RIK i Wordfeud - ordspill.com

RIK i Wordfeud

RIK er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver IKR.

Wordfeud poeng
6
Wordfeud poeng per bokstav
R1I2K3

Ved å legge til én bokstav til RIK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VIRK 11
KVIR 11
KRIG 10
PIRK 10
BRIK 10
BIRK 10
KIPR 10
KLIR 8
FRIK 8
RIKL 8
LIRK 8
KRIM 8
KRIS 7
SKRI 7
SKIR 7
SIKR 7
RISK 7
RIKT 7
RIKS 7
RIKE 7
KRIT 7
RIKA 7
KRIA 7
RAKI 7
DIRK 7
KRIN 7
IRSK 7
REIK 7

Ord som starter på RIK

OrdPoeng
RIKSOPPGAVER 30
RIKSOPPGAVE 29
RIKSOPPGAVA 29
RIKSPOLITIKK 27
RIKSDAGSVALG 26
RIKSMÅLSFOLK 26
RIKHOLDIGHET 26
RIKSPOLITISK 25
RIKSREVISJON 25
RIKSVÅPENET 24
RIKSBANKSJEF 24
RIKSVÅPNENE 24
RIKSFORBUNDA 24
RIKSFORBUND 23
RIKSSPRÅKENE 23
RIKSMÅLSNORM 23
RIKHOLDIGE 22
RIKSVÅPEN 22
RIKSSPRÅKET 22
RIKSSTYREREN 22
RIKSHÆRENE 22
RIKSVÅPNA 22
RIKELIGHETER 22
RIKSANTIKVAR 22
RIKSANLEGGET 22
RIKSARKIVENE 22
RIKSSYNSEREN 22
RIKSADVOKAT 22
RIKSARKIVAR 21
RIKSSTYRERE 21
RIKSANLEGGA 21
RIKSSYNSERE 21
RIKSHÆRER 21
RIKSARKIVET 21
RIKSSTYRENE 21
RIKSSPRÅKA 21
RIKHOLDIG 21
RIKSHÆREN 21
RIKELIGHETA 21
RIKSARKIVER 21
RIKSMÅLSMANN 21
RIKSMÅLSMENN 21
RIKTIGHETENE 21
RIKSGALLERIA 21
RIKSDEKNINGA 21
RIKSLØVENE 21
RIKSSAMLINGA 21
RIKTIGHETEN 20
RIKTIGNOK 20
RIKSSYNSER 20
RIKSVEGENE 20
RIKSVEINETTA 20
RIKSARKIVA 20
RIKSLØVEN 20
RIKSDEKNING 20
RIKSGALLERI 20
RIKSKJENDIS 20
RIKOSJETTERT 20
RIKELIGHET 20
RIKSANLEGG 20
RIKSKANSELLI 20
RIKSSTYRET 20
RIKSLØVER 20
RIKSSAMLING 20
RIKSSPORTENE 20
RIKOSJETTERE 20
RIKTIGHETER 20
RIKSSTYRER 20
RIKSSPRÅK 20
RIKSHÆR 19
RIKMANNSSØNN 19
RIKSSTYRE 19
RIKFOLKENE 19
RIKKEVEDEN 19
RIKSVEGEN 19
RIKOSJETTER 19
RIKSSPORTEN 19
RIKTIGHETA 19
RIKSAVISENE 19
RIKSSTYRA 19
RIKSBANKENE 19
RIKSSPORTER 19
RIKOSJETTEN 19
RIKSVEINETT 19
RIKSLØVE 19
RIKSLØVA 19
RIKSARKIV 19
RIKSVEGER 19
RIKSBANKER 18
RIKSAVISEN 18
RIKSAVISER 18
RIKFOLKET 18
RIKSPLANENE 18
RIKSBANKEN 18
RIKSKONSERT 18
RIKSTINGENE 18
RIKTIGHET 18
RIKELIGSTE 18
RIKSKANSLERE 18
RIKELIGERE 18
RIKSVEIENE 18
RIKSTELEFON 18
RIKKINGEN 18
RIKSLINGEN 18
RIKSMÅLET 17
RIKOSJETT 17
RIKSLINGA 17
RIKSPLANET 17
RIKSVEIER 17
RIKSEPLENE 17
RIKSAVISA 17
RIKELIGST 17
RIKSVEIEN 17
RIKSPLANER 17
RIKLINGEN 17
RIKSTAKSTENE 17
RIKSSAMTALER 17
RIKSALARMENE 17
RIKSSAMTALEN 17
RIKDOMMENE 17
RIKSMARKENE 17
RIKSGRENSEN 17
RIKSVEG 17
RIKSKANSLER 17
RIKKINGA 17
RIKSGRENSER 17
RIKFOLKA 17
RIKKEVED 17
RIKSPLANEN 17
RIKSSPORT 17
RIKSMØTENE 17
RIKSTINGET 17
RIKSGRENSA 16
RIKSEPLER 16
RIKSINGEN 16
RIKDOMMEN 16
RIKSPLANA 16
RIKSAVIS 16
RIKSTINGA 16
RIKSDAGENE 16
RIKSALARMEN 16
RIKKING 16
RIKSSAMTALE 16
RIKSTAKSTER 16
RIKFOLK 16
RIKSTAKSTEN 16
RIKSALARMER 16
RIKELIGE 16
RIKSBANK 16
RIKMALMENE 16
RIKSLING 16
RIKLINGA 16
RIKSEPLET 16
RIKTINGEN 16
RIKTIGSTE 16
RIKSGRENSE 16
RIKDOMMER 16
RIKSMØTET 16
RIKTIGERE 16
RIKSMARKEN 16
RIKINGENE 16
RIKGASSENE 16
RIKSMØTER 16
RIKSRÅDENE 16
RIKSDALEREN 15
RIKSDALERNE 15
RIKSSAKENE 15
RIKSARENAENE 15
RIKSTEATERET 15
RIKSTRENEREN 15
RIKSTRENERNE 15
RIKGASSEN 15
RIKULENE 15
RIKSTING 15
RIKTINGA 15
RIKTIGST 15
RIKMALMEN 15
RIKSMARKA 15
RIKSRÅDER 15
RIKSINGA 15
RIKSDAGEN 15
RIKSRÅDET 15
RIKSEPLA 15
RIKSMØTA 15
RIKINGER 15
RIKINGEN 15
RIKMALMER 15
RIKSMÅL 15
RIKSVEI 15
RIKSPLAN 15
RIKELIG 15
RIKGASSER 15
RIKLING 15
RIKSRÅDEN 15
RIKSDAGER 15
RIKSMØTE 15
RIKSEPLE 15
RIKSNETTENE 14
RIKSRETTENE 14
RIKMENNENE 14
RIKSTEATRET 14
RIKSARENAEN 14
RIKSARENAER 14
RIKSMARK 14
RIKSTRENERE 14
RIKINGA 14
RIKULEN 14
RIKTING 14
RIKSRÅDA 14
RIKTIGE 14
RIKSTAKST 14
RIKULER 14
RIKSING 14
RIKKELET 14
RIKSDALERE 14
RIKSALARM 14
RIKSSAKER 14
RIKSSAKEN 14
RIKSADELEN 14
RIKSTEATER 13
RIKSNETTET 13
RIKSLENDE 13
RIKING 13
RIKSTRENER 13
RIKULA 13
RIKSRETTER 13
RIKSRETTEN 13
RIKSTEATRA 13
RIKKENDE 13
RIKMANNEN 13
RIKSDALER 13
RIKULE 13
RIKSSAKA 13
RIKSTEATRE 13
RIKTIG 13
RIKMALM 13
RIKSDAG 13
RIKGASS 13
RIKSRÅD 13
RIKDOM 12
RIKKETE 12
RIKKEDE 12
RIKSADEL 12
RIKKEL 12
RIKKENE 12
RIKSSAK 12
RIKSNETTA 12
RIKSARENA 12
RIKLENDE 12
RIKSLEDE 12
RIKSLETE 12
RIKKER 11
RIKTENDE 11
RIKKES 11
RIKKET 11
RIKKEN 11
RIKSLET 11
RIKSLER 11
RIKSRETT 11
RIKLETE 11
RIKSNETT 11
RIKSLES 11
RIKMANN 11
RIKMENN 11
RIKSENDE 11
RIKSLA 10
RIKKA 10
RIKKE 10
RIKSLE 10
RIKLER 10
RIKESTE 10
RIKSENE 10
RIKLET 10
RIKLES 10
RIKTENE 10
RIKSET 9
RIKK 9
RIKSL 9
RIKLE 9
RIKSEN 9
RIKENE 9
RIKLA 9
RIKSER 9
RIKEST 9
RIKTET 9
RIKTER 9
RIKSES 9
RIKTES 9
RIKERE 9
RIKL 8
RIKTE 8
RIKTA 8
RIKSE 8
RIKER 8
RIKSA 8
RIKET 8
RIKE 7
RIKA 7
RIKS 7
RIKT 7

Ord som slutter med RIK

OrdPoeng
OPPLEVELSESRIK 31
BEGIVENHETSRIK 30
BETYDNINGSRIK 30
INNFLYTELSESRIK 29
PERSPEKTIVRIK 29
UTBYTTERIK 26
KUNNSKAPSRIK 25
JUBELSKRIK 25
NÆRINGSRIK 24
FLØYTERIK 24
NYTINGSRIK 24
MOTSETNINGSRIK 24
INITIATIVRIK 23
FREMGANGSRIK 23
FRAMGANGSRIK 23
FRYDESKRIK 23
FUGLESKRIK 23
PROTESTSKRIK 22
ØYEKRIK 22
VARSELSSKRIK 22
PRIMALSKRIK 22
TRADISJONSRIK 22
NYTELSESRIK 22
MJØLKERIK 22
OPPSKRIK 21
UGLESKRIK 21
TRADISJONRIK 21
DYGDERIK 21
VARSELSKRIK 21
INNHOLDSRIK 20
MÅKESKRIK 20
GLEDESSKRIK 20
UNGESKRIK 20
OMFANGSRIK 20
LYSINRIK 20
PROTEINRIK 19
HJORTERIK 19
SKJELLRIK 19
BLOMSTRIK 19
FØLGERIK 19
POENGRIK 19
NYANSERIK 19
BÆRRIK 19
KJØTTRIK 19
RAVNESKRIK 19
GLEDESKRIK 19
MOTIVRIK 19
GULLRIK 18
STYRTRIK 18
SØLVRIK 18
MJØLRIK 18
KVISTRIK 18
PURINRIK 18
LÆRERIK 18
BILLEDRIK 18
LAUVRIK 18
KALORIRIK 18
HENDELSESRIK 18
KONTRASTRIK 18
INNFALLSRIK 18
NEDBØRRIK 18
ANGSTSKRIK 18
BARNESKRIK 18
RESULTATRIK 18
SUKSESSRIK 18
KJERNERIK 17
POESIRIK 17
VEKSTRIK 17
SMERTESKRIK 17
KATTESKRIK 17
GRØDERIK 17
KLANGRIK 17
FOLKERIK 17
MELODIRIK 17
PENGERIK 17
DRØMMERIK 17
FRUKTRIK 17
DØDSSKRIK 17
KALDSKRIK 17
GRUNNRIK 17
SMÅSKRIK 17
GAVERIK 17
LØVRIK 17
LYSRIK 17
OPPRIK 17
SKOGRIK 17
HULLRIK 17
JEVNRIK 17
SØKKRIK 17
PLANTERIK 16
FLØTERIK 16
VILTRIK 16
BILDERIK 16
FIBERRIK 16
FLESKERIK 16
STORSKRIK 16
STRÅLERIK 16
ENERGIRIK 16
DETALJRIK 16
GAGNRIK 16
MINERALRIK 16
ÆRERIK 16
FULLRIK 16
BLODRIK 16
BUNNRIK 16
NØDSKRIK 16
KAMBRIK 16
OLJERIK 16
ILLSKRIK 16
BERGRIK 16
LØFTERIK 16
MELKERIK 15
SKAURIK 15
FISKERIK 15
RAMASKRIK 15
METALLRIK 15
FARGERIK 15
ELVERIK 15
BESKRIK 15
KALKRIK 15
FOLLRIK 15
URSKRIK 15
EGGRIK 15
RESURSRIK 15
STOFFRIK 15
GLANSRIK 15
FLESKRIK 15
NYRIK 15
BRÅRIK 15
FANTASIRIK 15
TRØSTERIK 15
GLEDERIK 15
SJANSERIK 15
FOLDERIK 15
ULLRIK 14
KORNRIK 14
FORMRIK 14
BILRIK 14
VINRIK 14
DUFTRIK 14
MÅLRIK 14
HÅRRIK 14
FOLDRIK 14
VASSRIK 14
LAKSERIK 14
NØTTERIK 14
OVRIK 14
SNILLRIK 14
BLADRIK 14
VANNRIK 14
EVNERIK 14
SMAKSRIK 14
PELSRIK 14
BARNERIK 14
NÅDERIK 13
SAGNRIK 13
SEIERSRIK 13
JERNRIK 13
MALMRIK 13
MØTRIK 13
JAMRIK 13
MINNERIK 13
TANKERIK 13
NISKRIK 13
SOLRIK 12
STORRIK 12
ÅNDRIK 12
BIRIK 12
RÅDRIK 12
STEINRIK 12
MALTRIK 12
ANSKRIK 12
TALLRIK 12
DÅDRIK 12
SNØRIK 12
DATAFRIK 12
TONERIK 12
SEIERRIK 12
DURIK 11
SPRIK 11
ORDRIK 11
SAFTRIK 11
SINNRIK 11
UTRIK 11
MELRIK 11
BERIK 11
FETTRIK 11
BRIK 10
ARTSRIK 10
SKRIK 10
FENRIK 10
IDERIK 10
TRERIK 9
ALRIK 9
ANDRIK 9
DERRIK 9
KRIK 9
STRIK 8
ANRIK 8
FRIK 8

Lignende ord av RIK

Anagram av RIK

For mer informasjon om ordet RIK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RIK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok