DØGN i Scrabble - ordspill.com

DØGN i Scrabble

DØGN er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DGNØ.

Scrabble poeng
9
Scrabble poeng per bokstav
D1Ø5G2N1

Ved å legge til én bokstav til DØGN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
UNØGD 13
DØGNA 10
DØGNE 10
ING 10
NØDIG 10
NØGDA 10
NØGDE 10
ØDING 10

Ord som starter på DØGN

OrdPoeng
DØGNPRODUKSJON 31
DØGNSERVICENE 30
DØGNSERVICER 29
DØGNSERVICEN 29
DØGNSERVICE 28
DØGNBEREDSKAPET 27
DØGNBEREDSKAPER 27
DØGNBEREDSKAPEN 27
DØGNPRODUKTENE 27
DØGNBEREDSKAPA 26
DØGNPRODUKTET 26
DØGNPRODUKTER 26
DØGNPRODUKTA 25
DØGNBEREDSKAP 25
DØGNPRODUKT 24
DØGNVILLHETENE 24
DØGNVILLHETEN 23
DØGNVILLHETER 23
DØGNVILLHETA 22
DØGNRYTMENE 22
DØGNRYTMEN 21
DØGNVILLHET 21
DØGNBOKSENE 21
DØGNRYTMER 21
DØGNBASISENE 20
DØGNMELODIENE 20
DØGNVAKTENE 20
DØGNBOKSER 20
DØGNBOKSEN 20
DØGNRYTME 20
DØGNÅPENT 20
DØGNGAMMALT 19
DØGNMELODIEN 19
DØGNGAMMELT 19
DØGNBASISEN 19
DØGNMELODIER 19
DØGNÅPNE 19
DØGNBASISER 19
DØGNVAKTEN 19
DØGNVERKET 19
DØGNÅPEN 19
DØGNFLUENE 19
DØGNVAKTER 19
DØGNFLUER 18
DØGNGAMMAL 18
DØGNGAMMEL 18
DØGNDRIFTENE 18
DØGNVAKTA 18
DØGNFLUEN 18
DØGNBOKS 18
DØGNVERK 17
DØGNFLUE 17
DØGNVAKT 17
DØGNFLUA 17
DØGNDRIFTER 17
DØGNVILLE 17
DØGNMELODI 17
DØGNLIVET 17
DØGNDRIFTEN 17
DØGNBASIS 17
DØGNVILL 16
DØGNDRIFTA 16
DØGNGAMLE 16
DØGNVILT 16
DØGNLEIENE 15
DØGNVIS 15
DØGNLIV 15
DØGNINGEN 15
DØGNDRIFT 15
DØGNLEIER 14
DØGNINGA 14
DØGNLEIEN 14
DØGNING 13
DØGNENDE 13
DØGNLEIA 13
DØGNLEIE 13
DØGNENE 12
DØGNER 11
DØGNET 11
DØGNES 11
DØGNA 10
DØGNE 10

Ord som slutter med DØGN

OrdPoeng
HØSTJEVNDØGN 29
VÅRJEVNDØGN 28
HØSTJAMDØGN 26
VÅRJAMDØGN 25
SKJEBNEDØGN 23
SAMLINGSDØGN 19
JULIDØGN 19
JUNIDØGN 19
GJESTEDØGN 19
JEVNDØGN 19
HØSTDØGN 19
SOMMERDØGN 18
VÅRDØGN 18
VINTERDØGN 18
APRILDØGN 17
MÅNEDØGN 17
LIGGEDØGN 16
FISKEDØGN 16
DRIFTSDØGN 16
LEVEDØGN 16
KURDØGN 16
JAMDØGN 16
REDSELSDØGN 16
KOSTDØGN 15
REISEDØGN 14
MARSDØGN 14
MAIDØGN 13
SAMDØGN 13
SOLDØGN 13

Bøyningsformer av DØGN

Anagram av DØGN

For mer informasjon om ordet DØGN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet DØGN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok