Wordfeud-ordbok

Er MUSIKKSMAK tillatt i Wordfeud?

Ja! MUSIKKSMAK er tillatt i Wordfeud og gir deg 22 poeng.

Annonsering

Wordfeud-poeng

Poeng
22
Bokstavpoeng
M2U4S1I2K3K3S1M2A1K3

Definisjoner

Ordklasse 🔤

  • musikksmak, substantiv; ubestemt form, entall.

Substantiv

  • Entall
  • Ubestemt form: (en) musikksmak
  • Bestemt form: (den) musikksmaken
  • Flertall
  • Ubestemt form: (flere) musikksmaker
  • Bestemt form: (alle) musikksmakene

Store Norske Leksikon SNL lexicon logo

musikksmak

Musikksmak er forkjærlighet for bestemt musikk. En persons musikksmak er den musikken personen foretrekker. Men musikksmaken er ikke bare en preferanse, den knyttes også til kulturell og sosial tilhørighet, personlighet, sosialisering og identitet. Hva som gjør at vi liker en bestemt musikk, er et tema både i musikkpsykologi og musikksosiologi. Musikksmak og musikalske preferanser er en viktig del av musikalsk identitet.

artikkel
musikksmak - Gjengitt med tillatelse

Credit: Gjengitt med tillatelse

musikksosiologi

Musikksosiologi er et fag som studerer sammenhenger mellom musikk og samfunn. Dette kan handle om hvordan musikken er påvirket av samfunnet og hvordan musikk kan påvirke samfunnet. Musikksosiologene vil forstå hvilke funksjoner musikken har i samfunnet og hvordan forskjellige verdier og ideologier påvirker musikken.Musikksosiologien befinner seg i et felt sammen med musikkpsykologi og sosialpsykologi og med sammenfallende interesser som musikkantropologi og kulturstudier.

artikkel
musikksosiologi - Gjengitt med tillatelse

Credit: Gjengitt med tillatelse

subkultur

Subkultur er en kulturform som er en underart av en annen og videre utbredt kultur. Medlemmene av subkulturen deler blant annet interesser, verdier, klesstil og musikksmak. Betegnelsen brukes ofte om ungdomskulturer. Subkulturer deler noen kjennetegn med motkulturer. En viktig forskjell er at mens motkulturer forkaster rådende verdier og ideologier i felleskulturen, vil deltakerne i en subkultur ofte dele sentrale verdier med den kulturen flertallet slutter opp om.

artikkel
subkultur - Gjengitt med tillatelse

Credit: Gjengitt med tillatelse

reklamemusikk

Reklamemusikk er musikk som brukes i reklamer på TV, internett, strømmetjenester, radio og podkast, kino og så videre. Hensikten med musikken er å øke oppmerksomheten rundt produktet, underholde, skape følelser, strukturere budskapet i reklamen, få publikum til å huske produktet, forsterke formidlingen av informasjon om produktet, treffe spesifikke målgrupper og gi reklamebudskapet en form for troverdighet og autoritet.

artikkel
reklamemusikk - Gjengitt med tillatelse

Credit: Gjengitt med tillatelse

Andrés Segovia

Andrés Segovia var en spansk gitarist som var en av de viktigste klassiske gitaristene på 1900-tallet. Ved sine utallige konserter og plateinnspillinger hadde han svært stor betydning for den utbredelse og popularitet gitaren fikk etter andre verdenskrig.

artikkel
Andrés Segovia - Gjengitt med tillatelse

Credit: Gjengitt med tillatelse

Starter med

Ord Def. Poeng  
MUSIKKSMAKENE 25
MUSIKKSMAKEN 24
MUSIKKSMAKER 24