RIK i Wordfeud - ordspill.com

RIK i Wordfeud

RIK er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver IKR.

Wordfeud poeng
6
Wordfeud poeng per bokstav
R1I2K3

Ved å legge til én bokstav til RIK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VIRK 11
KVIR 11
KIPR 10
KRIG 10
PIRK 10
RIKL 8
KRIM 8
LIRK 8
FRIK 8
SKRI 7
SKIR 7
SIKR 7
RISK 7
RIKT 7
RIKS 7
DIRK 7
RIKE 7
RIKA 7
REIK 7
KRIT 7
KRIS 7
KRIA 7
IRSK 7
RAKI 7

Ord som starter på RIK

OrdPoeng
RIKSOPPGAVEN 30
RIKSOPPGAVER 30
RIKSOPPGAVE 29
RIKSOPPGAVA 29
RIKSPOLITIKK 27
RIKHOLDIGHET 26
RIKSDAGSVALG 26
RIKSMÅLSFOLK 26
RIKSPOLITISK 25
RIKSREVISJON 25
RIKSVÅPENET 24
RIKSHOSPITAL 24
RIKSVÅPNENE 24
RIKSFORBUNDA 24
RIKSBANKSJEF 24
RIKSSPRÅKENE 23
RIKSMÅLSNORM 23
RIKSFORBUND 23
RIKSADVOKAT 22
RIKHOLDIGE 22
RIKSANTIKVAR 22
RIKSARKIVENE 22
RIKELIGHETEN 22
RIKELIGHETER 22
RIKSVÅPEN 22
RIKSANLEGGET 22
RIKSSTYRERNE 22
RIKSVÅPNA 22
RIKSSPRÅKET 22
RIKSSTYREREN 22
RIKSSYNSEREN 22
RIKSSYNSERE 21
RIKHOLDIG 21
RIKSARKIVET 21
RIKSARKIVER 21
RIKSARKIVAR 21
RIKELIGHETA 21
RIKSANLEGGA 21
RIKSLØVENE 21
RIKSSTYRERE 21
RIKSSPRÅKA 21
RIKSSTYRENE 21
RIKSGALLERIA 21
RIKSDEKNINGA 21
RIKSMÅLSMANN 21
RIKSMÅLSMENN 21
RIKSGALLERI 20
RIKELIGHET 20
RIKSARKIVA 20
RIKSANLEGG 20
RIKSVEINETTA 20
RIKSLØVER 20
RIKSSPRÅK 20
RIKTIGHETER 20
RIKTIGNOK 20
RIKSVEGENE 20
RIKSLØVEN 20
RIKSSTYRET 20
RIKSSTYRER 20
RIKSKANSELLI 20
RIKSSAMLING 20
RIKOSJETTENE 20
RIKSSYNSER 20
RIKTIGHETEN 20
RIKSDEKNING 20
RIKOSJETTERT 20
RIKSSPORTENE 20
RIKSKJENDIS 20
RIKSBANKENE 19
RIKSARKIV 19
RIKSVEGER 19
RIKSSPORTEN 19
RIKSVEGEN 19
RIKTIGHETA 19
RIKSLØVE 19
RIKFOLKENE 19
RIKOSJETTER 19
RIKOSJETTEN 19
RIKSVEINETT 19
RIKSSTYRE 19
RIKSDEKKENDE 19
RIKSAVISENE 19
RIKSLØVA 19
RIKMANNSSØNN 19
RIKSSTYRA 19
RIKSSPORTER 19
RIKKINGENE 19
RIKSBANKER 18
RIKSAVISER 18
RIKTIGHET 18
RIKSBANKEN 18
RIKKINGER 18
RIKELIGERE 18
RIKFOLKET 18
RIKSAVISEN 18
RIKSVEIENE 18
RIKELIGSTE 18
RIKSMÅLENE 18
RIKSKONSERT 18
RIKSTELEFON 18
RIKSPLANENE 18
RIKLINGENE 18
RIKSGRENSENE 18
RIKKINGEN 18
RIKSKANSLERE 18
RIKSTAKSTENE 17
RIKOSJETT 17
RIKSSAMTALER 17
RIKSSAMTALEN 17
RIKSINGENE 17
RIKSVEIEN 17
RIKSGRENSER 17
RIKSALARMENE 17
RIKSSPORT 17
RIKSKANSLER 17
RIKSVEG 17
RIKLINGEN 17
RIKSGRENSEN 17
RIKSPLANET 17
RIKLINGER 17
RIKELIGST 17
RIKSPLANER 17
RIKFOLKA 17
RIKTINGENE 17
RIKSPLANEN 17
RIKSMÅLET 17
RIKKINGA 17
RIKSVEIER 17
RIKSMARKENE 17
RIKSMØTENE 17
RIKDOMMENE 17
RIKSAVISA 17
RIKSRÅDENE 16
RIKSDAGENE 16
RIKSALARMEN 16
RIKSMARKEN 16
RIKSGRENSE 16
RIKSGRENSA 16
RIKSSAMTALE 16
RIKSALARMER 16
RIKSTAKSTER 16
RIKSTAKSTEN 16
RIKTINGER 16
RIKFOLK 16
RIKSINGER 16
RIKSMØTER 16
RIKTIGERE 16
RIKLINGA 16
RIKELIGE 16
RIKSBANK 16
RIKSMØTET 16
RIKINGENE 16
RIKDOMMEN 16
RIKTINGEN 16
RIKSAVIS 16
RIKSMÅLA 16
RIKSINGEN 16
RIKSPLANA 16
RIKTIGSTE 16
RIKDOMMER 16
RIKKING 16
RIKINGEN 15
RIKTINGA 15
RIKSTRENERNE 15
RIKSINGA 15
RIKSMØTE 15
RIKSDALERNE 15
RIKELIG 15
RIKSMØTA 15
RIKSPLAN 15
RIKSMARKA 15
RIKTIGST 15
RIKSTEATERET 15
RIKSMÅL 15
RIKSRÅDER 15
RIKSTEATRENE 15
RIKSDAGEN 15
RIKSRÅDEN 15
RIKSARENAENE 15
RIKSDALEREN 15
RIKSRÅDET 15
RIKINGER 15
RIKSVEI 15
RIKLING 15
RIKSTRENEREN 15
RIKSDAGER 15
RIKKELET 14
RIKSING 14
RIKTING 14
RIKSARENAER 14
RIKTIGE 14
RIKSTRENERE 14
RIKSRÅDA 14
RIKSTAKST 14
RIKSARENAEN 14
RIKSMARK 14
RIKSRETTENE 14
RIKMENNENE 14
RIKSTEATRET 14
RIKSNETTENE 14
RIKSALARM 14
RIKSDALERE 14
RIKSRÅD 13
RIKSTEATRE 13
RIKSNETTET 13
RIKING 13
RIKSDAG 13
RIKMANNEN 13
RIKSTRENER 13
RIKSRETTEN 13
RIKSTEATRA 13
RIKSDALER 13
RIKSTEATER 13
RIKSRETTER 13
RIKKENDE 13
RIKTIG 13
RIKKETE 12
RIKSARENA 12
RIKKEDE 12
RIKDOM 12
RIKSNETTA 12
RIKKEL 12
RIKLENDE 12
RIKKES 11
RIKLETE 11
RIKKER 11
RIKKET 11
RIKMENN 11
RIKMANN 11
RIKSENDE 11
RIKLEDE 11
RIKTENDE 11
RIKSRETT 11
RIKSNETT 11
RIKLER 10
RIKKA 10
RIKLES 10
RIKKE 10
RIKTEDE 10
RIKLET 10
RIKSEDE 10
RIKENDE 10
RIKSENE 10
RIKTETE 10
RIKSETE 10
RIKTENE 10
RIKESTE 10
RIKERE 9
RIKSES 9
RIKK 9
RIKTER 9
RIKSEN 9
RIKENE 9
RIKLE 9
RIKETE 9
RIKLA 9
RIKTET 9
RIKTES 9
RIKSER 9
RIKSET 9
RIKEST 9
RIKES 8
RIKL 8
RIKTE 8
RIKSE 8
RIKSA 8
RIKTA 8
RIKET 8
RIKER 8
RIKS 7
RIKA 7
RIKT 7
RIKE 7

Ord som slutter med RIK

OrdPoeng
OPPLEVELSESRIK 31
BEGIVENHETSRIK 30
BETYDNINGSRIK 30
INNFLYTELSESRIK 29
PERSPEKTIVRIK 29
UTBYTTERIK 26
KUNNSKAPSRIK 25
JUBELSKRIK 25
NYTINGSRIK 24
NÆRINGSRIK 24
MOTSETNINGSRIK 24
FUGLESKRIK 23
INITIATIVRIK 23
FREMGANGSRIK 23
FRAMGANGSRIK 23
FRYDESKRIK 23
VARSELSSKRIK 22
PRIMALSKRIK 22
TRADISJONSRIK 22
ØYEKRIK 22
NYTELSESRIK 22
PROTESTSKRIK 22
UGLESKRIK 21
TRADISJONRIK 21
VARSELSKRIK 21
UNGESKRIK 20
MÅKESKRIK 20
GLEDESSKRIK 20
OMFANGSRIK 20
INNHOLDSRIK 20
MOTIVRIK 19
RAVNESKRIK 19
PROTEINRIK 19
GLEDESKRIK 19
STYRTRIK 18
ANGSTSKRIK 18
RESULTATRIK 18
KALORIRIK 18
SUKSESSRIK 18
HENDELSESRIK 18
INNFALLSRIK 18
BILLEDRIK 18
LÆRERIK 18
NEDBØRRIK 18
KONTRASTRIK 18
BARNESKRIK 18
GRØDERIK 17
KALDSKRIK 17
SMÅSKRIK 17
DØDSSKRIK 17
FOLKERIK 17
GRUNNRIK 17
KLANGRIK 17
SØKKRIK 17
SMERTESKRIK 17
KATTESKRIK 17
BILDERIK 16
STORSKRIK 16
ENERGIRIK 16
DETALJRIK 16
NØDSKRIK 16
MINERALRIK 16
ÆRERIK 16
BLODRIK 16
OLJERIK 16
KAMBRIK 16
FIBERRIK 16
ILLSKRIK 16
LØFTERIK 16
RAMASKRIK 15
NYRIK 15
FISKERIK 15
FOLDERIK 15
SJANSERIK 15
URSKRIK 15
ELVERIK 15
FARGERIK 15
KALKRIK 15
FANTASIRIK 15
FOLLRIK 15
GLEDERIK 15
BARNERIK 14
HÅRRIK 14
VANNRIK 14
VASSRIK 14
LAKSERIK 14
EVNERIK 14
FOLDRIK 14
MØTRIK 13
MINNERIK 13
NISKRIK 13
SEIERSRIK 13
JERNRIK 13
SOLRIK 12
ØLRIK 12
ÅNDRIK 12
DÅDRIK 12
STEINRIK 12
SNØRIK 12
DATAFRIK 12
SEIERRIK 12
ANSKRIK 12
TALLRIK 12
UTRIK 11
DURIK 11
SINNRIK 11
ORDRIK 11
SPRIK 11
BERIK 11
FENRIK 10
SKRIK 10
IDERIK 10
ARTSRIK 10
ANDRIK 9
DERRIK 9
KRIK 9
ANRIK 8
FRIK 8

Lignende ord av RIK

Anagram av RIK

For mer informasjon om ordet RIK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RIK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok