URA i Wordfeud - ordspill.com

URA i Wordfeud

URA er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ARU.

Wordfeud poeng
6
Wordfeud poeng per bokstav
U4R1A1

Ved å legge til én bokstav til URA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RUVA 11
UÅRA 10
UPAR 10
JURA 10
GRUA 10
GAUR 10
RUGA 10
BURA 10
BRUA 10
RAGU 10
RUKA 9
RAKU 9
UROA 9
KAUR 9
KURA 9
RAUK 9
UFAR 8
URIA 8
RAUL 8
MAUR 8
MURA 8
LURA 8
FURA 8
FRUA 8
FRAU 8
TRUA 7
UREA 7
URAT 7
URAN 7
URNA 7
URTA 7
TURA 7
ASUR 7
TRAU 7
SURA 7
RUTA 7
RUSA 7
RUNA 7
RAUT 7
RAUS 7
AUER 7
DURA 7
DRUA 7
AURE 7
RAUN 7

Ord som starter på URA

OrdPoeng
URANUTVINNINGER 30
URANUTVINNINGEN 30
URANUTVINNINGA 29
URANUTVINNING 28
URAVSTEMNINGENE 27
URANSAKELIGHETA 27
URAVSTEMNINGER 26
URAVSTEMNINGEN 26
URANSAKELIGHET 26
URAVSTEMNINGA 25
URANGRUVENE 24
URACHUS 24
URAVSTEMNING 24
URANDIOKSIDENE 23
URANGRUVER 23
URANGRUVEN 23
URANINDUSTRIENE 23
URANOGRAFIENE 23
URANINDUSTRIER 22
URANGRUVA 22
URANOGRAFIER 22
URANSAKELIGE 22
URANOGRAFIEN 22
URANGRUVE 22
URANINDUSTRIEN 22
URANDIOKSIDER 22
URANDIOKSIDET 22
URANBEKERTSENE 22
URANBEKERTSEN 21
URANSAKELIG 21
URANBEKERTSER 21
URANREAKTORENE 21
URASJONELLE 21
URANDIOKSIDA 21
URANOGRAFI 20
URANINDUSTRI 20
URANDIOKSID 20
URANOLATRIENE 20
URANREAKTOREN 20
URASJONELL 20
URANREAKTORER 20
URASJONELT 19
URANOLATRIER 19
URANOLATRIEN 19
URANBEKERTS 19
URANREAKTOR 18
URANINITTENE 17
URAFFINERTE 17
URANMALMENE 17
URANOLATRI 17
URANINITTEN 16
URANINITTER 16
URANMALMEN 16
URAFFINERT 16
URANMALMER 16
URANMILENE 16
URANMILEN 15
URANMILER 15
URANMALM 14
URANMILE 14
URANMILA 14
URANINITT 14
URANISMEN 14
URANISME 13
URANITTEN 13
URALSKE 13
URADELENE 13
URALSK 12
URADELEN 12
URADELER 12
URAKETE 12
URAKEDE 12
URAKET 11
URANITT 11
URAKA 10
URADEL 10
URATENE 10
URANENE 10
URATET 9
URANET 9
URATER 9
URATA 8
URANA 8
URAT 7
URAN 7

Ord som slutter med URA

OrdPoeng
CLAIROBSCURA 40
PROFORMAFAKTURA 30
KLAVERPARTITURA 29
VOLDSDIKTATURA 27
EKSPORTFAKTURA 27
JOMFRUBURA 26
GENERALAGENTURA 25
PRESISJONSURA 25
SKIPSAGENTURA 25
STEMPLINGSURA 25
HANDELSAGENTURA 24
PARTIDIKTATURA 24
VERFTSFAKTURA 24
LINJEAGENTURA 24
FUGLEBURA 23
VOGNSKURA 23
PLANKESKURA 22
SALGSFAKTURA 22
LØVEBURA 22
VAREFAKTURA 21
ARMBÅNDSURA 21
GJØKURA 21
NOMENKLATURA 21
GULVURA 21
KLAVIATURA 21
BLANKSKURA 21
HAVNESKURA 21
VEGGURA 20
VEKKERURA 20
HAGLSKURA 20
GOLVURA 20
PURPURA 19
NAZIDIKTATURA 19
VEKKEURA 19
GLASSBURA 19
GODSSKURA 19
SVEITSERURA 19
PREFEKTURA 19
DIGITALURA 19
LAGERSKURA 19
VÅRMURA 18
GÅSEMURA 18
ARMBANDSURA 18
KANINBURA 18
GULLURA 18
GLASBURA 18
SJAKKURA 18
ANALOGURA 18
GAUKURA 18
KVARTSURA 18
TELEFONURA 17
KANDIDATURA 17
REGNSKURA 17
UKJURA 17
PROKURA 17
SKIPSURA 17
VEDSKURA 17
KVESTURA 17
STABBURA 17
JERNBURA 17
PENDELURA 16
PARTITURA 16
STADIONURA 16
LOMMEURA 16
VISERURA 16
KAMPURA 16
APEBURA 16
SIFFERURA 15
DIKTATURA 15
RUNDLURA 15
TAFFELURA 15
VELURA 14
GJURA 14
AGENTURA 14
DOSENTURA 14
SLAGURA 14
VANNURA 14
SENTRALURA 14
KREATURA 13
LESKURA 13
FUTURA 13
FAKTURA 13
STUEURA 13
ATOMURA 13
FORSURA 13
TÅRNURA 13
INNMURA 12
TELLURA 12
TASTATURA 12
SOLURA 12
STEINURA 12
DATOURA 12
TIDSURA 11
GNURA 11
DAMEURA 11
SKURA 10
JURA 10
SLAURA 10
BURA 10
MAURA 9
STAURA 9
SLURA 9
KURA 9
LURA 8
FURA 8
STURA 8
MURA 8
RURA 7
TURA 7
DURA 7
SURA 7
AURA 7

Lignende ord av URA

Anagram av URA

For mer informasjon om ordet URA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet URA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok