TAK i Wordfeud - ordspill.com

TAK i Wordfeud

TAK er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKT.

Wordfeud poeng
5
Wordfeud poeng per bokstav
T1A1K3

Ved å legge til én bokstav til TAK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
KYTA 13
VAKT 10
KVAT 10
ÅTAK 9
KUTA 9
ØKTA 9
TÅKA 9
PAKT 9
AUKT 9
KÅTA 9
KAUT 9
BAKT 9
JAKT 9
KOTA 8
HAKT 8
KHAT 8
TAKL 7
TIKA 7
KALT 7
MAKT 7
TALK 7
EKTA 6
TEAK 6
TANK 6
SKAT 6
TAKS 6
STAK 6
SAKT 6
RAKT 6
KANT 6
KART 6
KAST 6
KRAT 6
AKTE 6

Ord som starter på TAK

OrdPoeng
TAKUTBYGG 30
TAKRYGGER 24
TAKRYGGEN 24
TAKDRYPPA 24
TAKDRYPP 23
TAKHØYDER 23
TAKHØYDEN 23
TAKTLØYSE 22
TAKHØYDE 22
TAKSKJEGG 22
TAKTLØYSA 22
TAKRYGG 22
TAKTYPENE 21
TAKTYPER 20
TAKKEBREV 20
TAKBJELKE 20
TAKPAPPEN 20
TAKPAPPER 20
TAKTYPEN 20
TAKVINDUA 19
TAKVINKEL 19
TAKHØGDER 19
TAKYMETRE 19
TAKTYPE 19
TAKHØGDEN 19
TAKYMETER 19
TAKYMETRA 19
TAKLOKKEN 18
TAKHØGDA 18
TAKLOKKER 18
TAKPAPP 18
TAKRYTTER 18
TAKHØGDE 18
TAKVINDU 18
TAKBESLAG 18
TAKTIKKENE 17
TAKKEKORT 17
TAKTFULLT 17
TAKDUSJEN 17
TAKKEVERS 17
TAKSONOMI 17
TAKKOFFER 17
TAKTSTOKK 17
TAKKINGER 17
TAKLAMPENE 17
TAKSTFOLK 17
TAKLØKENE 17
TAKDUSJER 17
TAKTFULLE 17
TAKLUKENE 17
TAKKINGEN 17
TAKLINGEN 16
TAKTIKKER 16
TAKLAMPER 16
TAKSVALER 16
TAKLØKEN 16
TAKLØKER 16
TAKSVALEN 16
TAKLINGER 16
TAKLUKER 16
TAKLUKEN 16
TAKLOKK 16
TAKVARMER 16
TAKKINGA 16
TAKTFULL 16
TAKTIKKEN 16
TAKSONOME 16
TAKSONOMT 16
TAKVARMEN 16
TAKLAMPEN 16
TAKSASJON 16
TAKTSLAGA 15
TAKFORMER 15
TAKLINGA 15
TAKLAMPA 15
TAKKOFRA 15
TAKLAMPE 15
TAKVERDI 15
TAKSTIGER 15
TAKSVALA 15
TAKSTIGEN 15
TAKVARME 15
TAKKAMMER 15
TAKKOFRE 15
TAKINGENE 15
TAKKSAMME 15
TAKSTSJEF 15
TAKTEKKER 15
TAKNINGER 15
TAKPANELA 15
TAKTLAUSE 15
TAKTLAUST 15
TAKHALMEN 15
TAKSERING 15
TAKNINGEN 15
TAKPLATER 15
TAKGRINDA 15
TAKSTPRIS 15
TAKEOFFEN 15
TAKSVALE 15
TAKKAMMEN 15
TAKOMTIL 15
TAKSONOM 15
TAKFORMEN 15
TAKPLATEN 15
TAKHALMER 15
TAKKING 15
TAKLUKE 15
TAKDUSJ 15
TAKEOFFER 15
TAKLUKA 15
TAKTSLAG 14
TAKTIKERE 14
TAKTLØSE 14
TAKPLATA 14
TAKFORMA 14
TAKOMETRA 14
TAKKSAMST 14
TAKPANEL 14
TAKLEKTEN 14
TAKSTOLER 14
TAKPANNEN 14
TAKSTSUM 14
TAKFOTENE 14
TAKTLAUS 14
TAKPLATE 14
TAKSPERRA 14
TAKTLØST 14
TAKGRIND 14
TAKSTOLEN 14
TAKLØK 14
TAKKETALE 14
TAKTIKK 14
TAKOMETER 14
TAKMALERI 14
TAKLISTENE 14
TAKSPERRE 14
TAKINGEN 14
TAKNINGA 14
TAKPANNER 14
TAKLING 14
TAKRØRENE 14
TAKOMETRE 14
TAKSTIGE 14
TAKKSEMDA 14
TAKLEKTER 14
TAKINGER 14
TAKFLATEN 13
TAKEOFF 13
TAKFORM 13
TAKSTSONE 13
TAKLISTER 13
TAKHATTEN 13
TAKSTSONA 13
TAKTLØS 13
TAKNING 13
TAKHALM 13
TAKKELET 13
TAKÅSENE 13
TAKLEKTE 13
TAKINGA 13
TAKPANNE 13
TAKKSAMT 13
TAKSONENE 13
TAKRØRET 13
TAKHATTER 13
TAKTISKE 13
TAKFOTEN 13
TAKKSEMD 13
TAKPANNA 13
TAKLEKTA 13
TAKFOTER 13
TAKFLATER 13
TAKLISTEN 13
TAKTIKER 13
TAKING 12
TAKFLATA 12
TAKLEKT 12
TAKKENDE 12
TAKFLATE 12
TAKSTOL 12
TAKRØRA 12
TAKTISK 12
TAKSTMANN 12
TAKSTMENN 12
TAKÅSEN 12
TAKSONET 12
TAKÅSER 12
TAKSISENE 12
TAKTFASTE 12
TAKKSAM 12
TAKLISTA 12
TAKSONER 12
TAKSATOR 12
TAKTARTEN 11
TAKRASENE 11
TAKRENNEN 11
TAKSISEN 11
TAKRENNER 11
TAKLENDE 11
TAKKAM 11
TAKKEL 11
TAKRØR 11
TAKFOT 11
TAKTILT 11
TAKTARTER 11
TAKLIST 11
TAKKETE 11
TAKSONA 11
TAKKEDE 11
TAKTILE 11
TAKHATT 11
TAKSIENE 11
TAKSISER 11
TAKKENE 11
TAKSTEIN 11
TAKTFAST 11
TAKSENDE 10
TAKTERER 10
TAKÅS 10
TAKKET 10
TAKRASET 10
TAKSON 10
TAKKER 10
TAKTERES 10
TAKTIL 10
TAKRENNA 10
TAKKES 10
TAKSERES 10
TAKSERTE 10
TAKSIER 10
TAKKEN 10
TAKLENE 10
TAKSTENE 10
TAKLETE 10
TAKLEDE 10
TAKSERER 10
TAKRENNE 10
TAKTERTE 10
TAKTARTA 10
TAKRASA 9
TAKLER 9
TAKLES 9
TAKLET 9
TAKSERT 9
TAKSEDE 9
TAKSIS 9
TAKSTER 9
TAKTENE 9
TAKKA 9
TAKSENE 9
TAKSERE 9
TAKTERT 9
TAKTERE 9
TAKKE 9
TAKSTEN 9
TAKTART 9
TAKENDE 9
TAKSETE 9
TAKLE 8
TAKLA 8
TAKENE 8
TAKSES 8
TAKSER 8
TAKSEN 8
TAKRAS 8
TAKTER 8
TAKSET 8
TAKTEN 8
TAKK 8
TAKSE 7
TAKET 7
TAKTA 7
TAKST 7
TAKSA 7
TAKL 7
TAKA 6
TAKT 6
TAKS 6

Ord som slutter med TAK

OrdPoeng
VIDVINKELOPPTAK 38
OKSYGENOPPTAK 37
LYDBÅNDOPPTAK 37
BYSTYREVEDTAK 36
FJERNSYNSOPPTAK 36
FLYKTNINGMOTTAK 35
BØLGEBLIKKTAK 34
NÆRMILJØTILTAK 34
LYDBANDOPPTAK 34
FLYPLASSVEDTAK 33
ASYLSØKERMOTTAK 33
BYGGEFORETAK 33
BYGGEVEDTAK 33
HOVEDPLANVEDTAK 33
ORIGINALOPPTAK 32
MILJØVERNTILTAK 32
KOLLEKTIVTILTAK 32
BYRÅDSVEDTAK 31
MUSIKKOPPTAK 31
BYGGETILTAK 31
PRØVEOPPTAK 31
PRINSIPPVEDTAK 31
ADOPSJONSVEDTAK 31
OVERGANGSTILTAK 31
KOLLEGIEVEDTAK 30
KIRKEMØTEVEDTAK 30
BUDSJETTVEDTAK 29
BEVISOPPTAK 29
BOIKOTTVEDTAK 29
RIVNINGSVEDTAK 29
RIVINGSVEDTAK 28
BÆREHÅNDTAK 28
DOBBELTVEDTAK 28
FORBUDSVEDTAK 28
ARKIVOPPTAK 28
VIDEOOPPTAK 28
SANKSJONSVEDTAK 28
LAGTINGSVEDTAK 28
AVGIFTSVEDTAK 28
NÆRINGSINNTAK 27
KONGRESSVEDTAK 27
KONSERTOPPTAK 27
TELEFONOPPTAK 27
STORTINGSVEDTAK 27
KOFFERTHÅNDTAK 27
LYDOPPTAK 27
KONFLIKTTILTAK 27
RIKSDAGSVEDTAK 26
KONTROLLTILTAK 26
LEDIGHETSTILTAK 26
GJENOPPTAK 26
MINIBANKUTTAK 26
FREDNINGSVEDTAK 26
LIVEOPPTAK 26
BÅNDOPPTAK 26
UNGDOMSTILTAK 26
ÅRSMØTEVEDTAK 26
STUDENTOPPTAK 26
LANDSMØTEVEDTAK 26
AVGIFTSFRITAK 26
ALKOHOLINNTAK 26
JUNGELORDTAK 26
VIDEOPPTAK 25
FLERTALLSVEDTAK 25
ELEVOPPTAK 25
INDUSTRIFORETAK 25
PIRATOPPTAK 25
KASSETTOPPTAK 25
SIKRINGSTILTAK 25
KULTURTILTAK 25
HJELPETILTAK 25
TVANGSVEDTAK 25
TILBUDSTILTAK 25
PLATEOPPTAK 25
OMSORGSTILTAK 25
KRAFTOPPTAK 24
LÅNEOPPTAK 24
VELFERDSTILTAK 24
KOFFERTHANDTAK 24
TRIVSELSTILTAK 24
BREMSEHÅNDTAK 24
INKASSOFORETAK 24
HOVEDUNNTAK 24
STYREVEDTAK 24
FILMOPPTAK 24
PAPIRVEDTAK 24
MILJØTILTAK 24
FRYSVEDTAK 24
KJØKKENTAK 24
KYSTTILTAK 23
ASYLMOTTAK 23
BANDOPPTAK 23
SKØYTETAK 23
TRAFIKKTILTAK 23
KONSENSVEDTAK 23
FLERTALSVEDTAK 23
TVANGSTILTAK 23
GJELDSTILTAK 23
KREDITTFORETAK 22
HOVEDINNTAK 22
LOVVEDTAK 22
SPESIALTILTAK 22
PIONERTILTAK 22
REFORMVEDTAK 22
PROTEININNTAK 22
RYGGTAK 22
ENKELTVEDTAK 21
TIDSOPPTAK 21
PREMIEFRITAK 21
KONTANTUTTAK 21
KALORIINNTAK 21
ARBEIDSTILTAK 21
AKUTTMOTTAK 21
BRYTERTAK 21
DOBBELTTAK 21
BREMSEHANDTAK 21
GLIPPTAK 21
SALTOPPTAK 21
SKIPPERTAK 21
RIVEVEDTAK 21
FINANSFORETAK 20
SOSIALTILTAK 20
KLIMATILTAK 20
ENEEIERFORETAK 20
FRITIDSTILTAK 20
DØRHÅNDTAK 20
FISKEMOTTAK 20
TEGLSTEINSTAK 20
BJELKETAK 20
MARKEDSTILTAK 20
LÅNEVEDTAK 20
SVØMMETAK 20
SÆRTILTAK 20
REFORMTILTAK 20
SKATTEVEDTAK 20
AKUTTILTAK 19
VAREMOTTAK 19
FELLESTILTAK 19
STRAFFETILTAK 19
BLIKKTAK 19
ENKELTTILTAK 19
HASTEVEDTAK 19
VERNETILTAK 19
ANDELSFORETAK 19
BETONGTAK 19
POSTUTTAK 19
BANKUTTAK 19
STØTTETILTAK 19
HYTTETAK 19
STRAKSTILTAK 18
KVELERTAK 18
LÅNETILTAK 18
EKSTRATILTAK 18
KRISETILTAK 18
SPARETILTAK 18
SENATSVEDTAK 18
HELSETILTAK 18
LUFTINNTAK 18
MOMSFRITAK 18
SKATTEFRITAK 18
LAGUTTAK 17
DØRHANDTAK 17
LÅVETAK 17
STRUPETAK 17
KRAMPETAK 17
KVELETAK 17
STATSFORETAK 17
ANTENNEUTTAK 17
BOGETAK 17
HASTETILTAK 17
KOSTNADSTAK 17
YTTERTAK 17
NAPPETAK 16
OPPTAK 16
GIPSTAK 16
PULTTAK 16
KABINTAK 16
HALVTAK 16
NØDTILTAK 16
NEIVEDTAK 16
KNIPETAK 16
TUNELLTAK 16
MOTTILTAK 16
VALMTAK 15
FORINNTAK 15
OVERTAK 15
GRUSTAK 15
SLAKTERTAK 15
BASKETAK 15
SKIFERTAK 15
GJENTAK 15
RENTEFRITAK 15
BALLETAK 15
MOSKETAK 15
KIRKETAK 15
TORVTAK 15
RENSETILTAK 15
TUNNELTAK 15
BUSSTAK 15
LIVTAK 14
SKRÅTAK 14
FAVNTAK 14
BUETAK 14
GLASSTAK 14
FETTINNTAK 14
SPONTAK 14
NAKKETAK 14
SPENNETAK 14
HÅNDTAK 14
SPERRETAK 14
RIVETAK 14
ETERNITTAK 13
NEVETAK 13
SPADETAK 13
HALMTAK 13
SPENNTAK 13
KRAFTTAK 13
UNDERTAK 13
FANGTAK 13
STAVTAK 13
GLASTAK 13
MØNETAK 13
MANSARDTAK 13
HUSTAK 13
STÅLTAK 13
BILTAK 13
VEDTAK 12
STRÅTAK 12
UNNATAK 12
FEILTAK 12
FORETAK 12
NUNATAK 12
HANDTAK 11
SPATAK 11
UNNTAK 11
MOTTAK 11
SOLTAK 11
AVTAK 11
SADELTAK 11
ÅRETAK 11
ÅSTAK 10
FRITAK 10
RENTETAK 10
UTTAK 10
TILTAK 10
ORDTAK 10
MISTAK 10
SALTAK 9
ANDETAK 9
SANDTAK 9
INNTAK 9
ÅTAK 9
ARMTAK 9
NETTAK 8
TRETAK 8
STAK 6

Bøyningsformer av TAK

Lignende ord av TAK

Anagram av TAK

For mer informasjon om ordet TAK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TAK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok