REGNE i Wordfeud - ordspill.com

REGNE i Wordfeud

REGNE er et verb5 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGNR.

Wordfeud poeng
8
Wordfeud poeng per bokstav
R1E1G4N1E1

Ved å legge til én bokstav til REGNE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RYGENE 16
GYRENE 16
VRENGE 13
VERGEN 13
VENGER 13
VEGNER 13
GREVEN 13
GÅRENE 12
GREPNE 12
BREGNE 12
BEREGN 12
PENGER 12
RUGENE 12
GJERNE 12
UGNERE 12
ÅGEREN 12
GREPEN 12
GRUENE 12
ÅGRENE 12
HEGNER 11
GROENE 11
HENGER 11
KNEGER 11
KRENGE 11
HEGREN 11
EROGEN 11
REGLEN 10
REGIEN 10
FEGNER 10
NEGLER 10
MENGER 10
GENFER 10
LENGER 10
ENGLER 10
ENERGI 10
EIGNER 10
FEGREN 10
LENGRE 10
FENGER 10
GIRENE 10
GNIERE 10
FERGEN 10
GREIEN 10
GREINE 10
GRELEN 10
GEIREN 10
GENIER 10
GEINER 10
FREGNE 10
GENSER 9
SENGER 9
TREGEN 9
TENGER 9
DENGER 9
DEGNER 9
TEGNER 9
DEGERN 9
SERGEN 9
TRENGE 9
REGNET 9
SEGNER 9
REGNTE 9
REGNES 9
REGENT 9
RAGENE 9
GRENET 9
NEGERT 9
GRENSE 9
GRENTE 9
GARENE 9
GRETNE 9
GANERE 9
GENERA 9

