Wordfeud-ordbok

Er AKSJONSFORM tillatt i Wordfeud?

Ja! AKSJONSFORM er tillatt i Wordfeud og gir deg 22 poeng.

Annonsering

Wordfeud-poeng

Poeng
22
Bokstavpoeng
A1K3S1J4O3N1S1F2O3R1M2

Definisjoner

Ordklasse 🔤

  • aksjonsform, substantiv; ubestemt form, entall.

Substantiv

  • Entall
  • Ubestemt form: (en) aksjonsform
  • Bestemt form: (den) aksjonsformen / aksjonsforma
  • Flertall
  • Ubestemt form: (flere) aksjonsformer
  • Bestemt form: (alle) aksjonsformene

Store Norske Leksikon SNL lexicon logo

ELN

ELN (Ejército de Liberación Nacional – Den nasjonale frigjøringshæren) er en marxistisk, revolusjonær geriljaorganisasjon i Colombia. Etter at FARC inngikk fredsavtale med regjeringen i 2016, er ELN Colombias største geriljagruppe, og hadde mellom 1500 og 2500 aktive medlemmer i 2020. ELN ble startet av studenter i 1964, inspirert av Fidel Castros revolusjon på Cuba og med Che Guevara som forbilde.

artikkel
ELN - Falt i det fri (Public domain)

Credit: Falt i det fri (Public domain)

fundamentalisme

Fundamentalisme er religiøse ideologier der tanken om en absolutt og objektiv sannhet danner grunnlag for allmenne normer og atferdsregler som kreves virkeliggjort gjennom samfunnets sosiale og politiske institusjoner.Betegnelsen kommer opprinnelig fra amerikansk kirkehistorie der den ble brukt av grupper som var opptatt av å holde fast ved det fundamentale i kristendommen.

artikkel
fundamentalisme - CC BY 2.0

Credit: CC BY 2.0

Kvinnegruppa Ottar

Kvinnegruppa Ottar er en norsk, feministisk organisasjon. Den er politisk uavhengig, radikal og aktivistisk. Organisasjonen betegner sin virksomhet som «brøytebilfeminisme» fordi den skal «bane vei for kvinnekampen». Aksjoner og demonstrasjoner vektlegges som politisk virkemiddel, men Ottar deltar også i samfunnsdebatten med høringsuttalelser og innlegg i media.

artikkel
Kvinnegruppa Ottar - CC BY SA 3.0

Credit: CC BY SA 3.0

Amnesty International

Amnesty International er en internasjonal bevegelse som arbeider for å fremme de universelle menneskerettighetene slik de er definert i FNs menneskerettighetserklæring og andre internasjonale avtaler. Amnesty International skal være upartisk og uavhengig av enhver regjering, politisk overbevisning eller religiøs tro, og organisasjonen tar ikke mot statlig støtte fra noe land.

artikkel
Amnesty International - Begrenset gjenbruk

Credit: Begrenset gjenbruk

Bellona

Bellona er en stiftelse som arbeider for løsninger på miljø- og klimaproblemer. Stiftelsen har hovedkontor i Oslo, og kontorer i Brussel, Murmansk og St. Petersburg. Bellona ble grunnlagt i 1986. Frederic Hauge var en av stifterne, og har siden vært Bellonas frontfigur. Organisasjonen hadde 57 medarbeidere i 2021. Bellona henter sine inntekter fra samarbeid med næringslivet, frivillige donasjoner og statlige midler.

artikkel
Bellona - Falt i det fri (Public domain)

Credit: Falt i det fri (Public domain)

Legg til én bokstav

Ord Def. Poeng  
SKYFORMASJON 30
AKSJONSFORMA 23

Starter med

Ord Def. Poeng  
AKSJONSFORMÃ…LET 30
AKSJONSFORMÃ…LA 29
AKSJONSFORMÃ…L 28
AKSJONSFORMENE 25
AKSJONSFORMER 24
AKSJONSFORMEN 24
AKSJONSFORMA 23

Slutter på

Ord Def. Poeng  
REAKSJONSFORM 24