UNN i Wordfeud - ordspill.com

UNN i Wordfeud

UNN er et verb3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver NNU.

Wordfeud poeng
6
Wordfeud poeng per bokstav
U4N1N1

Ved å legge til én bokstav til UNN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BUNN 10
HUNN 9
KUNN 9
FUNN 8
LUNN 8
MUNN 8
NUEN 7
RUNN 7
SUNN 7
TUNN 7
UNNA 7
UNNE 7

Ord som starter på UNN

OrdPoeng
UNNVÆRLIGHET 33
UNNVÆRINGER 29
UNNVÆRLIGE 29
UNNSKYLDINGA 29
UNNSKYLDNING 29
UNNVÆRINGEN 29
UNNVÆRLIG 28
UNNVÆRINGA 28
UNNSKYLDING 28
UNNFLYINGEN 27
UNNFLYINGER 27
UNNVÆRING 27
UNNVÆRELSER 26
UNNFLYINGA 26
UNNVÆRELSEN 26
UNNSLIPPING 26
UNNSLEPPINGA 26
UNNVIKINGER 25
UNNVÆRELSE 25
UNNGJELDING 25
UNNSLEPPING 25
UNNFLYING 25
UNNVIKINGEN 25
UNNFLØYET 24
UNNFLØYNE 24
UNNVÆRENDE 24
UNNVIKINGA 24
UNNFLØYEN 24
UNNKOMMINGA 24
UNNGÅELIGE 24
UNNGÅINGENE 24
UNNGÅELIG 23
UNNSKYLDES 23
UNNSKYLDER 23
UNNSKYLDTE 23
UNNGÅINGER 23
UNNSLUPPEN 23
UNNGÅINGEN 23
UNNKOMMING 23
UNNVIKING 23
UNNSLUPPET 23
UNNFANGINGEN 23
UNNFLYENDE 22
UNNVÆRER 22
UNNTAKSLOV 22
UNNAMANØVER 22
UNNAMANØVRE 22
UNNFLØY 22
UNNSLÅINGER 22
UNNVIKELSER 22
UNNGÅINGA 22
UNNALURINGA 22
UNNTAKSKRAV 22
UNNSKYLDT 22
UNNVÆRES 22
UNNSLÅINGEN 22
UNNVIKELSEN 22
UNNVÆRTE 22
UNNSKYLDE 22
UNNDRAGINGER 22
UNNFANGINGA 22
UNNSKYLD 21
UNNDRAGNING 21
UNNSLÅINGA 21
UNNFLYDDE 21
UNNALURING 21
UNNGÅING 21
UNNVÆRT 21
UNNTAKINGENE 21
UNNSELIGHET 21
UNNGÅELSENE 21
UNNSLIPPES 21
UNNSLIPPER 21
UNNVÆRE 21
UNNBEINGENE 21
UNNABAKKENE 21
UNNFANGING 21
UNNVIKELSE 21
UNNBEDINGEN 21
UNNDRAGINGA 21
UNNAGJORTE 21
UNNABAKKEN 20
UNNTAKSLAUS 20
UNNFLYDD 20
UNNKOMMENDE 20
UNNAGJORT 20
UNNTAKSLØSE 20
UNNVIKENDE 20
UNNGJELDES 20
UNNBEINGER 20
UNNSLIPPE 20
UNNABAKKER 20
UNNDRAGING 20
UNNBEINGEN 20
UNNGJELDER 20
UNNGÅELSEN 20
UNNSLEPPES 20
UNNBEDINGA 20
UNNGJELDTE 20
UNNTAKSVIS 20
UNNSLÅING 20
UNNSLEPPER 20
UNNGÅELSER 20
UNNFALLENHET 20
UNNTAKINGER 20
UNNTAKINGEN 20
UNNVÆR 20
UNNLATINGENE 20
UNNTAKSLØST 20
UNNSIGELSEN 19
UNNSETTINGEN 19
UNNSLUPNE 19
UNNGJELDE 19
UNNGÅELSE 19
UNNBEINGA 19
UNNTAKINGA 19
UNNFANGELSE 19
UNNFLYR 19
UNNFLYS 19
UNNSLIPP 19
UNNTAKSLØS 19
UNNLATINGER 19
UNNGJELDT 19
UNNTAKSLISTE 19
UNNSLEPPE 19
UNNSIGELSER 19
UNNABAKKE 19
UNNLATINGEN 19
UNNTAKSLISTA 19
UNNTAGELSENE 19
UNNSIINGENE 19
UNNSETNINGER 19
UNNBEDING 19
UNNSETNINGA 18
UNNALUREREN 18
UNNSLEPP 18
UNNALURERNE 18
UNNDRAGELSE 18
UNNBEING 18
UNNTAGELSER 18
UNNSIINGER 18
UNNSEINGENE 18
UNNSIGELSE 18
UNNGIKK 18
UNNSETTINGA 18
UNNFLY 18
UNNLATINGA 18
UNNSIINGEN 18
UNNTAGELSEN 18
UNNKOMMET 18
UNNDRAINGEN 18
UNNGJELD 18
UNNFANGENDE 18
UNNTAKING 18
UNNKOMMES 18
UNNSLAPP 18
UNNKOMMEN 18
UNNVIKER 18
UNNKOMMER 18
UNNVIKES 18
UNNGÅENDE 18
UNNSLÅENDE 17
UNNVIKE 17
UNNSETTING 17
UNNTAKELSEN 17
UNNFALLENDE 17
UNNVEIK 17
UNNSEINGEN 17
UNNSEINGER 17
UNNFANGETE 17
UNNSETNING 17
UNNSIINGA 17
UNNTAGELSE 17
UNNVEKEN 17
UNNFANGEDE 17
UNNGÅTTE 17
UNNSELIGE 17
UNNLATING 17
UNNTAKELSER 17
UNNDRAGENDE 17
UNNDRAINGA 17
UNNALURERE 17
UNNKOMME 17
UNNVEKNE 17
UNNVEKET 17
UNNTAINGEN 17
UNNSLÅTTE 16
UNNGÅTT 16
UNNTAINGA 16
UNNSELIG 16
UNNGÅES 16
UNNFANGES 16
UNNLATELSER 16
UNNKOMNE 16
UNNTAKSRETT 16
UNNTAKELSE 16
UNNVIK 16
UNNFANGER 16
UNNFANGET 16
UNNSIING 16
UNNLATELSEN 16
UNNSEINGA 16
UNNFALLENT 16
UNNDRAING 16
UNNALURER 16
UNNGÅR 15
UNNSEELSENE 15
UNNLATELSE 15
UNNVEK 15
UNNGÅS 15
UNNSLÅES 15
UNNTAKENDE 15
UNNFALLEN 15
UNNFANGE 15
UNNSLÅTT 15
UNNINGEN 15
UNNATAKENE 15
UNNDROG 15
UNNTAING 15
UNNFANGA 15
UNNSEING 15
UNNSEELSER 14
UNNTAGEN 14
UNNTAKENE 14
UNNSAGTE 14
UNN 14
UNNARENNENE 14
UNNSLÅR 14
UNNKOM 14
UNNFANG 14
UNNATAKET 14
UNNLATENDE 14
UNNSETTENDE 14
UNNSEELSEN 14
UNNSLÅS 14
UNNINGA 14
UNNBEDT 13
UNNARENNET 13
UNNSIENDE 13
UNNING 13
UNNSEELSE 13
UNNDRAENDE 13
UNNTOK 13
UNNTAKET 13
UNNFALNE 13
UNNSAGT 13
UNNSLÅ 13
UNNATAKA 13
UNNDRADDE 12
UNNDRATTE 12
UNNLATES 12
UNNSLO 12
UNNBER 12
UNNLOT 12
UNNATAK 12
UNNTAKA 12
UNNLATER 12
UNNBAD 12
UNNSETTES 12
UNNARENNA 12
UNNTAENDE 12
UNNLATTE 12
UNNSETTER 12
UNNDRADD 11
UNN 11
UNNSIER 11
UNNSIES 11
UNNDRO 11
UNNLATE 11
UNNBA 11
UNNTATTE 11
UNNLATT 11
UNNTAK 11
UNNARENN 11
UNNSETTE 11
UNNSATTE 11
UNNDRATT 11
UNNBE 11
UNNLAT 10
UNNDRAR 10
UNNSATT 10
UNNENDE 10
UNNTATT 10
UNNTAES 10
UNNDRAS 10
UNNSETT 10
UNNEDE 9
UNNTAR 9
UNNDRA 9
UNNSER 9
UNNTAS 9
UNNETE 9
UNNSI 9
UNNSA 8
UNNER 8
UNNTA 8
UNNES 8
UNNSE 8
UNNE 7
UNNA 7

Ord som slutter med UNN

OrdPoeng
NYBYGGERSAMFUNN 43
GYLDIGHETSGRUNN 38
KONJUNKTURBUNN 35
ADVOKATBAKGRUNN 34
KULTURBAKGRUNN 34
YRKESBAKGRUNN 33
UTBYTTERSAMFUNN 33
BYGGEGRUNN 32
GYMNASIESAMFUNN 32
MACHOSAMFUNN 31
FAMILIEBAKGRUNN 31
SMÅBYSAMFUNN 31
FLØYELSBUNN 30
BYGDESAMFUNN 30
DIALEKTBAKGRUNN 30
FRAVÆRSGRUNN 30
KIBBUTZSAMFUNN 30
SKOLEBAKGRUNN 29
VIKINGSAMFUNN 29
GYMNASSAMFUNN 29
HVERDAGSSAMFUNN 29
AVSKJEDSGRUNN 28
SLEKTSBAKGRUNN 28
PRESSEBAKGRUNN 28
SIKKERHETSGRUNN 28
AVISBAKGRUNN 28
TILLEGGSGRUNN 28
KULTURSAMFUNN 27
IDRETTSBAKGRUNN 27
SKILSMISSEGRUNN 27
GRUVESAMFUNN 27
SOVJETSAMFUNN 27
KLIPPEGRUNN 27
KAPASITETSGRUNN 27
KVEKERSAMFUNN 26
FORNUFTSGRUNN 26
BEVEGGRUNN 26
KOSAKKSAMFUNN 26
DOBBELTBUNN 26
VELFERDSSAMFUNN 26
BAPTISTSAMFUNN 26
TEATERBAKGRUNN 25
SPRÅKSAMFUNN 25
FORNUFTGRUNN 25
LIKHETSSAMFUNN 25
KYSTSAMFUNN 25
HEDNINGSAMFUNN 25
BLOMSTERBUNN 25
TRUDOMSSAMFUNN 25
INDUSTRISAMFUNN 25
FORFALLSGRUNN 25
BEVISGRUNN 24
HOVEDGRUNN 24
BYSAMFUNN 24
ØYSAMFUNN 24
BOPLASSFUNN 24
RÅDYRHUNN 24
VOTIVFUNN 24
INDUSTRIGRUNN 24
EKSPERTSAMFUNN 24
ARBEIDERSAMFUNN 24
KLOSTERSAMFUNN 24
MENNESKESAMFUNN 23
BRODERSAMFUNN 23
FRAMTIDSSAMFUNN 23
KARRIERESAMFUNN 23
FREMTIDSSAMFUNN 23
ØYEBUNN 23
ÆTTESAMFUNN 23
VERDENSSAMFUNN 23
GÅRDSSAMFUNN 23
BAHAISAMFUNN 23
LIVMORMUNN 23
LOKALSAMFUNN 23
LINTORSKEMUNN 23
STUDENTSAMFUNN 22
SKOLESAMFUNN 22
KIRKESAMFUNN 22
SLAVESAMFUNN 22
KYSSEMUNN 22
BONDESAMFUNN 22
VEKSTGRUNN 22
FJELLGRUNN 22
KLATRESAMFUNN 21
HOVEDFUNN 21
SKOGBUNN 21
ABORTGRUNN 21
KLANGBUNN 21
KYSTFUNN 21
FJORDBUNN 21
VENNESAMFUNN 21
VEGGRUNN 21
OVERGRUNN 21
BERGGRUNN 21
KLASSESAMFUNN 21
SKIPSBUNN 21
ORDENSSAMFUNN 20
BERGBUNN 20
MYNTFUNN 20
SØLVFUNN 20
RESONANSBUNN 20
JORDGRUNN 20
BYFUNN 20
LØVEMUNN 20
STAMMESAMFUNN 20
GULLFUNN 20
STEINALDERFUNN 20
BOSTEDSFUNN 20
HELSEGRUNN 19
TRUSSAMFUNN 19
LEKKERMUNN 19
MEDIESAMFUNN 19
IDEALSAMFUNN 19
SLAGGRUNN 19
JORDBUNN 19
BAKGRUNN 19
FOLKEMUNN 19
SKAUBUNN 19
SLIKKMUNN 19
VEIGRUNN 19
KRIGSFUNN 19
GRAVFUNN 19
LANGGRUNN 19
HAVBUNN 19
SJØBUNN 19
MYRFUNN 19
UNDERGRUNN 19
ODELSGRUNN 19
VRAKFUNN 18
OLJEFUNN 18
SUGEMUNN 18
NEBBMUNN 18
HULEFUNN 18
STÅLBUNN 18
GROBUNN 18
OVERMUNN 18
KAKEBUNN 18
HODEBUNN 18
GJENFUNN 18
TORSKEMUNN 18
KJERNESUNN 18
UNDERBUNN 18
SENGEBUNN 18
DEPOTFUNN 18
STORSAMFUNN 18
BISAMFUNN 18
TROSSAMFUNN 18
DOMSGRUNN 18
GATEGRUNN 18
MANNSSAMFUNN 18
KISTEBUNN 18
PIZZABUNN 17
MAVEMUNN 17
RETTSSAMFUNN 17
TIURHUNN 17
OFFERFUNN 17
JORDFUNN 17
FORGRUNN 17
LEIRGRUNN 17
HOLEFUNN 17
STEINGRUNN 17
AVGRUNN 17
UTGRUNN 16
SÅRBUNN 16
PÅFUNN 16
LEIRBUNN 16
UNDERMUNN 16
BITEMUNN 16
AURBUNN 16
BEGRUNN 16
FLINTFUNN 16
RETTSGRUNN 16
MAGEMUNN 16
SILTBUNN 16
SKATTEFUNN 16
SJELESUNN 16
BARNEMUNN 16
LIKFUNN 15
FORKUNN 15
SANDGRUNN 15
MALMFUNN 15
TRUTMUNN 15
ALFAHUNN 15
GASSFUNN 15
RUNDMUNN 15
FORNFUNN 15
MARKFUNN 15
TELTBUNN 15
MOSEFUNN 15
HAREMUNN 14
DAGFUNN 14
MISKUNN 14
SANDBUNN 14
OLDFUNN 14
MORMUNN 14
DALBUNN 14
SAMFUNN 12
FORUNN 12
GRUNN 11
USUNN 11
MISUNN 11
BUNN 10
KUNN 9
HUNN 9
LUNN 8
FUNN 8
MUNN 8
RUNN 7
SUNN 7
TUNN 7

Anagram av UNN

For mer informasjon om ordet UNN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet UNN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok