Wordfeud-ordbok

Er ADDENDUM tillatt i Wordfeud?

Ja! ADDENDUM er tillatt i Wordfeud og gir deg 12 poeng.

Annonsering

Wordfeud-poeng

Poeng
12
Bokstavpoeng
A1D1D1E1N1D1U4M2

Definisjoner

Bokmålsordboka OrdUIB dictionary logo

Substantiv

addendum - tilføyelse, tillegg; "et addendum til avtalen"

Ordklasse 🔤

  • addendum, substantiv; ubestemt form, entall.

Substantiv

  • Entall
  • Ubestemt form: (et) addendum
  • Bestemt form: (det) addendumet
  • Flertall
  • Ubestemt form: (flere) addenda
  • Bestemt form: (alle) addendaene

Store Norske Leksikon SNL lexicon logo

addendum

Addendum er en tilføyelse eller et bilag. Ordet brukes mest i flertall i uttrykket addenda et corrigenda som betyr tilføyelser og rettelser..

artikkel

Wien-konvensjonen om traktatretten

Wien-konvensjonen om traktatretten er en konvensjon som regulerer inngåelse, endring og tolkning av traktater i folkeretten. Den danner sammen med FN-pakten grunnvollen for det internasjonale samarbeidet. Konvensjonen ble vedtatt 22. mai 1969 i Wien og det ble åpnet for undertegning av konvensjonen fra 23. mai samme år. Konvensjonen trådte i kraft 27.

artikkel

althausitt

Althausitt, mineral originalt beskrevet fra magnesitt-serpentin-forekomster på Modum i Åmot kommune i Viken. Det er et grått til rødbrunt rombisk magnesiumfosfat. Gode krystaller er sjeldne.Althausitt forekommer vanligvis sammen med apatitt, holtedahlitt, talk, magnesitt og serpentin – mineraler. Mineralet er også funnet som en sjeldenhet i wolframitt-forekomsten Panasqueira i Portugal..

artikkel
althausitt - Gjengitt med tillatelse

Credit: Gjengitt med tillatelse

Starter med

Ord Def. Poeng  
ADDENDUMET 14