TER i Wordfeud - ordspill.com

TER i Wordfeud

TER er et verb3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ERT.

Wordfeud poeng
3
Wordfeud poeng per bokstav
T1E1R1

Ved å legge til én bokstav til TER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RYTE 11
YTER 11
TÆRE 11
RYET 11
YRTE 11
YRET 11
YTRE 11
ÆRET 11
TYER 11
VERT 8
TREV 8
TERP 7
TRÅE 7
TREG 7
TRUE 7
RÅTE 7
TRØE 7
RØTE 7
ÅTER 7
TUER 7
TURE 7
TØER 7
TÅRE 7
URET 7
URTE 7
ØRET 7
ØRTE 7
ÅRET 7
TÅER 7
TERG 7
RUTE 7
BERT 7
JERT 7
PERT 7
PETR 7
RUET 7
TOER 6
EROT 6
OTER 6
OTRE 6
REKT 6
TORE 6
TROE 6
ROTE 6
ROET 6
TIRE 5
RITE 5
EITR 5
FERT 5
IRTE 5
TIER 5
REIT 5
TERM 5
TREM 5
RIET 5
REST 4
TREA 4
DERT 4
DRET 4
TRED 4
ENTR 4
ERTA 4
ERTS 4
TREN 4
RENT 4
SETR 4
STER 4
TARE 4
ARTE 4
TRES 4
RAET 4
RATE 4
RETN 4
TERS 4
ARET 4

Ord som starter på TER

OrdPoeng
TERNINGØYE 24
TERMOBAGG 21
TERABYTENE 20
TERMOLOGI 19
TERMOBAGEN 19
TERTIÆRTID 19
TERABYTEN 19
TERABYTER 19
TERMOBAGER 19
TERYAKIEN 19
TERTIÆRENE 18
TERBIUMENE 18
TERYLENENE 18
TERRENGBIL 18
TERABYTE 18
TERMOGRAFI 18
TERAWATT 17
TERMOPLAST 17
TERYLENER 17
TERYAKI 17
TERTIÆRER 17
TERTIÆREN 17
TERBIUMET 17
TERMOBENK 17
TERYLENET 17
TERRORMÅLA 17
TERMOBAG 17
TERMINVISE 17
TERTIALVIS 17
TERMOGRAF 16
TERAPEUTER 16
TERSKINGEN 16
TERMOFOREN 16
TERMBANKER 16
TERRORMÅL 16
TERYLENA 16
TERBIUMA 16
TERSLØPET 16
TERAPEUTEN 16
TERMOGRAM 16
TERMINVIS 16
TERTIÆRT 16
TERYLENE 16
TERTIÆRE 16
TERGINGEN 16
TERPINGEN 16
TERAPITIME 16
TERMOKANNA 15
TERMOGENT 15
TERTIÆR 15
TERBIUM 15
TERSLØPA 15
TERMIKKER 15
TERMOGENE 15
TERMIKKEN 15
TERPINGA 15
TERMITTUEN 15
TERMOFILE 15
TERMOFILT 15
TERSKINGA 15
TERGINGA 15
TERMOGEN 14
TERSKING 14
TERMOFIL 14
TERNÆRE 14
TERMITTUE 14
TERMOFOR 14
TERRARIUM 14
TERNÆRT 14
TERPING 14
TERGING 14
TERMBANK 14
TERAPEUT 14
TEREBINTEN 14
TERMOMETRA 14
TERRORISME 14
TERMOMETER 14
TERMITTUA 14
TERSLØP 14
TERRIBELT 14
TERRITORIA 14
TERRIGENT 13
TERRIBLE 13
TERMIONEN 13
TERRENGENE 13
TERNINGEN 13
TERMIKK 13
TERMISTOR 13
TERNÆR 13
TERMINIENE 13
TERTEDEIG 13
TERRIBEL 13
TERMINALEN 13
TERMININI 13
TERMINUS 13
TERSINGEN 13
TERMIONET 13
TERMINFEST 13
TERAPIENE 13
TERNINGER 13
TERPENTIN 13
TERAPIER 12
TERMINERER 12
TERMISKE 12
TERMINERTE 12
TERMITTENE 12
TERRIGEN 12
TERSERONER 12
TERTIALENE 12
TERMOSTAT 12
TERRASSOEN 12
TEREBINT 12
TERATOMER 12
TERMINALE 12
TERSKLENE 12
TERMOSENE 12
TERSURENE 12
TERSKELEN 12
TERRORIST 12
TERMINALT 12
TERRENGET 12
TERATOMET 12
TERTEPENE 12
TERTEPENT 12
TERMINIST 12
TERPENENE 12
TERRASSOER 12
TERSINGA 12
TERAPIEN 12
TERRIGNE 12
TERRAMAREN 11
TERMITTEN 11
TERNEREIRA 11
TERSING 11
TERPENET 11
TERMINERT 11
TERSURET 11
TERPENER 11
TERTEFINT 11
TERMION 11
TERRORENE 11
TERNING 11
TERSKLER 11
TERRARIENE 11
TERMISK 11
TERMOSER 11
TERTIALER 11
TERMINENE 11
TERTEPEN 11
TERTEFINE 11
TERRENGA 11
TERMITTET 11
TERPENDE 11
TERATOMA 11
TERTIALET 11
TERMINAL 11
TERMINERE 11
TERRALITT 11
TERRAMARER 11
TERMOSEN 11
TERIAKEN 11
TERGENDE 11
TERSKENDE 11
TERMITTER 11
TERRAMARE 10
TERRESTERT 10
TERGETE 10
TERTITENE 10
TERPENA 10
TERRAZZOER 10
TERGEDE 10
TERSURA 10
TERSINENE 10
TERSKEL 10
TERRIEREN 10
TERATOM 10
TERPENE 10
TERRENG 10
TERAPI 10
TERRIERNE 10
TERRARIER 10
TERRAZZOEN 10
TERNEREDET 10
TERPETE 10
TERNEREIR 10
TERRARIET 10
TERTIALA 10
TEROSENE 10
TERMINI 10
TERRASSENE 10
TERRORER 10
TERTIALE 10
TERROREN 10
TERSKEDE 10
TERTIALT 10
TERMINER 10
TERRASSO 10
TERRINENE 10
TERSETTENE 10
TERMITTA 10
TERPEDE 10
TERTEFIN 10
TERRASSERT 10
TERSKETE 10
TERSERON 10
TERMINEN 10
TERTIAEN 9
TERPET 9
TERSINEN 9
TERRESTRE 9
TERIAK 9
TERRIERE 9
TERPES 9
TERTITER 9
TERRASSER 9
TERGES 9
TERSINER 9
TERSUR 9
TERRARIA 9
TERGET 9
TERSETTER 9
TERGER 9
TERTIAL 9
TERRINEN 9
TERTITEN 9
TERSKER 9
TERMALT 9
TERRASSEN 9
TEROSER 9
TERPEN 9
TERNEREDE 9
TERSETTEN 9
TERSKET 9
TEROSEN 9
TERMALE 9
TERSKES 9
TERNEREDA 9
TERMITT 9
TERRINER 9
TERPER 9
TERMOS 9
TERRESTER 9
TERGE 8
TERMIN 8
TEROSE 8
TERGA 8
TERROR 8
TERPA 8
TERMAL 8
TEROSA 8
TERPE 8
TERRASSE 8
TERSENDE 8
TERRAZZO 8
TERMENE 8
TERRIER 8
TERSKA 8
TERSKE 8
TERSETT 7
TERTIT 7
TERTETE 7
TERSENE 7
TERSIN 7
TERNETE 7
TERSEDE 7
TERTENT 7
TERTENE 7
TERNENE 7
TERSK 7
TERMEN 7
TERMER 7
TERSETE 7
TERTIA 7
TERG 7
TERRIN 7
TERP 7
TERNEN 6
TERME 6
TERTEN 6
TERSES 6
TERTER 6
TERTNE 6
TERNET 6
TERREN 6
TERNER 6
TERTET 6
TERSER 6
TERSET 6
TERSEN 6
TERTE 5
TERM 5
TERNA 5
TERNE 5
TERSA 5
TERSE 5
TERTA 5
TERRE 5
TERRA 5
TERS 4
TERT 4

Ord som slutter med TER

OrdPoeng
COLTER 18
KØYTER 18
CHATER 17
GYLTER 17
CELTER 16
WELTER 16
BYTTER 16
BRYTER 16
TER 16
KYSTER 15
BYTER 15
SKYTER 15
GYTER 15
RYKTER 15
CITER 15
FLYTER 15
DYFTER 14
RYFTER 14
BUKTER 14
KYTER 14
WATER 14
BLØTER 13
YMTER 13
TER 13
KVITER 13
LYTER 13
MYTER 13
TER 13
HVITER 13
PULTER 13
KOPTER 13
VØRTER 13
NYTTER 13
ULÅTER 13
DYSTER 13
TYTER 12
KUFTER 12
SPØTER 12
VEKTER 12
SYTER 12
BUNTER 12
YSTER 12
GÅTTER 12
KLUTER 12
LUKTER 12
PAUTER 12
KUMTER 12
TER 12
KLÅTER 12
BLOTER 12
BRØTER 12
RYTER 12
BUSTER 12
VUTER 12
NYTER 12
FUKTER 12
ÆTTER 12
PRUTER 12
KOFTER 11
GIFTER 11
DUKTER 11
HOLTER 11
POETER 11
HÅTTER 11
FLØTER 11
VEITER 11
JAKTER 11
KOMTER 11
TER 11
HOFTER 11
MULTER 11
YTER 11
TER 11
KUSTER 11
KLOTER 11
SPOTER 11
TER 11
TER 11
GUTER 11
SKÅTER 11
VOTER 11
TER 11
PUTER 11
PORTER 11
PAKTER 11
SUITER 10
HUTER 10
VARTER 10
AGITER 10
BELTER 10
FUTTER 10
SHOTER 10
OPTER 10
KROTER 10
JAMTER 10
BITTER 10
PALTER 10
BOTER 10
LUSTER 10
SPITER 10
OUTER 10
JEMTER 10
FUSTER 10
DOKTER 10
TØLTER 10
GITTER 10
DULTER 10
KILTER 10
HOTTER 10
VERTER 10
ULSTER 10
DUFTER 10
LAUTER 10
VETTER 10
HEKTER 10
TUFTER 10
ØKTER 10
BIETER 10
KNOTER 10
KUTER 10
RØFTER 10
GOTER 10
BISTER 10
TER 10
FIKTER 10
HOSTER 10
POTER 10
LEKTER 9
PERTER 9
HEFTER 9
RAUTER 9
FEKTER 9
RØTTER 9
GASTER 9
SNUTER 9
SEPTER 9
AGATER 9
FONTER 9
MOTTER 9
BARTER 9
BESTER 9
IMITER 9
PANTER 9
PRATER 9
FILTER 9
TUTTER 9
FAKTER 9
TOFTER 9
MORTER 9
HOTER 9
KOTER 9
SPETER 9
BITER 9
TER 9
VATER 9
SHITER 9
LUTER 9
TER 9
VETER 9
FUTER 9
STUTER 9
GESTER 9
TER 9
LAKTER 9
LAOTER 9
MUTER 9
HINTER 9
SØSTER 9
BERTER 9
SIKTER 9
HITTER 9
PENTER 9
URATER 9
NØTTER 9
HALTER 9
BATER 8
TER 8
DOTTER 8
APTER 8
TER 8
SUTER 8
MOTER 8
PATER 8
TILTER 8
BETER 8
SORTER 8
NEKTER 8
GATER 8
SOTTER 8
NUTER 8
HITER 8
KATTER 8
HETTER 8
ØRTER 8
TUTER 8
RUTER 8
TAKTER 8
TER 8
ROTTER 8
LISTER 8
IKTER 8
ÅTTER 8
TER 8
FOTER 8
TER 8
TER 8
URTER 8
MALTER 8
FISTER 8
FEITER 8
DILTER 8
JETER 8
LEITER 8
KITER 8
KARTER 8
MISTER 8
FRITER 8
HESTER 8
KANTER 8
PETER 8
KASTER 8
SILTER 8
GETER 8
ROSTER 8
RISTER 7
LASTER 7
NITTER 7
SINTER 7
MENTER 7
SELTER 7
ÅTER 7
FESTER 7
MATTER 7
NOTER 7
SOTER 7
KATER 7
OSTER 7
EKTER 7
HATER 7
ORTER 7
SALTER 7
AKTER 7
ILTER 7
DRITER 7
LANTER 7
ROTER 7
DOTER 7
DALTER 7
METTER 7
HETER 7
LESTER 7
TINTER 7
NISTER 7
FANTER 7
FRATER 7
LITER 7
SENTER 6
NITER 6
MATER 6
RENTER 6
ELTER 6
TITER 6
DATTER 6
FATER 6
SITER 6
TESTER 6
NETTER 6
OTER 6
LATER 6
DENTER 6
EITER 6
ALTER 6
RANTER 6
ETATER 6
TASTER 6
EXITER 6
TANTER 6
TETTER 6
NATTER 6
LETER 6
TARTER 6
FETER 6
METER 6
AMTER 6
ISTER 6
RITER 6
ANTER 5
ARTER 5
ATTER 5
NATER 5
DATER 5
ERTER 5
ETTER 5
TATER 5
RATER 5
ESTER 5
SETER 5
ENTER 5
ETER 4
STER 4

Lignende ord av TER

Anagram av TER

For mer informasjon om ordet TER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok