URA i Wordfeud - ordspill.com

URA i Wordfeud

URA er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ARU.

Wordfeud poeng
6
Wordfeud poeng per bokstav
U4R1A1

Ved å legge til én bokstav til URA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RUVA 11
UÅRA 10
UPAR 10
JURA 10
GRUA 10
GAUR 10
RUGA 10
BURA 10
BRUA 10
RAGU 10
RUKA 9
RAKU 9
UROA 9
KAUR 9
KURA 9
RAUK 9
UFAR 8
URIA 8
RAUL 8
MAUR 8
MURA 8
LURA 8
FURA 8
FRUA 8
FRAU 8
TRUA 7
UREA 7
URAT 7
URAN 7
URNA 7
URTA 7
TURA 7
ASUR 7
TRAU 7
SURA 7
RUTA 7
RUSA 7
RUNA 7
RAUT 7
RAUS 7
AUER 7
DURA 7
DRUA 7
AURE 7
RAUN 7

Ord som starter på URA

OrdPoeng
URANUTVINNINGER 30
URANUTVINNINGEN 30
URANUTVINNINGA 29
URANUTVINNING 28
URANSAKELIGHETA 27
URAVSTEMNINGENE 27
URAVSTEMNINGEN 26
URANSAKELIGHET 26
URAVSTEMNINGER 26
URAVSTEMNINGA 25
URANGRUVENE 24
URAVSTEMNING 24
URACHUS 24
URANGRUVEN 23
URANOGRAFIENE 23
URANGRUVER 23
URANINDUSTRIENE 23
URANDIOKSIDENE 23
URANINDUSTRIEN 22
URANSAKELIGE 22
URANGRUVE 22
URANGRUVA 22
URANOGRAFIER 22
URANBEKERTSENE 22
URANINDUSTRIER 22
URANOGRAFIEN 22
URANDIOKSIDET 22
URANDIOKSIDER 22
URANDIOKSIDA 21
URANBEKERTSEN 21
URANSAKELIG 21
URANREAKTORENE 21
URANBEKERTSER 21
URASJONELLE 21
URANINDUSTRI 20
URANOGRAFI 20
URANREAKTORER 20
URANOLATRIENE 20
URASJONELL 20
URANREAKTOREN 20
URANDIOKSID 20
URANOLATRIER 19
URASJONELT 19
URANBEKERTS 19
URANOLATRIEN 19
URANREAKTOR 18
URANMALMENE 17
URANOLATRI 17
URAFFINERTE 17
URANINITTENE 17
URAFFINERT 16
URANINITTEN 16
URANMILENE 16
URANINITTER 16
URANMALMER 16
URANMALMEN 16
URANMILEN 15
URANMILER 15
URANINITT 14
URANMALM 14
URANMILE 14
URANMILA 14
URANISMEN 14
URANISME 13
URALSKE 13
URANITTEN 13
URADELENE 13
URAKEDE 12
URALSK 12
URAKETE 12
URADELEN 12
URADELER 12
URANITT 11
URAKET 11
URATENE 10
URANENE 10
URADEL 10
URAKA 10
URANET 9
URATET 9
URATER 9
URATA 8
URANA 8
URAN 7
URAT 7

Ord som slutter med URA

OrdPoeng
CLAIROBSCURA 40
PROFORMAFAKTURA 30
KLAVERPARTITURA 29
EKSPORTFAKTURA 27
VOLDSDIKTATURA 27
JOMFRUBURA 26
PRESISJONSURA 25
SKIPSAGENTURA 25
GENERALAGENTURA 25
STEMPLINGSURA 25
VERFTSFAKTURA 24
PARTIDIKTATURA 24
HANDELSAGENTURA 24
LINJEAGENTURA 24
VOGNSKURA 23
FUGLEBURA 23
LØVEBURA 22
SALGSFAKTURA 22
PLANKESKURA 22
HAVNESKURA 21
GJØKURA 21
BLANKSKURA 21
GULVURA 21
KLAVIATURA 21
NOMENKLATURA 21
VAREFAKTURA 21
ARMBÅNDSURA 21
VEGGURA 20
VEKKERURA 20
GOLVURA 20
HAGLSKURA 20
PURPURA 19
LAGERSKURA 19
GLASSBURA 19
GODSSKURA 19
PREFEKTURA 19
SVEITSERURA 19
VEKKEURA 19
NAZIDIKTATURA 19
DIGITALURA 19
GLASBURA 18
KANINBURA 18
SJAKKURA 18
ANALOGURA 18
KVARTSURA 18
GAUKURA 18
ARMBANDSURA 18
VÅRMURA 18
GULLURA 18
GÅSEMURA 18
REGNSKURA 17
TELEFONURA 17
JERNBURA 17
KANDIDATURA 17
STABBURA 17
VEDSKURA 17
KVESTURA 17
SKIPSURA 17
UKJURA 17
PROKURA 17
APEBURA 16
PENDELURA 16
KAMPURA 16
VISERURA 16
LOMMEURA 16
PARTITURA 16
STADIONURA 16
DIKTATURA 15
TAFFELURA 15
RUNDLURA 15
SIFFERURA 15
SLAGURA 14
VANNURA 14
VELURA 14
GJURA 14
SENTRALURA 14
DOSENTURA 14
AGENTURA 14
TÅRNURA 13
KREATURA 13
FUTURA 13
STUEURA 13
LESKURA 13
FAKTURA 13
ATOMURA 13
FORSURA 13
TELLURA 12
SOLURA 12
TASTATURA 12
DATOURA 12
INNMURA 12
STEINURA 12
GNURA 11
TIDSURA 11
DAMEURA 11
JURA 10
BURA 10
SLAURA 10
SKURA 10
MAURA 9
SLURA 9
STAURA 9
KURA 9
STURA 8
LURA 8
FURA 8
MURA 8
RURA 7
SURA 7
TURA 7
DURA 7
AURA 7

Lignende ord av URA

Anagram av URA

For mer informasjon om ordet URA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet URA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok