TAP i Wordfeud - ordspill.com

TAP i Wordfeud

TAP er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver APT.

Wordfeud poeng
6
Wordfeud poeng per bokstav
T1A1P4

Ved å legge til én bokstav til TAP kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
PACT 16
TYPA 14
PUTA 10
PÅTA 10
PØTA 10
PAUT 10
GAPT 10
PAKT 9
LAPT 8
TAMP 8
PLAT 8
PALT 8
PAFT 8
TAPE 7
SPAT 7
RAPT 7
PRAT 7
PETA 7
APTE 7
PATE 7
PART 7
PANT 7
APET 7

Ord som starter på TAP

OrdPoeng
TAPSOPPGAVENE 31
TAPSOPPGAVER 30
TAPSOPPGAVEN 30
TAPSOPPGAVE 29
TAPSOPPGAVA 29
TAPPEANLEGGET 26
TAPSBELØPENE 25
TAPSØKNINGENE 25
TAPSPROSJEKT 25
TAPPEANLEGGA 25
TAPPELØPENE 24
TAPPEANLEGG 24
TAPSBELØPET 24
TAPSØKNINGEN 24
TAPSBØLGENE 24
TAPSØKNINGER 24
TAPSAVSETNING 24
TAPSBØLGEN 23
TAPSBRINGENDE 23
TAPSØKNINGA 23
TAPPEMASKINEN 23
TAPETSKJØTEN 23
TAPETSKJØTER 23
TAPPELØPET 23
TAPSBOMBENE 23
TAPSBELØPA 23
TAPPELUKENE 23
TAPSBØLGER 23
TAPPESTASJON 23
TAPESNIVÅENE 23
TAPPELØPA 22
TAPESNIVÅET 22
TAPSBOMBER 22
TAPSØKNING 22
TAPSTOPPENE 22
TAPPELUKER 22
TAPSBELØP 22
TAPSBOMBEN 22
TAPSBØLGA 22
TAPSBØLGE 22
TAPPELUKEN 22
TAPESNIVÅER 22
TAPSRISIKOENE 22
TAPETKNIVENE 22
TAPETSERKNIV 22
TAPPEMASKINA 22
TAPETKNIVER 21
TAPSTOPPER 21
TAPSBOMBA 21
TAPPENSTREKER 21
TAPSBOMBE 21
TAPSRISIKOEN 21
TAPPELUKA 21
TAPSKONTRAKT 21
TAPESNIVÅA 21
TAPSRISIKOER 21
TAPPEMASKIN 21
TAPETSKJØT 21
TAPSKONTOENE 21
TAPETMØLLENE 21
TAPETKNIVEN 21
TAPSTOPPEN 21
TAPPELØP 21
TAPPBORENE 21
TAPPELUKE 21
TAPSPROSENTER 21
TAPPBORET 20
TAPESTRYEN 20
TAPETMØLLEN 20
TAPSKONTOEN 20
TAPPETUTENE 20
TAPETMØLLET 20
TAPESNIVÅ 20
TAPERSTEMPLA 20
TAPEHOLDEREN 20
TAPPKILENE 20
TAPPBOREN 20
TAPPEKRANENE 20
TAPEHOLDERNE 20
TAPSKONTIENE 20
TAPPERHETENE 20
TAPERSTEMPEL 20
TAPETRULLENE 20
TAPSKONTOER 20
TAPSGARANTIER 20
TAPETRULLER 19
TAPPKRANENE 19
TAPPBORA 19
TAPPEKRANEN 19
TAPEHOLDERE 19
TAPSRISIKO 19
TAPETMØLLA 19
TAPPETUTEN 19
TAPPKILEN 19
TAPPSAGENE 19
TAPPEKRANER 19
TAPPERHETEN 19
TAPPENSTREK 19
TAPERULLENE 19
TAPETRULLEN 19
TAPSPROSENT 19
TAPPERHETER 19
TAPSAKSJENE 19
TAPSKUNDENE 19
TAPSANSLAGET 19
TAPETKOSTENE 19
TAPSFRADRAGA 19
TAPETSERINGA 19
TAPSANSVARET 19
TAPETKNIV 19
TAPPETUTER 19
TAPPKILER 19
TAPSTOPP 19
TAPPINGEN 19
TAPPSAGEN 18
TAPSKUNDEN 18
TAPSAKSJEN 18
TAPERULLER 18
TAPSANSLAGA 18
TAPSINDEKSER 18
TAPPSAGER 18
TAPSREKKENE 18
TAPETKOSTEN 18
TAPEHOLDER 18
TAPSAKSJER 18
TAPSKUNDER 18
TAPESTRY 18
TAPPERHETA 18
TAPETMØLL 18
TAPERULLEN 18
TAPPKRANER 18
TAPIOKAENE 18
TAPSGARANTI 18
TAPPEKRANA 18
TAPSFRADRAG 18
TAPETKOSTER 18
TAPPESTEDENE 18
TAPPKILE 18
TAPSINDEKSEN 18
TAPETSERING 18
TAPPBOR 18
TAPPKRANEN 18
TAPPINGA 18
TAPSANSVARA 18
TAPSKONTO 18
TAPIOKAEN 17
TAPSANSLAG 17
TAPASBARENE 17
TAPPESTEDET 17
TAPSFONDENE 17
TAPNINGENE 17
TAPPING 17
TAPETLIMENE 17
TAPSUTSATTE 17
TAPPESTEDER 17
TAPPERHET 17
TAPSREKKER 17
TAPPERIENE 17
TAPSKUNDE 17
TAPSKONTI 17
TAPETDØRENE 17
TAPSAKSJE 17
TAPPETUT 17
TAPISSERIENE 17
TAPPKRANA 17
TAPPEKRAN 17
TAPPSAGA 17
TAPSREKKEN 17
TAPEBITENE 17
TAPETRULL 17
TAPIOKAER 17
TAPSANSVAR 17
TAPETDØREN 16
TAPSINDEKS 16
TAPSLISTENE 16
TAPPERIER 16
TAPPSAG 16
TAPSREKKE 16
TAPISSERIET 16
TAPSREKKA 16
TAPEBITEN 16
TAPEBITER 16
TAPSTALLENE 16
TAPETDØRER 16
TAPETKOST 16
TAPPKRAN 16
TAPERULL 16
TAPNINGEN 16
TAPSFONDET 16
TAPASBARER 16
TAPPERIET 16
TAPNINGER 16
TAPETLIMET 16
TAPSUTSATT 16
TAPASBAREN 16
TAPISSERIER 16
TAPETLIMA 15
TAPERSIDENE 15
TAPINGEN 15
TAPETSERENDE 15
TAPSLISTER 15
TAPPESTED 15
TAPSFONDA 15
TAPNINGA 15
TAPIOKA 15
TAPETDØRA 15
TAPPERIA 15
TAPSLISTEN 15
TAPSTALLET 15
TAPISSERIA 15
TAPETSEREREN 15
TAPETSERERNE 15
TAPPEREN 14
TAPINGA 14
TAPSFOND 14
TAPPERI 14
TAPASBAR 14
TAPETDØR 14
TAPPERNE 14
TAPISSERI 14
TAPSSIDENE 14
TAPPENDE 14
TAPSLISTA 14
TAPSLISTE 14
TAPERSIDER 14
TAPSFRITT 14
TAPETSERERE 14
TAPERSIDEN 14
TAPSTALLA 14
TAPESTIDEN 14
TAPETLIM 14
TAPEBIT 14
TAPNING 14
TAPERSIDE 13
TAPPERE 13
TAPPEDE 13
TAPING 13
TAPPENE 13
TAPESTIDA 13
TAPSSIDER 13
TAPSTALL 13
TAPETSERER 13
TAPTOENE 13
TAPPERT 13
TAPETSERTE 13
TAPSSIDEN 13
TAPSFRIE 13
TAPETSERES 13
TAPPETE 13
TAPERSIDA 13
TAPPER 12
TAPSSIDA 12
TAPPEN 12
TAPSSIDE 12
TAPETSERT 12
TAPPET 12
TAPPES 12
TAPSFRI 12
TAPIRENE 12
TAPESTID 12
TAPENADEN 12
TAPETSERE 12
TAPTOER 12
TAPTOEN 12
TAPPA 11
TAPRESTE 11
TAPIRER 11
TAPENADE 11
TAPETENE 11
TAPPE 11
TAPETSER 11
TAPASENE 11
TAPIREN 11
TAPP 10
TAPTO 10
TAPETET 10
TAPASER 10
TAPERNE 10
TAPASEN 10
TAPRERE 10
TAPREST 10
TAPENDE 10
TAPETER 10
TAPEREN 10
TAPIR 9
TAPETA 9
TAPENE 9
TAPETE 9
TAPEDE 9
TAPERE 9
TAPER 8
TAPAS 8
TAPEN 8
TAPRE 8
TAPES 8
TAPET 8
TAPTE 8
TAPA 7
TAPT 7
TAPE 7

Ord som slutter med TAP

OrdPoeng
ASKORBINSYRETAP 33
PRODUKSJONSTAP 32
HUKOMMELSESTAP 29
INFLASJONSTAP 24
VÆSKETAP 24
AVBRUDDSTAP 24
TOMGANGSTAP 23
AVBROTTSTAP 23
ÅPNINGSTAP 23
ETTPOENGSTAP 23
PRESTISJETAP 22
VOLUMTAP 22
TRYKKTAP 22
ÅTTEMÅLSTAP 22
LAGRINGSTAP 22
KONTROLLTAP 22
FIREMÅLSTAP 21
SEMIFINALETAP 21
KJEMPETAP 21
AVSAVNSTAP 21
VALUTATAP 20
SJOKKTAP 20
VILJETAP 20
HUSLEIETAP 20
VELFERDSTAP 20
MILLIONTAP 20
POENGTAP 19
HØRSELSTAP 19
HJEMMETAP 19
BONUSTAP 19
TOMÅLSTAP 19
UTLÅNSTAP 19
WATTAP 18
ETTMÅLSTAP 18
VALGTAP 18
GLØDETAP 18
PENGETAP 17
LYSTAP 17
ÆRESTAP 17
KRIGSTAP 17
FRIHETSTAP 17
SYNSTAP 17
INNTEKTSTAP 17
VARMETAP 16
ENERGITAP 16
AVANSETAP 16
KUNDETAP 16
VERDITAP 16
BORTETAP 16
SÆDTAP 16
VEKTTAP 16
TONUSTAP 16
BLODTAP 16
LUKTTAP 16
AGIOTAP 16
BALLTAP 15
BRAKTAP 15
BANKTAP 15
JORDTAP 15
LUFTTAP 15
KURSTAP 15
STRØMTAP 15
FINALETAP 15
STOFFTAP 15
KRAFTTAP 14
HÅRTAP 14
DRIFTSTAP 14
VANNTAP 14
VASSTAP 14
SKATTETAP 14
NÅLETAP 14
TOTALTAP 14
JERNTAP 13
NÅLTAP 13
MINNETAP 13
NETTOTAP 13
FALLTAP 13
FORTAP 12
MASSETAP 12
LANDETAP 12
STORTAP 12
RENTETAP 11
TIDSTAP 11
SANSETAP 11
LANDTAP 11

Bøyningsformer av TAP

Lignende ord av TAP

Anagram av TAP

For mer informasjon om ordet TAP kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TAP til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok