UKE i Wordfeud - ordspill.com

UKE i Wordfeud

UKE er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EKU.

Wordfeud poeng
8
Wordfeud poeng per bokstav
U4K3E1

Ved å legge til én bokstav til UKE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
KUVE 13
KUPE 12
PUKE 12
KUBE 12
BUKE 12
HUKE 11
KULE 10
LUKE 10
ULKE 10
KUES 9
KUET 9
KUER 9
KUEN 9
KURE 9
KUSE 9
KUTE 9
KNUE 9
KAUE 9
DUKE 9
RUKE 9
SKUE 9
UKEN 9
UKER 9
AUKE 9

Ord som starter på UKE

OrdPoeng
UKEBLADOPPSLAGA 36
UKEPLANLEGGINGA 35
UKEBLADOPPSLAG 35
UKEPLANLEGGING 34
UKEBLADSNOVELLE 32
UKEBLADNOVELLER 32
UKEBLADSNOVELLA 32
UKEBLADNOVELLEN 32
UKEBLADNOVELLE 31
UKEBLADNOVELLA 31
UKEBLADREDAKTØR 29
UKEOVERSIKTENE 28
UKEPENDLINGENE 27
UKEOVERSIKTEN 27
UKEOVERSIKTER 27
UKEPENDLINGER 26
UKEPENDLINGEN 26
UKERAPPORTENE 26
UKEOVERSIKTA 26
UKEREVYENE 26
UKEPENDLINGA 25
UKERAPPORTER 25
UKEREVYER 25
UKEREVYEN 25
UKEOVERSIKT 25
UKERAPPORTEN 25
UKESAMMENDRAGET 25
UKEPENDLING 24
UKEMELDINGENE 24
UKEARRANGEMENTA 24
UKESAMMENDRAGA 24
UKESAMMENDRAG 23
UKEMELDINGER 23
UKEMENYENE 23
UKEARRANGEMENT 23
UKERAPPORT 23
UKEMELDINGEN 23
UKEREVY 23
UKEMAGASINENE 23
UKEMENYEN 22
UKEMELDINGA 22
UKEMENYER 22
UKEMAGASINET 22
UKEMAGASINER 22
UKEHAVENDE 21
UKEPENDLENDE 21
UKEMAGASINA 21
UKEVERKENE 21
UKEMELDING 21
UKEGAMMALT 21
UKEGAMMELT 21
UKEPENDLEREN 21
UKEPENGENE 21
UKEPENDLERNE 21
UKEPENGER 20
UKEAVISENE 20
UKEPENDLEDE 20
UKEKURSENE 20
UKEPENDLERE 20
UKEPENDLETE 20
UKEMAGASIN 20
UKEBASISENE 20
UKESLUTTENE 20
UKEGAMMAL 20
UKEMENY 20
UKEGAMMEL 20
UKEVERKET 20
UKEVERKER 20
UKESLUTTER 19
UKEBASISEN 19
UKESLUTTEN 19
UKEAVISEN 19
UKEPENDLER 19
UKEPRISENE 19
UKEBASISER 19
UKEKORTENE 19
UKELØNNENE 19
UKEPLANENE 19
UKEKURSEN 19
UKEPENDLES 19
UKEPENDLET 19
UKEBLADENE 19
UKEKURSET 19
UKEMÅLENE 19
UKEPRESSENE 19
UKEKURSER 19
UKEVERKA 19
UKENTLIGE 19
UKEAVISER 19
UKEAVISA 18
UKEPENDLA 18
UKEMÅLET 18
UKEGAMLE 18
UKENTLIG 18
UKEKURSA 18
UKEVERK 18
UKEPRESSEN 18
UKEBLADET 18
UKEPRISER 18
UKELØNNEN 18
UKEPRESSER 18
UKEBLADER 18
UKEPENDLE 18
UKELØNNER 18
UKEHEFTENE 18
UKEPRISEN 18
UKEPLANEN 18
UKEPLANER 18
UKEKORTET 18
UKELANGT 17
UKEKORTA 17
UKEKURS 17
UKEVISE 17
UKEAVIS 17
UKEPRESSE 17
UKEMÅLA 17
UKEVIST 17
UKEHEFTER 17
UKEBASIS 17
UKELANGE 17
UKEBLADA 17
UKESLUTT 17
UKEPRESSA 17
UKETALLENE 17
UKEHEFTET 17
UKEDAGENE 17
UKELØNNA 17
UKEPENDL 17
UKEDAGEN 16
UKETIMENE 16
UKEPRIS 16
UKEVIS 16
UKEBLAD 16
UKEHEFTA 16
UKEPLAN 16
UKELØNN 16
UKELANG 16
UKEMÅL 16
UKEKORT 16
UKEHEFTE 16
UKETALLET 16
UKEDAGER 16
UKETIMER 15
UKETALLA 15
UKENETTENE 15
UKETIMEN 15
UKEDAG 14
UKETALL 14
UKENETTER 14
UKETIME 14
UKENATTEN 14
UKENATTA 13
UKENATT 12
UKENE 10
UKEN 9
UKER 9

Ord som slutter med UKE

OrdPoeng
PAPEGØYESJUKE 40
TRYKKFALLSSJUKE 37
LEGIONÆRSJUKE 35
SUBSTANTIVSJUKE 34
SVANGERSKAPSUKE 32
JUBILEUMSUKE 32
TÆRINGSSJUKE 31
NYTINGSSJUKE 31
DYKKERSJUKE 30
HØYDESJUKE 30
RØYKESJUKE 30
LIKVIDITETSAUKE 30
VISKOSITETSAUKE 30
NYTELSESSJUKE 29
UTSTILLINGSUKE 29
ELSKOVSSJUKE 29
OMGANGSSJUKE 29
KLAUVSJUKE 28
KOPPESJUKE 28
FYLLESJUKE 28
PYNTESJUKE 28
SKURVESJUKE 28
BRYSTSJUKE 28
KYSSESJUKE 27
JAPPESJUKE 27
BROKKSJUKE 27
VÆRSJUKE 27
KRYSSBRUKE 27
BABYLUKE 27
SKULKESJUKE 27
HUMØRSJUKE 27
KVANTUMSAUKE 27
SELSKAPSSJUKE 27
BAMBLESJUKE 27
MUSKELSJUKE 26
SUKKERSJUKE 26
KLOVSJUKE 26
AKTIVITETSUKE 26
LIGGESJUKE 26
VALPESJUKE 26
HUMANIORAUKE 26
SPYSJUKE 26
HØGDESJUKE 26
ØYESJUKE 26
BLØDERSJUKE 26
BARNEBOKUKE 26
FLYSJUKE 25
OPPMJUKE 25
SPANSKESJUKE 25
AVUNDSJUKE 25
LUNGESJUKE 25
VERPESJUKE 25
VOLUMAUKE 25
HVALSJUKE 24
HØSTFERIEUKE 24
SKRAPESJUKE 24
KALVSJUKE 24
HUGSJUKE 24
SPILLSJUKE 24
HALVSJUKE 24
KVALSJUKE 24
SJØLSJUKE 24
JOBBEUKE 24
KJELLERLUKE 24
HJERTESJUKE 24
UTGIFTSAUKE 24
TVILESJUKE 24
HAVESJUKE 23
BERGSJUKE 23
KULTURUKE 23
HEVNSJUKE 23
SOVESJUKE 23
BOLESJUKE 23
EGGESJUKE 23
GIKTSJUKE 23
HENGESJUKE 23
FØLLSJUKE 23
VINNESJUKE 23
SILKEMJUKE 23
PASJONSUKE 23
TROMMESJUKE 23
LEVERSJUKE 23
GIFTESJUKE 23
HUSLEIEAUKE 23
HERSKESJUKE 23
HELVETESUKE 23
AVINDSJUKE 23
GODTESJUKE 23
GALLESJUKE 23
BILLETTLUKE 23
PRAKTSJUKE 23
GJENBRUKE 23
DØMMESJUKE 23
AUGUSTUKE 23
ÆRESJUKE 23
REVYUKE 23
RØKESJUKE 22
VINDSJUKE 22
KIOSKLUKE 22
MAVESJUKE 22
UTLÅNSAUKE 22
LUFTSJUKE 22
LIVSJUKE 22
NAGANASJUKE 22
AKSJONSUKE 22
YRKESUKE 22
SELVSJUKE 22
ATKOMSTLUKE 22
BRÅSJUKE 22
SVARTSJUKE 22
PRALESJUKE 22
STIVSJUKE 22
SJELESJUKE 22
KAFFESJUKE 22
HOPPUKE 22
TRAFIKKAUKE 22
BÅTSJUKE 22
IGLESJUKE 22
BUSSJUKE 22
SJØSJUKE 22
FEBERSJUKE 22
OPPSLUKE 22
FEMDAGERSUKE 22
ELEFANTSJUKE 22
LÅVELUKE 22
PRESTESJUKE 22
TAPPELUKE 21
BILSJUKE 21
PÅSKEUKE 21
OPPSTUKE 21
SKRIFTELUKE 21
KOSTNADSAUKE 21
EGLESJUKE 21
HEIMSJUKE 21
SANKTHANSUKE 21
KRIMSJUKE 21
KATTEMJUKE 21
HUDSJUKE 21
KOSESJUKE 21
FALLESJUKE 21
PIPELUKE 21
KREFTSJUKE 21
LUSESJUKE 21
MÅNESJUKE 21
PRATESJUKE 21
BRØNNLUKE 21
MUNNSJUKE 21
TOGSJUKE 21
LYSLUKE 21
SKIPSLUKE 21
MAGESJUKE 21
MUSESJUKE 21
HALSESJUKE 21
MILTSJUKE 20
ÅMESJUKE 20
VEKSTAUKE 20
DØDSSJUKE 20
INNTEKTSAUKE 20
VANBRUKE 20
PESTSJUKE 20
TIPPEUKE 20
TRENINGSUKE 20
RANGSJUKE 20
JANUARUKE 20
MUSSJUKE 20
EITLESJUKE 20
KATTESJUKE 20
JULIUKE 20
IKTESJUKE 20
SMÅSJUKE 20
LUFTELUKE 20
MAKTSJUKE 20
ORMESJUKE 20
JERNSJUKE 20
FEILBRUKE 20
MOTESJUKE 20
VASSJUKE 20
BARNSJUKE 20
FOTSJUKE 19
REISESJUKE 19
PORTLUKE 19
JUNIUKE 19
ARBEIDSUKE 19
LASTESJUKE 19
BØNNEUKE 19
RØDSJUKE 19
FORBRUKE 19
SINNSSJUKE 19
JULEUKE 19
KULLUKE 19
ALMESJUKE 19
VEKTAUKE 19
VINTERUKE 19
FERDASJUKE 19
ASTMASJUKE 19
ITLESJUKE 19
LOFTSLUKE 19
SALGSAUKE 18
LAUSLUKE 18
BAKLUKE 18
DIMMELUKE 18
LOFTLUKE 18
KOLLUKE 18
VANNLUKE 18
SEGLERUKE 18
FETTSJUKE 18
STUDENTUKE 18
LØNNSAUKE 18
VASSLUKE 18
MISBRUKE 18
SOMMERUKE 18
DANSESJUKE 18
SKOLEUKE 18
IMBREUKE 18
ASIASJUKE 18
TALESJUKE 18
APRILUKE 18
LØSLUKE 17
EIESJUKE 17
FISKEUKE 17
AKTERLUKE 17
RADESJUKE 17
SENIORUKE 17
SKATTEAUKE 17
PINSEUKE 17
NIDSJUKE 17
FORSLUKE 17
VERDAUKE 17
KINOUKE 17
LEVEUKE 17
PRISAUKE 17
FEIELUKE 16
STORLUKE 16
DRIFTSUKE 16
FESJUKE 16
KURUKE 16
TANKLUKE 16
LASTELUKE 16
MIMREUKE 16
SEILERUKE 16
FORLUKE 16
MØTEUKE 16
KORTUKE 16
FILMUKE 16
FORSTUKE 16
LEIEAUKE 15
MOTEUKE 15
RISTLUKE 15
FERIEUKE 15
AVDUKE 15
KJUKE 15
SOTLUKE 15
FALLUKE 15
SENILUKE 15
STALLUKE 15
FADDERUKE 15
TAKLUKE 15
MJUKE 14
TANNLUKE 14
MIDTUKE 14
DAMLUKE 14
FASTEUKE 14
SJUKE 13
GAUKE 13
BRUKE 13
MARSUKE 13
PAUKE 13
FRIUKE 13
MATAUKE 13
FESTUKE 13
MAIUKE 13
TEMAUKE 13
BUKE 12
HAUKE 12
KRUKE 12
KAUKE 12
PUKE 12
NETSUKE 12
STAUKE 11
SLUKE 11
FAUKE 11
HUKE 11
STUKE 10
LUKE 10
RAUKE 10
AUKE 9
DUKE 9
RUKE 9

Bøyningsformer av UKE

Lignende ord av UKE

Anagram av UKE

For mer informasjon om ordet UKE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet UKE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok