINNEN 27
REGNELÆRERINNE 26
REGNELÆRERINNA 26
REGNEØVINGER 26
REGNESTYKKER 26
REGNEØVINGEN 26
REGNESTYKKET 26
REGNEKUNNSKAP 26
REGNEFERDIGHETA 25
REGNESTYKKE 25
REGNESTYKKA 25
REGNEPRØVENE 25
REGNEEKSEMPLENE 25
REGNEEKSEMPELET 25
REGNEØVINGA 25
REGNEPRØVER 24
REGNEØVELSENE 24
REGNEPRØVEN 24
REGNEEKSEMPLER 24
REGNEFERDIGHET 24
REGNEØVING 24
REGNEAPPARATENE 24
REGNEEKSEMPLET 24
REGNEØVELSER 23
REGNEPRØVA 23
REGNELÆRERNE 23
REGNEAPPARATER 23
REGNEEKSEMPLA 23
REGNEØVELSEN 23
REGNELÆREREN 23
REGNEAPPARATET 23
REGNEPRØVE 23
REGNEEKSEMPEL 23
REGNEMODELLENE 22
REGNEAPPARATA 22
REGNELÆRERE 22
REGNEBØKENE 22
REGNEØVELSE 22
REGNETABELLENE 22
REGNEMASKINENE 21
REGNEMODELLEN 21
REGNETABELLEN 21
REGNEKUNSTENE 21
REGNEMODELLER 21
REGNEVERKENE 21
REGNEBØKER 21
REGNEAPPARAT 21
REGNETABELLER 21
REGNELÆRER 21
REGNEVERKER 20
REGNEKUNSTER 20
REGNEKUNSTEN 20
REGNETAVLENE 20
REGNEVERKET 20
REGNEMASKINER 20
REGNEBOKEN 20
REGNEMASKINEN 20
REGNETAVLEN 19
REGNEMODELL 19
REGNESENTRALENE 19
REGNEBOKA 19
REGNEREGELEN 19
REGNEVERKA 19
REGNEKREFTENE 19
REGNEMASKINA 19
REGNETABELL 19
REGNEMETODENE 19
REGNESTAVENE 19
REGNETAVLER 19
REGNEREGLENE 19
REGNEKREFTER 18
REGNEMETODER 18
REGNESENTRALER 18
REGNEENHETENE 18
REGNESENTRALEN 18
REGNEMETODEN 18
REGNETAVLA 18
REGNEHEFTENE 18
REGNEBOK 18
REGNEFEILENE 18
REGNEVERK 18
REGNESTAVER 18
REGNETAVLE 18
REGNESTAVEN 18
REGNEMASKIN 18
REGNEKUNST 18
REGNEKRAFTEN 18
REGNEMÅTENE 18
REGNEREGLER 18
REGNEENHETER 17
REGNEMESTEREN 17
REGNEMESTRENE 17
REGNEMÅTER 17
REGNEREGEL 17
REGNEKRAFTA 17
REGNEMÅTEN 17
REGNEENHETEN 17
REGNEMESTERNE 17
REGNEHEFTER 17
REGNEFEILEN 17
REGNEHEFTET 17
REGNEMETODE 17
REGNESTAV 16
REGNEHEFTA 16
REGNEMÅTE 16
REGNEHEFTE 16
REGNEMESTRER 16
REGNEKRAFT 16
REGNETIMENE 16
REGNESENTRAL 16
REGNEARKENE 16
REGNEMESTERE 16
REGNEFEIL 15
REGNEMESTRE 15
REGNEMESTER 15
REGNEARKET 15
REGNETIMER 15
REGNEENHET 15
REGNETIMEN 15
REGNEARKA 14
REGNEARTENE 14
REGNETIME 14
REGNEARTER 13
REGNEARTEN 13
REGNEARK 13
REGNEARTA 12
REGNEART 11
REGNERNE 11
REGNENDE 11
REGNEREN 11
REGNETE 10
REGNERE 10
REGNENE 10
REGNEDE 10
REGNER 9
REGNET 9
REGNES 9

Ord som slutter med REGNE

OrdPoeng
FORHÅNDSBEREGNE 29
STYRKEBEREGNE 28
FORHANDSBEREGNE 26
POENGBEREGNE 26
KOSTNADSBEREGNE 25
FORUTBEREGNE 24
HØLJEREGNE 22
TAGGBREGNE 22
HØLJREGNE 21
STYRTREGNE 20
LODNEBREGNE 20
FEILBEREGNE 20
HINNEBREGNE 20
VASSBREGNE 20
VANNBREGNE 20
ØRNEBREGNE 19
SPRUTREGNE 19
DUSKREGNE 17
INNBEREGNE 17
REGNE 17
REGNE 16
SMÅREGNE 15
FOSSREGNE 15
IBEREGNE 15
STRIDREGNE 14
FORREGNE 14
AVREGNE 14
UTREGNE 13
ØSREGNE 13
FINREGNE 13
OMREGNE 13
BEREGNE 13
HENREGNE 13
SILREGNE 13
TILREGNE 13
MISREGNE 13
STRIREGNE 13
BREGNE 12
MEDREGNE 12
INNREGNE 12
SIREGNE 11
FREGNE 10

Lignende ord av REGNE

Anagram av REGNE

For mer informasjon om ordet REGNE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet REGNE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok