TERNE i Wordfeud - ordspill.com

TERNE i Wordfeud

TERNE er et substantiv5 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EENRT.

Wordfeud poeng
5
Wordfeud poeng per bokstav
T1E1R1N1E1

Ved å legge til én bokstav til TERNE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YTRENE 13
RYTENE 13
TYRENE 13
NYTERE 13
NÆRETE 13
YTEREN 13
YTERNE 13
VERTEN 10
TREVEN 10
REVNET 10
TREVNE 10
VENTER 10
VERNET 10
TREGEN 9
REGENT 9
TERPEN 9
NØRETE 9
PENTER 9
PERTEN 9
PERTNE 9
PRENTE 9
TUNERE 9
TRÅENE 9
REGNTE 9
REGNET 9
TRENGE 9
TRØENE 9
TRUENE 9
TEGNER 9
TENGER 9
TREBEN 9
RØTENE 9
RÅNETE 9
RÅTENE 9
RUTENE 9
PERENT 9
TJENER 9
UNERTE 9
GRENTE 9
GRENET 9
TÅRENE 9
JENTER 9
JERNET 9
ENØRET 9
GRETNE 9
URTENE 9
NEGERT 9
BRENTE 9
BERTEN 9
TURENE 9
TROENE 8
TONERE 8
ERKNET 8
EROTEN 8
TENKER 8
TOERNE 8
TORENE 8
NOTERE 8
HENTER 8
KNETER 8
NEKTER 8
ORTENE 8
OTEREN 8
OTERNE 8
OTRENE 8
TOEREN 8
RENHET 8
KRETEN 8
ROTENE 8
HETNER 8
KNERTE 8
MENTER 7
TIRENE 7
TINERE 7
TIERNE 7
TIEREN 7
REITEN 7
TERMEN 7
TENLER 7
NIERTE 7
RITENE 7
FETNER 7
TELNER 7
TEINER 7
FERTEN 7
FENTER 7
LETNER 7
INERTE 7
TRENES 6
TRENSE 6
ARTENE 6
TERSEN 6
RANETE 6
DENTER 6
DERTEN 6
DERTNE 6
DRENET 6
DRENTE 6
ENDRET 6
ENTRES 6
ERTSEN 6
NERDET 6
NESTER 6
RATENE 6
TENDER 6
RENEST 6
RENSET 6
ATENER 6
RESTEN 6
RETNES 6
SENTER 6
SENTRE 6
SNERTE 6
STENER 6
STRENE 6
TARENE 6
RESENT 6

Ord som starter på TERNE

OrdPoeng
TERNEREIRENE 13
TERNEREIRET 12
TERNEREIRA 11
TERNEREDENE 11
TERNEREDET 10
TERNEREIR 10
TERNEREDER 10
TERNEREDA 9
TERNEREDE 9
TERNETE 7
TERNENE 7
TERNER 6
TERNET 6
TERNEN 6

Ord som slutter med TERNE

OrdPoeng
COMPUTERNE 28
KUWAITERNE 25
FORBRYTERNE 24
FYRBØTERNE 24
AVBRYTERNE 24
LAYOUTERNE 23
UTBYTTERNE 23
UTBRYTERNE 23
BYDIKTERNE 23
SCOOTERNE 22
ORDGYTERNE 22
CLUSTERNE 22
BRØYTERNE 22
EGYPTERNE 22
AVLYTTERNE 22
UTSKYTERNE 22
SYVSETERNE 21
FLØYTERNE 21
ISBRYTERNE 21
ÅVOKSTERNE 21
BEVOKTERNE 21
CHATTERNE 20
UTNYTTERNE 20
FORVALTERNE 19
SOVJETERNE 19
STØYTERNE 19
RØRKUTTERNE 19
GRYNTERNE 19
BIRØKTERNE 19
TYSKETERNE 19
JØDEHATERNE 19
KRYSTERNE 18
SWEATERNE 18
FLYTTERNE 18
PJOLTERNE 18
SKYTTERNE 18
TERNE 18
SKRYTERNE 18
BRYTERNE 18
CISTERNE 18
NOTBØTERNE 18
ØSTGOTERNE 18
LIGUSTERNE 18
HUNNOTERNE 17
ØLLEKTERNE 17
BALUSTERNE 17
CASTERNE 17
DØDBITERNE 17
HAVOTERNE 17
BEVERTERNE 17
SKYTERNE 17
DVERGTERNE 17
DAUBITERNE 17
CITERNE 17
SJØOTERNE 17
HÅNLATTERNE 17
ALLVITERNE 17
FLYTERNE 17
SUBALTERNE 17
JAKUTERNE 17
AVBITERNE 17
SNYLTERNE 17
VOKSTERNE 17
BOOSTERNE 16
LIGHTERNE 16
LYTTERNE 16
KJØTERNE 16
FIGHTERNE 16
UTSTØTERNE 16
VOKTERNE 16
GANGSTERNE 16
SKJEMTERNE 16
BUSETTERNE 16
WATERNE 16
KYTERNE 16
SJUSETERNE 16
MATVITERNE 16
GEOMETERNE 16
MEDVITERNE 16
UTPANTERNE 16
FERØKTERNE 16
SPURTERNE 15
MAGISTERNE 15
KOPTERNE 15
UTKASTERNE 15
SPLITTERNE 15
HIPSTERNE 15
BISITTERNE 15
PLOTTERNE 15
PILASTERNE 15
BOSETTERNE 15
DIVERTERNE 15
POINTERNE 15
REPORTERNE 15
PJASTERNE 15
AVLASTERNE 15
MALURTERNE 15
SNYTERNE 15
BRAUTERNE 15
KORINTERNE 15
FORAKTERNE 15
BLOTTERNE 15
VØRTERNE 15
TYSTERNE 15
RYTTERNE 15
GJETERNE 14
FILISTERNE 14
HAVTERNE 14
KNØTTERNE 14
PUSTERNE 14
TOTAKTERNE 14
FUKTERNE 14
SKOFTERNE 14
PIKTERNE 14
BLOTERNE 14
IDOLATERNE 14
HANNOTERNE 14
HJERTERNE 14
NYTERNE 14
SPLATTERNE 14
GERIATERNE 14
BRØTERNE 14
SFINKTERNE 14
SPOTTERNE 14
KVATERNE 14
KRØTTERNE 14
KJETTERNE 14
SPRINTERNE 14
VEKTERNE 14
FEMAKTERNE 14
PEDIATERNE 14
BESITTERNE 14
SALPETERNE 14
FONIATERNE 14
SYTERNE 14
AVRETTERNE 14
ROVTERNE 14
YSTERNE 14
PUTTERNE 14
INNKASTERNE 14
ALGEETERNE 14
FEMMASTERNE 14
FEMMETERNE 13
LUFTERNE 13
LØFTERNE 13
VINTERNE 13
MINISTERNE 13
PAKTERNE 13
SKUTERNE 13
DRAGSTERNE 13
SPRETTERNE 13
JORTERNE 13
TERNE 13
KUTTERNE 13
PLATTERNE 13
PRINTERNE 13
TOAKTERNE 13
ARKMATERNE 13
TILSITERNE 13
FLØTERNE 13
PSALTERNE 13
SLUTTERNE 13
SJALTERNE 13
PLANTERNE 13
TOMASTERNE 13
ADULTERNE 13
GALATERNE 13
SKIFTERNE 13
HØSTERNE 13
TUKTERNE 13
NØKTERNE 13
SPALTERNE 13
BERETTERNE 13
TOLITERNE 13
GRASETERNE 13
GINSTERNE 13
RØKTERNE 13
YTERNE 13
POSTERNE 13
KANISTERNE 13
DIAMETERNE 12
GOTERNE 12
SQUATTERNE 12
STORETERNE 12
KANASTERNE 12
ROADSTERNE 12
MEDISTERNE 12
TREAKTERNE 12
INNMATERNE 12
FIRSETERNE 12
EKSENTERNE 12
FEMSETERNE 12
BALTERNE 12
BIETERNE 12
DOKTERNE 12
HAMSTERNE 12
SLAKTERNE 12
BITTERNE 12
FRAKTERNE 12
ADAPTERNE 12
TRØSTERNE 12
STØTTERNE 12
ULSTERNE 12
MUTTERNE 12
ISOTERNE 11
BITERNE 11
PARTERNE 11
EMITTERNE 11
JESTERNE 11
FRISTERNE 11
LAKTERNE 11
DUSTERNE 11
SAUTERNE 11
STIFTERNE 11
TREMETERNE 11
DRIFTERNE 11
QUARTERNE 11
PRATERNE 11
TRAKTERNE 11
STØTERNE 11
MORTERNE 11
JATTERNE 11
MUTERNE 11
TIMETERNE 11
LEKTERNE 11
KELTERNE 11
OSSETERNE 11
PANTERNE 11
DIKTERNE 11
ROTETERNE 11
ILDETERNE 11
MONTERNE 11
FEKTERNE 11
TEKSTERNE 11
TOSETERNE 11
SMELTERNE 11
ENAKTERNE 11
PETERNE 10
ÅTTERNE 10
PATERNE 10
SKATERNE 10
DILTERNE 10
SUTERNE 10
KRETERNE 10
KNETERNE 10
SLITERNE 10
KITERNE 10
FAITERNE 10
GETERNE 10
ALTETERNE 10
LAFTERNE 10
LEITERNE 10
RUTERNE 10
TRESETERNE 10
SLENTERNE 10
MISTERNE 10
NEKTERNE 10
HENTERNE 10
KASTERNE 10
SNITTERNE 10
ANSETTERNE 10
EKSTERNE 10
TITTERNE 9
SALTERNE 9
LETTERNE 9
FATTERNE 9
MESTERNE 9
FRATERNE 9
LANTERNE 9
LATTERNE 9
ROTERNE 9
LASTERNE 9
MASTERNE 9
SINTERNE 9
LESTERNE 9
SANDTERNE 9
FESTERNE 9
HATERNE 9
SISTERNE 9
FETTERNE 9
TELTERNE 9
RISTERNE 9
STARTERNE 9
DRITERNE 9
LITERNE 9
INTERNE 8
SENTERNE 8
MATERNE 8
SETTERNE 8
ISTERNE 8
LETERNE 8
METERNE 8
SITERNE 8
TESTERNE 8
TENTERNE 8
RETTERNE 8
OTERNE 8
TATERNE 7
ESTERNE 7
ETERNE 6

Bøyningsformer av TERNE

Anagram av TERNE

For mer informasjon om ordet TERNE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TERNE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok