Wordfeud-ordbok

Er TABULAEN tillatt i Wordfeud?

Ja! TABULAEN er tillatt i Wordfeud og gir deg 15 poeng.

Annonsering

Wordfeud-poeng

Poeng
15
Bokstavpoeng
T1A1B4U4L2A1E1N1

Definisjoner

Ordklasse 🔤

  • tabulaen, substantiv; bestemt form, entall av tabula.

Substantiv

  • Entall
  • Ubestemt form: (en) tabula
  • Bestemt form: (den) tabulaen
  • Flertall
  • Ubestemt form: (flere) tabulaer
  • Bestemt form: (alle) tabulaene

Bokmålsordboka OrdUIB dictionary logo

Substantiv

tabula - skrivetavle, i uttrykk som

Store Norske Leksikon SNL lexicon logo

tabula

Tabula er latin for tavle, skrivetavle eller landkart..

artikkel

tabula rasa

Tabula rasa er en ubeskrevet tavle eller et ubeskrevet blad. Aristoteles (384–322 fvt.) antok at bevisstheten ved fødselen var som en renvasket tavle eller et ubeskrevet blad som først «beskrives» gjennom sanseinntrykkene.Uttrykket tabula rasa er blitt særlig kjent fra britisk erfaringsfilosofi, hvor det brukes av John Locke (1632–1704) for å benekte at mennesket har medfødte ideer.

artikkel

peutingerkartet

Peutingerkartet er et slags rutekart over Romerriket, sannsynligvis fra 300-tallet evt.; en kopi (fra 1265) kom i den lærde Conrad Peutingers eie. Kartet gav et noe skjevt bilde av det romerske riket; avstanden nord–sør var komprimert og avstanden øst–vest forlenget. Kartet finnes i Nationalbibliothek i Wien.

artikkel
peutingerkartet - Falt i det fri (Public domain)

Credit: Falt i det fri (Public domain)

Asbjørn Schaathun

Asbjørn Schaathun er professor i komposisjon ved Norges musikkhøgskole. Han hører til blant de fremste nordiske komponister i sin generasjon. Som lærer i komposisjon var han med på å forme en ny komponistgenerasjon i norsk musikkliv fra begynnelsen av 1990-tallet. Schaathun har skrevet soloverker, kammermusikk og orkestermusikk. Han er dessuten en pioner i bruken av computer-støttet komponering..

artikkel
Asbjørn Schaathun - Gjengitt med tillatelse

Credit: Gjengitt med tillatelse

Melchior Ramus

Melchior Ramus var en norsk teolog og kartograf, en av kartografiens grunnleggere i Norge.Han arbeidet 1689–1693 med en stort anlagt kartlegging av hele Norge. Resultatet foreligger i en hel rekke innholdsrike og til dels merkverdig gode kart i arkiver, dels i original, dels i kopi, men alle anonyme..

artikkel
Melchior Ramus - Falt i det fri (Public domain)

Credit: Falt i det fri (Public domain)

Legg til én bokstav

Ord Def. Poeng  
UBEPLANTA 19
AMBULANTE 17
TABULAENE 16

Starter med

Ord Def. Poeng  
TABULAENE 16