TUNG i Wordfeud - ordspill.com

TUNG i Wordfeud

TUNG er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver GNTU.

Wordfeud poeng
10
Wordfeud poeng per bokstav
T1U4N1G4

Ved å legge til én bokstav til TUNG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
LUGNT 12
UTING 12
GNURT 11
GRUNT 11
GUNST 11
GUSTN 11
GUTEN 11
NUGAT 11
TUNGA 11
TUNGE 11

Ord som starter på TUNG

OrdPoeng
TUNGTFORDØYELIG 39
TUNGROCKBANDENE 37
TUNGROCKBANDET 36
TUNGROCKBANDA 35
TUNGVEKTSBOKSER 34
TUNGROCKBAND 34
TUNGVEKTBOKSERE 34
TUNGESPISSLYDEN 33
TUNGVEKTBOKSER 33
TUNGVEKTSKAMPEN 33
TUNGESPISSLYDER 33
TUNGVEKTSKAMPER 33
TUNGERYGGENE 31
TUNGVEKTSKAMP 31
TUNGESPISSLYD 31
TUNGVEKTSKLASSE 30
TUNGVEKTKLASSEN 30
TUNGROCKENE 30
TUNGERYGGER 30
TUNGERYGGEN 30
TUNGVEKTSKLASSA 30
TUNGVEKTKLASSER 30
TUNGVEKTSTITLER 29
TUNGEFLYNDRENE 29
TUNGROCKER 29
TUNGROCKEN 29
TUNGVEKTKLASSA 29
TUNGVEKTKLASSE 29
TUNGVEKTSTITTEL 29
TUNGEFLYNDREN 28
TUNGERYGG 28
TUNGEFLYNDRER 28
TUNGTFLYTENDE 28
TUNGSINDIGHETEN 28
TUNGVEKTSMESTER 28
TUNGVEKTSMESTRE 28
TUNGTSMELTELIGE 28
TUNGSINDIGHETER 28
TUNGEFLYNDRE 27
TUNGDREVETHETEN 27
TUNGROCK 27
TUNGSINDIGHETA 27
TUNGHØRTHETENE 27
TUNGTSMELTELIG 27
TUNGEKYSSENE 27
TUNGVINTHETENE 27
TUNGDREVETHETER 27
TUNGEFLYNDRA 27
TUNGTRAFIKKENE 26
TUNGDREVETHETA 26
TUNGVINTHETER 26
TUNGEKYSSEN 26
TUNGVINTHETEN 26
TUNGEKYSSET 26
TUNGHØRTHETER 26
TUNGHØRTHETEN 26
TUNGSINDIGHET 26
TUNGTRANSPORTEN 26
TUNGINDUSTRIENE 26
TUNGTRANSPORTER 26
TUNGINDUSTRIER 25
TUNGVINTHETA 25
TUNGINDUSTRIEN 25
TUNGDREVETHET 25
TUNGEKYSSA 25
TUNGTRAFIKKER 25
TUNGTRAFIKKEN 25
TUNGTARBEIDENDE 25
TUNGHØRTHETA 25
TUNGHØRTHET 24
TUNGRODDHETENE 24
TUNGTRANSPORT 24
TUNGARBEIDERNE 24
TUNGVINTHET 24
TUNGUSISKENE 24
TUNGEKYSS 24
TUNGARBEIDEREN 24
TUNGVEKTEREN 24
TUNGVEKTERNE 24
TUNGEBÅNDENE 24
TUNGVEKTERE 23
TUNGTRAFIKK 23
TUNGUSISKER 23
TUNGLYNTE 23
TUNGSINTHETENE 23
TUNGLÆRTE 23
TUNGPUSTENT 23
TUNGARBEIDERE 23
TUNGARBEIDENE 23
TUNGRODDHETEN 23
TUNGUSISKEN 23
TUNGEBÅNDET 23
TUNGINDUSTRI 23
TUNGPUSTETE 23
TUNGHØRTESTE 23
TUNGPUSTEDE 23
TUNGRODDHETER 23
TUNGVEKTENE 23
TUNGESPISSENE 23
TUNGTVEIENDE 23
TUNGRODDHETA 22
TUNGMETALLENE 22
TUNGTVATNENE 22
TUNGARBEIDER 22
TUNGTVANNENE 22
TUNGESLAGENE 22
TUNGGODSENE 22
TUNGESPISSER 22
TUNGARBEIDET 22
TUNGSINDIGE 22
TUNGEMÅLENE 22
TUNGESPISSEN 22
TUNGLÆRT 22
TUNGHØRTERE 22
TUNGHØRTEST 22
TUNGUSISKE 22
TUNGPUSTET 22
TUNGVEKTEN 22
TUNGSINTHETEN 22
TUNGVEKTER 22
TUNGPUSTNE 22
TUNGPUSTEN 22
TUNGEBÅNDA 22
TUNGERAPPE 22
TUNGSINTHETER 22
TUNGOLJENE 22
TUNGNEMHETENE 22
TUNGLYNT 22
TUNGOLJER 21
TUNGSINTHETA 21
TUNGGODSET 21
TUNGOLJEN 21
TUNGVEKTA 21
TUNGEBANDENE 21
TUNGEBÅND 21
TUNGERØTTENE 21
TUNGNEMHETER 21
TUNGMETALLER 21
TUNGNEMHETEN 21
TUNGPUSTA 21
TUNGSINDIG 21
TUNGERAPP 21
TUNGUSISK 21
TUNGMETALLET 21
TUNGEMÅLET 21
TUNGTVATNET 21
TUNGESLAGET 21
TUNGRODDHET 21
TUNGTVANNET 21
TUNGARBEIDA 21
TUNGERØTTER 20
TUNGSINTHET 20
TUNGHØRTE 20
TUNGESLAGA 20
TUNGOLJA 20
TUNGTVATNA 20
TUNGNEMHETA 20
TUNGGODSA 20
TUNGEBANDET 20
TUNGTVANNA 20
TUNGVINNE 20
TUNGOLJE 20
TUNGVEKT 20
TUNGEMÅLA 20
TUNGDREVNE 20
TUNGSPATENE 20
TUNGARBEID 20
TUNGESPISS 20
TUNGMETALLA 20
TUNGINGENE 20
TUNGDREVET 20
TUNGVINTE 20
TUNGEBANDA 19
TUNGBANENE 19
TUNGSPATEN 19
TUNGVINN 19
TUNGINGER 19
TUNGEMÅL 19
TUNGSPATER 19
TUNGHØRT 19
TUNGETALEREN 19
TUNGMETALL 19
TUNGESLAG 19
TUNGETALERNE 19
TUNGUSEREN 19
TUNGTVATN 19
TUNGGODS 19
TUNGNEMHET 19
TUNGTVANN 19
TUNGVINT 19
TUNGINGEN 19
TUNGUSERNE 19
TUNGLASTETE 18
TUNGSINNENE 18
TUNGUSERE 18
TUNGINGA 18
TUNGLASTEDE 18
TUNGBANEN 18
TUNGBEDTT 18
TUNGEBAND 18
TUNGBANER 18
TUNGERAPT 18
TUNGBEDTE 18
TUNGETALERE 18
TUNGETALENE 18
TUNGEROTEN 18
TUNGUSER 17
TUNGSPAT 17
TUNGEROTA 17
TUNGLASTET 17
TUNGBEDT 17
TUNGETALEN 17
TUNGNEMME 17
TUNGETALER 17
TUNGBANE 17
TUNGING 17
TUNGRODDE 17
TUNGSINNET 17
TUNGRESSENE 17
TUNGRODD 16
TUNGEROT 16
TUNGRASENE 16
TUNGLASTA 16
TUNGLESTE 16
TUNGSINTE 16
TUNGETALE 16
TUNGSINNA 16
TUNGRESSET 16
TUNGRESSA 15
TUNGSINN 15
TUNGRASET 15
TUNGSINT 15
TUNGLEST 15
TUNGNEMT 15
TUNGRESS 14
TUNGNEM 14
TUNGESTE 14
TUNGRASA 14
TUNGENDE 14
TUNGEST 13
TUNGENE 13
TUNGETE 13
TUNGRAS 13
TUNGERE 13
TUNGER 12
TUNGET 12
TUNGEN 12
TUNGES 12
TUNGE 11
TUNGT 11
TUNGA 11

Ord som slutter med TUNG

OrdPoeng
TRYKKTUNG 26
PRESTISJETUNG 26
SKJEBNETUNG 25
BLYTUNG 24
ALVORSTUNG 23
TOPPTUNG 22
SKYTUNG 22
LØVTUNG 21
ANSVARSTUNG 21
LAGNADSTUNG 21
SØVNTUNG 21
HAVTUNG 19
SORGTUNG 19
BUTUNG 18
BAKTUNG 18
SKOTTUNG 18
TANKETUNG 17
REGNTUNG 17
BARNTUNG 17
SLITTUNG 16
SHANTUNG 16
SNØTUNG 16
SIDETUNG 15
NOTTUNG 15
SETTUNG 13

Lignende ord av TUNG

Anagram av TUNG

For mer informasjon om ordet TUNG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TUNG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok