RIK i Wordfeud - ordspill.com

RIK i Wordfeud

RIK er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver IKR.

Wordfeud poeng
6
Wordfeud poeng per bokstav
R1I2K3

Ved å legge til én bokstav til RIK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VIRK 11
KVIR 11
KIPR 10
KRIG 10
PIRK 10
RIKL 8
KRIM 8
LIRK 8
FRIK 8
SKRI 7
SKIR 7
SIKR 7
RISK 7
RIKT 7
RIKS 7
DIRK 7
RIKE 7
RIKA 7
REIK 7
KRIT 7
KRIS 7
KRIA 7
IRSK 7
RAKI 7

Ord som starter på RIK

OrdPoeng
RIKSOPPGAVER 30
RIKSOPPGAVEN 30
RIKSOPPGAVA 29
RIKSOPPGAVE 29
RIKSDAGSVALG 26
RIKSMÅLSFOLK 26
RIKHOLDIGHET 26
RIKSPOLITISK 25
RIKSREVISJON 25
RIKSVÅPENET 24
RIKSFORBUNDA 24
RIKSHOSPITAL 24
RIKSBANKSJEF 24
RIKSVÅPNENE 24
RIKSSPRÅKENE 23
RIKSFORBUND 23
RIKSMÅLSNORM 23
RIKSARKIVENE 22
RIKSADVOKAT 22
RIKSVÅPNA 22
RIKSSTYREREN 22
RIKHOLDIGE 22
RIKSSTYRERNE 22
RIKELIGHETEN 22
RIKSANLEGGET 22
RIKSSYNSERNE 22
RIKSVÅPEN 22
RIKSSPRÅKET 22
RIKSANTIKVAR 22
RIKELIGHETER 22
RIKSARKIVAR 21
RIKHOLDIG 21
RIKSARKIVER 21
RIKSSTYRENE 21
RIKSSTYRERE 21
RIKSLØVENE 21
RIKSSYNSERE 21
RIKSANLEGGA 21
RIKSARKIVET 21
RIKSSPRÅKA 21
RIKSDEKNINGA 21
RIKSMÅLSMANN 21
RIKTIGHETENE 21
RIKSSAMLINGA 21
RIKSGALLERIA 21
RIKELIGHETA 21
RIKSARKIVA 20
RIKSSTYRER 20
RIKSSTYRET 20
RIKTIGNOK 20
RIKSANLEGG 20
RIKSSYNSER 20
RIKELIGHET 20
RIKSKANSELLI 20
RIKSSPRÅK 20
RIKSSAMLING 20
RIKSGALLERI 20
RIKSDEKNING 20
RIKSKJENDIS 20
RIKSLØVER 20
RIKTIGHETEN 20
RIKOSJETTENE 20
RIKOSJETTERT 20
RIKSSPORTENE 20
RIKOSJETTERE 20
RIKTIGHETER 20
RIKSVEGENE 20
RIKSLØVEN 20
RIKSSTYRA 19
RIKSVEGEN 19
RIKSVEGER 19
RIKSVEINETT 19
RIKFOLKENE 19
RIKTIGHETA 19
RIKKINGENE 19
RIKOSJETTER 19
RIKSSPORTEN 19
RIKOSJETTEN 19
RIKSBANKENE 19
RIKSSPORTER 19
RIKSAVISENE 19
RIKSDEKKENDE 19
RIKMANNSSØNN 19
RIKSARKIV 19
RIKSSTYRE 19
RIKSLØVA 19
RIKSLØVE 19
RIKELIGSTE 18
RIKSKONSERT 18
RIKKINGER 18
RIKSKANSLERE 18
RIKFOLKET 18
RIKSMÅLENE 18
RIKSVEIENE 18
RIKKINGEN 18
RIKLINGENE 18
RIKTIGHET 18
RIKELIGERE 18
RIKSBANKEN 18
RIKSTELEFON 18
RIKSPLANENE 18
RIKSBANKER 18
RIKSGRENSENE 18
RIKSAVISER 18
RIKSAVISEN 18
RIKFOLKA 17
RIKSSAMTALEN 17
RIKSGRENSER 17
RIKSSPORT 17
RIKSINGENE 17
RIKSMØTENE 17
RIKSPLANEN 17
RIKSKANSLER 17
RIKKINGA 17
RIKSMARKENE 17
RIKSPLANET 17
RIKDOMMENE 17
RIKSPLANER 17
RIKSGRENSEN 17
RIKTINGENE 17
RIKELIGST 17
RIKSVEG 17
RIKSALARMENE 17
RIKLINGER 17
RIKSAVISA 17
RIKSTAKSTENE 17
RIKSVEIEN 17
RIKLINGEN 17
RIKSMÅLET 17
RIKSVEIER 17
RIKSSAMTALER 17
RIKOSJETT 17
RIKSAVIS 16
RIKSMARKEN 16
RIKSRÅDENE 16
RIKINGENE 16
RIKSGRENSE 16
RIKTINGEN 16
RIKSMØTET 16
RIKSMÅLA 16
RIKSALARMEN 16
RIKDOMMER 16
RIKSTAKSTEN 16
RIKSPLANA 16
RIKLINGA 16
RIKKING 16
RIKSTAKSTER 16
RIKSALARMER 16
RIKSSAMTALE 16
RIKFOLK 16
RIKSINGER 16
RIKSDAGENE 16
RIKTIGSTE 16
RIKSGRENSA 16
RIKTIGERE 16
RIKDOMMEN 16
RIKELIGE 16
RIKSINGEN 16
RIKTINGER 16
RIKSMØTER 16
RIKSBANK 16
RIKSMÅL 15
RIKSDALEREN 15
RIKSMØTE 15
RIKSRÅDET 15
RIKSINGA 15
RIKSPLAN 15
RIKSDALERNE 15
RIKSTRENEREN 15
RIKTINGA 15
RIKSDAGER 15
RIKSTEATRENE 15
RIKSRÅDER 15
RIKSMØTA 15
RIKTIGST 15
RIKINGEN 15
RIKSTEATERET 15
RIKLING 15
RIKSTRENERNE 15
RIKELIG 15
RIKSMARKA 15
RIKSARENAENE 15
RIKSRÅDEN 15
RIKINGER 15
RIKSDAGEN 15
RIKSVEI 15
RIKSING 14
RIKTIGE 14
RIKSTEATRET 14
RIKSRETTENE 14
RIKSARENAER 14
RIKSARENAEN 14
RIKSTRENERE 14
RIKSMARK 14
RIKSNETTENE 14
RIKSTAKST 14
RIKTING 14
RIKSDALERE 14
RIKSRÅDA 14
RIKKELET 14
RIKMENNENE 14
RIKSALARM 14
RIKSRETTER 13
RIKSDALER 13
RIKSRETTEN 13
RIKTIG 13
RIKING 13
RIKSTEATER 13
RIKSTRENER 13
RIKSNETTET 13
RIKMANNEN 13
RIKKENDE 13
RIKSRÅD 13
RIKSTEATRA 13
RIKSDAG 13
RIKSTEATRE 13
RIKDOM 12
RIKSARENA 12
RIKSNETTA 12
RIKLENDE 12
RIKKETE 12
RIKKEL 12
RIKKEDE 12
RIKKET 11
RIKLEDE 11
RIKMANN 11
RIKLETE 11
RIKSNETT 11
RIKSRETT 11
RIKTENDE 11
RIKKES 11
RIKKER 11
RIKMENN 11
RIKSENDE 11
RIKLET 10
RIKKA 10
RIKLER 10
RIKSENE 10
RIKLES 10
RIKENDE 10
RIKSEDE 10
RIKTENE 10
RIKSETE 10
RIKTEDE 10
RIKESTE 10
RIKTETE 10
RIKKE 10
RIKK 9
RIKLA 9
RIKLE 9
RIKEST 9
RIKERE 9
RIKTET 9
RIKTES 9
RIKSET 9
RIKSES 9
RIKSER 9
RIKTER 9
RIKENE 9
RIKSEN 9
RIKETE 9
RIKTE 8
RIKL 8
RIKSA 8
RIKTA 8
RIKET 8
RIKSE 8
RIKES 8
RIKER 8
RIKT 7
RIKS 7
RIKE 7
RIKA 7

Ord som slutter med RIK

OrdPoeng
OPPLEVELSESRIK 31
BEGIVENHETSRIK 30
BETYDNINGSRIK 30
INNFLYTELSESRIK 29
PERSPEKTIVRIK 29
UTBYTTERIK 26
KUNNSKAPSRIK 25
JUBELSKRIK 25
NYTINGSRIK 24
NÆRINGSRIK 24
MOTSETNINGSRIK 24
FUGLESKRIK 23
FRAMGANGSRIK 23
FRYDESKRIK 23
FREMGANGSRIK 23
INITIATIVRIK 23
VARSELSSKRIK 22
TRADISJONSRIK 22
PROTESTSKRIK 22
NYTELSESRIK 22
ØYEKRIK 22
PRIMALSKRIK 22
UGLESKRIK 21
VARSELSKRIK 21
TRADISJONRIK 21
UNGESKRIK 20
OMFANGSRIK 20
INNHOLDSRIK 20
GLEDESSKRIK 20
MÅKESKRIK 20
MOTIVRIK 19
GLEDESKRIK 19
PROTEINRIK 19
RAVNESKRIK 19
SUKSESSRIK 18
ANGSTSKRIK 18
INNFALLSRIK 18
BARNESKRIK 18
STYRTRIK 18
RESULTATRIK 18
HENDELSESRIK 18
BILLEDRIK 18
NEDBØRRIK 18
KALORIRIK 18
KONTRASTRIK 18
LÆRERIK 18
SMÅSKRIK 17
GRØDERIK 17
SMERTESKRIK 17
KALDSKRIK 17
GRUNNRIK 17
KLANGRIK 17
SØKKRIK 17
FOLKERIK 17
KATTESKRIK 17
DØDSSKRIK 17
ENERGIRIK 16
STORSKRIK 16
ÆRERIK 16
DETALJRIK 16
BILDERIK 16
OLJERIK 16
KAMBRIK 16
LØFTERIK 16
BLODRIK 16
FIBERRIK 16
NØDSKRIK 16
ILLSKRIK 16
MINERALRIK 16
FANTASIRIK 15
SJANSERIK 15
RAMASKRIK 15
FARGERIK 15
ELVERIK 15
GLEDERIK 15
NYRIK 15
FOLDERIK 15
FISKERIK 15
KALKRIK 15
URSKRIK 15
FOLLRIK 15
EVNERIK 14
VASSRIK 14
VANNRIK 14
FOLDRIK 14
LAKSERIK 14
BARNERIK 14
HÅRRIK 14
MØTRIK 13
NISKRIK 13
SEIERSRIK 13
MINNERIK 13
JERNRIK 13
ÅNDRIK 12
DÅDRIK 12
SNØRIK 12
DATAFRIK 12
SOLRIK 12
ØLRIK 12
TALLRIK 12
SEIERRIK 12
STEINRIK 12
ANSKRIK 12
BERIK 11
ORDRIK 11
SPRIK 11
SINNRIK 11
UTRIK 11
DURIK 11
SKRIK 10
ARTSRIK 10
FENRIK 10
IDERIK 10
KRIK 9
ANDRIK 9
DERRIK 9
ANRIK 8
FRIK 8

Lignende ord av RIK

Anagram av RIK

For mer informasjon om ordet RIK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet RIK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok