TER i Wordfeud - ordspill.com

TER i Wordfeud

TER er et verb3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ERT.

Wordfeud poeng
3
Wordfeud poeng per bokstav
T1E1R1

Ved å legge til én bokstav til TER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RYET 11
RYTE 11
YRET 11
TÆRE 11
ÆRET 11
YTRE 11
YRTE 11
YTER 11
TREV 8
VERT 8
TRUE 7
RØTE 7
RÅTE 7
TØER 7
URET 7
TÅRE 7
RUET 7
TERG 7
TERP 7
TURE 7
TUER 7
TREG 7
TRÅE 7
TRØE 7
RUTE 7
ÅTER 7
BERT 7
ÅRET 7
URTE 7
ØRTE 7
ØRET 7
PETR 7
PERT 7
ROTE 6
EROT 6
TORE 6
TOER 6
ROET 6
TROE 6
OTER 6
OTRE 6
REKT 6
FERT 5
IRTE 5
TIER 5
TIRE 5
REIT 5
EITR 5
RIET 5
RITE 5
TERM 5
ARET 4
TRES 4
RENT 4
DERT 4
DRET 4
ENTR 4
ERTA 4
ERTS 4
RAET 4
RATE 4
REST 4
TREN 4
RETN 4
SETR 4
ARTE 4
TARE 4
TERS 4
TREA 4
TRED 4
STER 4

Ord som starter på TER

OrdPoeng
TERNINGØYER 25
TERNINGØYE 24
TERNINGØYA 24
TERRORVÅPNA 23
TERRORBØLGA 23
TERRORBØLGE 23
TERRENGLØPA 21
TERTIÆRTIDA 20
TERRENGLØP 20
TERAPEUTISK 20
TERAWATTENE 20
TERRITORIUM 19
TERTIÆRTID 19
TERAWATTEN 19
TERMOBENKEN 19
TERAPIFORM 18
TERTIALVIST 18
TERRORMÅLET 18
TERTIÆRENE 18
TERRENGBIL 18
TERBIUMENE 18
TERMOGRAFI 18
TERYLENENE 18
TERMOGLASSA 18
TERPINGENE 17
TERRORMÅLA 17
TERMOPLAST 17
TERTIALVIS 17
TERYLENET 17
TERGINGENE 17
TERAWATT 17
TERMINVIST 17
TERMOGLASA 17
TERYLENER 17
TERMOBENK 17
TERTIÆRER 17
TERMOGLASS 17
TERBIUMET 17
TERMINVISE 17
TERTIÆREN 17
TERMBANKENE 17
TERMITTMAUR 17
TERAPITIMEN 17
TERSKINGENE 17
TERMIKKENE 16
TERMOGRAF 16
TERSKINGER 16
TERMBANKER 16
TERYLENA 16
TERGINGER 16
TERMINVIS 16
TERTIÆRE 16
TERYLENE 16
TERAPITIME 16
TERBIUMA 16
TERTIÆRT 16
TERRORMÅL 16
TERMOGRAM 16
TERGINGEN 16
TERPINGER 16
TERAPEUTEN 16
TERMOGLAS 16
TERMBANKEN 16
TERPINGEN 16
TERSKINGEN 16
TERAPEUTER 16
TERMIKKER 15
TERRORDRAP 15
TERRORISMEN 15
TERPENTINEN 15
TERMITTUEN 15
TERTIÆR 15
TERMIKKEN 15
TERSKINGA 15
TERGINGA 15
TERMITTUER 15
TERMINUSEN 15
TERMOKANNE 15
TERPINGA 15
TERTEDEIGER 15
TERMOKANNA 15
TERBIUM 15
TERNINGENE 14
TERNÆRE 14
TERMOMETRA 14
TERMINATOR 14
TERRAKOTTA 14
TERMBANK 14
TERAPEUT 14
TERSKING 14
TERMOMETER 14
TERMITTUE 14
TERPENTINA 14
TERNÆRT 14
TERMITTUA 14
TERRORISME 14
TERPING 14
TERGING 14
TERRARIUM 14
TERRITORIA 14
TERMOSTATEN 14
TERSINGENE 14
TERMOMETRE 14
TERRASSEDØR 14
TERRORISERT 14
TERSINGER 13
TERMINUS 13
TERMINALER 13
TERNINGEN 13
TERAPIENE 13
TERSINGEN 13
TERRORISER 13
TERNÆR 13
TERMINFEST 13
TERNINGER 13
TERMIKK 13
TERRENGENE 13
TERMINIENE 13
TERMINALEN 13
TERTEDEIG 13
TERPENTIN 13
TERRASSOEN 12
TERAPIEN 12
TERMINALT 12
TERMISKE 12
TERMOSTAT 12
TERRENGET 12
TERRASSOER 12
TERMINERER 12
TERMINERTE 12
TERMINALE 12
TERRORIST 12
TERSKLENE 12
TERAPIER 12
TERSKELEN 12
TERMINERES 12
TERTIALENE 12
TERMOSENE 12
TERSINGA 12
TERMITTENE 12
TERMINERT 11
TERMINERE 11
TERMINENE 11
TERTEFINE 11
TERTIALER 11
TERMITTER 11
TERRASSERER 11
TERRASSERES 11
TERRENGA 11
TERNING 11
TERMISK 11
TERSING 11
TERRARIENE 11
TERMOSEN 11
TERPENDE 11
TERMITTEN 11
TERMINAL 11
TERGENDE 11
TERMOSER 11
TERSKLER 11
TERMITTET 11
TERTIALET 11
TERSKENDE 11
TERRASSERTE 11
TERTEFINT 11
TERRORENE 11
TERTITENE 10
TERRAZZOER 10
TERRASSENE 10
TERRASSERT 10
TERRAZZOEN 10
TERRASSERE 10
TERSETTENE 10
TERRARIER 10
TERTIALT 10
TERTEFIN 10
TERROREN 10
TERMINI 10
TERMITTA 10
TERSKETE 10
TERTIALA 10
TERRASSO 10
TERGEDE 10
TERPEDE 10
TERPETE 10
TERTIALE 10
TERRORER 10
TERMINEN 10
TERMINER 10
TERSKEDE 10
TERRENG 10
TERPENE 10
TERSKEL 10
TERAPI 10
TERRINENE 10
TERRIEREN 10
TERGETE 10
TERRARIET 10
TERRIERNE 10
TERMALE 9
TERSKER 9
TERMALT 9
TERRASSEN 9
TERGET 9
TERSKES 9
TERTIAL 9
TERSKET 9
TERMOS 9
TERGES 9
TERPES 9
TERGER 9
TERPET 9
TERPER 9
TERMITT 9
TERRINER 9
TERTITEN 9
TERSETTER 9
TERRASSER 9
TERSETTEN 9
TERRINEN 9
TERTITER 9
TERRIERE 9
TERRARIA 9
TERROR 8
TERMIN 8
TERSKA 8
TERRASSE 8
TERGE 8
TERMAL 8
TERRAZZO 8
TERSENDE 8
TERMENE 8
TERPA 8
TERRIER 8
TERGA 8
TERPE 8
TERSKE 8
TERMER 7
TERTIT 7
TERP 7
TERSK 7
TERSENE 7
TERG 7
TERNENE 7
TERTENT 7
TERNETE 7
TERSETT 7
TERTENE 7
TERSEDE 7
TERSETE 7
TERTETE 7
TERMEN 7
TERRIN 7
TERSES 6
TERTEN 6
TERNET 6
TERME 6
TERTER 6
TERTET 6
TERSER 6
TERNEN 6
TERSEN 6
TERTNE 6
TERSET 6
TERNER 6
TERNE 5
TERNA 5
TERRA 5
TERTE 5
TERSE 5
TERTA 5
TERSA 5
TERM 5
TERT 4
TERS 4

Ord som slutter med TER

OrdPoeng
BYLTER 17
TER 16
LYKTER 16
PYNTER 16
FLYTER 15
UBÅTER 15
GYTER 15
CITER 15
KYSTER 15
WATER 14
LYSTER 14
KYTER 14
LYTTER 14
TÆTTER 13
YMTER 13
SNYTER 13
ÅBITER 13
VIKTER 13
TRYTER 13
HVITER 13
TER 13
BULTER 13
TER 13
VØRTER 13
VOLTER 13
MYTER 13
LYTER 13
KVITER 13
NYTER 12
JURTER 12
YSTER 12
SYTER 12
VORTER 12
VAKTER 12
RYTER 12
GRØTER 12
GUTTER 12
BLOTER 12
VUTER 12
FUKTER 12
ÆTTER 12
BUSTER 12
GUSTER 12
BUTTER 12
BØRTER 12
VIFTER 12
BAUTER 12
PAUTER 12
TYTER 12
GJETER 12
VEKTER 12
TER 12
JUSTER 12
BUNTER 12
JORTER 11
SKUTER 11
KLOTER 11
VEITER 11
PAKTER 11
VISTER 11
TER 11
JUTER 11
DUKTER 11
YTER 11
GODTER 11
TER 11
PILTER 11
FLØTER 11
KUSTER 11
GUTER 11
TER 11
PUTER 11
POETER 11
TER 11
VOTER 11
TUFTER 10
TER 10
BELTER 10
LÅTTER 10
DUFTER 10
RULTER 10
LUNTER 10
HUTER 10
GOTER 10
KONTER 10
JEMTER 10
OPTER 10
BOTER 10
JAMTER 10
BITTER 10
ØKTER 10
MUNTER 10
SUITER 10
MOLTER 10
KUTER 10
POTER 10
HEKTER 10
TØLTER 10
BRITER 10
FUTTER 10
KOTER 9
MILTER 9
STUTER 9
KRITER 9
DIKTER 9
SKITER 9
HELTER 9
FAKTER 9
GESTER 9
RØSTER 9
BASTER 9
STØTER 9
TER 9
LOTTER 9
SPATER 9
FUTER 9
BERTER 9
BEATER 9
LUTER 9
PRATER 9
MUTER 9
TER 9
TØTTER 9
HOTER 9
VETER 9
URETER 9
NØTTER 9
MAKTER 9
KELTER 9
TER 9
SIKTER 9
BITER 9
PATTER 9
KEITER 9
VATER 9
GRATER 9
BATER 8
DILTER 8
SILTER 8
TER 8
FAITER 8
PETER 8
FELTER 8
ROSTER 8
TAKTER 8
IKTER 8
RUTER 8
ROTTER 8
MOTER 8
NUTER 8
LAFTER 8
SORTER 8
TER 8
ØRTER 8
TER 8
TUTER 8
TER 8
DONTER 8
ELITER 8
FOTER 8
TER 8
JETER 8
EROTER 8
TER 8
HITER 8
PATER 8
BETER 8
APTER 8
URTER 8
GATER 8
KARTER 8
SKATER 8
ÅTTER 8
SAKTER 8
SUTER 8
LASTER 7
TINTER 7
RAFTER 7
MATTER 7
TEFTER 7
LATTER 7
METTER 7
RISTER 7
AKTER 7
OSTER 7
OTTER 7
LITER 7
DOTER 7
ROTER 7
KATER 7
ORTER 7
ILTER 7
NOTER 7
HETER 7
HATER 7
EKTER 7
SOTER 7
FASTER 7
MESTER 7
LETTER 7
SAFTER 7
NISTER 7
MASTER 7
FATTER 7
ÅTER 7
LESTER 7
LATER 6
EFTER 6
MATER 6
EITER 6
ELTER 6
TEATER 6
FATER 6
ISTER 6
OTER 6
SITER 6
NETTER 6
LETER 6
AMTER 6
RETTER 6
RITER 6
SETTER 6
ALTER 6
METER 6
TASTER 6
NITER 6
FETER 6
DETTER 6
RASTER 6
TITER 6
ANTER 5
RATER 5
ARTER 5
NATER 5
ATTER 5
ETTER 5
TATER 5
DATER 5
ESTER 5
ERTER 5
SETER 5
TETER 5
ETER 4
STER 4

Lignende ord av TER

Anagram av TER

For mer informasjon om ordet TER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok