Wordfeud-ordbok

Er STORVILTJAKT tillatt i Wordfeud?

Ja! STORVILTJAKT er tillatt i Wordfeud og gir deg 25 poeng.

Annonsering

Wordfeud-poeng

Poeng
25
Bokstavpoeng
S1T1O3R1V5I2L2T1J4A1K3T1

Definisjoner

Bokmålsordboka OrdUIB dictionary logo

Substantiv

storviltjakt - "storviltjakt i Afrika"

Ordklasse 🔤

  • storviltjakt, substantiv; ubestemt form, entall.

Substantiv

  • Entall
  • Ubestemt form: (en) storviltjakt
  • Bestemt form: (den) storviltjakten / storviltjakta
  • Flertall
  • Ubestemt form: (flere) storviltjakter
  • Bestemt form: (alle) storviltjaktene

Store Norske Leksikon SNL lexicon logo

storviltjakt

Storviltjakt er jakt på storvilt. I Norge er dette definert som elg, hjort, dåhjort, villrein, rådyr, villsvin, muflon, moskusfe, bjørn, ulv, jerv og gaupe. For å jakte på storvilt må jegerne ha godkjent skyteprøve, ettersøkshund og fellingstillatelse. Det er etterskuddsvis betaling av fellingsavgift for elg, hjort og villrein.

artikkel
storviltjakt - Gjengitt med tillatelse

Credit: Gjengitt med tillatelse

jakt

Jakt er det å oppspore og felle (avlive) eller fange ville dyr og fugler (overlisting, avliving og utnytting av viltet). Småviltjakt omfatter jakt på fugl, hare, rev; storviltjakt omfatter elg, hjort, villrein, rådyr. Formålet med jakt er gjerne en kombinasjon av ressursutnytting, søk av utfordring og mestring, og aktivt friluftsliv. Jakt brukes også som verktøy for å regulere størrelsen på viltbestander.

artikkel
jakt - Begrenset gjenbruk

Credit: Begrenset gjenbruk

villreinjakt

Villreinjakt er å finne og felle villrein. Villreinjakt foregår i fjellområdene i Sør-Norge i perioden fra 20. august til 31. september. Villreinjakt regnes som storviltjakt. Villreinjakt drives i 24 ulike villreinområder i fjellene i Sør-Norge. Villreinen har begrensede beiteressurser i fjellet, og jakta er derfor særlig viktig for å regulere bestanden.

artikkel
villreinjakt - CC BY SA 3.0

Credit: CC BY SA 3.0

villsvinjakt

Villsvinjakt er jakt på villsvin. Jakten regnes som storviltjakt, og følger regelverket for dette.

artikkel
villsvinjakt - Begrenset gjenbruk

Credit: Begrenset gjenbruk

elgjakt

Elgjakt er å oppspore og felle elg. Ved siden av hjortejakt er det den mest utbredte storviltjakten i Norge.Jakttiden for elg er fra 25. september til 23. desember. Elgjakt drives over hele landet, unntatt i enkelte kommuner på Vestlandet. Foruten å regulere elgbestanden til et forsvarlig nivå, produserer elgjakt også betydelige mengder kjøtt.Det blir felt litt over 30 000 elg i Norge hver sesong, fordelt på cirka 60 000 elgjegere.

artikkel
elgjakt - Gjengitt med tillatelse

Credit: Gjengitt med tillatelse

Legg til én bokstav

Ord Def. Poeng  
STORVILTJAKTA 26

Starter med

Ord Def. Poeng  
STORVILTJAKTENE 28
STORVILTJAKTER 27
STORVILTJAKTEN 27
STORVILTJAKTA 26