Ord som starter på REGNE

OrdPoeng
REGNEOPPGAVENE 32
REGNEOPPGAVEN 31
REGNEOPPGAVER 31
REGNEOPPGAVE 30
REGNEOPPGAVA 30
REGNEKUNNSKAPER 28
REGNEKUNNSKAPEN 28
REGNELÆRERINNER 27
REGNEØVINGENE 27
REGNELÆRERINNEN 27
REGNESTYKKENE 27
REGNEOPERASJON 27
REGNEKUNNSKAP 26
REGNELÆRERINNE 26
REGNELÆRERINNA 26
REGNESTYKKER 26
REGNEØVINGEN 26
REGNESTYKKET 26
REGNEØVINGER 26
REGNEØVINGA 25
REGNESTYKKA 25
REGNESTYKKE 25
REGNEPRØVENE 25
REGNEEKSEMPELET 25
REGNEEKSEMPLENE 25
REGNEFERDIGHETA 25
REGNEFERDIGHET 24
REGNEØVELSENE 24
REGNEPRØVER 24
REGNEØVING 24
REGNEAPPARATENE 24
REGNEEKSEMPLET 24
REGNEPRØVEN 24
REGNEEKSEMPLER 24
REGNEAPPARATER 23
REGNEEKSEMPEL 23
REGNELÆREREN 23
REGNEPRØVA 23
REGNEAPPARATET 23
REGNEØVELSEN 23
REGNEØVELSER 23
REGNEEKSEMPLA 23
REGNELÆRERNE 23
REGNEPRØVE 23
REGNEMODELLENE 22
REGNELÆRERE 22
REGNEAPPARATA 22
REGNETABELLENE 22
REGNEBØKENE 22
REGNEØVELSE 22
REGNEMASKINENE 21
REGNEMODELLER 21
REGNEKUNSTENE 21
REGNEMODELLEN 21
REGNETABELLER 21
REGNEAPPARAT 21
REGNEBØKER 21
REGNEVERKENE 21
REGNETABELLEN 21
REGNELÆRER 21
REGNEKUNSTEN 20
REGNEMASKINER 20
REGNEKUNSTER 20
REGNEVERKET 20
REGNETAVLENE 20
REGNEVERKER 20
REGNEBOKEN 20
REGNEMASKINEN 20
REGNEMETODENE 19
REGNESTAVENE 19
REGNEREGELEN 19
REGNEMASKINA 19
REGNEKREFTENE 19
REGNEBOKA 19
REGNESENTRALENE 19
REGNEREGLENE 19
REGNETAVLEN 19
REGNETAVLER 19
REGNETABELL 19
REGNEMODELL 19
REGNEVERKA 19
REGNESENTRALER 18
REGNEVERK 18
REGNEKREFTER 18
REGNESENTRALEN 18
REGNEKUNST 18
REGNEFEILENE 18
REGNEMETODER 18
REGNETAVLA 18
REGNESTAVEN 18
REGNEKRAFTEN 18
REGNESTAVER 18
REGNETAVLE 18
REGNEBOK 18
REGNEENHETENE 18
REGNEMÅTENE 18
REGNEHEFTENE 18
REGNEMETODEN 18
REGNEMASKIN 18
REGNEHODENE 18
REGNEREGLER 18
REGNEMESTRENE 17
REGNEMESTEREN 17
REGNEMESTERNE 17
REGNEMETODE 17
REGNEENHETEN 17
REGNEHEFTER 17
REGNEMÅTER 17
REGNEHODET 17
REGNEREGEL 17
REGNEMÅTEN 17
REGNEKRAFTA 17
REGNEHODER 17
REGNEFEILEN 17
REGNEHEFTET 17
REGNEENHETER 17
REGNEHEFTA 16
REGNESTAV 16
REGNEMÅTE 16
REGNEHODA 16
REGNEHODE 16
REGNEARKENE 16
REGNEMESTRER 16
REGNESENTRAL 16
REGNEMESTERE 16
REGNERISKE 16
REGNETIMENE 16
REGNEHEFTE 16
REGNEKRAFT 16
REGNEFEIL 15
REGNEARKET 15
REGNEMESTER 15
REGNERISK 15
REGNEMESTRE 15
REGNEENHET 15
REGNETIMEN 15
REGNETIMER 15
REGNETIME 14
REGNEARTENE 14
REGNEARKA 14
REGNEARTEN 13
REGNEARTER 13
REGNEARK 13
REGNEARTA 12
REGNERNE 11
REGNEREN 11
REGNENDE 11
REGNEART 11
REGNETE 10
REGNENE 10
REGNERE 10
REGNEDE 10
REGNES 9
REGNET 9
REGNER 9

Ord som slutter med REGNE

OrdPoeng
FORHÅNDSBEREGNE 29
STYRKEBEREGNE 28
POENGBEREGNE 26
FORHANDSBEREGNE 26
KOSTNADSBEREGNE 25
FORUTBEREGNE 24
TAGGBREGNE 22
HØLJEREGNE 22
HØLJREGNE 21
LODNEBREGNE 20
STYRTREGNE 20
HINNEBREGNE 20
FEILBEREGNE 20
VANNBREGNE 20
VASSBREGNE 20
OPPREGNE 19
STØVREGNE 19
ØRNEBREGNE 19
SPRUTREGNE 19
PLASKREGNE 19
PISKREGNE 18
MUSKREGNE 18
REGNE 17
PØSREGNE 17
DUSKREGNE 17
RUSKREGNE 17
INNBEREGNE 17
REGNE 16
OFSEREGNE 15
IBEREGNE 15
FOSSREGNE 15
SMÅREGNE 15
AVREGNE 14
TRÅREGNE 14
MOTREGNE 14
FORREGNE 14
STRIDREGNE 14
STRIREGNE 13
SILREGNE 13
TILREGNE 13
HENREGNE 13
MISREGNE 13
ØSREGNE 13
FINREGNE 13
BEREGNE 13
OMREGNE 13
UTREGNE 13
MEDREGNE 12
INNREGNE 12
FRAREGNE 12
BREGNE 12
SIREGNE 11
FREGNE 10

Lignende ord av REGNE

Anagram av REGNE

For mer informasjon om ordet REGNE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet REGNE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok