URA i Wordfeud - ordspill.com

URA i Wordfeud

URA er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ARU.

Wordfeud poeng
6
Wordfeud poeng per bokstav
U4R1A1

Ved å legge til én bokstav til URA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RUVA 11
UÅRA 10
UPAR 10
JURA 10
GRUA 10
GAUR 10
RUGA 10
BRUA 10
BURA 10
RAGU 10
RUKA 9
RAKU 9
UROA 9
KAUR 9
KURA 9
RAUK 9
UFAR 8
RULA 8
URIA 8
RAUL 8
MAUR 8
MURA 8
LURA 8
FURA 8
FRUA 8
FRAU 8
FAUR 8
TRUA 7
UREA 7
URAT 7
URAN 7
URNA 7
URTA 7
TURA 7
ASUR 7
TRAU 7
SURA 7
SAUR 7
RUTA 7
RUSA 7
RUNA 7
RAUT 7
AUER 7
RAUN 7
DURA 7
DRUA 7
AURE 7
RAUS 7

Ord som starter på URA

OrdPoeng
URANUTVINNINGEN 30
URANUTVINNINGER 30
URANUTVINNINGA 29
URANUTVINNING 28
URANSAKELIGHETA 27
URAVSTEMNINGENE 27
URANSAKELIGHET 26
URAVSTEMNINGEN 26
URAVSTEMNINGER 26
URAVSTEMNINGA 25
URACHUS 24
URANGRUVENE 24
URANOSKOPENE 24
URAVSTEMNING 24
URANOSKOPET 23
URANGRUVEN 23
URANBOMBENE 23
URANGRUVER 23
URANOGRAFIENE 23
URANOSKOPER 23
URANDIOKSIDENE 23
URANINDUSTRIENE 23
URANOGRAFIEN 22
URANGRUVA 22
URANBOMBER 22
URANINDUSTRIER 22
URANSAKELIGE 22
URANGRUVE 22
URANINDUSTRIEN 22
URANBEKERTSENE 22
URANOSKOPA 22
URANBOMBEN 22
URACILET 22
URANDIOKSIDER 22
URANDIOKSIDET 22
URANOGRAFIER 22
URANBOMBE 21
URANBEKERTSEN 21
URASJONELLE 21
URANSAKELIG 21
URANREAKTORENE 21
URANOSKOP 21
URANDIOKSIDA 21
URANBEKERTSER 21
URANBOMBA 21
URANREAKTOREN 20
URANDIOKSID 20
URANOLATRIENE 20
URANINDUSTRI 20
URANREAKTORER 20
URANOGRAFI 20
URASJONELL 20
URACIL 20
URASJONELT 19
URALMAURENE 19
URANBEKERTS 19
URANOLATRIER 19
URANOLATRIEN 19
URANREAKTOR 18
URANGULT 18
URALMAUREN 18
URANINITTENE 17
URAFFINERTE 17
URANMALMENE 17
URANOLATRI 17
URAPPETE 17
URAPPEDE 17
URANMALMEN 16
URANMALMER 16
URAFFINERT 16
URANMILENE 16
URAPPET 16
URANINITTEN 16
URANINITTER 16
URALMAUR 16
URAPPA 15
URANMILEN 15
URANMILER 15
URANMALM 14
URANMILA 14
URANRØDT 14
URANMILE 14
URANINITT 14
URANISMEN 14
URANISME 13
URANKEDE 13
URANKETE 13
URANITTEN 13
URADELENE 13
URALSKE 13
URADELEN 12
URANKET 12
URADELER 12
URAKEDE 12
URALSK 12
URAKETE 12
URAKET 11
URANKA 11
URANITT 11
URANATET 11
URATENE 10
URADEL 10
URANENE 10
URAKA 10
URANAT 9
URATET 9
URANET 9
URATER 9
URATA 8
URAT 7
URAN 7

Ord som slutter med URA

OrdPoeng
CLAIROBSCURA 40
PROFORMAFAKTURA 30
KLAVERPARTITURA 29
FLYVEBURA 28
VOLDSDIKTATURA 27
FLYGEBURA 27
EKSPORTFAKTURA 27
JOMFRUBURA 26
STEMPLINGSURA 25
GENERALAGENTURA 25
KJØKKENURA 25
PRESISJONSURA 25
ROKOKKOURA 25
SKIPSAGENTURA 25
BLIKKSKURA 24
HANDELSAGENTURA 24
LINJEAGENTURA 24
VERFTSFAKTURA 24
KRYPMURA 24
PARTIDIKTATURA 24
VOGNSKURA 23
FUGLEBURA 23
KVINNEBURA 23
LØVEBURA 22
LOKKEBURA 22
FLYSKURA 22
SALGSFAKTURA 22
PLANKESKURA 22
KONSOLLURA 21
KLAVIATURA 21
NOMENKLATURA 21
HAVNESKURA 21
GULVURA 21
BLANKSKURA 21
ARMBÅNDSURA 21
GJØKURA 21
VAREFAKTURA 21
SØLVMURA 20
VEGGURA 20
GOLVURA 20
HUNDEBURA 20
HAGLSKURA 20
VÆRURA 20
STOPPEURA 20
SLANGEBURA 20
HØNSEBURA 20
VEKKERURA 20
VEKKEURA 19
KVITMURA 19
BÅTSKURA 19
NAZIDIKTATURA 19
BUSSKURA 19
LAGERSKURA 19
TIGERBURA 19
DIGITALURA 19
FRUERBURA 19
PREFEKTURA 19
FANGEBURA 19
GODSSKURA 19
BORDSKURA 19
PLASTBURA 19
GLASSBURA 19
SVEITSERURA 19
HVITMURA 19
PURPURA 19
GAUKURA 18
GULLURA 18
KVARTSURA 18
VARESKURA 18
SJAKKURA 18
ARMBANDSURA 18
FANGBURA 18
ANALOGURA 18
KORNBURA 18
MINKBURA 18
PILSKURA 18
VÅRMURA 18
GÅSEMURA 18
REVEBURA 18
KANINBURA 18
TREMMEBURA 18
STÅLBURA 18
MUSEBURA 18
SLAGBURA 18
KUJURA 17
ROTTEBURA 17
VARSELURA 17
KANDIDATURA 17
KVESTURA 17
PROKURA 17
TRÅDBURA 17
SEKUNDURA 17
SIGNALURA 17
KATTEBURA 17
ANGOSTURA 17
UKJURA 17
KLESBURA 17
REGNSKURA 17
FJELLURA 17
STABBURA 17
FALLBURA 17
NUNTIATURA 17
TELEFONURA 17
JERNBURA 17
SKIPSURA 17
VEDSKURA 17
PRELATURA 16
VEKTURA 16
STADIONURA 16
NORMALURA 16
VAKTURA 16
LOMMEURA 16
PENDELURA 16
APEBURA 16
PARTITURA 16
KAMPURA 16
BÅNDURA 16
KIRKEURA 16
VISERURA 16
RUNDLURA 15
HELLEURA 15
SIFFERURA 15
TAFFELURA 15
DIKTATURA 15
FATEBURA 15
RESEPTURA 15
SENTRALURA 14
VASSURA 14
DOSENTURA 14
SLAGURA 14
VANNURA 14
VELURA 14
MÅNEURA 14
AGENTURA 14
MATBURA 14
MODERURA 14
TEMPURA 14
GJURA 14
RADIOURA 14
GATEURA 13
TÅRNURA 13
FORTURA 13
ATOMURA 13
PRETURA 13
FRAMTURA 13
UTMURA 13
BANDURA 13
PLEURA 13
FREMTURA 13
FUTURA 13
ANKERURA 13
FAKTURA 13
ISSKURA 13
KREATURA 13
GASSURA 13
STUEURA 13
SLADREURA 13
LESKURA 13
FORSURA 13
SOLURA 12
STEINURA 12
DATOURA 12
REISEURA 12
INNMURA 12
TASTATURA 12
GNAURA 12
TELLURA 12
GNURA 11
TIDSURA 11
DAMEURA 11
KAURA 10
BURA 10
JURA 10
SLAURA 10
TERSURA 10
FLURA 10
SKURA 10
NATURA 9
KURA 9
MAURA 9
FAURA 9
SLURA 9
STAURA 9
SAURA 8
FURA 8
MURA 8
STURA 8
LURA 8
SURA 7
DURA 7
AURA 7
RURA 7
TURA 7

Lignende ord av URA

Anagram av URA

For mer informasjon om ordet URA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet URA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok