Wordfeud-ordbok

Er OPPSKAK tillatt i Wordfeud?

Ja! OPPSKAK er tillatt i Wordfeud og gir deg 19 poeng.

Annonsering

Wordfeud-poeng

Poeng
19
Bokstavpoeng
O3P4P4S1K3A1K3

Definisjoner

Ordklasse 🔤

  • oppskak, verb; imperativ av å oppskake.

Verb

  • Infinitiv: (å) oppskake
  • Presens: oppskaker
  • Preteritum: oppskaket / oppskaka
  • Perfektum: (har) oppskaket / oppskaka
  • Passiv: oppskakes
  • Presens partisipp: oppskakende
  • Imperativ: oppskak!

Store Norske Leksikon SNL lexicon logo

alterert

Å være alterert betyr å være urolig, heftig, oppskaket eller skremt. Alterert skilles fra agitert, hvor personen, i tillegg til å være oppskaket, er fysisk urolig, det vil si rastløs.

artikkel

agitasjon

Agitasjon er psykomotorisk uro, en tilstand med rastløshet eventuelt heftige kroppsbevegelser. I klinisk psykologisk og psykiatrisk betydning er agitasjon en tilstand som er kjennetegnet ved at personen er opphisset, oppskaket og psykomotorisk urolig (agitert).

artikkel

katarsis

Katarsis er et begrep brukt av legen Hippokrates i medisinsk betydning, og av Platon om sjelens renselse fra det sanselige. Aristoteles innførte begrepet i Poetikken der han i kapittel seks snakker om emosjonene frykt og medlidenhet som tragedien vekker hos tilskuerne, og renselsen som følger når disse følelsene oppløser seg. Hva Aristoteles mener med begrepet er omstridt; ifølge en gjengs tolkning er det ikke snakk om en moralsk renselse, men den følelse av lyst som kjennetegner det å først bli oppskaket av tragedien og deretter bli befridd for denne følelsen.I den estetiske diskusjonen etter Aristoteles reiser begrepet katarsis spørsmålet om hva estetiske emosjoner er og hvilken rolle de spiller i estetisk opplevelse og erfaring.I psykologien og psykiatrien betegner katarsis en prosess som bringer ubevisst konfliktstoff frem i bevisstheten.

artikkel

Om diktekunsten

Om diktekunsten, også kalt Poetikken, er et verk av Aristoteles hvor han formulerer teorien om dramaets tre enheter (tidens, stedets og handlingens enhet) og redegjør for begrepene mimesis, katarsis, hamartia og anagnorisis.Den greske originaltittelen er Poetica..

artikkel

fauvisme

Fauvisme var den franske formen for ekspresjonisme som særlig ble dyrket av en krets malere omkring Henri Matisse i det første tiåret av 1900-tallet. Dens mer dekorative stil skilte seg fra det enda sterkere emosjonelle uttrykket i den tyske og østerrikske ekspresjonismen. Matisse var den udiskutable lederskikkelsen, men i tillegg var André Derain, Albert Marquet, Maurice de Vlaminck, Kees van Dongen, Raoul Dufy, Othon Friesz, Henri Manguin, Jean Puy og Georges Braque også blant bevegelsens mest fremtredende utøvere.

artikkel
fauvisme - Vernet verk

Credit: Vernet verk

Legg til én bokstav

Ord Def. Poeng  
ASKEKOPP 20
OPPSKAKA 20
OPPSKAKE 20
SKOKNAPP 20

Starter med

Ord Def. Poeng  
OPPSKAKINGENE 29
OPPSKAKINGEN 28
OPPSKAKINGER 28
OPPSKAKINGA 27
OPPSKAKING 26
OPPSKAKENDE 23
OPPSKAKEDE 22
OPPSKAKETE 22
OPPSKAKES 21
OPPSKAKET 21