TEGN i Wordfeud - ordspill.com

TEGN i Wordfeud

TEGN er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EGNT.

Wordfeud poeng
7
Wordfeud poeng per bokstav
T1E1G4N1

Ved å legge til én bokstav til TEGN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YNGET 15
TYNGE 15
GYTEN 15
GNYET 15
GJENT 11
UNGET 11
TÅGEN 11
TUNGE 11
GÅENT 11
GØTEN 11
GUTEN 11
GÅTEN 11
HENGT 10
GINET 9
GEINT 9
ETING 9
FENGT 9
LENGT 9
MENGT 9
TINGE 9
TEING 9
GNELT 9
TANGE 8
ANGET 8
DENGT 8
ENGST 8
TRENG 8
TEGNA 8
REGNT 8
TAGNE 8
TAGEN 8
STENG 8
NEGAT 8
NAGET 8
AGNET 8
GANET 8
GANTE 8
GATEN 8
GRENT 8
AGENT 8

Ord som starter på TEGN

OrdPoeng
TEGNSPRÅKBØKENE 34
TEGNSPRÅKBØKER 33
TEGNSPRÅKBOKEN 32
TEGNKOMBINASJON 32
TEGNSPRÅKBOKA 31
TEGNSPRÅKKURSET 31
TEGNSPRÅKKURSER 31
TEGNSPRÅKBOK 30
TEGNSPRÅKKURSA 30
TEGNINGKOPIENE 29
TEGNSPRÅKKURS 29
TEGNINGSPAKKENE 29
TEGNGIVINGENE 28
TEGNINGSPAKKER 28
TEGNINGKOPIEN 28
TEGNEBLYANTENE 28
TEGNEUTSTILLING 28
TEGNEPROGRAMMER 28
TEGNEPROGRAMMET 28
TEGNINGSPAKKEN 28
TEGNEKLADDEBOKA 28
TEGNFORKLARINGA 28
TEGNINGKOPIER 28
TEGNEBLYANTEN 27
TEGNEKLADDEBOK 27
TEGNINGSPAKKA 27
TEGNEBLYANTER 27
TEGNINGSPAKKE 27
TEGNFORKLARING 27
TEGNTYDINGENE 27
TEGNEPROGRAMMA 27
TEGNESERIEFIGUR 27
TEGNINGSUTKASTA 27
TEGNEAVDELINGER 27
TEGNINGSKURSENE 27
TEGNESERIEALBUM 27
TEGNERFORBUNDET 27
TEGNGIVINGEN 27
TEGNEAVDELINGEN 27
TEGNGIVINGER 27
TEGNINGSKURSEN 26
TEGNEBLOKKENE 26
TEGNINGFORMATET 26
TEGNGIVINGA 26
TEGNEBESTIKKENE 26
TEGNINGFORMATER 26
TEGNTYDINGEN 26
TEGNINGKOPI 26
TEGNINGSKURSER 26
TEGNEAVDELINGA 26
TEGNINGSUTKAST 26
TEGNERFORBUNDA 26
TEGNTYDINGER 26
TEGNTYDINGA 25
TEGNEAVDELING 25
TEGNEBLOKKEN 25
TEGNEBLOKKER 25
TEGNEBLYANT 25
TEGNERFORBUND 25
TEGNINGFORMATA 25
TEGNGIVING 25
TEGNEBESTIKKET 25
TEGNESYSTEMENE 25
TEGNINGSLISTENE 24
TEGNTYDING 24
TEGNINGSKURS 24
TEGNEPROGRAM 24
TEGNSYSTEMENE 24
TEGNINGFORMAT 24
TEGNINGSFRISTEN 24
TEGNINGSFRISTER 24
TEGNEBLOKKA 24
TEGNESYSTEMET 24
TEGNEBESTIKKA 24
TEGNESYSTEMER 24
TEGNNØKKELEN 23
TEGNELÆRERNE 23
TEGNEPROSESSENE 23
TEGNEREDSKAPENE 23
TEGNEBESTIKK 23
TEGNSYSTEMER 23
TEGNINGSLISTEN 23
TEGNESERIEBLADA 23
TEGNSPRÅKENE 23
TEGNSYSTEMET 23
TEGNSKRIVERNE 23
TEGNELÆREREN 23
TEGNEPAPIRENE 23
TEGNINGSLISTER 23
TEGNEKONTORENE 23
TEGNSKRIVEREN 23
TEGNESERIEFORMA 23
TEGNESYSTEMA 23
TEGNEBLOKK 23
TEGNEPROSESSER 22
TEGNEKONTORET 22
TEGNSYSTEMA 22
TEGNINGSFRIST 22
TEGNEBØKENE 22
TEGNINGSRETTENE 22
TEGNELÆRERE 22
TEGNSPRÅKET 22
TEGNESERIEFORM 22
TEGNESERIEBLAD 22
TEGNESERIEHEFTA 22
TEGNEREDSKAPEN 22
TEGNINGSTIDENE 22
TEGNEKONTORER 22
TEGNEREDSKAPET 22
TEGNEPAPIRER 22
TEGNESERIEHEFTE 22
TEGNEREDSKAPER 22
TEGNSKRIVERE 22
TEGNESYSTEM 22
TEGNEPROSESSEN 22
TEGNEPAPIRET 22
TEGNINGSLISTA 22
TEGNINGSLISTE 22
TEGNEKULLENE 22
TEGNESERIEHELT 21
TEGNINGSRETTER 21
TEGNINGSTIDEN 21
TEGNSETNINGENE 21
TEGNINGSRETTEN 21
TEGNSETTINGENE 21
TEGNEARBEIDENE 21
TEGNEPAPIRA 21
TEGNEMASKINENE 21
TEGNEKONTORA 21
TEGNSKRIVER 21
TEGNEBØKER 21
TEGNEREDSKAPA 21
TEGNEKUNSTENE 21
TEGNELÆRER 21
TEGNSPRÅKA 21
TEGNEKULLET 21
TEGNINGSTIDER 21
TEGNSYSTEM 21
TEGNNØKKEL 21
TEGNEKURSENE 20
TEGNESØMMENE 20
TEGNEKUNSTEN 20
TEGNLÆREN 20
TEGNESKOLENE 20
TEGNEARBEIDET 20
TEGNEPROSESS 20
TEGNEMASKINER 20
TEGNSETNINGER 20
TEGNEBOKEN 20
TEGNSETTINGEN 20
TEGNINGSTIDA 20
TEGNSETNINGEN 20
TEGNEPAPIR 20
TEGNEKULLA 20
TEGNSETTINGER 20
TEGNEATELIERENE 20
TEGNEMASKINEN 20
TEGNNØKLENE 20
TEGNSPRÅK 20
TEGNSKRIFTENE 20
TEGNEKONTOR 20
TEGNEKUNSTER 20
TEGNEREDSKAP 20
TEGNEARBEIDER 20
TEGNEBORDENE 20
TEGNEARBEIDA 19
TEGNEKURSET 19
TEGNEROMMENE 19
TEGNEKOLENE 19
TEGNLÆRA 19
TEGNNØKLER 19
TEGNEBOKA 19
TEGNSTRENGENE 19
TEGNLÆRE 19
TEGNEBRETTENE 19
TEGNEKURSER 19
TEGNEKRITTENE 19
TEGNESKOLER 19
TEGNEBORDER 19
TEGNEATELIERET 19
TEGNINGSTID 19
TEGNEMASKINA 19
TEGNEBORDET 19
TEGNEKULL 19
TEGNESKOLEN 19
TEGNSKRIFTEN 19
TEGNESØMMET 19
TEGNSKRIFTER 19
TEGNEATELIERER 19
TEGNEFILMENE 19
TEGNINGSRETT 19
TEGNSETTINGA 19
TEGNSETNINGA 19
TEGNESØMMA 18
TEGNESKOLE 18
TEGNEATELIERA 18
TEGNEBRETTER 18
TEGNEKOLET 18
TEGNSETTING 18
TEGNSKRIFTA 18
TEGNEROMMET 18
TEGNEBOK 18
TEGNEFILMER 18
TEGNEARBEID 18
TEGNEMASKIN 18
TEGNEFILMEN 18
TEGNSETNING 18
TEGNSTRENGEN 18
TEGNEBORDA 18
TEGNSTRENGER 18
TEGNEKRITTET 18
TEGNEKURSA 18
TEGNEBRETTET 18
TEGNEKUNST 18
TEGNESTIFTENE 18
TEGNEKOLA 17
TEGNEKURS 17
TEGNEBORD 17
TEGNEKRITTA 17
TEGNEATELIER 17
TEGNEBRETTA 17
TEGNSKRIFT 17
TEGNEROMMA 17
TEGNESTIFTEN 17
TEGNINGENE 17
TEGNESTIFTER 17
TEGNESTILENE 17
TEGNEKRITT 16
TEGNEBRETT 16
TEGNINGEN 16
TEGNESERIENE 16
TEGNEFILM 16
TEGNSTRENG 16
TEGNETIMENE 16
TEGNESTILER 16
TEGNEARKENE 16
TEGNRUTENE 16
TEGNEKOL 16
TEGNESAKENE 16
TEGNINGER 16
TEGNESTILEN 16
TEGNESERIER 15
TEGNETIMER 15
TEGNLESERNE 15
TEGNESERIEN 15
TEGNESØM 15
TEGNRUTEN 15
TEGNLESEREN 15
TEGNINGA 15
TEGNESAKEN 15
TEGNESALENE 15
TEGNEARKET 15
TEGNRUTER 15
TEGNETIMEN 15
TEGNESAKER 15
TEGNESTIFT 15
TEGNETIME 14
TEGNRUTA 14
TEGNESALER 14
TEGNESAKA 14
TEGNLESERE 14
TEGNELSENE 14
TEGNESERIE 14
TEGNRUTE 14
TEGNESTIL 14
TEGNESALEN 14
TEGNEARKA 14
TEGNEROM 14
TEGNING 14
TEGNSETTENE 14
TEGNELSEN 13
TEGNESAK 13
TEGNRADENE 13
TEGNSETTET 13
TEGNELSER 13
TEGNLESER 13
TEGNEARK 13
TEGNSETTA 12
TEGNELSE 12
TEGNESAL 12
TEGNRADEN 12
TEGNRADER 12
TEGNENDE 11
TEGNERNE 11
TEGNRADA 11
TEGNSETT 11
TEGNEREN 11
TEGNEDE 10
TEGNETE 10
TEGNRAD 10
TEGNENE 10
TEGNERE 10
TEGNER 9
TEGNES 9
TEGNET 9
TEGNA 8
TEGNE 8

Ord som slutter med TEGN

OrdPoeng
OPPLØYSINGSTEGN 41
OPPLØSNINGSTEGN 34
HOVEDKJENNETEGN 31
GJENTAKINGSTEGN 30
DIVISJONSTEGN 27
GJENTAINGSTEGN 27
SPØRSMÅLSTEGN 27
SJUKDOMSTEGN 26
SYKDOMSTEGN 26
KORREKTURTEGN 25
FORHÅNDSTEGN 23
SVAKHETSTEGN 23
KJÆRTEGN 23
APOSTROFTEGN 23
TROLLDOMSTEGN 23
ERINDRINGSTEGN 22
PARAGRAFTEGN 22
ADDISJONSTEGN 22
SKIFTUTTEGN 21
VÆRTEGN 21
VOKALTEGN 21
ANFØRSELSTEGN 21
GRAVISTEGN 21
FORFALLSTEGN 21
UTROPSTEGN 21
LIKHETSTEGN 20
ADGANGSTEGN 20
SKIFTINNTEGN 20
SUNNHETSTEGN 20
JÆRTEGN 20
ALDERDOMSTEGN 20
DELEATURTEGN 19
SPESIALTEGN 19
PLUSSTEGN 19
DELINGSTEGN 19
JOKERTEGN 19
TIPPETEGN 19
HIMMELTEGN 19
KJENNETEGN 18
KALENDERTEGN 18
PARENTESTEGN 18
FINGERTEGN 18
TRETTHETSTEGN 18
SKILLETEGN 18
GRAVTEGN 18
OPPTEGN 18
LYDTEGN 18
VÅRTEGN 17
STJERNETEGN 17
LIVSTEGN 17
OVERTEGN 17
SÆRTEGN 17
SOMMERTEGN 17
MINUSTEGN 17
SKRIFTTEGN 17
LUFTTEGN 16
JORDTEGN 16
NYTEGN 16
AKUTTEGN 16
VANNTEGN 15
AKSENTTEGN 15
ORDENSTEGN 15
MORSETEGN 15
TEGN 15
HERMETEGN 15
KRISETEGN 15
HEDERSTEGN 15
UNDERTEGN 15
MERKETEGN 15
KORSTEGN 15
RUNETEGN 14
SEIERSTEGN 14
FREDSTEGN 13
KARTTEGN 13
AVTEGN 13
NOTETEGN 13
SITATTEGN 13
FORTEGN 13
SOLTEGN 13
TALLTEGN 13
UTTEGN 12
ILDTEGN 12
BETEGN 12
ROTTEGN 12
INNTEGN 11
NEDTEGN 10
ANTEGN 9

Bøyningsformer av TEGN

Lignende ord av TEGN

Anagram av TEGN

For mer informasjon om ordet TEGN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TEGN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok