Wordfeud-ordbok

Er BEVILGNINGSSAK tillatt i Wordfeud?

Ja! BEVILGNINGSSAK er tillatt i Wordfeud og gir deg 32 poeng.

Annonsering

Wordfeud-poeng

Poeng
32
Bokstavpoeng
B4E1V5I2L2G4N1I2N1G4S1S1A1K3

Definisjoner

Ordklasse 🔤

  • bevilgningssak, substantiv; ubestemt form, entall.

Substantiv

  • Entall
  • Ubestemt form: (en) bevilgningssak
  • Bestemt form: (den) bevilgningssaken / bevilgningssaka
  • Flertall
  • Ubestemt form: (flere) bevilgningssaker
  • Bestemt form: (alle) bevilgningssakene

Store Norske Leksikon SNL lexicon logo

embetsmannsstaten

Embetsmannsstaten er et historiefaglig begrep som sikter til den dominansen som embetsmennene hadde i norsk politikk og statsliv i perioden 1814–1884. Deres makt, interesser og moralnormer var omdreiningspunktet for staten. Begrepets opphavsmann er historiker Jens Arup Seip, og han presenterte det for et større publikum i 1963 i boka Fra embedsmannsstat til ettpartistat og andre essays.

artikkel
embetsmannsstaten - Gjengitt med tillatelse

Credit: Gjengitt med tillatelse

Herman Wedel Jarlsberg

Herman Wedel Jarlsberg var en norsk politiker og greve. Wedel begynte sin politiske karriere som amtmann. Han var en av representantene på Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 da den norske grunnloven ble utformet og vedtatt. Her representerte han Unionspartiet («svenskepartiet»), som ønsket union med Sverige. Etter inngåelsen av unionen fortsatte han som politiker, og virket blant annet som statsråd, stortingsrepresentant og stortingspresident.

artikkel
Herman Wedel Jarlsberg - Falt i det fri (Public domain)

Credit: Falt i det fri (Public domain)

Ole Gabriel Ueland

Ole Gabriel Ueland var en norsk politiker fra Lund i Rogaland.Han var omgangsskolelærer i perioden 1817–1825. I 1825 giftet han seg til gården Ueland i Heskestad (Lund kommune), som han siden drev, og i 1827 tok navn etter. Fra 1827 til 1852 var han lærer og kirkesanger i Heskestad, før han ble lensmann (1852-1856). Ueland satt som ordfører i bygda i to perioder; fra 1837 til 1851 og 1856 til 1859.I 1833 ble han valg til stortingsrepresentant for Stavanger amt, et verv han beholdt fram til 1869.

artikkel
Ole Gabriel Ueland - Gjengitt med tillatelse

Credit: Gjengitt med tillatelse

Frederik Stang

Frederik Stang var drivkraften i norsk statsliv og banebryteren for Norges materielle utvikling i midten av 1800-tallet. Hans kamp for å bevare maktfordelingen – “systemet Stang” – førte til en forbitret politisk kamp som i de siste år av hans liv kom til å skygge for hans store, byggende innsats for landet. Denne artikkelen er fra bokverket Norsk biografisk leksikon, utgitt 1999–2005 Innholdet i artikkelen er ikke oppdatert siden 2005.

artikkel
Frederik Stang - Gjengitt med tillatelse

Credit: Gjengitt med tillatelse

Legg til én bokstav

Ord Def. Poeng  
BEVILGNINGSSAKA 33

Starter med

Ord Def. Poeng  
BEVILGNINGSSAKA 33