SATS i Wordfeud - ordspill.com

SATS i Wordfeud

SATS er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ASST.

Wordfeud poeng
4
Wordfeud poeng per bokstav
S1A1T1S1

Ved å legge til én bokstav til SATS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
TYSSA 12
TUSSA 8
SPAST 8
TOSSA 7
TISSA 6
SATSE 5
STANS 5
STASE 5
TASSE 5
TRASS 5

Ord som starter på SATS

OrdPoeng
SATSOPPBYGGINGA 43
SATSOPPBYGGING 42
SATSINGSPROGRAM 28
SATSINGSKOMMUNE 28
SATSREDUKSJONER 25
SATSNINGSOMRÅDA 25
SATSNINGSOMRÅDE 25
SATSINGSOMRÅDER 25
SATSREDUKSJONEN 25
SATSINGSOMRÅDET 25
SATSINGSOMRÅDA 24
SATSINGSOMRÅDE 24
SATSINGSPLANENE 23
SATSNINGSPLANER 23
SATSNINGSPLANEN 23
SATSREDUKSJON 23
SATSINGSPLANER 22
SATSINGSPLANEN 22
SATSØKNINGENE 22
SATSNINGSPLAN 21
SATSØKNINGEN 21
SATSINGSFELTENE 21
SATSØKNINGER 21
SATSNINGSFELTER 21
SATSNINGSFELTET 21
SATSINGSFELTET 20
SATSINGSFELTER 20
SATSNINGSFELTA 20
SATSØKNINGA 20
SATSINGSPLAN 20
SATSØKNING 19
SATSNINGSFELT 19
SATSINGSFELTA 19
SATSENDRINGENE 18
SATSINGSFELT 18
SATSPLANKENE 18
SATSENDRINGER 17
SATSENDRINGEN 17
SATSPLANKEN 17
SATSPLANKER 17
SATSENDRINGA 16
SATSPLANKE 16
SATSNINGENE 15
SATSENDRING 15
SATSNINGEN 14
SATSINGENE 14
SATSNINGER 14
SATSINGEN 13
SATSNINGA 13
SATSINGER 13
SATSNING 12
SATSINGA 12
SATSING 11
SATSENDE 8
SATSETE 7
SATSEDE 7
SATSENE 7
SATSES 6
SATSEN 6
SATSER 6
SATSET 6
SATSE 5
SATSA 5

Ord som slutter med SATS

OrdPoeng
BLOMSTEROPPSATS 30
AVSKRIVINGSSATS 30
PROGRESJONSSATS 28
ACETONTILSATS 26
KOLLEKTIVSATS 26
KLIPPEAVSATS 26
AVREGNINGSSATS 25
BORDOPPSATS 24
FORSVARSINNSATS 23
HJELPEINNSATS 23
KULTURINNSATS 23
KJEMPEINNSATS 23
OMSORGSINNSATS 23
MISJONSINNSATS 22
KAPITALINNSATS 22
EKSPORTINNSATS 22
MAKSIMUMSSATS 22
SÆRSKATTESATS 22
REFUSJONSSATS 22
TRAPPEAVSATS 22
GEBYRSATS 22
HOVEDINNSATS 21
SAMFUNNSINNSATS 21
BETALINGSSATS 21
BARNEHAGESATS 21
DUGNADSINNSATS 21
KONSULENTSATS 21
ALLEGRETTOSATS 21
SPESIALINNSATS 20
KILOMETERSATS 20
PIONERINNSATS 20
HELHETSINNSATS 20
AVGIFTSSATS 20
TOPPINNSATS 20
FORSKERINNSATS 20
TRYKKSATS 20
REDNINGSINNSATS 20
TRENINGSINNSATS 20
DISKONTOSATS 19
NETTOSKATTESATS 19
ARBEIDSINNSATS 19
KRIGSINNSATS 19
LIVSINNSATS 18
FANGSTINNSATS 18
ALLEGROSATS 18
MARKEDSINNSATS 18
KAMPINNSATS 18
MAKSIMALSATS 18
EIGENINNSATS 17
SALGSINNSATS 17
KNAPPSATS 17
FELLESINNSATS 17
HONORARSATS 17
DIKTERINNSATS 17
SALÆRSATS 17
TOPPSATS 16
EKSTRAINNSATS 16
STAFETTINNSATS 16
AKKORDSATS 16
FRADRAGSSATS 16
PORTOSATS 16
KRAFTINNSATS 16
KOSTNADSSATS 16
MELLOMSATS 16
VAREINNSATS 16
LEASINGSATS 16
PROSENTSATS 16
PREMIESATS 15
OPPSATS 15
LAGINNSATS 15
EGENINNSATS 15
TELEFONSATS 15
AVANSESATS 14
BØTESATS 14
FREDSINNSATS 14
LØNNSSATS 13
FOTOSATS 13
SLUTTSATS 13
TREDJESATS 13
TOLLSATS 12
DUALSATS 12
KRAFTSATS 12
MINSTESATS 12
SKATTESATS 12
KORSATS 11
ANDANTESATS 11
LEIESATS 10
SISTESATS 10
AVSATS 10
TIMESATS 10
MOTSATS 10
FORSATS 10
RENTESATS 9
TILSATS 9
INNSATS 8
TENNSATS 8
ANSATS 6

Bøyningsformer av SATS

Lignende ord av SATS

Anagram av SATS

For mer informasjon om ordet SATS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet SATS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok