TER i Wordfeud - ordspill.com

TER i Wordfeud

TER er et verb3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ERT.

Wordfeud poeng
3
Wordfeud poeng per bokstav
T1E1R1

Ved å legge til én bokstav til TER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RYTE 11
YTER 11
TÆRE 11
RYET 11
YRTE 11
YRET 11
YTRE 11
ÆRET 11
TYER 11
VERT 8
TREV 8
TERP 7
TRÅE 7
TREG 7
TRUE 7
RÅTE 7
TRØE 7
RØTE 7
ÅTER 7
TUER 7
TURE 7
TØER 7
TÅRE 7
URET 7
URTE 7
ØRET 7
ØRTE 7
ÅRET 7
TÅER 7
TERG 7
RUTE 7
BERT 7
JERT 7
PERT 7
PETR 7
RUET 7
TOER 6
EROT 6
OTER 6
OTRE 6
REKT 6
TORE 6
TROE 6
ROTE 6
ROET 6
TIRE 5
RITE 5
EITR 5
FERT 5
IRTE 5
TIER 5
REIT 5
TERM 5
TREM 5
RIET 5
REST 4
TREA 4
DERT 4
DRET 4
TRED 4
ENTR 4
ERTA 4
ERTS 4
TREN 4
RENT 4
SETR 4
STER 4
TARE 4
ARTE 4
TRES 4
RAET 4
RATE 4
RETN 4
TERS 4
ARET 4

Ord som starter på TER

OrdPoeng
TERNINGØYA 24
TERMOBAGG 21
TERRENGLØP 20
TERABYTEN 19
TERAWATTEN 19
TERTIÆRTID 19
TERMOLOGI 19
TERABYTER 19
TERYAKIEN 19
TERMOBAGER 19
TERRENGBIL 18
TERBIUMENE 18
TERMOGRAFI 18
TERABYTE 18
TERYAKI 17
TERAWATT 17
TERBIUMET 17
TERMOGLASS 17
TERMINVISE 17
TERYLENET 17
TERMOBENK 17
TERTIÆRER 17
TERSLØPENE 17
TERMOBAG 17
TERTIÆREN 17
TERYLENER 17
TERMINVIST 17
TERMOGRAM 16
TERTIÆRE 16
TERYLENA 16
TERYLENE 16
TERMOGRAF 16
TERTIÆRT 16
TERRORMÅL 16
TERSLØPET 16
TERBIUMA 16
TERMOFORER 16
TERPINGEN 16
TERMBANKER 16
TERMIKKENE 16
TERSKINGER 16
TERMOFOREN 16
TERAPITIME 16
TERMINVIS 16
TERGINGEN 16
TERAPEUTER 16
TERMITTUER 15
TERMIKKER 15
TERPINGA 15
TERMOFILT 15
TERGINGA 15
TERMOKANNE 15
TERSLØPA 15
TERTIÆR 15
TERMOGENE 15
TERMINUSEN 15
TERSKINGA 15
TERMOKANNA 15
TERMOGENT 15
TERBIUM 15
TERMIKKEN 15
TERMOFILE 15
TERAPEUT 14
TERSLØP 14
TERMITTUE 14
TERRARIUM 14
TERMOFIL 14
TERPENTINA 14
TERMBANK 14
TERRITORIA 14
TERSKING 14
TEREBINTER 14
TERMOMETRE 14
TERMINATOR 14
TERMITTUA 14
TERRIBELT 14
TERMOFOR 14
TERMOMETRA 14
TERRAKOTTA 14
TERMOGEN 14
TERNÆRE 14
TERPING 14
TERGING 14
TERNÆRT 14
TERMISTOR 13
TERMIKK 13
TERMINALER 13
TERMINUS 13
TERMIONEN 13
TERNINGER 13
TERRIBEL 13
TERAPIENE 13
TERPENTIN 13
TERMINFEST 13
TERRIGENT 13
TERMIONET 13
TERNINGEN 13
TERTEDEIG 13
TERNÆR 13
TERATOMENE 13
TERRIBLE 13
TERSINGEN 13
TERRORISER 13
TERMININI 13
TEREBINT 12
TERMINERER 12
TERTIALENE 12
TERRIGEN 12
TERAPIEN 12
TERRASSOER 12
TERTEPENT 12
TERRIGNE 12
TERMOSTAT 12
TERMINIST 12
TERRENGET 12
TERSKELEN 12
TERSURENE 12
TERATOMER 12
TERMINALE 12
TERMITTENE 12
TERMOSENE 12
TERSKLENE 12
TERPENENE 12
TERMINALT 12
TERSINGA 12
TERATOMET 12
TERSERONEN 12
TERMISKE 12
TERTEPENE 12
TERMINERES 12
TERRORIST 12
TERAPIER 12
TERRARIENE 11
TERNING 11
TERRORENE 11
TERMINERE 11
TERMITTER 11
TERSKENDE 11
TERPENER 11
TERMION 11
TERMINERT 11
TERMINENE 11
TERRAMAREN 11
TERRENGA 11
TERMINAL 11
TERATOMA 11
TERNEREIRA 11
TERMOSEN 11
TERSKLER 11
TERPENET 11
TERMITTET 11
TERSING 11
TERTIALET 11
TERSURET 11
TERMITTEN 11
TERGENDE 11
TERTEFINE 11
TERTIALER 11
TERRALITT 11
TERIAKEN 11
TERTEFINT 11
TERTEPEN 11
TERMISK 11
TERMOSER 11
TERPENDE 11
TERPEDE 10
TERATOM 10
TERPENA 10
TERPENE 10
TERRIERNE 10
TERAPI 10
TERRINENE 10
TERRARIER 10
TERNEREDER 10
TERRESTERT 10
TERRENG 10
TERRASSERT 10
TERRAMARE 10
TERMINEN 10
TERRASSENE 10
TERRIEREN 10
TERPETE 10
TEROSENE 10
TERROREN 10
TERMINER 10
TERGETE 10
TERMINI 10
TERSETTENE 10
TERRASSO 10
TERTIALA 10
TERMITTA 10
TERTEFIN 10
TERRAZZOER 10
TERSKEDE 10
TERRARIET 10
TERTIALT 10
TERSERON 10
TERSKEL 10
TERSURA 10
TERSINENE 10
TERTIALE 10
TERTITENE 10
TERSKETE 10
TERGEDE 10
TERRORER 10
TERNEREIR 10
TERPER 9
TERIAK 9
TERPET 9
TERNEREDA 9
TERRESTER 9
TERGER 9
TERSETTEN 9
TERNEREDE 9
TERGET 9
TERPEN 9
TERMALT 9
TERSKER 9
TEROSER 9
TERSKES 9
TERMITT 9
TERMALE 9
TERTIAEN 9
TERTITER 9
TERTIAL 9
TERSINER 9
TERRINEN 9
TERSETTER 9
TERRASSEN 9
TEROSEN 9
TERMOS 9
TERSINEN 9
TERRINER 9
TERRASSER 9
TERRIERE 9
TERRARIA 9
TERSKET 9
TERSUR 9
TERTITEN 9
TERPES 9
TERRESTRE 9
TERGES 9
TERGA 8
TERPA 8
TERPE 8
TERGE 8
TERMIN 8
TERMAL 8
TERRAZZO 8
TEROSA 8
TERSKA 8
TERRASSE 8
TERSENDE 8
TERRIER 8
TERMENE 8
TERSKE 8
TEROSE 8
TERROR 8
TERTENT 7
TERG 7
TERNETE 7
TERSEDE 7
TERTIA 7
TERMER 7
TERTENE 7
TERSENE 7
TERNENE 7
TERSIN 7
TERTIT 7
TERSK 7
TERSETT 7
TERP 7
TERMEN 7
TERRIN 7
TERSETE 7
TERTETE 7
TERME 6
TERTER 6
TERTNE 6
TERREN 6
TERSEN 6
TERSET 6
TERNER 6
TERSES 6
TERSER 6
TERTEN 6
TERNEN 6
TERNET 6
TERTET 6
TERM 5
TERRA 5
TERTA 5
TERSE 5
TERTE 5
TERRE 5
TERNA 5
TERSA 5
TERNE 5
TERT 4
TERS 4

Ord som slutter med TER

OrdPoeng
COMTER 18
KJÆTER 18
GYLTER 17
FØYTER 17
RØYTER 16
TØYTER 16
CISTER 16
BRYTER 16
TER 16
GRYTER 16
WELTER 16
GYTER 15
BYTER 15
FLYTER 15
KYSTER 15
CASTER 15
CITER 15
KNYTER 15
HYTTER 15
RYKTER 15
VOKTER 14
KJØTER 14
WATER 14
BUKTER 14
KVOTER 14
KYTER 14
FYNTER 14
TRYTER 13
SNYTER 13
HVITER 13
KVITER 13
ÅBITER 13
MYTER 13
ÅMØTER 13
TYTTER 13
BLØTER 13
SYNTER 13
TÆTTER 13
TER 13
UMÅTER 13
YMTER 13
TER 13
PULTER 13
LYTER 13
DYSTER 13
RYSTER 13
VIKTER 13
SPØTER 12
NYTER 12
YSTER 12
PIKTER 12
GIKTER 12
SYTER 12
VAKTER 12
BLOTER 12
JUSTER 12
GAUTER 12
LUKTER 12
TYTER 12
BAUTER 12
GUTTER 12
VORTER 12
JURTER 12
GJETER 12
VIFTER 12
GRØTER 12
BUNTER 12
GUSTER 12
BRØTER 12
VUTER 12
TER 12
ÆTTER 12
RYTER 12
BUSTER 12
KNUTER 11
JORTER 11
LUFTER 11
KNØTER 11
PAKTER 11
POTTER 11
TER 11
KUSTER 11
VEFTER 11
VISTER 11
MULTER 11
TER 11
GODTER 11
SPOTER 11
VELTER 11
VALTER 11
PORTER 11
TER 11
DUKTER 11
PUTER 11
GUTER 11
YTER 11
HØSTER 11
PILTER 11
TER 11
VEITER 11
TER 11
FLØTER 11
VOTER 11
GEITER 10
BOTER 10
DOKTER 10
JEMTER 10
SLÅTER 10
HUTER 10
KORTER 10
MEUTER 10
OPTER 10
HOSTER 10
FAUTER 10
VERTER 10
PLATER 10
FURTER 10
KUTER 10
VESTER 10
UNITER 10
VARTER 10
OUTER 10
TER 10
DUFTER 10
PRITER 10
TOKTER 10
BITTER 10
KOSTER 10
BELTER 10
BISTER 10
GALTER 10
POTER 10
GOTER 10
BIETER 10
VANTER 10
ØKTER 10
GETTER 9
VETER 9
NØSTER 9
PRATER 9
MUTER 9
TÅTTER 9
LORTER 9
BERTER 9
TER 9
LIFTER 9
TOMTER 9
HOTER 9
SAUTER 9
STUTER 9
URETER 9
LAKTER 9
JETTER 9
JENTER 9
BARTER 9
TRUTER 9
MOTTER 9
FUTER 9
TER 9
PATTER 9
FONTER 9
SPETER 9
TER 9
SHITER 9
MAKTER 9
SKITER 9
DUTTER 9
MONTER 9
LUTER 9
STØTER 9
KITTER 9
SIKTER 9
TØTTER 9
KOTER 9
KEITER 9
RAUTER 9
ISOTER 9
RØSTER 9
KRITER 9
BITER 9
GARTER 9
LOTTER 9
VATER 9
PATER 8
TER 8
KITER 8
MEITER 8
BETER 8
HATTER 8
EROTER 8
IKTER 8
ÅTTER 8
HITER 8
GETER 8
TER 8
NUTER 8
HASTER 8
FOTER 8
TER 8
KRATER 8
SEKTER 8
SUTER 8
DOTTER 8
GATER 8
SOTTER 8
SILTER 8
HESTER 8
MOTER 8
SAKTER 8
TOTTER 8
TAKTER 8
JETER 8
TER 8
SMITER 8
DILTER 8
URTER 8
PETER 8
BATER 8
MELTER 8
TUTER 8
TER 8
LAFTER 8
FELTER 8
RUTER 8
KRETER 8
KNETER 8
TER 8
ØRTER 8
APTER 8
KASTER 8
ÅTER 7
SITTER 7
TITTER 7
FETTER 7
DOTER 7
SINTER 7
ROTER 7
AKTER 7
LITER 7
OSTER 7
SOTER 7
HATER 7
NOTER 7
LATTER 7
EDITER 7
HETER 7
FENTER 7
SALTER 7
MARTER 7
LETTER 7
EKTER 7
ORTER 7
DRITER 7
KATER 7
NITTER 7
FASTER 7
ILTER 7
NISTER 7
FARTER 7
SELTER 7
RENTER 6
OTER 6
TASTER 6
SITER 6
LETER 6
FETER 6
METER 6
AMTER 6
ISTER 6
NITER 6
FATER 6
ALTER 6
MATER 6
TANTER 6
ELTER 6
TITER 6
ETATER 6
RITER 6
TETTER 6
TARTER 6
RANTER 6
SENTER 6
NATTER 6
DATTER 6
LATER 6
EITER 6
ESTER 5
ANTER 5
ARTER 5
TATER 5
DATER 5
ATTER 5
ETTER 5
ERTER 5
SETER 5
NATER 5
RATER 5
ENTER 5
STER 4
ETER 4

Lignende ord av TER

Anagram av TER

For mer informasjon om ordet TER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok