Er SJØVÆRET tillatt i Wordfeud?

Ja! SJØVÆRET er tillatt i Wordfeud og gir deg 25 poeng.

Annonsering
Wordfeud poeng
25
Wordfeud bokstavpoeng
S1J4Ø4V5Æ8R1E1T1

Betydningen av SJØVÆRET

Definisjoner

Substantiv

sjøvær - vær som gjør det mulig å være på sjøen, godt vær på sjøen; "det er ikke sjøvær i dag"

sjøvær - fisketur på sjøen; "gjøre et sjøvær"