SYKE i Wordfeud - ordspill.com

SYKE i Wordfeud

SYKE er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EKSY.

Wordfeud poeng
13
Wordfeud poeng per bokstav
S1Y8K3E1

Ved å legge til én bokstav til SYKE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
SKYVE 18
BYKSE 17
KYSJE 17
SKØYE 17
KØYES 17
PSYKE 17
JYSKE 17
KLYSE 15
KYLES 15
LYSKE 15
MYKES 15
MYSKE 15
FYKES 15
SYKLE 15
KYSEN 14
YNKES 14
TYSKE 14
SYNKE 14
SYKNE 14
SYKER 14
SYKEN 14
SKYER 14
SKYTE 14
SKYET 14
KYSER 14
SKYEN 14
RYKES 14
KRYES 14
KYTES 14
KYSTE 14
YRKES 14

Ord som starter på SYKE

OrdPoeng
SYKEHUSOPPHOLD 41
SYKEGYMNASTIKK 39
SYKEHUSBEHOVET 39
SYKEHUSBEHOVA 38
SYKEPLEIERYRKE 37
SYKEHUSUTSTYR 37
SYKEHUSMILJØER 37
SYKEHUSSØPPEL 37
SYKEHJEMSBESØK 37
SYKEPLEIERYRKA 37
SYKEHUSMILJØET 37
SYKEHUSBEHOV 37
SYKEHUSBESØKET 36
SYKEHUSTILBUDA 36
SYKEHUSMILJØA 36
SYKEHUSMILJØ 35
SYKEHUSTILBUD 35
SYKELIGGJORTE 35
SYKEHUSAVFALLA 35
SYKEHUSBESØKA 35
SYKEFRAVÆRENE 34
SYKEVÆRELSENE 34
SYKEHUSBESØK 34
SYKEHUSTABBENE 34
SYKEHUSSØPLET 34
SYKEOPPDRAGENE 34
SYKEHUSAVFALL 34
SYKEHUSSØPLER 34
SYKELIGGJORT 34
SYKEGYMNASTENE 34
SYKEGYMNASTEN 33
SYKEHJEMSPOST 33
SYKEHUSTABBEN 33
SYKEHUSSØPLA 33
SYKEVÆRELSER 33
SYKEFRAVÆRET 33
SYKEOPPDRAGET 33
SYKEVÆRELSET 33
SYKEGYMNASTER 33
SYKEHUSTABBER 33
SYKEHJEMSKØEN 33
SYKEHJEMSKØER 33
SYKEFORSIKRING 33
SYKEPLEIERELEV 33
SYKEHUSPOSTENE 33
SYKEBEHANDLING 33
SYKEHJEMSPLASS 33
SYKEOPPDRAGA 32
SYKEAVDELINGER 32
SYKEHUSTABBE 32
SYKEAVDELINGEN 32
SYKEHUSPLASSEN 32
SYKEVÆRELSE 32
SYKEHJEMSSENGA 32
SYKEHUSVESENET 32
SYKEHUSPOSTEN 32
SYKEFRAVÆRA 32
SYKEVÆRELSA 32
SYKEPERMISJON 32
SYKEHUSPOSTER 32
SYKEHUSVESENER 32
SYKEHUSSENGENE 31
SYKEHUSSEKTOR 31
SYKEHUSKØENE 31
SYKEHUSSJEFEN 31
SYKEHUSPRESTER 31
SYKETRYGDENE 31
SYKEHJEMSSENG 31
SYKEOPPDRAG 31
SYKEJOURNALEN 31
SYKEHUSLEGENE 31
SYKEHJEMSKØ 31
SYKEHUSVESENA 31
SYKEAVDELINGA 31
SYKEHEIMSPLASS 31
SYKEHUSPRESTEN 31
SYKEGYMNAST 31
SYKEFRAVÆR 31
SYKEHUSSJEFER 31
SYKEJOURNALER 31
SYKETRYGDER 30
SYKEHJELPENE 30
SYKEHUSKØEN 30
SYKEHUSKØER 30
SYKEBÆREREN 30
SYKETRYGDEN 30
SYKEHUSPOST 30
SYKEHUSPLASS 30
SYKEBÆRERNE 30
SYKEAVDELING 30
SYKEHUSSENGEN 30
SYKEHUSLEGER 30
SYKEHUSDRIFTER 30
SYKEHUSLEDELSE 30
SYKERAPPORTEN 30
SYKEHUSSENGER 30
SYKERAPPORTER 30
SYKEHUSLEGEN 30
SYKEHUSVESEN 30
SYKEKURVENE 29
SYKEHJELPER 29
SYKEHISTORIENE 29
SYKEORDNINGENE 29
SYKEFORSIKREDE 29
SYKEHUSDRIFTA 29
SYKEHUSSENGA 29
SYKEFORSIKRETE 29
SYKEVOGNENE 29
SYKEJOURNAL 29
SYKELIGHETENE 29
SYKEBESØKENE 29
SYKEHUSSJEF 29
SYKEHUSLEGE 29
SYKEHUSPREST 29
SYKEMELDINGENE 29
SYKEHJELPEN 29
SYKETRYGDA 29
SYKEBÆRERE 29
SYKEHISTORIEN 28
SYKEMELDINGER 28
SYKEFORSIKRES 28
SYKEHUSMATENE 28
SYKETRYGD 28
SYKEFORSIKRER 28
SYKEORDNINGER 28
SYKEHUSDRIFT 28
SYKEHUSKØ 28
SYKEVOGNEN 28
SYKEKURVEN 28
SYKEHJELPA 28
SYKELIGHETER 28
SYKEBÆRER 28
SYKEORDNINGEN 28
SYKELIGHETEN 28
SYKELUGARENE 28
SYKEFORSIKRET 28
SYKERAPPORT 28
SYKEBESØKET 28
SYKEMELDINGEN 28
SYKEKURVER 28
SYKEHOTELLENE 28
SYKEHUSANSATTE 28
SYKEHISTORIER 28
SYKEVOGNER 28
SYKEHJEMMENE 28
SYKEHUSSENG 28
SYKEORDNINGA 27
SYKEHUSMATEN 27
SYKEHISTORIA 27
SYKEMELDINGA 27
SYKEFORSIKRA 27
SYKEARTIKKEL 27
SYKEHISTORIE 27
SYKEHOTELLER 27
SYKEFORSIKRE 27
SYKEHOTELLET 27
SYKEHUSANSATT 27
SYKETRANSPORT 27
SYKEHUSMATER 27
SYKELUGARER 27
SYKEVOGNA 27
SYKEKURVE 27
SYKELUGAREN 27
SYKEHJEMMET 27
SYKELIGHETA 27
SYKEHJELP 27
SYKEBESØKA 27
SYKELIGHET 26
SYKEORDNING 26
SYKEPLEIEREN 26
SYKEFORSIKR 26
SYKESTOVENE 26
SYKEBESØK 26
SYKEMELDING 26
SYKEHOTELLA 26
SYKEPLEIERNE 26
SYKEVOGN 26
SYKEHJEMMA 26
SYKEARTIKLENE 26
SYKEPENGENE 26
SYKEHUSMAT 25
SYKEARTIKLER 25
SYKEBÅRENE 25
SYKEPENGER 25
SYKEPLEIERE 25
SYKELUGAR 25
SYKESTOVER 25
SYKEPLEIENE 25
SYKESTOVEN 25
SYKEPOSTENE 25
SYKEHOTELL 25
SYKEPLEIEN 24
SYKEPOSTER 24
SYKEBÅREN 24
SYKEROMMENE 24
SYKEBILENE 24
SYKESTOVE 24
SYKESØSTRENE 24
SYKEPASSERNE 24
SYKELØNNENE 24
SYKESTOVA 24
SYKEBÅRER 24
SYKESØSTEREN 24
SYKEPOSTEN 24
SYKEPLEIER 24
SYKEHEIMENE 24
SYKEPASSEREN 24
SYKEHUSENE 24
SYKEBILER 23
SYKEBÅRA 23
SYKEHJEM 23
SYKEBÅRE 23
SYKEPLEIA 23
SYKEPLEIE 23
SYKEBILEN 23
SYKEHUSET 23
SYKESØSTERA 23
SYKELØNNER 23
SYKEMELDENDE 23
SYKESTELLENE 23
SYKEHEIMEN 23
SYKESØSTRER 23
SYKESENGENE 23
SYKELØNNEN 23
SYKEPASSERE 23
SYKEROMMET 23
SYKEHEIMER 23
SYKESØSTER 22
SYKEPOST 22
SYKESENGER 22
SYKESTELLET 22
SYKEKASSENE 22
SYKEATTESTENE 22
SYKELØNNA 22
SYKEHUSA 22
SYKEDAGENE 22
SYKESENGEN 22
SYKEPASSER 22
SYKELIGE 22
SYKESØSTRE 22
SYKEROMMA 22
SYKELISTENE 22
SYKEDIETTENE 22
SYKESTUENE 22
SYKEKASSEN 21
SYKESTELLA 21
SYKEDAGER 21
SYKEKASSER 21
SYKELISTER 21
SYKESTUEN 21
SYKELØNN 21
SYKEDIETTEN 21
SYKEMELDTE 21
SYKELISTEN 21
SYKEDAGEN 21
SYKEMELDER 21
SYKESTUER 21
SYKEHUS 21
SYKELEIENE 21
SYKELIG 21
SYKEBIL 21
SYKESENGA 21
SYKEATTESTER 21
SYKEATTESTEN 21
SYKEMELDES 21
SYKEDIETTER 21
SYKEHEIM 21
SYKESENG 20
SYKESTUE 20
SYKELISTA 20
SYKESTUA 20
SYKESTELL 20
SYKEMELDT 20
SYKELEIER 20
SYKELEIET 20
SYKESALENE 20
SYKEKASSA 20
SYKEMELDE 20
SYKEKASSE 20
SYKELISTE 20
SYKEATTEST 19
SYKEDAG 19
SYKEROM 19
SYKESALEN 19
SYKEMELD 19
SYKEDIETT 19
SYKELEIA 19
SYKELEIE 19
SYKESALER 19
SYKESAL 17
SYKESTE 16
SYKENE 15
SYKEST 15
SYKERE 15
SYKEN 14
SYKER 14

Ord som slutter med SYKE

OrdPoeng
PAPEGØYESYKE 40
FORNØYELSESSYKE 38
TRYKKFALLSSYKE 37
LEGIONÆRSYKE 35
SUBSTANTIVSYKE 34
TÆRINGSSYKE 31
NYTINGSSYKE 31
HØYDESYKE 30
DYKKERSYKE 30
ELSKOVSSYKE 29
NYTELSESSYKE 29
OMGANGSSYKE 29
PYNTESYKE 28
SKURVESYKE 28
KLAUVSYKE 28
FYLLESYKE 28
INFLUENSASYKE 28
SKULKESYKE 27
BETONGSYKE 27
HUMØRSYKE 27
BAMBLESYKE 27
JAPPESYKE 27
VÆRSYKE 27
BROKKSYKE 27
KYSSESYKE 27
SELSKAPSSYKE 27
VALPESYKE 26
HØGDESYKE 26
SPYSYKE 26
KLOVSYKE 26
SUKKERSYKE 26
BLØDERSYKE 26
BRAKKESYKE 26
MUSKELSYKE 26
SPANSKESYKE 25
VERPESYKE 25
LUNGESYKE 25
HJERTESYKE 24
SKRAPESYKE 24
HERSKESYKE 23
DØMMESYKE 23
GIFTESYKE 23
TROMMESYKE 23
VINNESYKE 23
ÆRESYKE 23
PRAKTSYKE 23
HAVESYKE 23
SOVESYKE 23
AVINDSYKE 23
GIKTSYKE 23
GODTESYKE 23
SJØSYKE 22
ELEFANTSYKE 22
LUFTSYKE 22
MAVESYKE 22
PRESTESYKE 22
NAGANASYKE 22
KREFTSYKE 21
BILSYKE 21
MAGESYKE 21
HALSESYKE 21
KOSESYKE 21
MÅNESYKE 21
FALLESYKE 21
VANNSYKE 21
PRATESYKE 21
SKINNSYKE 21
MUSESYKE 21
MAKTSYKE 20
SMÅSYKE 20
MUSSYKE 20
VASSYKE 20
DØDSSYKE 20
JERNSYKE 20
KATTESYKE 20
REISESYKE 19
RØDSYKE 19
SINNSSYKE 19
ASTMASYKE 19
ALMESYKE 19
LASTESYKE 19
ASIASYKE 18
PSYKE 17

Bøyningsformer av SYKE

Lignende ord av SYKE

Anagram av SYKE

For mer informasjon om ordet SYKE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet SYKE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok