Wordfeud-ordbok

Er ERSTATNINGSSAK tillatt i Wordfeud?

Ja! ERSTATNINGSSAK er tillatt i Wordfeud og gir deg 20 poeng.

Annonsering

Wordfeud-poeng

Poeng
20
Bokstavpoeng
E1R1S1T1A1T1N1I2N1G4S1S1A1K3

Definisjoner

Bokmålsordboka OrdUIB dictionary logo

Substantiv

erstatningssak - rettssak som dreier seg om krav om erstatning; "reise erstatningssak"

Ordklasse 🔤

  • erstatningssak, substantiv; ubestemt form, entall.

Substantiv

  • Entall
  • Ubestemt form: (en) erstatningssak
  • Bestemt form: (den) erstatningssaken / erstatningssaka
  • Flertall
  • Ubestemt form: (flere) erstatningssaker
  • Bestemt form: (alle) erstatningssakene

Store Norske Leksikon SNL lexicon logo

Antikultbevegelsen

Anti Cult Movement (ACM) er et primært amerikansk nettverk som ser det som sin oppgave å opplyse allmennheten om farer ved nye religiøse bevegelser og trossamfunn. ACM hadde sin mest aktive og omdiskuterte periode i 1970-årene, samtidig med oppblomstringen av nyreligiøse trossamfunn og bevegelser, som ble betegnet som cults. I Europa har lignende grupper vært aktive, men ikke gått så drastisk til verks som den amerikanske antikultbevegelsen.

artikkel

bonus pater familias

Bonus pater familias, «god familiefar» er et latinsk uttrykk som opprinnelig kommer fra romerretten, men som brukes også i nyere rett. Pater familias, familiefaren, var en sentral figur i romersk familierett. I moderne tid brukes uttrykket bonus pater familias om et klokt gjennomsnittsmenneske, det vil si en fiktiv person som ville handlet fornuftig og rasjonelt i en gitt situasjon.

artikkel

Bjugn-saken

Bjugn-saken var en sak om seksuallovbrudd som vakte meget stor oppsikt i Norge på 1990-tallet. I 1992 ble en mannlig barnehageassistent anklaget, senere tiltalt og frifunnet, for seksuelle overgrep mot flere barn i en barnehage i Bjugn kommune i Sør-Trøndelag. Flere andre ble mistenkt, men ikke tiltalt.Saken førte til stor debatt blant annet om metoder for avhør av barn, sakkyndiges rolle og tolkning av underlivsundersøkelser.

artikkel
Bjugn-saken - Gjengitt med tillatelse

Credit: Gjengitt med tillatelse

Alexander Kielland-ulykken

Alexander Kielland-ulykken var ulykken der boligplattformen «Alexander L. Kielland» kantret 27. mars 1980 da ett av plattformens fem ben ble revet av i høy sjø. Av 212 personer om bord omkom 123, og 89 ble reddet. Ulykken skjedde på Ekofiskfeltet i Nordsjøen. Ulykken førte blant annet til strengere krav til stabilitet og reserveflyteevne for flyterigger på norsk sokkel.

artikkel
Alexander Kielland-ulykken - Gjengitt med tillatelse

Credit: Gjengitt med tillatelse

Birgitte-saken

Birgitte-saken er en norsk kriminalsak og justismord. Saken startet 6. mai 1995, da den 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet voldtatt og drept i et buskas like ved veien ved Skår i Kopervik på Karmøy, noen få hundre meter fra sitt hjem. Den drepte var utsatt for omfattende, stump vold og kvelning. Saken førte til en omfattende etterforskning, og en fetter av offeret ble først strafferettslig dømt, og senere frifunnet for anklagene.

artikkel
Birgitte-saken - Gjengitt med tillatelse

Credit: Gjengitt med tillatelse

Legg til én bokstav

Ord Def. Poeng  
ERSTATNINGSSAKA 21

Starter med

Ord Def. Poeng  
ERSTATNINGSSAKA 21