Wordfeud-ordbok

Er AGORAFOBI tillatt i Wordfeud?

Ja! AGORAFOBI er tillatt i Wordfeud og gir deg 21 poeng.

Annonsering

Wordfeud-poeng

Poeng
21
Bokstavpoeng
A1G4O3R1A1F2O3B4I2

Definisjoner

Bokmålsordboka OrdUIB dictionary logo

Substantiv

agorafobi - angst for å gå på eller over åpne plasser

Wiktionary Wiktionary dictionary logo

Substantiv

agorafobi - Frykten for store, åpne plasser og rom.

Wikipedia Wiktionary dictionary logo

  • Agorafobi (F40.0 i ICD-10) er frykt for åpne plasser eller sosiale situasjoner med mange mennesker til stede. En person med agorafobi har angst når han er borte fra hjemmet, oppholder seg i større folkemengder eller befinner seg på steder med mange mennesker til stede. Ved fobiske angsttilstander er hovedsymptomet angst som er bundet til bestemte objekter eller situasjoner.

Ordklasse 🔤

  • agorafobi, substantiv; ubestemt form, entall.

Substantiv

  • Entall
  • Ubestemt form: (en) agorafobi
  • Bestemt form: (den) agorafobien
  • Flertall
  • Ubestemt form: (flere) agorafobier
  • Bestemt form: (alle) agorafobiene

Store Norske Leksikon SNL lexicon logo

agorafobi

Agorafobi er en hemmende frykt for å oppholde seg alene utenfor hjemmet, spesielt på steder hvor det er mange andre mennesker og hvor man opplever det er vanskelig å komme seg unna. Angsten gjelder også for steder hvor man opplever seg ubeskyttet, som eksempelvis i åpne landskap..

artikkel

angstlidelse

Angstlidelse er betegnelse for en gruppe av psykiske lidelser som er kjennetegnet av indre uro, spenning og angst, og hvor personen har bevart evnen til å skille mellom fantasi, det vil si egen indre tanke- og fantasiverden, og ytre virkelighet. Se også nevroser.Angstlidelser er en av de hyppigste psykiske lidelsene i dag. I løpet av livet vil anslagsvis 20–25 prosent av befolkningen oppleve en angstlidelse.

artikkel

eksponeringsbehandling

Eksponeringsbehandling er en behandlingsform innen klinisk psykologi og psykiatri hvor pasienten i kontrollert og systematisk form utsettes for situasjoner (eventuelt gjenstander, dyr og lignende) som han er redd for. Behandlingen bygger på læringsteori. Eksponeringsterapi er spesielt effektiv ved behandling av mange former for angst (for eksempel agorafobi og andre fobier) og tvangslidelser..

artikkel

panikkangst

Panikkangst er en psykisk sykdom kjennetegnet ved hyppige og tilbakevendende angstanfall..

artikkel

fobi

Fobi er angst for og unngåelse av situasjoner, naturfenomener, gjenstander eller dyr. Det er en form for frykt som er overdreven i forhold til situasjonen, ikke minsker ved fornuftige forklaringer og overtalelser, er utenfor viljemessig kontroll og som fører til unngåelse av den fryktede situasjonen. Mildere tilfeller der frykten ikke hemmer livsutfoldelsen kalles fobisk frykt.

artikkel
fobi - Gjengitt med tillatelse

Credit: Gjengitt med tillatelse

Starter med

Ord Def. Poeng  
AGORAFOBISKE 26
AGORAFOBISK 25
AGORAFOBIENE 24
AGORAFOBIER 23
AGORAFOBIEN 23