TERNE i Wordfeud - ordspill.com

TERNE i Wordfeud

TERNE er et substantiv5 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EENRT.

Wordfeud poeng
5
Wordfeud poeng per bokstav
T1E1R1N1E1

Ved å legge til én bokstav til TERNE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
NÆRETE 13
TYRENE 13
YTRENE 13
YTERNE 13
YTEREN 13
NYTERE 13
TREVEN 10
REVNET 10
TREVNE 10
VENTER 10
VERNET 10
VERTEN 10
TRØENE 9
PRENTE 9
TUNERE 9
TRÅENE 9
REGENT 9
REGNET 9
REGNTE 9
NØRETE 9
PERTEN 9
ØRNETE 9
TRUENE 9
RUNETE 9
RUTENE 9
RÅNETE 9
RÅTENE 9
TRENGE 9
TREBEN 9
TEGNER 9
TENGER 9
TJENER 9
RØTENE 9
PERENT 9
GRENTE 9
JERNET 9
BERTEN 9
TURENE 9
BRENTE 9
GRENET 9
URTENE 9
GENERT 9
NEGERT 9
GRETNE 9
TÅRENE 9
JENTER 9
TORENE 8
EROTEN 8
ERKNET 8
TOERNE 8
TOEREN 8
TENKER 8
ROTENE 8
NOTERE 8
HENTER 8
KNERTE 8
ORTENE 8
OTEREN 8
OTERNE 8
OTRENE 8
NEKTER 8
TROENE 8
HETNER 8
RENHET 8
FERTEN 7
INERTE 7
TIERNE 7
TIEREN 7
TERMEN 7
TENLER 7
TELNER 7
REITEN 7
TEINER 7
TIRENE 7
RITENE 7
MENTER 7
LETNER 7
FETNER 7
TINERE 7
TRENES 6
ARTENE 6
TERSEN 6
RANETE 6
DENTER 6
DERTEN 6
DERTNE 6
DRENET 6
DRENTE 6
ENDRET 6
ENTRES 6
ERTSEN 6
NERDET 6
NESTER 6
RATENE 6
TENDER 6
RENEST 6
RENSET 6
RESTEN 6
ATENER 6
SENTER 6
SENTRE 6
SNERTE 6
STENER 6
STRENE 6
TARENE 6
RETNES 6

Ord som starter på TERNE

OrdPoeng
TERNETE 7
TERNENE 7
TERNEN 6
TERNER 6
TERNET 6

Ord som slutter med TERNE

OrdPoeng
LYSBRYTERNE 29
COMPUTERNE 28
FYRVOKTERNE 27
VEGVOKTERNE 26
BURVOKTERNE 25
KUWAITERNE 25
FORBRYTERNE 24
MÅLVOKTERNE 24
PSYKIATERNE 24
FYRBØTERNE 24
LIVSNYTERNE 24
LAYOUTERNE 23
FRIBRYTERNE 23
BYDIKTERNE 23
UTFLYTTERNE 23
OPPVARTERNE 23
UTBRYTERNE 23
BESKYTTERNE 23
UTBYTTERNE 23
SELVNYTERNE 23
EGYPTERNE 22
ORDGYTERNE 22
DØRVOKTERNE 22
TØYMESTERNE 22
SUPPORTERNE 22
CLUSTERNE 22
INNBYTTERNE 22
SCOOTERNE 22
BRØYTERNE 22
SYVSETERNE 21
ÅVOKSTERNE 21
BEVOKTERNE 21
INNSKYTERNE 21
FLØYTERNE 21
BOIKOTTERNE 21
ISBRYTERNE 21
HOVMESTERNE 20
HALVLITERNE 20
TAKRYTTERNE 20
OPPSITTERNE 20
FYRMESTERNE 20
DAMVOKTERNE 20
UTNYTTERNE 20
AUSTGOTERNE 19
SKIVINTERNE 19
RØRKUTTERNE 19
STØYTERNE 19
SOVJETERNE 19
SNØSKUTERNE 19
FORVINTERNE 19
OPPRETTERNE 19
VEGMESTERNE 19
GRYNTERNE 19
HUSDIKTERNE 19
LÅSMUTTERNE 19
FORPAKTERNE 19
KJØTTETERNE 19
BIRØKTERNE 19
TWISTERNE 19
BRYTERNE 18
PJOLTERNE 18
MIDVINTERNE 18
OMSJALTERNE 18
CISTERNE 18
KRYSTERNE 18
TERNE 18
SKYTTERNE 18
NOTBØTERNE 18
AKEVITTERNE 18
SKRYTERNE 18
ØSTGOTERNE 18
KILOMETERNE 18
SWEATERNE 18
BALUSTERNE 17
DVERGTERNE 17
SKYTERNE 17
JAKUTERNE 17
CITERNE 17
HAVOTERNE 17
VEIMESTERNE 17
SJØOTERNE 17
SNYLTERNE 17
VOKSTERNE 17
BEFRAKTERNE 17
ØLLEKTERNE 17
HÅNLATTERNE 17
AVBITERNE 17
ALLVITERNE 17
FIGHTERNE 16
LIGHTERNE 16
UTPANTERNE 16
BUSETTERNE 16
BOOSTERNE 16
GANGSTERNE 16
MEDVITERNE 16
GEOMETERNE 16
SJUSETERNE 16
SKJEMTERNE 16
MURMESTERNE 16
PERIMETERNE 16
WATERNE 16
LYTTERNE 16
VOKTERNE 16
SENVINTERNE 16
KJØTERNE 16
FORNEKTERNE 16
ARVELATERNE 16
PETIMETERNE 16
KORINTERNE 15
POINTERNE 15
ENSPALTERNE 15
REPORTERNE 15
SNYTERNE 15
DEKALITERNE 15
BRAUTERNE 15
FORAKTERNE 15
SPURTERNE 15
SAGMESTERNE 15
VØRTERNE 15
TYSTERNE 15
RYTTERNE 15
MAGISTERNE 15
SPLITTERNE 15
BOSETTERNE 15
PJASTERNE 15
BISITTERNE 15
HIPSTERNE 15
UTKASTERNE 15
PILASTERNE 15
BLOTTERNE 15
PLOTTERNE 15
KOPTERNE 15
HAVTERNE 14
HJERTERNE 14
PUTTERNE 14
YSTERNE 14
ROVTERNE 14
NYTERNE 14
SPRINTERNE 14
KRØTTERNE 14
FIRMASTERNE 14
JETSETTERNE 14
TOTAKTERNE 14
SYTERNE 14
SEKSMETERNE 14
DEFROSTERNE 14
SPOTTERNE 14
AVRETTERNE 14
PIKTERNE 14
FEMAKTERNE 14
GERIATERNE 14
GJETERNE 14
VEKTERNE 14
BLOTERNE 14
BESITTERNE 14
PEDIATERNE 14
KJETTERNE 14
FUKTERNE 14
SKOFTERNE 14
SALPETERNE 14
NANOMETERNE 14
FILISTERNE 14
FEMMASTERNE 14
PUSTERNE 14
BERETTERNE 13
MINISTERNE 13
FEMMETERNE 13
TONSETTERNE 13
MIXMASTERNE 13
DESIMETERNE 13
FIRESETERNE 13
ARKMATERNE 13
TOMASTERNE 13
TILSITERNE 13
SKIFTERNE 13
DRAGSTERNE 13
SPALTERNE 13
GINSTERNE 13
RØKTERNE 13
TOLITERNE 13
PSALTERNE 13
FLØTERNE 13
TOAKTERNE 13
VINTERNE 13
LUFTERNE 13
POSTERNE 13
TUKTERNE 13
SKUTERNE 13
NØKTERNE 13
SLUTTERNE 13
HØSTERNE 13
YTERNE 13
LØFTERNE 13
SJALTERNE 13
PRINTERNE 13
PLANTERNE 13
KUTTERNE 13
GALATERNE 13
JORTERNE 13
EKSENTERNE 12
DOKTERNE 12
FIRSETERNE 12
MUTTERNE 12
BALTERNE 12
DISSENTERNE 12
INNMATERNE 12
FEMSETERNE 12
TRØSTERNE 12
STORETERNE 12
ADAPTERNE 12
ULSTERNE 12
ROADSTERNE 12
KANASTERNE 12
GOTERNE 12
TREMASTERNE 12
SLAKTERNE 12
DIAMETERNE 12
BITTERNE 12
STØTTERNE 12
MEDISTERNE 12
HAMSTERNE 12
TREAKTERNE 12
JESTERNE 11
STØTERNE 11
PANTERNE 11
ERSTATTERNE 11
MONTERNE 11
PRATERNE 11
FEKTERNE 11
DUSTERNE 11
DIKTERNE 11
TIMETERNE 11
TREMETERNE 11
OSSETERNE 11
SMELTERNE 11
QUARTERNE 11
FRISTERNE 11
TRAKTERNE 11
TEKSTERNE 11
TOSETERNE 11
MORTERNE 11
TREKTERNE 11
LEKTERNE 11
STIFTERNE 11
ROTETERNE 11
ENAKTERNE 11
KELTERNE 11
EKSTERNE 10
FAITERNE 10
RUTERNE 10
NEKTERNE 10
SLITERNE 10
PETERNE 10
ÅTTERNE 10
PATERNE 10
SLENTERNE 10
MISTERNE 10
HENTERNE 10
KRETERNE 10
TRESETERNE 10
ALTETERNE 10
LEITERNE 10
KASTERNE 10
FESTERNE 9
SALTERNE 9
LASTERNE 9
FRATERNE 9
MASTERNE 9
LITERNE 9
ROTERNE 9
HATERNE 9
DRITERNE 9
LATTERNE 9
SINTERNE 9
FETTERNE 9
LANTERNE 9
LETTERNE 9
TELTERNE 9
SANDTERNE 9
STARTERNE 9
MESTERNE 9
SISTERNE 9
LESTERNE 9
RISTERNE 9
TITTERNE 9
FATTERNE 9
LETERNE 8
SETTERNE 8
TESTERNE 8
INTERNE 8
SITERNE 8
ISTERNE 8
OTERNE 8
SENTERNE 8
METERNE 8
MATERNE 8
RETTERNE 8
ESTERNE 7
TATERNE 7
ETERNE 6

Bøyningsformer av TERNE

Lignende ord av TERNE

Anagram av TERNE

For mer informasjon om ordet TERNE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TERNE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok