TEGN i Wordfeud - ordspill.com

TEGN i Wordfeud

TEGN er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EGNT.

Wordfeud poeng
7
Wordfeud poeng per bokstav
T1E1G4N1

Ved å legge til én bokstav til TEGN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YNGET 15
GNYET 15
TYNGE 15
GYTEN 15
GÅTEN 11
TUNGE 11
GÅENT 11
GUTEN 11
GJENT 11
TÅGEN 11
HENGT 10
GEINT 9
GINET 9
GINTE 9
LENGT 9
GNELT 9
MENGT 9
TINGE 9
TEING 9
FENGT 9
ETING 9
TEGNA 8
TRENG 8
TAGNE 8
ANGET 8
TANGE 8
ENGST 8
STENG 8
REGNT 8
NAGET 8
AGNET 8
GRENT 8
DENGT 8
GATEN 8
GANTE 8
GANET 8
AGENT 8

Ord som starter på TEGN

OrdPoeng
TEGNSPRÅKBØKENE 34
TEGNSPRÅKBØKER 33
TEGNSPRÅKBOKEN 32
TEGNKOMBINASJON 32
TEGNSPRÅKKURSER 31
TEGNSPRÅKBOKA 31
TEGNSPRÅKKURSET 31
TEGNSPRÅKKURSA 30
TEGNSPRÅKBOK 30
TEGNINGSPAKKENE 29
TEGNINGKOPIENE 29
TEGNSPRÅKKURS 29
TEGNEKLADDEBOKA 28
TEGNGIVINGENE 28
TEGNFORKLARINGA 28
TEGNEPROGRAMMET 28
TEGNEBLYANTENE 28
TEGNINGSPAKKEN 28
TEGNINGKOPIEN 28
TEGNINGSPAKKER 28
TEGNINGKOPIER 28
TEGNEPROGRAMMER 28
TEGNEUTSTILLING 28
TEGNGIVINGEN 27
TEGNEBLYANTEN 27
TEGNEPROGRAMMA 27
TEGNERFORBUNDET 27
TEGNEBLYANTER 27
TEGNFORKLARING 27
TEGNINGSPAKKE 27
TEGNEAVDELINGEN 27
TEGNEKLADDEBOK 27
TEGNEAVDELINGER 27
TEGNINGSPAKKA 27
TEGNINGSUTKASTA 27
TEGNESERIEALBUM 27
TEGNESERIEFIGUR 27
TEGNTYDINGENE 27
TEGNINGSKURSENE 27
TEGNGIVINGER 27
TEGNGIVINGA 26
TEGNINGKOPI 26
TEGNEAVDELINGA 26
TEGNTYDINGEN 26
TEGNTYDINGER 26
TEGNEBLOKKENE 26
TEGNERFORBUNDA 26
TEGNINGSKURSER 26
TEGNINGSKURSEN 26
TEGNEBESTIKKENE 26
TEGNINGFORMATER 26
TEGNINGSUTKAST 26
TEGNINGFORMATET 26
TEGNEAVDELING 25
TEGNEBLOKKER 25
TEGNEBESTIKKET 25
TEGNGIVING 25
TEGNINGFORMATA 25
TEGNTYDINGA 25
TEGNEBLOKKEN 25
TEGNERFORBUND 25
TEGNEBLYANT 25
TEGNESYSTEMENE 25
TEGNINGSKURS 24
TEGNEPROGRAM 24
TEGNESYSTEMER 24
TEGNESYSTEMET 24
TEGNSYSTEMENE 24
TEGNEBLOKKA 24
TEGNINGFORMAT 24
TEGNINGSLISTENE 24
TEGNINGSFRISTEN 24
TEGNINGSFRISTER 24
TEGNEBESTIKKA 24
TEGNTYDING 24
TEGNEREDSKAPENE 23
TEGNINGSLISTER 23
TEGNESYSTEMA 23
TEGNSKRIVERNE 23
TEGNSPRÅKENE 23
TEGNEKONTORENE 23
TEGNSYSTEMET 23
TEGNELÆREREN 23
TEGNEPAPIRENE 23
TEGNSKRIVEREN 23
TEGNELÆRERNE 23
TEGNESERIEBLADA 23
TEGNESERIEFORMA 23
TEGNINGSLISTEN 23
TEGNNØKKELEN 23
TEGNEBLOKK 23
TEGNSYSTEMER 23
TEGNEBESTIKK 23
TEGNEPROSESSENE 23
TEGNEBØKENE 22
TEGNINGSLISTE 22
TEGNEREDSKAPET 22
TEGNEKONTORER 22
TEGNEREDSKAPER 22
TEGNESYSTEM 22
TEGNSKRIVERE 22
TEGNEPAPIRET 22
TEGNINGSFRIST 22
TEGNESERIEHEFTA 22
TEGNESERIEBLAD 22
TEGNINGSRETTENE 22
TEGNEKONTORET 22
TEGNEREDSKAPEN 22
TEGNINGSTIDENE 22
TEGNELÆRERE 22
TEGNSPRÅKET 22
TEGNEKULLENE 22
TEGNESERIEHEFTE 22
TEGNEPROSESSER 22
TEGNSYSTEMA 22
TEGNESERIEFORM 22
TEGNEPROSESSEN 22
TEGNEPAPIRER 22
TEGNINGSLISTA 22
TEGNINGSTIDEN 21
TEGNEKONTORA 21
TEGNINGSTIDER 21
TEGNEKUNSTENE 21
TEGNEMASKINENE 21
TEGNELÆRER 21
TEGNEARBEIDENE 21
TEGNEPAPIRA 21
TEGNINGSRETTEN 21
TEGNNØKKEL 21
TEGNSETTINGENE 21
TEGNEREDSKAPA 21
TEGNSETNINGENE 21
TEGNSKRIVER 21
TEGNESERIEHELT 21
TEGNEBØKER 21
TEGNSPRÅKA 21
TEGNINGSRETTER 21
TEGNEKULLET 21
TEGNLÆRENE 21
TEGNSYSTEM 21
TEGNEBORDENE 20
TEGNEKONTOR 20
TEGNNØKLENE 20
TEGNEREDSKAP 20
TEGNEKULLA 20
TEGNEARBEIDER 20
TEGNEKUNSTER 20
TEGNESKOLENE 20
TEGNLÆREN 20
TEGNEARBEIDET 20
TEGNEMASKINER 20
TEGNEMASKINEN 20
TEGNSETNINGER 20
TEGNSETTINGER 20
TEGNINGSTIDA 20
TEGNEBOKEN 20
TEGNSETTINGEN 20
TEGNEKUNSTEN 20
TEGNEPROSESS 20
TEGNEATELIERENE 20
TEGNLÆRER 20
TEGNSPRÅK 20
TEGNEKURSENE 20
TEGNSKRIFTENE 20
TEGNEPAPIR 20
TEGNSETNINGEN 20
TEGNEBOKA 19
TEGNNØKLER 19
TEGNLÆRA 19
TEGNEATELIERET 19
TEGNEATELIERER 19
TEGNINGSTID 19
TEGNINGSRETT 19
TEGNEKURSER 19
TEGNESKOLER 19
TEGNSKRIFTEN 19
TEGNSTRENGENE 19
TEGNEKURSET 19
TEGNEARBEIDA 19
TEGNEBRETTENE 19
TEGNEKRITTENE 19
TEGNLÆRE 19
TEGNEMASKINA 19
TEGNSKRIFTER 19
TEGNESKOLEN 19
TEGNEFILMENE 19
TEGNSETTINGA 19
TEGNEKULL 19
TEGNSETNINGA 19
TEGNEBORDER 19
TEGNEBORDET 19
TEGNESTIFTENE 18
TEGNEBRETTET 18
TEGNEATELIERA 18
TEGNEFILMER 18
TEGNEBOK 18
TEGNEKUNST 18
TEGNEKURSA 18
TEGNEKRITTET 18
TEGNEBORDA 18
TEGNEKOLET 18
TEGNEFILMEN 18
TEGNSETTING 18
TEGNSETNING 18
TEGNEMASKIN 18
TEGNSKRIFTA 18
TEGNESKOLE 18
TEGNSTRENGEN 18
TEGNSTRENGER 18
TEGNEBRETTER 18
TEGNEARBEID 18
TEGNESTIFTER 17
TEGNEATELIER 17
TEGNEKURS 17
TEGNSKRIFT 17
TEGNESTILENE 17
TEGNEBORD 17
TEGNESTIFTEN 17
TEGNEKOLA 17
TEGNEKRITTA 17
TEGNINGENE 17
TEGNEBRETTA 17
TEGNEBRETT 16
TEGNEKRITT 16
TEGNINGEN 16
TEGNSTRENG 16
TEGNESERIENE 16
TEGNRUTENE 16
TEGNESAKENE 16
TEGNINGER 16
TEGNEFILM 16
TEGNESTILEN 16
TEGNETIMENE 16
TEGNEARKENE 16
TEGNESTILER 16
TEGNEKOL 16
TEGNRUTEN 15
TEGNETIMEN 15
TEGNESTIFT 15
TEGNINGA 15
TEGNRUTER 15
TEGNESALENE 15
TEGNESERIEN 15
TEGNESERIER 15
TEGNLESERNE 15
TEGNESAKER 15
TEGNETIMER 15
TEGNEARKET 15
TEGNLESEREN 15
TEGNESAKEN 15
TEGNRUTE 14
TEGNRUTA 14
TEGNSETTENE 14
TEGNEARKA 14
TEGNLESERE 14
TEGNESALER 14
TEGNETIME 14
TEGNESALEN 14
TEGNING 14
TEGNESTIL 14
TEGNELSENE 14
TEGNESERIE 14
TEGNESAKA 14
TEGNLESER 13
TEGNELSER 13
TEGNEARK 13
TEGNELSEN 13
TEGNESAK 13
TEGNSETTET 13
TEGNESAL 12
TEGNELSE 12
TEGNSETTA 12
TEGNSETT 11
TEGNENDE 11
TEGNERNE 11
TEGNEREN 11
TEGNEDE 10
TEGNETE 10
TEGNERE 10
TEGNENE 10
TEGNES 9
TEGNET 9
TEGNER 9
TEGNE 8
TEGNA 8

Ord som slutter med TEGN

OrdPoeng
OPPLØYSINGSTEGN 41
OPPLØSNINGSTEGN 34
HOVEDKJENNETEGN 31
GJENTAKINGSTEGN 30
GJENTAINGSTEGN 27
DIVISJONSTEGN 27
SPØRSMÅLSTEGN 27
SYKDOMSTEGN 26
SJUKDOMSTEGN 26
KORREKTURTEGN 25
KJÆRTEGN 23
APOSTROFTEGN 23
FORHÅNDSTEGN 23
SVAKHETSTEGN 23
TROLLDOMSTEGN 23
ADDISJONSTEGN 22
PARAGRAFTEGN 22
ERINDRINGSTEGN 22
VÆRTEGN 21
SKIFTUTTEGN 21
ANFØRSELSTEGN 21
UTROPSTEGN 21
VOKALTEGN 21
GRAVISTEGN 21
FORFALLSTEGN 21
ADGANGSTEGN 20
ALDERDOMSTEGN 20
JÆRTEGN 20
LIKHETSTEGN 20
SUNNHETSTEGN 20
SKIFTINNTEGN 20
DELINGSTEGN 19
DELEATURTEGN 19
SPESIALTEGN 19
TIPPETEGN 19
PLUSSTEGN 19
HIMMELTEGN 19
KALENDERTEGN 18
PARENTESTEGN 18
TRETTHETSTEGN 18
KJENNETEGN 18
FINGERTEGN 18
SKILLETEGN 18
OPPTEGN 18
LYDTEGN 18
GRAVTEGN 18
OVERTEGN 17
SOMMERTEGN 17
VÅRTEGN 17
STJERNETEGN 17
LIVSTEGN 17
MINUSTEGN 17
SKRIFTTEGN 17
AKUTTEGN 16
NYTEGN 16
TEGN 15
KORSTEGN 15
AKSENTTEGN 15
MORSETEGN 15
KRISETEGN 15
HEDERSTEGN 15
ORDENSTEGN 15
HERMETEGN 15
UNDERTEGN 15
SEIERSTEGN 14
RUNETEGN 14
TALLTEGN 13
KARTTEGN 13
NOTETEGN 13
FORTEGN 13
FREDSTEGN 13
SITATTEGN 13
AVTEGN 13
ROTTEGN 12
BETEGN 12
UTTEGN 12
INNTEGN 11
NEDTEGN 10
ANTEGN 9

Bøyningsformer av TEGN

Lignende ord av TEGN

Anagram av TEGN

For mer informasjon om ordet TEGN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TEGN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok