Wordfeud-ordbok

Er TILSETTINGSSAK tillatt i Wordfeud?

Ja! TILSETTINGSSAK er tillatt i Wordfeud og gir deg 22 poeng.

Annonsering

Wordfeud-poeng

Poeng
22
Bokstavpoeng
T1I2L2S1E1T1T1I2N1G4S1S1A1K3

Definisjoner

Ordklasse 🔤

  • tilsettingssak, substantiv; ubestemt form, entall.

Substantiv

  • Entall
  • Ubestemt form: (en) tilsettingssak
  • Bestemt form: (den) tilsettingssaken / tilsettingssaka
  • Flertall
  • Ubestemt form: (flere) tilsettingssaker
  • Bestemt form: (alle) tilsettingssakene

Store Norske Leksikon SNL lexicon logo

forvaltning

Forvaltning er i vanlig norsk språkbruk en betegnelse på ulike former for å ta vare på, benytte eller administrere ulike egenskaper, ressurser eller goder, som sitt talent, sin egen eller andres arbeidskraft, eiendom eller formue, eller fellesverdier som natur, miljø, kunnskaper, tradisjoner og kultur.

artikkel

kompetanse

Kompetanse er det område hvor Stortinget, en domstol eller et forvaltningsorgan har myndighet til å treffe rettslig bindende avgjørelser. I en rettsstat må slik kompetanse ha et hjemmelsgrunnlag. For Stortinget er hjemmelsgrunnlaget bestemmelser i Grunnloven, i første rekke §§ 49 og 75 bokstav a om lovgivende makt og beskatningsmyndighet. Det er etablert praksis for at Stortinget kan gi departementer eller andre forvaltningsorganer kompetanse til å gi rettsregler, ved forskrifter.

artikkel

Fredrik Rosing Bull

Fredrik Rosing Bull arbeidet i det meste av sitt yrkesliv i forsikringsbransjen med branntekniske spørsmål knyttet til den raske industrialiseringen. Selv om han var dyktig, ville han neppe ha blitt husket for denne innsatsen. Ved siden av sine faste stillinger utviklet han tekniske anordninger, bl.a. en statistisk registrerings- (sorterings-) og addisjonsmaskin (tabulator) for store arkiver, også kalt hullkortmaskin.

artikkel
Fredrik Rosing Bull - Gjengitt med tillatelse

Credit: Gjengitt med tillatelse

Legg til én bokstav

Ord Def. Poeng  
TILSETTINGSSAKA 23

Starter med

Ord Def. Poeng  
TILSETTINGSSAKA 23