Wordfeud-ordbok

Er AEROGRAM tillatt i Wordfeud?

Ja! AEROGRAM er tillatt i Wordfeud og gir deg 14 poeng.

Annonsering

Wordfeud-poeng

Poeng
14
Bokstavpoeng
A1E1R1O3G4R1A1M2

Definisjoner

Wikipedia Wiktionary dictionary logo

  • Aerogram var inntil 1. mars 1993 et frankert brevpapir på størrelse med en konvolutt som kunne sendes over alt i verden for samme porto via lufttransport. Fra 1. mars 1993 av forsvant denne tjenesten.

Ordklasse 🔤

  • aerogram, substantiv; ubestemt form, flertall.

Substantiv

  • Entall
  • Ubestemt form: (et) aerogram
  • Bestemt form: (det) aerogrammet
  • Flertall
  • Ubestemt form: (flere) aerogrammer / aerogram
  • Bestemt form: (alle) aerogrammene / aerogramma

Store Norske Leksikon SNL lexicon logo

fremmedord

Fremmedord er ord fra et fremmed språk som har beholdt trekk ved dette språkets struktur og ikke fullt ut er blitt tilpasset språket det er lånt inn i..

artikkel

aerogram

Aerogram var i en periode et spesielt luftpostbrev som ble sendt med fly hvor som helst i verden uten luftposttillegg. Aerogram ble innført i det norske postverket fra 30. april 1948 og ble snart en populær tjeneste, spesielt til og fra sjømenn i utenriksfart. Aerogrammene kunne sendes rekommandert og også med ilposttillegg som innebar levering «på døra».

artikkel
aerogram - CC BY NC SA 3.0

Credit: CC BY NC SA 3.0

brev

Brev er en skriftlig meddelelse av privat eller offisiell karakter som blir sendt i posten eller med bud. Ordet brev brukes også om en metode for å formidle budskap.

artikkel
brev - CC BY SA 3.0

Credit: CC BY SA 3.0

brevpost

Brevpost er en fellesbetegnelse for brev, postkort og korsbåndsendinger. Dette inkluderte også fonopost, aerogram, verdibrev og rekommanderte brev og brevpostoppkrav. Siden de tre sistnevnte også var å betrakte som bokførte sendinger, ble øvrige omtalt som alminnelige brevpostsendinger. Postanvisninger og adressekort til pakker ble framsendt som brevpost selv om de tilhørte andre tjenestetilbud.

artikkel
brevpost - Falt i det fri (Public domain)

Credit: Falt i det fri (Public domain)

frimerker

Frimerker er papirmerker til å klebe på postsendinger for å vise at portoen er betalt.Frimerker har gjerne en gummiert bakside som på en enkel måte festet merket til postsendingen. Mens de første frimerkene måtte klippes fra hverandre, ble senere de ferdigtrykte frimerkearkene perforert slik at de lett kunne løsnes fra arket. Dette ga de enkelte merkene de taggene som har blitt selve symbolet på frimerker.

artikkel
frimerker - Gjengitt med tillatelse

Credit: Gjengitt med tillatelse

Legg til én bokstav

Ord Def. Poeng  
ORMEGRAVA 19
ORMEDRAGA 15
ORMEGRASA 15

Starter med

Ord Def. Poeng  
AEROGRAMMENE 19
AEROGRAMMET 18
AEROGRAMMER 18
AEROGRAMMA 17