ROV i Wordfeud - ordspill.com

ROV i Wordfeud

ROV er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ORV.

Wordfeud poeng
9
Wordfeud poeng per bokstav
R1O3V5

Ved å legge til én bokstav til ROV kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GROV 13
PROV 13
HVOR 12
KORV 12
ORVA 10
OVER 10
OVRA 10
OVRE 10
ROVA 10
ROVE 10
SVOR 10
TORV 10
VORD 10

Ord som starter på ROV

OrdPoeng
ROVFUGLNEBBENE 34
ROVFUGLNEBBET 33
ROVFUGLNEBBEN 33
ROVDYRINSTINKTA 32
ROVFUGLNEBBA 32
ROVDYRINSTINKT 31
ROVFUGLNEBB 31
ROVDYRTENNENE 26
ROVDYRTENNER 25
ROVDYRTANNEN 25
ROVHUGSTENE 25
ROVHUGSTEN 24
ROVHOGSTENE 24
ROVFUGLENE 24
ROVHUGSTER 24
ROVDYRTANNA 24
ROVLYSTENE 24
ROVLYSTER 23
ROVHOGSTEN 23
ROVFUGLER 23
ROVLYSTEN 23
ROVFUGLEN 23
ROVHOGSTER 23
ROVDYRTANN 23
ROVLYSTA 22
ROVETROLLENE 22
ROVDYRENE 22
ROVHUGST 22
ROVETROLLET 21
ROVINSEKTENE 21
ROVMÅKENE 21
ROVVILTET 21
ROVFUGL 21
ROVLYST 21
ROVJAKTENE 21
ROVDYRET 21
ROVHOGST 21
ROVINSEKTET 20
ROVJAKTEN 20
ROVFISKENE 20
ROVINSEKTER 20
ROVMORDERNE 20
ROVMÅKEN 20
ROVDYRA 20
ROVETROLLA 20
ROVJAKTER 20
ROVMÅKER 20
ROVMORDEREN 20
ROVFISKEN 19
ROVDRIFTENE 19
ROVMÅSENE 19
ROVMORDENE 19
ROVMORDERE 19
ROVINSEKTA 19
ROVFISKET 19
ROVETROLL 19
ROVDYR 19
ROVMÅKA 19
ROVFISKER 19
ROVVILT 19
ROVMÅKE 19
ROVJAKTA 19
ROVINSEKT 18
ROVMIDDENE 18
ROVJAKT 18
ROVMÅSER 18
ROVDRIFTEN 18
ROVFISKE 18
ROVDRIFTER 18
ROVMÅSEN 18
ROVFISKA 18
ROVMORDER 18
ROVMORDET 18
ROVMORDA 17
ROVMIDDER 17
ROVMIDDEN 17
ROVFISK 17
ROVDRIFTA 17
ROVMÅSE 17
ROVTERNENE 16
ROVMORD 16
ROVDRIFT 16
ROVTENNENE 16
ROVMIDD 15
ROVTERNEN 15
ROVTERNER 15
ROVTANNEN 15
ROVTENNER 15
ROVTERNA 14
ROVTERNE 14
ROVERENE 14
ROVTANNA 14
ROVEREN 13
ROVTANN 13
ROVERNE 13
ROVERET 13
ROVERA 12
ROVENE 12
ROVERE 12
ROVER 11
ROVEN 11
ROVET 11
ROVA 10
ROVE 10

Ord som slutter med ROV

OrdPoeng
UTFALLSPROV 26
VITNEPROV 23
UNDERGROV 21
BRUDEROV 20
FORGROV 19
BEGROV 18
BARNEROV 17
NEDGROV 16
PROV 13
GROV 13
SKROV 13

Bøyningsformer av ROV

Lignende ord av ROV

Anagram av ROV

For mer informasjon om ordet ROV kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ROV til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok