Er TABULATOREN tillatt i Wordfeud?

Ja! TABULATOREN er tillatt i Wordfeud og gir deg 20 poeng.

Annonsering

Wordfeud poeng

Poeng
20
Bokstavpoeng
T1A1B4U4L2A1T1O3R1E1N1

Ordklasse 🔤

  • tabulatoren, substantiv; bestemt form, entall av tabulator.

Substantiv

  • Ubestemt form (ent.): (en) tabulator
  • Bestemt form (ent.): (den) tabulatoren
  • Ubestemt form (fl.): (flere) tabulatorer
  • Bestemt form (fl.): (alle) tabulatorene

Bokmålsordboka OrdUIB dictionary logo

Substantiv

tabulator - innretning på skrivemaskin og elektronisk tekstbehandlingsutstyr for innstilling av marger, innrykk og tabellkolonner i teksten

tabulator - maskin som leser hullkort eller hullbånd, og skriver ut data i form av lister eller tabeller

Store Norske Leksikon SNL lexicon logo

kontrolltegn

Kontrolltegn er innen informasjonsteknologi et tegn som i stedet for å vises til sluttbrukeren, utløser handlinger eller funksjoner. Tegnene er en del av informasjonen på lik linje med bokstaver, tall og andre symboler. Mange kontrolltegn er definert som en del av tegnsettet. Vanlige kontrolltegn er linjeskift og tabulator som i tekstdokumentets data representeres ved et eller flere kontrolltegn (carriage return/line feed og horisontal tabulator), men som for brukeren formaterer dokumentet visuelt.

artikkel

databehandling

Databehandling, bearbeiding av informasjon, i snevrere betydning en systematisk serie operasjoner på et sett av data. I dag hovedsakelig forstått som elektronisk databehandling, EDB, dvs. behandling/bearbeiding av data ved hjelp av en datamaskin..

artikkel

regulære uttrykk

Regulære uttrykk er et programmeringsspråk for tekstsøk basert på mønstre. De kan enten benyttes av brukeren i applikasjoner som støtter regulære uttrykk, eller som en del av programkoden til en applikasjon. Regulære uttrykk er som regel et underspråk (et programmeringsspråk som benyttes som en del av andre programmeringsspråk). Regulære uttrykk er mye benyttet for inputvalidering, der input sjekkes opp mot mønstre for lovlig (whitelisting) eller ulovlig (blacklisting) input.

artikkel

Herman Hollerith

Herman Hollerith var en amerikansk oppfinner og forretningsmann. Hans store oppfinnelse var hullkort-tabulatoren, en viktig forgjenger til våre datamaskiner.Hollerith arbeidet som assistent under den amerikanske folketellingen i 1880 og ble interessert i hvordan opptellingsarbeidet knyttet til folketellingen kunne automatiseres. Innen opptellingen i 1890 hadde han gjort ferdig en maskin som kunne utføre statistiske oppgaver ved å lese og sortere spesielt kodede hullkort.

artikkel
Herman Hollerith - CC BY NC SA 3.0

Credit: CC BY NC SA 3.0

Fredrik Rosing Bull

Fredrik Rosing Bull arbeidet i det meste av sitt yrkesliv i forsikringsbransjen med branntekniske spørsmål knyttet til den raske industrialiseringen. Selv om han var dyktig, ville han neppe ha blitt husket for denne innsatsen. Ved siden av sine faste stillinger utviklet han tekniske anordninger, bl.a. en statistisk registrerings- (sorterings-) og addisjonsmaskin (tabulator) for store arkiver, også kalt hullkortmaskin.

artikkel
Fredrik Rosing Bull - Gjengitt med tillatelse

Credit: Gjengitt med tillatelse

Legg til én bokstav

Ord Def. Poeng  
TABULATORENE 21

Starter med

Ord Def. Poeng  
TABULATORENE 21